Pagina Menu

win8_bibliotheken.jpg

 

 

 

Waarom heeft Microsoft de Bibliotheken-functie uitgeschakeld in Windows 8.1? Als u deze handige functie mist. Hier is een manier om die terug te brengen naar Windows 8.1.

De functie Bibliotheken was één van de en nuttige toevoegingen aan Windows 7. Een manier om bestanden te vinden en te sorteren zonder dat u ontelbare mappen hoefde te doorzoeken.

Zoals te verwachten, was de functie dan ook aanwezig in Windows 8. Maar verrassend genoeg verdween die in Windows 8.1.

Bibliotheken herstellen in Windows 8.1

Het goede nieuws is dat u in Windows 8.1 de Bibliotheken makkelijk kunt herstellen. Dat gaat als volgt:

1. Open File Explorer. Dit kan in de desktopmodus door op het File Explorer-icoon in de taakbalk te klikken, of door op het startscherm file te typen en dan op File Explorer te klikken.

2. Klik op het tabblad View.

3. Klik op de Navigation pane-knop (links van de taakbalk), en klik op Show libraries.

En ze zijn er weer.

Bron: PCWorld.com, geschreven door Rick Broida (@justrick).

Back-up register met ERUNT

Vaak wordt het advies gegeven een back-up van het register te maken voordat u ingrijpende wijzigingen op uw pc gaat uitvoeren. Daarvoor gaat u naar Uitvoeren (Windows-toets+R), typt u Regedit en gaat u in het register naar Bestand / Exporteren. Kies een naam en bewaar het register met het .reg-formaat op een veilige locatie. Mocht er iets mis gaan, dan zijn via Bestand / Importeren de opgeslagen sleutels weer in te laden. Deze methode (het register exporteren via de Windows Register-editor) is echter niet de beste. Het programma ERUNT is hier beter geschikt voor en heeft bovendien enkele herstelmogelijkheden die de Register-editor niet heeft.

Het register bestaat uit zeven bestanden. Zes daarvan zijn voor iedere gebruiker gelijk: Default, SAM, Security, Software, System en Userdiff. Wanneer u naar Start / Uitvoeren gaat en config intikt, krijgt u ze te zien. Het zevende bestand is NTuser.dat, dat voor elke gebruiker verschilt. Het bevindt zich in de gebruikersmap van de betreffende gebruiker (een submap in C:\Documents and Settings) en bevat de gegevens die u in de Windows Register-editor voornamelijk onder de boom HKEY_CURRENT_USER zult vinden.

De bestanden waaruit het register bestaat

Als u een back-up van het register maakt via de exportfunctie van de Windows Register-editor, worden niet al deze bestanden geëxporteerd. Het bestand Security wordt in deze back-up bijvoorbeeld niet opgenomen. Maar dat is niet de belangrijkste reden waarom het gebruik van een op deze wijze gemaakte back-up niet aan te raden is. Die ligt in de manier waarop de back-up wordt teruggezet wanneer u die weer importeert. Daarbij wordt het huidige register niet vervangen door de back-up, maar de back-up wordt aan het register toegevoegd. Dat betekent dat nieuwe sleutels en waarden die in de tussentijd zijn aangemaakt niet verwijderd worden. Het resultaat is dus een mengsel van de back-up en het huidige register, en u zult begrijpen dat dit meestal niet de ideale situatie is.
Het programma ERUNT (Emergency Rescue Unit NT) kan het volledige register opslaan. Het kan de back-up vervolgens op een zodanige manier terugzetten, dat de huidige registerbestanden daarbij volledig vervangen worden. Dat is mogelijk doordat dit gebeurt tijdens een herstart van de pc, op het moment dat Windows nog niet geladen is.

U kunt met ERUNT handmatig registerback-ups maken, maar daarnaast kan het programma dagelijks automatisch een back-up opslaan bij de eerste start van de machine. Standaard bewaart ERUNT tot dertig van deze back-ups, maar dit aantal is aan te passen. We raden aan deze laatste methode altijd te gebruiken, op die manier hebt u steeds recente registerback-ups achter de hand voor noodgevallen.

Complete back-up

ERUNT laat zich het makkelijkst installeren en aansturen via de versie ERUNTgui. We raden je wel aan eerst het bijhorende readme.txt-bestand door te nemen.

ERUNT werkt onder Windows 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7 en 8. Om er zeker van te zijn dat ERUNT onder Vista goed werkt, moet u UAC (User Account Control) echter uitschakelen. Aangezien UAC een belangrijk deel van uw beveiliging vormt, dient u in dit geval de voordelen van ERUNT af te wegen tegen de nadelen van een verminderde beveiliging.

Als u ERUNT downloadt kunt u direct het Nederlandse taalbestand erunt-loc_dut.zip ophalen. Het optimalisatieprogramma NTREGOPT, dat u op dezelfde pagina vindt, maakt al deel uit van ERUNT. U hoeft dit dus niet apart te downloaden. De installatie wijst zich verder vanzelf. Als deze bijna voltooid is, krijgt u de vraag of u de AutoBackup-functie wilt installeren. Klik hier op Yes, waarna de installatie voltooid zal worden.

Zo installeert u AutoBackup

Direct na de installatie krijgt u de vraag of u een back-up van het register wilt maken. Klik hier op Cancel, want eerst maakt u ERUNT Nederlandstalig: u pakt het bestand erunt-loc_dut.zip uit en plaatst de vier .loc-bestanden die u nu hebt in de map C:\Program Files\ERUNT, waarbij u de bestaande .loc-bestanden overschrijft. Wanneer u ERUNT vervolgens start, krijgt u het zojuist weggeklikte venstertje in het Nederlands te zien. Klik op OK om aan te geven dat u een back-up wilt maken. Het hoofdvenster van ERUNT zal nu verschijnen.

Het hoofdvenster van ERUNT

Houdt u hier aan de standaardinstellingen en klik op OK. Een voortgangsindicator toont het opslaan van de verschillende registerbestanden, waarna de melding verschijnt dat de back-up is opgeslagen.

In het laatste venster is ook te lezen waar de back-up te vinden is en hoe u die kunt terugzetten. Om te zien hoe dit in zijn werk gaat, kunt u de zojuist gemaakte back-up terugzetten. Wilt u niet alleen zien hóe het werkt, maar ook dát het werkt, dan verandert u eerst bijvoorbeeld uw bureaubladachtergrond: deze verandering zal na het terugzetten van de back-up weer ongedaan zijn gemaakt. Vervolgens opent u de betreffende map (bijvoorbeeld C:\WINDOWS\ERDNT\­25-08-08) en klikt u op het bestand ERDNT.exe. Het terugzetten van de back-up is dan een kwestie van twee keer op OK klikken.

Nadat u de pc opnieuw hebt opgestart, is niet alleen de registerback-up teruggezet en uw bureaubladachtergrond eventueel weer veranderd: u zult in de map C:\WINDOWS\ERDNT nu ook een nieuwe map met de naam AutoBackup aantreffen. Hierin slaat ERUNT bij opstarten automatisch een back-up op als dat die dag nog niet gebeurd is, en wanneer u de map opent, zult u zien dat die zojuist gemaakt is. In de map AutoBackup wordt dagelijks een registerback-up opgeslagen.

ERUNT of Systeemherstel?

In bepaalde gevallen hebt u aan ERUNT voldoende en is het ingrijpender Systeemherstel niet nodig. U kunt ERUNT bijvoorbeeld gebruiken wanneer u er zeker van wilt zijn dat bepaalde registerwijzigingen geheel ongedaan worden gemaakt. Dit kan het geval zijn als u enkele register veranderingen hebt toegepast die uiteindelijk niet het gewenste resultaat opleveren, of wanneer u een programma hebt geprobeerd en direct weer hebt verwijderd omdat het niet aan de verwachtingen voldeed. Ook als een nieuw geïnstalleerd programma problemen oplevert, is het terugzetten van een registerback-up na deïnstallatie van de betreffende applicatie aan te raden.

ERUNT kan ook van pas komen wanneer Windows niet goed werkt. Hoewel in dat geval Systeemherstel de eerste keus is, hebt u met ERUNT een tweede hersteloptie wanneer dit niet werkt of een ongewenst resultaat oplevert. Evenals Systeemherstel kunt u ERUNT in veilige modus gebruiken, mocht de pc niet doorstarten.

Als u ook niet meer in Veilige Modus kunt komen, hebt u aan Systeemherstel niets. U kunt dan via de Recovery Console nog wel een registerback-up terugzetten. U start de Recovery Console door de pc op te starten met de originele installatie-cd in het schijfstation. In het scherm Welkom bij Setup kiest u optie 'R' of u drukt op F10. Vervolgens typt u het nummer van de Windows-installatie waarbij u zich wilt aanmelden, waarna u het administrator­wachtwoord invoert.

In de Recovery Console typt u nu achtereenvolgens cd erdnt en cd autobackup, beide gevolgd door Enter, om naar de map met back-ups te navigeren. Om de namen van de hierin opgeslagen back-ups te zien typt u dir en drukt u op Enter. Typ dan cd gevolgd door naam van back-up die u wilt terugzetten en druk weer op Enter. Nu typt u de opdracht batch erdnt.con waardoor de registerback-up zal worden teruggezet. Als dit gebeurd is, verwijdert u de cd-rom en tenslotte typt u exit gevolgd door Enter, waarna de pc opnieuw zal opstarten.

Sluit snel apps

In Windows 8.1 kan het in het nieuwe startscherm nogal een probleem zijn om apps snel te sluiten. Om een app af te sluiten, moet u de applicatie met de muis naar beneden slepen, waarna de app afgesloten wordt. Het kruisje rechtsboven is er helaas niet meer. Dat kunt u sneller uitvoeren: letterlijk. Ga naar het register via Windows-toets+R en typ regedit. Navigeer naar de sleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\­Microsoft\Windows\­CurrentVersion\ImmersiveShell\­Switcher. Maak hier twee nieuwe DWORD-waarden aan (rechtsklik in het venster en kies Nieuw /DWORD-waarde) genaamd MouseCloseThreshold en TouchCloseThreshold. Dubbelklik op beide en kies als waarde bijvoorbeeld 1000. Hiermee wordt bepaald hoe ver de muis het scherm naar beneden moet slepen om de app te sluiten. Herstart de computer om te merken dat u de bovenkant nu bijna kunt aanklikken om de app af te sluiten. U kunt met de waarde experimenteren tot de minimale waarde 1. Als u de waarde op 0 zet, valt de app niet meer te sluiten via de sleepbeweging.

Windows Update bericht

win8_updates.png

 

 

 

Het is even wennen in Windows 8.1. Opeens is het systeem updates aan het installeren, zonder dat u hier een melding over kreeg. Het wolkje met daarin het bericht Updates zijn beschikbaar is echter eenvoudig terug te krijgen in de systeembalk. Daarvoor installeert u de Windows Update Notification Tool. Klik op WUNotify.exe en de bijna 1 MB wordt gedownload.

Na een korte installatie krijgt u al direct een bericht met daarin de status van Windows Update. In de toekomst verschijnt rechtsonder in de systeembalk een wolkje over downloads en installaties van Windows Update. Krijgt u bij de installatie de error MSVCR110.dll is niet aanwezig? Download en installeer dan Visual C++ via dezelfde website. Dat is een gratis software ontwikkelaarsomgeving van Microsoft. Hiermee werkt de software naar behoren.

Het de-installeren van apps

win8_app_boss.png

 

 

 

Software verwijderen van een Windows computer gaat eenvoudig via het configuratiescherm. Maar hoe zit het met Windows 8.1 apps in het nieuwe startscherm? Die zijn te verwijderen via de rechtermuisknop, maar dat is een tijdrovende klus, zeker wanneer niet alle iconen op het scherm staan en u moet zoeken. Met het programma Windows App Boss haalt u het Programma Verwijderen-scherm naar Windows 8.1. Surf naar Windows­AppBoss en klik rechts in beeld op Download. Installatie is niet nodig, App Boss is direct te starten. U ziet nu een lijst van alle geïnstalleerde apps. Klik op een titel en kies Uninstall voor het verwijderen van de app.

U krijgt geen waarschuwing, de app is direct van uw computer verwijderd. Via de knop Install zijn zelfs apps te installeren, die niet verkrijgbaar zijn via de officiële Windows Store. Denk daarbij aan apps die wegens beperkingen niet in Nederland verkrijgbaar zijn, maar wel in Amerika of Engeland.

Weg met het startscherm

win8_startscherm.png

Voeg een sleutel en waarde toe en het startscherm is weg

 

 

 

Als Windows 8.1 opstart, verschijnt een mooi opstartscherm met daarop de klok, de hoeveelheid e-mails en de netwerkstatus. Vervolgens ziet u uw profiel en kunt u inloggen. Het opstarten kan veel sneller door dit lock screen te negeren. Ga weer naar het register. Navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \ Policies \ Microsoft \ Windows. Rechtsklik op de sleutelmap Windows en kies Nieuw / Sleutel. Geef de sleutel de naam Personalization. Rechtsklik nu in het rechterscherm op een wit gedeelte en kies Nieuw /DWORD-waarde. Geef deze waarde de naam NoLockScreen. Dubbelklik op de waarde en geef het de waarde 1 mee en sla op met OK. Door die waarde te veranderen in 0 activeert u het scherm weer.

Afsluiten van de PC

win8_sluitknop.jpg

 

 

Er is nog één probleem: De desktop heeft geen duidelijke manier om uw pc af te sluiten, tenzij u een startmenu vervangend programma geïnstalleerd hebt dat deze optie bevat. U zult nog altijd de moderne charms bar moeten openvegen, en Settings > Power > Shutdown moeten selecteren - althans, op het eerste gezicht.

Maar er is goed nieuws! In tegenstelling tot Windows 8 heeft Windows 8.1 een desktop afsluitoptie. Maar net als met de boot-to-desktop optie moet u ernaar op zoek gaan.

Klik met de rechtermuisknop op de startknop. Er verschijnt een menu met allerlei snelkoppelingen naar geavanceerde systeemopties. Helemaal onderaan staat de optie Shut down or sign out met verschillende afsluitopties. U kunt ook een lijst met afsluitopties tevoorschijn halen door op de desktop op Alt-F4 te drukken.