prev-horizontal.png

Pagina Menu

Systeemeisen

Er zijn diverse versies van Windows 7 verschenen. Net als bij Windows Vista zijn dit er in totaal zes. Microsoft legt hierbij de nadruk op twee versies, de Home Premium versie voor de thuisgebruiker en de Professional versie voor de zakelijke gebruiker en enthousiastelingen. Daarnaast is er ook wereldwijd een Starter versie beschikbaar die alleen verkocht wordt bij nieuwe pc's. Deze Windows 7 Starter heeft diverse beperkingen ten opzichte van andere versies. Daarnaast is er een Home Basic versie gericht op opkomende markten en een Ultimate versie met alles opties en mogelijkheden.

Het is ook mogelijk om te upgraden vanaf Windows Vista. Gebruikers met Windows Vista kunnen zodoende upgraden naar een vergelijkbare Windows 7 versie.

Hoe weet u of de overgang van Vista naar Windows7 soepel zal verlopen? Draait uw systeem met daarop een schat aan programma's na afloop vlekkeloos en geldt dat ook voor uw printer, scanner en externe schijven? Windows 7 Upgrade Adviser geeft antwoord.

Voorafgaande aan een herinstallatie

Voordat aan de herinstallatie wordt begonnen, is het raadzaam een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen. Staan er bijvoorbeeld nog persoonlijke gegevens op de harde schijf (zoals persoonlijke documenten, foto's, video's, e-mail, contactpersonen, inloggegevens van het e-mailaccount en bezochte websites, reeds geïnstalleerde hardware drivers, etc.), dan is het verstandig deze eerst veilig te stellen. Om problemen met te installeren hardware drivers te voorkomen, is het raadzaam om vóór aanvang van de herinstallatie alle randapparatuur (zoals printer, kaartlezer, externe harde schijf, etc.) los te koppelen (deze kunnen beter pas na afronding van de Windows-installatie worden aangesloten zodat eventuele installatieproblemen eenvoudiger te vinden zijn). Desgewenst kan de harde schijf worden gepartitioneerd (noodzakelijk is dat echter niet omdat de partitie-indeling van de harde schijf ook tijdens de setup kan worden aangepast).

Normale installatie-DVD of recovery-systeem

Er zijn twee manieren om een herinstallatie uit te voeren: met een Windows installatie-DVD of met een recovery-systeem. De Windows installatie-DVD levert de schoonste installatie op maar heeft als nadeel dat de hardware drivers en software door de gebruiker zelf moeten worden geïnstalleerd. Een recovery-systeem neemt veel werk uit handen (zo worden alle benodigde hardware drivers en software automatisch mee-geïnstalleerd), de gebruiker heeft echter nauwelijks tot geen invloed op instellingen, drivers en software die tijdens de herinstallatie worden aangebracht. In de winkel worden computers óf met een normale installatie-DVD óf met een recovery-systeem aangeboden. Is een computer eenmaal voorzien van een recovery-systeem dan kan doorgaans geen gebruik meer worden gemaakt van een normale Windows installatie-DVD. Let bij aanschaf van een computer dus op de wijze waarop Windows opnieuw geïnstalleerd kan worden.

Installatie-DVD van andere computer gebruiken

Bent u niet meer in het bezit van de Windows 7 installatie-DVD, dan kan altijd nog een DVD van een andere computer worden gebruikt (ter voorkoming van activeringsproblemen moet wel de bij úw computer behorende productcode worden gebruikt, deze wordt vermeld op de licentiesticker die meestal op de achter-, zij- of bovenkant van de computer is terug te vinden). Hoewel de DVD's van de verschillende Windows 7-versies (Home Premium, Professional, Ultimate) niet uitwisselbaar zijn, is er wel een trucje om een willekeurige Windows 7 installatie-DVD geschikt te maken voor herinstallatie van een andere versie: maak een ISO-image van een willekeurige installatie-DVD, verwijder het bestand \sources\ei.cfg uit de image en brand vervolgens de installatie-DVD opnieuw.

TIP: Is het de bedoeling een multiboot systeem te maken, dan is het verstandig eerst de partities van reeds geïnstalleerde Windows-installaties te verbergen voordat de setup van Windows 7 wordt uitgevoerd.

Het recovery systeem

Nagenoeg alle merkcomputers zijn voorzien van een recovery-systeem. De voor de recovery benodigde bestanden zijn meestal op een daarvoor gereserveerde partitie opgeslagen (deze partitie is meestal verborgen maar kan in Windows Schijfbeheer worden teruggevonden). Een recovery-procedure kan tijdens het opstarten van de computer en/of vanuit het startmenu van Windows zelf worden geactiveerd. Is de recovery-partitie niet (meer) aanwezig dan kan het besturingssysteem ook met behulp van de (in de meeste gevallen zelf aangemaakte) recovery-DVD's nog worden hersteld (zijn die niet aanwezig, dan kunnen ze vaak nog bij de fabrikant worden opgevraagd). Omdat elk recovery-systeem weer anders werkt, is er geen eenduidige handleiding te schrijven. Heeft u vragen over het op uw computer geïnstalleerde recovery-systeem, raadpleeg dan de meegeleverde handleiding of neem contact op met de helpdesk van de betreffende fabrikant.

Kiezen tussen de 32- of 64-bits installatie

Windows 7 is als 32- en als 64-bits versie beschikbaar (via het configuratiescherm, onderdeel Systeem kan worden achterhaald welke versie is geïnstalleerd). De 64-bits versie kan op elke computer worden geïnstalleerd, mits deze van een 64-bits processor is voorzien. Hoewel de 64-bits een aantal voordelen heeft ( is meestal sneller en kan overweg met meer dan 3 Gb aan RAM-geheugen), is deze versie niet altijd de meest voor de hand liggende keuze. Van veel programma's en hardware drivers is namelijk (nog) geen 64-bits versie leverbaar, simpelweg omdat computers in het verleden standaard werden uitgerust met een 32-bits Windows-versie.

Kies dus pas voor de 64-bits versie wanneer de computer over meer dan 3 Gb RAM-geheugen beschikt en het zeker is dat alle randapparatuur én software geschikt is voor deze versie (om bij software en drivers de verschillende versies van elkaar te kunnen onderscheiden, wordt bij een 32-bits versie x86 vermeld en bij een 64-bits versie x64). Inmiddels worden de meeste computers wèl voorzien van een 64-bits versie (mede omdat 64-bits processoren en RAM-geheugen steeds goedkoper worden), het aantal 64-bits programma’s en hardware drivers zal dus snel toenemen.

letop.png de verouderde 16-bits programmatuur is onder de 64-bits versie niet meer bruikbaar. In Windows 7 Professional en Windows 7 Ultimate kan dergelijke software echter vrijwel altijd nog met behulp van de Windows XP modus worden gestart.

 

Setup vanaf een usb-stick

Indien nodig (bijvoorbeeld in geval van een notebook zonder DVD-speler) kan Windows 7 ook vanaf een USB-stick (of ander flashgeheugen met een capaciteit van minimaal 3 Gb) worden geïnstalleerd. De USB-stick moet dan wel van te voren op een computer (met Windows Vista of Windows 7) worden geprepareerd zodat deze via een USB-stick te starten (bootable) is. De procedure hiervoor gaat als volgt: plaats de USB-stick, start de Opdrachtprompt (Startmenu, Alle programma's, Bureau-accessoires) en geef het commando DISKPART. Geef in het nieuw geopende venster het commando LIST DISK zodat een lijst van gedetecteerde opslagmedia wordt getoond. Zoek het nummer van de aangesloten USB-stick op in de lijst en geef het commando SELECT DISK <disknummer> (vervang <disknummer> dus door het gevonden nummer). Met de volgende commando's kan de USB-stick vervolgens worden geformatteerd zodat deze opstartbaar is:

CLEAN
CREATE PARTITION PRIMARY
ACTIVE
FORMAT fs=fat32 quick
ASSIGN

Nu de USB-stick naar behoren is geformatteerd, kunnen alle bestanden van de Windows 7 installatie-DVD met behulp van de Windows Verkenner naar de USB-stick worden gekopieerd. Nadat alle bestanden zijn gekopieerd, is de de USB-stick klaar om te worden gebruikt voor de installatie van Windows. Zorg er wel voor dat de computer waarop het besturingssysteem moet worden geïnstalleerd, kan opstarten van USB, mogelijk moet het startproces dus eerst nog in het BIOS worden aangepast.

Windows 7 setup-procedure

De setup-procedure van Windows 7 is eenvoudig te doorlopen. Hoewel de setup ook vanuit Windows kan worden gestart, is het verstandiger die buiten Windows om uit te voeren door de computer direct vanaf de installatie-DVD te laten starten. Plaats de DVD dus in de lade en herstart de computer. Zodra de opstartbare DVD is gedetecteerd, vraagt de computer of daarvan moet worden gestart. Nadat de setup is gestart, wordt gevraagd welk type installatie moet worden uitgevoerd: een upgrade of een geavanceerde aangepaste installatie.

Upgrade of aangepaste installatie

setupaangepasteinstallatie.png

 

 

 

 

Een upgrade installatie werkt het al geïnstalleerde besturingssysteem bij. Dit betekent dat Windows opnieuw wordt geïnstalleerd zónder de partitie eerst helemaal leeg te maken, waar mogelijk blijven oude instellingen, persoonlijke gegevens en geïnstalleerde programma's dus behouden. Hoewel dat aantrekkelijk klinkt, kunnen hiermee gemakkelijk problemen uit een eerdere installatie worden overgenomen. Herinstalleer Windows dus liever via de aangepaste installatie. Bij een aangepaste installatie kan tevens de harde schijf opnieuw worden gepartitioneerd en/of de systeempartitie worden geformatteerd (zorg er dan wel voor dat de persoonlijke gegevens eerst zijn veilig gesteld).

Een partitie selecteren

Tijdens de installatie wordt gevraagd op welke partitie Windows 7 geïnstalleerd moet worden. Zijn er nog geen partities of moet de harde schijf opnieuw worden ingericht, dan moet deze eerst worden gepartitioneerd. Dat kan vooraf (met behulp van partitionerings-software), maar kan net zo goed ook tijdens de setup worden uitgevoerd via de link Stationsopties (geavanceerd) op het moment dat wordt gevraagd op welke partitie Windows te installeren. Wordt gedurende het installatieproces een andere schijfletter toegewezen (bijvoorbeeld omdat de DVD-speler reeds de schijfletter C: toegewezen heeft gekregen), dan kan de setup beter worden afgebroken om vervolgens opnieuw te beginnen zodat Windows met zekerheid op de C:-partitie komt te staan.

letop.png Wordt Windows op een partitie geïnstalleerd die nog een oude Windows-installatie bevat (dus zonder vooraf te formatteren), dan worden de bestanden van deze installatie automatisch naar de map Windows.old verplaatst. Partitioneer en/of formatteer de harde schijf dus als er geen behoefte is aan een dergelijke back-up.

 

De computer start niet op vanaf DVD

Is het 'niet mogelijk' de computer vanaf de DVD op te starten, dan moet er eerst een wijziging worden aangebracht in het BIOS (meestal bereikbaar met de DEL- of F2-toets tijdens het starten van de computer), in het gedeelte waar het bootproces is vastgelegd. Zoek naar een term als bootorder, bootsequence of iets dergelijks. Wijzig hier de volgorde van de opstartbare media zodat de DVD eerder opstart dan de harde schijf. Is de installatie voltooid, dan kan de harde schijf eventueel weer als eerste bootoptie worden ingesteld.

 

De harde schijf wordt niet herkend

Tijdens de setup wordt gevraagd op welke partitie Windows 7 moet worden geïnstalleerd. Geeft het venster geen harde schijf als keuzemogelijkheid weer, dan wordt de harde schijf niet door de setup van Windows herkend. Dit wordt meestal veroorzaakt doordat er nog geen drivers binnen Windows 7 beschikbaar zijn voor de SATA-controller of RAID-configuratie (een combinatie van twee of meer samenwerkende harde schijven met als doel een veiliger en/of sneller systeem). De ontbrekende drivers moeten dan tijdens de setup (op het moment dat wordt gevraagd op welke partitie Windows moet worden geïnstalleerd) met de optie Stuurprogramma laden vanaf diskette, CD of USB-stick worden geïnstalleerd. De drivers voor de RAID-controller staan doorgaans op de bij het moederbord meegeleverde CD met hardware drivers. Het is echter beter de meest recente, voor Windows 7 geschikte drivers te downloaden van de website van de moederbordfabrikant (zie deze pagina over het installeren van hardware drivers).

TIP: Zijn er zo snel geen drivers voor handen? Bij sommige moederborden kan een instelling in het BIOS worden gewijzigd zodat de harde schijf wordt aangezien als een ouderwetse IDE-schijf. Zoek in het BIOS naar een optie die lijkt op Native SATA support / AHCI (Advanced Host Controller Interface), en zet deze optie uit (kies Disabled). Hoewel deze aanpassing prima werkt, is het toch verstandig de originele drivers alsnog te installeren zodra dat mogelijk is. De wijziging in het BIOS kan vervolgens weer ongedaan worden gemaakt (door de optie op Enabled te zetten).

 

Door systeem gereserveerde partitie

In Windows 7 Professional en Windows 7 Ultimate wordt naast de Windows-partitie óók een verborgen primaire partitie van exact 100 Mb aangemaakt, genaamd Door systeem gereserveerd. Deze partitie wordt gebruikt voor BitLocker (maakt encryptie van de gehele Windows-partitie mogelijk) en bevat tevens de Windows Recovery Environment (de herstelconsole WinRE voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden). Bitlocker wordt echter maar zelden toegepast en de herstelconsole kan altijd nog vanaf de Windows-DVD worden gestart, vandaar dat de gereserveerde partitie niet altijd nodig is. De aanmaak ervan kan echter alleen worden voorkomen door de harde schijf voorafgaande aan de setup te partitioneren en/of de reeds aanwezige primaire partitie tijdens de setup enkel te formatteren (en dus niet te verwijderen). Wordt de harde schijf toch tijdens de setup gepartitioneerd, dan kan de extra partitie alleen met een workaround tijdens de setup weer worden verwijderd: verwijder de aangemaakte Windows-partitie, voeg de vrijgekomen ruimte toe aan de gereserveerde partitie, formatteer deze en laat Windows vervolgens op deze vergrote partitie installeren.

Een gebruikers­account maken

Nadat de computer opnieuw is gestart, wordt gevraagd naar een gebruikersnaam voor het aan te maken gebruikersaccount en een computernaam voor identificatie in een netwerk (houd de namen bij voorkeur kort, zonder spaties en andere rare tekens). In het volgende scherm kan desgewenst een wachtwoord voor het gebruikersaccount worden opgegeven (hoewel een wachtwoord wordt aanbevolen, is dat niet noodzakelijk). Wordt de computer door meerdere personen gebruikt, dan is het raadzaam meerdere gebruikersaccounts aan te maken (dit kan pas nadat de setup is afgerond, zie voor meer informatie deze pagina over het afstellen van gebruikersaccounts).

De productcode

setupproductcode.gif

 

 

 

Vervolgens wordt om de productcode gevraagd, het is echter niet verplicht deze tijdens de setup al op te geven. De optie Windows automatisch activeren als de computer online is staat in dit scherm standaard aangevinkt, maar kan worden uitgevinkt wanneer directe activering niet gewenst is (bijvoorbeeld handig bij twijfel over de hardwarecompatibiliteit, het besturingssysteem kan dan altijd nog op een andere computer worden geïnstalleerd).

 

Thuisnetwerk, bedrijfsnetwerk of openbaar netwerk

Nadat het scherm met de instellingen voor datum en tijd is afgerond, wordt gevraagd op wat voor soort netwerk de computer is aangesloten: Thuisnetwerk, Bedrijfsnetwerk of een Openbaar netwerk. Het type netwerk is bepalend voor het al dan niet delen van bestanden en/of printers. Voor een thuissituatie lijkt de optie Thuis de meest voor de hand liggende keuze, voor een kantoorsituatie de optie Bedrijfsnetwerk. Worden echter geen bestanden en printers gedeeld, dan zou je ook kunnen kiezen voor Openbaar netwerk, de computer wordt dan beter beveiligd. Achteraf kan de gemaakte keuze altijd nog in het Netwerkcentrum worden gewijzigd.

Thuisgroep

Een nieuw programma-onderdeel is Thuisgroep (Homegroup). Dat zorgt ervoor dat het mogelijk is pc’s met Windows 7 snel aan elkaar te koppelen en samen te laten werken. Tijdens de installatie van Windows 7 wordt automatisch een wachtwoord gegenereerd. Je wordt vervolgens geadviseerd dat te onthouden. Feitelijk is dit niet nodig, aangezien je het wachtwoord altijd weer terug kunt vinden via Start > Configuratiescherm > Netwerk en internet > Thuisgroepen.
Helaas is dit gegenereerde wachtwoord nogal cryptisch. Gelukkig kun je ook zelf een wachtwoord opgeven om de systemen aan elkaar te koppelen.
Op dezelfde pagina kun je ook op een eenvoudige manier de rechten ten aanzien van andere gebruikers op je pc aangeven. Hierbij geef je aan wat op je computer door anderen gezien en eventueel bewerkt mag worden.
Thuisgroep werkt efficiënt en vereenvoudigt het opbouwen van een thuisnetwerk. Eén minpunt: thuisgroepen werkt slechts tussen pc’s waar Windows 7 op geïnstalleerd is. Niet dat pc’s waarop Vista is geïnstalleerd niet communiceren met Windows 7, maar dat zal dan op de traditionele manier plaats moeten vinden.

Is Thuisnetwerk als locatie gekozen dan wordt in het volgende scherm gevraagd welke persoonlijke bestanden aan de Thuisgroep moeten worden toegevoegd. De thuisgroep wordt met een van een gebruikersaccount onafhankelijk wachtwoord beveiligd en kan worden gevuld met bestanden die ook vanaf andere computers in het thuisnetwerk toegankelijk moeten zijn, bijvoorbeeld de persoonlijke documenten, afbeeldingen, muziek en video's. Is er geen behoefte aan het delen van de bestanden met andere computers dan kan het aanmaken van de thuisgroep worden overgeslagen.

 

Work around voor beperkingen Windows 7 upgrade-dvd

Tijdens een upgrade-installatie met een Windows 7 Upgrade-DVD (met uitzondering van de tegen verzendkosten verstrekte Express Upgrade-DVD) wordt (ter controle van het recht op een upgrade) automatisch gezocht naar een bestaande Windows-installatie. Een installatie op een lege harde schijf zoals die met de normale Windows 7-DVD kan worden uitgevoerd is dus niet mogelijk, er moet immers reeds een geïnstalleerde en geactiveerde Windows-versie aanwezig zijn. Dit probleem is echter te omzeilen door eerst op reguliere wijze de oorspronkelijke Windows-versie te installeren en vervolgens vanuit deze installatie de upgrade procedure uit te voeren (dus níet door de computer van de DVD te laten opstarten). Kies de Aangepaste installatie in plaats van een Upgrade installatie. De oude installatie wordt tijdens de setup verplaatst naar de map Windows.old en kan achteraf met behulp van Schijfopruiming worden verwijderd.

 

Windows 7-activeren tot vier maanden uitstellen

Windows 7 kan zonder product­activering 30 dagen vrij worden gebruikt. Met het commando SLMGR-rearm kan de licentiestatus echter tot driemaal toe opnieuw worden ingesteld, de verplichte productactivering kan dus bij elkaar tot vier maanden worden uitgesteld. Gebruik hiervoor de Opdrachtprompt (startmenu, Alle programma's, Bureau-accessoires) in administratormodus door met rechts op de snelkoppeling te klikken en te kiezen voor Als administrator uitvoeren. Door met de Taakplanner een automatisch uit te voeren taak aan te maken, kan dit niet worden vergeten. Overigens worden met het commando SLMGR de overige mogelijkheden van het Windows Hulpprogramma voor software­licentie­beheer getoond.

Nadat de setup is afgerond

Nu Windows is geïnstalleerd, kunnen alvast een paar wijzigingen worden aangebracht in het configuratiescherm en de Windows Verkenner. Volgens de standaard instellingen worden de verschillende onderdelen van het configuratiescherm weergegeven in categorieën. Op deze website wordt er echter van uit gegaan dat de onderdelen van het configuratiescherm worden weergegeven als grote of kleine pictogrammen zodat alle opties met slechts één muisklik beschikbaar zijn.

 

 

Wat betreft de Windows Verkenner: uit veiligheidsoverwegingen worden de meeste systeembestanden standaard verborgen. Dit zijn op zich prima instellingen, maar voor het afstellen van Windows en andere programma's is het soms nuttig als de systeem- en verborgen bestanden zichtbaar zijn. De aanwijzingen op deze website gaan ervan uit dat alle bestanden zichtbaar zijn, daarom passen we die nu alvast aan op het tabblad Weergave (via de knop Organiseren in de menubalk van de Windows Verkenner, Map- en zoekopties; zie ook deze pagina voor de optimale Windows-instellingen):

letop.png Bij het dagelijks werken met de computer zijn deze instellingen niet altijd even praktisch. Verberg de bestanden desgewenst weer nadat Windows en de overige software is geïnstalleerd en afgesteld.