Pagina Menu

Zodra Windows 8.1 is geïnstalleerd, is het verstandig direct een aantal beveiligings­instellingen te controleren. Windows is voorzien van een aantal via het Configuratiescherm toegankelijke beveiligingstools zoals het Onderhoudscentrum voor problemen met betrekking tot beveiliging en onderhoud, Windows Defender voor bescherming tegen virussen, spyware en andere schadelijke software, Windows Firewall voor het controleren van de netwerkverbindingen en Windows Update voor het bijwerken van systeembestanden en/of het toevoegen van extra functies. In Gebruikersaccountbeheer kunt u beperkingen aanbrengen om ongewenste systeemwijzigingen te voorkomen. Tot slot kunt u nog een aantal beveiligings­instellingen voor het netwerk aanpassen, bijvoorbeeld in hoeverre de computer zichtbaar mag zijn in het netwerk en of bestanden en printers mogen worden gedeeld.

Het Onderhoudscentrum

Het Onderhoudscentrum waarschuwt als het onderhoud niet op peil is. Dat centrum toont bijvoorbeeld direct na de installatie van Windows het bericht dat er nog geen automatische back-up is ingesteld. Maar er kunnen ook meldingen verschijnen bij problemen met Windows Update, de instellingen voor de internetbeveiliging, de firewall, de virusscanner, anti-spyware, gebruikersaccountbeheer, e.d. Het onderhoudscentrum bevat de categorieën Beveiliging en Onderhoud (klik op een van de titels om het menu uit te klappen). Zodra het onderhoudscentrum een probleem ontdekt, plaatst het een vlaggetje met rood bolletje en wit kruisje in het systeemvak. Door op dit vlaggetje te klikken wordt duidelijk wat de geconstateerde problemen zijn. Via het onderhoudscentrum kunt u het probleem direct aanpakken.

letop.pngVeiligheid is een belangrijk aspect bij het gebruik van een computer. U wilt niet dat uw computer onbruikbaar is omdat er een virus heeft toegeslagen of dat er ongewenste gasten via de digitale snelweg bij uw computer kunnen. In het overzicht van de veiligheidsinstellingen van uw computer, kunt u controleren of alles goed is ingesteld. Dat overzicht vindt u in het Onderhoudscentrum. Op deze pagina vindt u informatie over wat u kunt doen om uw PC te beveiligen.

Meldingen Onderhoudscentrum uitschakelen

Gesignaleerde problemen kunt u gelijk oplossen, maar het is ook mogelijk steeds terugkerende, ongewenste waarschuwingen uit te schakelen. De taak Instellingen voor Onderhoudscentrum wijzigen (links in het taakvenster) bevat een overzicht van waaruit u waarschuwingen kunt uitschakelen.

letop.pngWees hier voorzichtig mee, want Windows waarschuwt dan niet wanneer het beveiligingsniveau wordt verlaagd!

Automatisch dagelijks onderhoud

Als de computer aan staat, voert Windows 8.1 elke dag rond 2 uur ’s nachts onderhouds­werkzaamheden (updates, beveiligingsscans en systeemdiagnoses). Zo mogelijk en zo nodig wordt de computer dan uit de slaapstand gehaald. Via het configuratiescherm, onderdeel Onderhoudscentrum, kopje Onderhoud > Onderhoudsinstellingen wijzigen kunt u dat tijdstip aanpassen. Wilt u niet dat de computer voor onderhoudswerkzaamheden uit de slaapstand ontwaakt, schakel dan de optie uit: Toestaan dat de computer voor gepland onderhoud wordt geactiveerd als deze is aangesloten op het geplande tijdstip. De werkzaamheden worden dan uitgevoerd zodra de computer weer aan staat. Is het niet mogelijk het dagelijks onderhoud op het geplande tijdstip te verrichten, dan voert de computer die uit zodra de mogelijkheid zich voordoet. U hebt er verder geen omkijken naar. Maar sommige zaken kan de computer u niet uit handen nemen. U moet bijvoorbeeld zelf overbodige programma's en bestanden te verwijderen. Dat gaat als volgt:

Schijfopruiming
Tijdens het werken op de computer worden er op de achtergrond allerlei gegevens opgeslagen en veranderd. Op den duur kunnen die gegevens de harde schijf trager maken. U verhelpt dat euvel door de harde schijf "schoon" te maken. Dit doet u als volgt:

Onjuiste meldingen van het Onderhouds­centrum

Meldt het onderhoudscentrum dat er geen virusscanner en/of firewall geïnstalleerd is terwijl dat wel het geval is? Dergelijke foutmeldingen komen wel eens voor nadat beveiligingssoftware is verwijderd en/of opnieuw geïnstalleerd. U kunt dit gemakkelijk oplossen: start de beheermodule voor de Windows 8 services, klik met rechts op de service Windows Management Instrumentation en kies Stop om deze service tijdelijk te stoppen. Ga akkoord met de waarschuwing dat ook de afhankelijke services worden gestopt. Open vervolgens de Windows Verkenner en verwijder de map C: \ Windows \ System32 \ wbem \ repository inclusief bestanden en submappen. Nadat u de computer opnieuw hebt gestart, zal de handmatig gestopte service automatisch weer opstarten, ook wordt de map repository weer aangemaakt en het onderhoudscentrum bijgewerkt zodat geen foute meldingen meer worden getoond.

Windows Update aanpassen

De updates voor het besturingssysteem worden automatisch geïnstalleerd. Dat kan ook handmatig via de Charm Instellingen > Pc-instellingen wijzigen > Bijwerken en herstellen, knop Nu zoeken > Details weergeven, knop Installeren of, op de vanouds bekende manier, via het Configuratiescherm, onderdeel Windows Update, taak Naar updates zoeken > x belangrijke updates zijn beschikbaar, knop Installeren. Ongewenste updates kunt u verbergen zodat ze niet steeds opnieuw worden aangeboden: klik daarvoor met rechts op de betreffende update en kies voor de optie Update verbergen (weer ongedaan maken gaat via de taak Verborgen updates terugzetten). Voor sommige updates is het nodig de computer opnieuw te starten. Doet u dat niet gelijk, dan verschijnt in het schakelvenster, dat verschijnt na het vergrendelen of afmelden van het account, een melding dat Windows bij een nieuwe start de installatie van updates voltooit.

letop.pngMicrosoft verplicht gebruikers om Windows 8.1 update 1 te installeren als zij verdere ondersteuning van de fabrikant willen op Windows 8.1-machines. Wie de update niet installeert, kan geen updates meer te verwachten.

letop.pngDe apps worden automatisch bijgewerkt via de Windows Store (charm Instellingen > App-updates). Het enige dat u zelf moet bijhouden, zijn de updates voor geïnstalleerde bureaublad programma's. Als die tenminste niet zelf over een automatische updatefunctie beschikken.

De instellingen van Windows Update zijn op twee manieren te wijzigen: via het Configuratiescherm > Windows Update > taak Instellingen wijzigen of via de charm Instellingen > Pc-instellingen wijzingen, onderdeel Bijwerken en herstellen > Kiezen hoe updates worden geïnstalleerd. Updates worden automatisch geïnstalleerd, het is niet verstandig daar wijzigingen in aan te brengen. Naast de essentiële updates worden ook opties voor het toevoegen van extra functies geïnstalleerd. U kunt die instelling wijzigen via de charm Instellingen > Pc-instellingen wijzigen, onderdeel Bijwerken en herstellen > Kiezen hoe updates worden geïnstalleerd > Aanbevolen updates op dezelfde manier ontvangen als belangrijke updates. Is de optie Updates voor andere Microsoft-producten ontvangen tijdens het bijwerken van Windows geactiveerd, dan wordt ook automatisch gezocht naar updates voor andere Microsoft-programma's, zoals het Office-pakket.

Omdat de updates samen met de beveiligingsscans en systeemdiagnoses worden meegenomen tijdens het automatisch onderhoud, is de instelling voor het tijdstip waarop de updates worden gedownload en geïnstalleerd verborgen achter de link Updates worden automatisch geïnstalleerd tijdens het onderhoud (zie de informatie over automatisch dagelijks onderhoud eerder op deze pagina).

Voor sommige updates is het noodzakelijk de computer direct opnieuw te starten. Zo'n directe herstart is echter lang niet altijd wenselijk. U kunt het automatisch opnieuw opstarten uitschakelen door een aanpassing in het register. De updates worden dan bij de eerstvolgende herstart automatisch uitgevoerd: maak de DWORD-waarde NoAutoReboot­WithLoggedOnUsers aan met de waarde 1 in de registersleutel HKLM\SOFTWARE\­Policies\Microsoft\­Windows\WindowsUpdate\­AU (maak de sleutels WindowsUpdate en AU handmatig aan wanneer deze niet aanwezig zijn).

Updatebestanden verwijderen

Windows Update slaat de update bestanden op in de map C: \ Windows \ SoftwareDistribution. Gezien het grote aantal updates kan deze map na verloop van de tijd behoorlijk omvangrijk worden. Door de geïnstalleerde updatebestanden af en toe eens te verwijderen, maakt u ruimte vrij voor andere doeleinden. De map SoftwareDistribution kunt u zonder problemen in zijn geheel verwijderen, daarvoor moet echter wel eerst de service Windows Update tijdelijk worden gestopt. Dit kan bij het onderdeel Services door met rechts op de service Windows Update te klikken en te kiezen voor Stoppen. Met behulp van de Windows Verkenner kunt u de map met updatebestanden vervolgens verwijderen of door middel van naamswijziging bewaren. De updategeschiedenis wordt dan ook gewist, maar dat is geen probleem: nadat Windows opnieuw is opgestart, wordt de map vanzelf opnieuw aangemaakt en werkt Windows Update weer als vanouds.

Problemen met Windows Update oplossen

Problemen met de updatefunctie van Windows zijn geen zeldzaamheid. het komt voor dat afgehandelde updates na een herstart weer opnieuw worden aangeboden. Of Windows toont elke keer weer een foutmelding omdat een specifieke update niet is gelukt. Veel van die problemen lost u op door de map SoftwareDistribution te verwijderen. Wordt een update van .NET Framework niet geïnstalleerd dan is dat meestal op te lossen met de Microsoft .NET Framework Repair Tool (download: www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30135).

Windows Firewall

De Windows Firewall (bereikbaar via het Configuratiescherm) houdt het inkomende verkeer van de netwerkverbinding in de gaten. De instellingen van de firewall kunt u aanpassen. U kunt bijvoorbeeld via de taak Een app of onderdeel toegang geven via Windows Firewall per app vastleggen of die toestemming krijgt de firewall te passeren. De taak Geavanceerde instellingen bevat nog meer instelmogelijkheden.

Windows Defender

Windows Defender (bereikbaar via het Configuratiescherm of via het App-overzicht, groep Systeem) is een beveiligingstool dat het systeem continu controleert op mogelijke besmettingen van virussen, spyware en andere ongewenste software (vanaf Windows 8 is Windows Defender uitgebreid met het antivirusprogramma Microsoft Security Essentials waardoor het besturingssysteem nu ook standaard van een virusscanner is voorzien). De virus-, spyware- en malwaredefinities worden dagelijks tijdens de geplande onderhoudswerkzaamheden bijgewerkt. Aansluitend wordt automatisch een scan uitgevoerd maar die kan natuurlijk ook handmatig worden geactiveerd via de knop Nu scannen (tabblad Startpagina). Is er geen behoefte aan Windows Defender, bijvoorbeeld omdat u andere beveiligingssoftware gebruikt, dan kunt u dat programma via het tabblad Instellingen, taak Administrator worden uitschakelen.

Het Netwerkcentrum

De netwerk instellingen zijn toegankelijk via het Netwerkcentrum (bereikbaar via het Configuratiescherm). Hier wordt onder andere vastgelegd in hoeverre de computer zichtbaar mag zijn in het netwerk en of bestanden en printers mogen worden gedeeld. Het Netwerkcentrum is dé plek om de status van, en problemen met het netwerk te analyseren.

Maakt u geen gebruik van de netwerkfaciliteiten dan kunt de meeste opties uit veiligheidsoverwegingen beter uitschakelen. U kunt via de taak Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen onder andere Netwerkdetectie en Bestands- en printerdeling uitzetten (bij Particulier netwerk en Gast of Openbaar), evenals Openbare mappen delen (bij Alle netwerken). Ook het streamen van media kunt u hier via de link Opties voor mediastreaming selecteren, knop Alles blokkeren uitschakelen.

letop.pngSchakel Met wachtwoord beveiligd delen alleen uit wanneer dit absoluut nodig is.

Nieuwe thuisgroep maken

Via de Thuisgroep kunt u bibliotheken (documenten, afbeeldingen, muziek, video’s), printers en apparaten delen met andere computers. Een nieuwe thuisgroep maakt u aan via de charm Instellingen, optie Pc-instellingen wijzigen, onderdeel Netwerk, sub Thuisgroep met de knop Maken of, op de vanouds bekende manier, via het Configuratiescherm, onderdeel Thuisgroep met de knop Een thuisgroep maken. U kunt ook bij de sub Thuisgroep (via de charm) dan wel via de link Wijzigen wat u met de thuisgroep deelt (via het configuratiescherm) per onderdeel aan geven of dat via de thuisgroep gedeeld mag worden.

Het wachtwoord om toegang te krijgen tot de thuisgroep wordt getoond in de wizard bij het aanmaken van de thuisgroep. Maar u kunt dat ook naderhand achterhalen via het Configuratiescherm, onderdeel Thuisgroep, link Het wachtwoord voor de thuisgroep weergeven en afdrukken, of via de charm Instellingen, optie Pc-instellingen wijzigen, onderdeel Netwerk, sub Thuisgroep. Maakt u geen gebruik meer van de thuisgroep dan kunt u het delen beter uitschakelen via de link De computer uit de thuisgroep verwijderen of met de knop Verlaten.

Oplossing voor enkele veel voorkomende problemen

fixitportable.jpg

 

 

 

 

Vervelende Windows-problemen zijn tegenwoordig met één klik op te lossen. met Microsoft Fix It.

Het Microsoft Fix It Center biedt op internet al enige jaren oplossingen voor allerlei problemen met Windows (internet, printers, hardware, batterijduur accu, cd en dvd, software, beveiliging, privacy en meer), Internet Explorer, Windows Mediaspeler en Office. Met één klik worden problemen automatisch gerepareerd.

U kunt ook Microsoft Fix It Portable downloaden (directe download via Microsoft) op een usb-stick om andere computers met problemen (bijvoorbeeld geen internetverbinding) te helpen. Kies een probleem en klik op Uitvoeren en Fix It probeert de fout automatisch te repareren.