prev-horizontal.png

Pagina Menu

Functies

Ten opzichte van eerdere Windows-versies bevat Windows 7 aanzienlijk minder functionaliteiten. Zo valt direct op dat er geen e-mailprogramma meer aanwezig is en dat ook Windows Kalender, Windows Movie Maker en Windows Fotogalerie niet meer standaard worden geïnstalleerd. Door het weglaten van dergelijke programma's wordt Windows weer een min of meer kaal besturingssysteem waarbij de gebruiker zelf kan bepalen welke extra programma's geïnstalleerd moeten worden. Desondanks is Windows 7 voorzien van verscheidene (nieuwe of vernieuwde) praktische toepassingen zoals de zoekfunctie, Windows Media Center, CD's en DVD's branden met de Windows Verkenner, de functie Ouderlijk Toezicht, het vergrootglas, de opdrachtprompt, plaknotities voor korte memo's, het knipprogramma voor het maken van een schermafdruk (inclusief de Probleemstappenbeschrijving), de taakplanner (voor het agenderen van specifieke taken), het maken en terugzetten van een back-up, het Mobiliteitscentrum voor laptops, het Synchronisatiecentrum en het Windows Mobile Apparaatcentrum (zoals PDA's en MDA's).

Windows mail in Windows 7

Hoewel Windows 7 geen standaard e-mailprogramma meer bevat, kan Windows Mail (het standaard e-mailprogramma onder Windows Vista) op eenvoudige wijze ook aan Windows 7 worden toegevoegd. Zorg er eerst voor dat de huidige map C:\Program Files\Windows Mail wordt veiliggesteld door de bestandsnaam te wijzigen in bijvoorbeeld C:\Program Files\Windows Mail ORG (klik met rechts op de map en kies Naam wijzigen). Kopieer vervolgens de volledige map C:\Program Files \Windows Mail van een Windows Vista computer naar deze locatie. Windows Mail kan nu met het bestand WinMail.exe worden gestart. Maak eventueel een snelkoppeling naar dit bestand zodat Windows Mail snel toegankelijk is.

letop.png Wees er verdacht op dat de bestanden van een 32-bits Windows Vista-versie niet worden verwisseld met die van een 64-bits Windows 7-versie. Andersom levert gek genoeg géén problemen. Zo is het wel mogelijk de map C:\Program Files \Windows Mail (x86) van een 64-bits Windows Vista te kopiëren naar de map C:\Program Files­\Windows Mail van een 32-bits versie van Windows 7 maar niet omgekeerd.

Windows live essentials

De programma's Windows Live Mail, Windows Live Photo Gallery, Windows Live Messenger, Windows Live Movie Maker, Writer, Windows Live Toolbar, Family Safety en Silverlight zijn nu gebundeld onder de noemer Windows Live Essentials en kunnen afzonderlijk worden gedownload en geïnstalleerd waardoor het up-to-date houden van deze programma's aanzienlijk eenvoudiger zou moeten gaan. Na installatie zijn de Live-programma's toegankelijk via het startmenu, Alle programma's, Windows Live.

Vergrootglas

Is een stuk tekst niet goed te lezen, bijvoorbeeld omdat er een wel erg klein lettertype is gebruikt? Er kan op de locatie van de muis worden ingezoomd door de Windows-toets in te drukken in combinatie met het plusteken (+). Hoe vaker het plusteken wordt ingedrukt, hoe verder het vergrootglas inzoomt. Met de Windows-toets in combinatie met het minteken (-) kan weer worden uitgezoomd.

Zoekfunctie

De zoekfunctie van Windows 7 (startmenu, Zoeken in programma's en bestanden) is snel toegankelijk via het startmenu. Standaard wordt de inhoud van een groot aantal persoonlijke bestanden en het e-mailarchief waaronder ook het archief van Windows Live Mail en Outlook, geïndexeerd waardoor het zoeken binnen deze gegevens aanzienlijk wordt versneld. Indexering van bestanden is een continu proces en vindt alleen plaats op de momenten dat Windows niet actief wordt gebruikt: er kan dus wat tijd verstrijken voordat de indexering geheel op orde is.

Indexering aanpassen

indexering1.png

 

 

 

 

 

De instellingen van de indexering kunnen worden aangepast bij het onderdeel Indexeringsopties van het configuratiescherm, een venster toont hoeveel bestanden inmiddels zijn geïndexeerd (zie afbeelding). Zodra er nieuwe persoonlijke bestanden worden aangemaakt, worden deze automatisch geïndexeerd. Voor optimaal gebruik van de zoekfunctie is het belangrijk dat de juiste bestanden worden geïndexeerd. Niet elke map met bestanden wordt standaard meegenomen in de indexering. Met de knop Wijzigen kunnen specifieke mappen aan de lijst worden toegevoegd of juist verwijderd. Is de map met persoonlijke bestanden verhuisd naar een andere partitie, dan is het verstandig deze wijziging ook door te voeren in de indexering. Voor het versnellen van de eerste indexering kan de slaapstand beter even worden uitgeschakeld.

De knop Geavanceerd biedt nog wat extra aanpassingsmogelijkheden, zoals het opnieuw laten samenstellen van de index bij indexeringsproblemen, het naar een snellere schijf verplaatsen van de indexlocatie (dit kan nuttig zijn wanneer gebruik wordt gemaakt van een systeemback-up) en het in de indexering meenemen dan wel uitsluiten van bepaalde bestandstypen. Op de pagina Optimaliseren van de Windows Services staat beschreven hoe de indexeringsservice in zijn geheel kan worden uitgeschakeld.

Zoeken met de Windows Verkenner

indexering2.png

 

Met het zoekvenster rechts bovenin de Windows Verkenner kan eenvoudig binnen de geselecteerde map of schijf naar bestanden worden gezocht. Wordt de betreffende locatie nog niet meegenomen bij de indexering, dan zal het zoeken trager verlopen (te zien aan het 'vollopen' van het groene balkje bovenin het venster). In een aantal gevallen wordt onder de menubalk ook een gele balk getoond met de opmerking Zoekopdrachten duren mogelijk langer in niet-geïndexeerde locaties. Klik hier om deze locaties te indexeren... (zie afbeelding). Door deze balk te activeren, wordt deze locatie voortaan ook meegenomen bij de indexering.

De zoekfunctie in de Windows Verkenner is van grote waarde wanneer wordt gezocht naar een bestand waarvan de locatie (map) onbekend is. Op het moment dat in het zoekveld wordt begonnen met het invoeren naar een gerelateerd woord, worden gelijk de mogelijke resultaten getoond. Het is voor het uiteindelijke resultaat niet noodzakelijk dat de betreffende bestanden zijn geïndexeerd, indexering verhoogt echter wel de zoeksnelheid.

Windows Media Center

Met behulp van het Windows Media Center kan de computer ook voor multimediadoeleinden worden gebruikt. Is de computer uitgerust met een voor Windows Media Center gecertificeerde TV-tunerkaart, dan kunnen de verschillende TV-zenders moeiteloos via het televisiekabelsignaal worden bekeken. Met een via de internetverbinding up-to-date gehouden programmagids kunnen de favoriete programma's worden opgenomen en in het MPEG2-bestandsformaat op de harde schijf worden opgeslagen.

CD's en DVD's branden met de Windows Verkenner

cddvdbranden.png

 

 

 

 

Onder Windows 7 is het mogelijk om zonder extra software gegevens op een CD of DVD te branden. Plaats hiervoor een CD-R(W) of DVD±R(W) in de brander en bereid deze eventueel in het gewenste formaat voor wanneer daarom wordt gevraagd. Vervolgens kunnen de bestanden met de Windows Verkenner naar de brander worden gekopieerd. Klik hierna op de knop Sessie sluiten om het brandproces af te sluiten of op de knop Op schijf branden in de menubalk om de bestanden definitief op CD of DVD te branden. Het branden van muziek-CD's kan overigens direct vanuit de Windows MediaPlayer.

letop.png Windows 7 kan ook ISO-bestanden (images van CD's of DVD's) branden, er hoeft dus geen externe brandsoftware meer voor te worden gebruikt. Dubbelklik op het ISO-bestand voor het automatisch starten van de brandsoftware.

Windows DVD branden

Met Windows DVD branden (startmenu, Alle programma's) is het een fluitje van een cent om van persoonlijke video's en foto's een MPEG2 video-DVD te maken (een bestandsformaat dat op elke DVD-speler kan worden afgespeeld). Met de link Opties rechts onderin het venster kunnen de standaard opties (zoals de instellingen voor het afspelen van de DVD, het tonen van het DVD-menu, de hoogte-/breedteverhouding en de video-indeling) worden gewijzigd.

Ouderlijk toezicht

Wilt u enige controle uitoefenen op het doen en laten van uw kinderen op de PC? Kijk dan eens naar de functie Ouderlijk toezicht (bereikbaar via het configuratiescherm): een administrator kan hier namelijk voor elk gebruikersaccount een aantal beperkingen instellen. Zo is het mogelijk tijdslimieten in te stellen, het spelen van specifieke spellen te blokkeren op basis van een classificatie en een lijst met toegestane programma's te beheren. Er kan dagelijks of wekelijks een activiteitenrapport worden samengesteld zodat duidelijk wordt wat de betreffende gebruiker uitvoert op de computer. Zorg er dan wel voor dat de kinderen geen toegang hebben tot een account met administratorrechten

letop.png Vanaf het moment van uitproberen van Ouderlijk toezicht wordt bij het aanmelden gecontroleerd of de administratoraccounts zijn voorzien van een wachtwoord. Voor zover bekend kan deze terugkerende melding alleen worden uitgeschakeld door vanaf dat moment het account te voorzien van een wachtwoord.

Opdracht prompt

Via de Opdrachtprompt kunnen commando's worden opgegeven voor handelingen die niet op andere wijze kunnen worden doorgevoerd. De opdrachtprompt wordt standaard zonder administratorrechten opgestart, waardoor bepaalde opdrachten niet uitgevoerd kunnen worden. De opdrachtprompt wordt met administratorrechten opgestart door met rechts op het icoontje Opdrachtprompt (startmenu, Alle Programma's, Bureau-accessoires) te klikken en te kiezen voor Als administrator uitvoeren. Het is nóg handiger wanneer de opdrachtprompt standaard als administrator wordt uitgevoerd, dit kan worden ingesteld via de optie Eigenschappen, tabblad Snelkoppeling, knop Geavanceerd. Met het commando CMD in het veld Programma's en bestanden zoeken van het startmenu kan de Opdrachtprompt overigens sneller worden opgestart. Door tijdens het bevestigen van het commando (met de ENTER-toets) de toetscombinatie CTRL-SHIFT vast te houden, wordt het commando CMD op dat moment uitgevoerd mèt administrator­rechten.

De opdrachtprompt kent sinds Windows Vista twee handige nieuwe functies: MLINK (voor het aanmaken van een link naar een bestand of map) en ROBOCOPY (voor het kopiëren van bestanden, deze werkt beter dan de onder Windows XP beschikbare commando's COPY en XCOPY). Gebruik de commando's MLINK/? en ROBOCOPY/? voor een beschrijving van deze functies. Het commando MLINK is bijvoorbeeld handig wanneer de databases van de Windows Live Contacts en/of de RSS-feeds verplaatst moeten worden (meer hierover op de pagina over het verplaatsten van de persoonlijke data naar een datapartitie). De mogelijkheden van het oude commando CACLS (voor het beheren van gebruikersrechten) zijn sinds Windows Vista ingeperkt, maar de functionaliteit is in uitgebreidere vorm beschikbaar onder het commando ICACLS.

 

Gewenste locatie openen vanuit de Verkenner

De opdrachtprompt wordt gestart met het invoeren van het commando CMD in het zoekveld van het startmenu. Het kost vervolgens enige moeite om, met behulp van het commando CD, naar de gewenste locatie te navigeren. Gelukkig kan dit ook makkelijker: klik in het rechter venster van de Windows Verkenner met rechts op de gewenste map terwijl tegelijkertijd de SHIFT-toets wordt ingedrukt, kies vervolgens de optie Opdrachtvenster hier openen uit het contextmenu.

Plaknotities

plaknotities.png

 

 

 

Een van de nieuwe functies van Windows 7 is het maken van plaknotities. Door het programma te starten wordt een geel memoblaadje op het bureaublad geplakt. Extra memoblaadjes kunnen met het plusteken links bovenin een memo worden aangemaakt. Opmaak kan overigens alleen worden toegevoegd door gebruik te maken van de gebruikelijke sneltoetsen zoals CTRL-B voor vet, CTRL-U voor onderstrepen, CTRL-I voor cursief, CTRL-+SHIFT+L voor een opsomming (meerdere malen achter elkaar voor verschillende opmaak) en CTRL+SHIFT+> of < voor het groter/kleiner maken van de tekst.

Knip­programma en probleem­stappen­beschrijving

Het Knipprogramma (startmenu, Alle Programma's, Bureau-accessoires) is een handige tool voor het maken van een afdruk van (een gedeelte van) het scherm. De Probleemstappen­beschrijving (Problem Steps Recorder) is afgeleid van dit knipprogramma en kan worden gestart met het commando PSR in het zoekvenster van het startmenu. Deze tool maakt met achtereenvolgende schermafdrukken visueel zichtbaar hoe een specifieke handeling moet worden verricht. Deze afdrukken worden (samen met een beschrijving van de handelingen) in één bestand opgeslagen zodat ze eenvoudig per e-mail toegezonden kunnen worden. Het mag duidelijk zijn dat een dergelijke tool met name handig is bij computerondersteuning op afstand zodat niet onnodig lang telefonisch uitleg gegeven hoeft te worden.

Taakplanner

Dankzij de Taakplanner (bereikbaar via het configuratiescherm, onderdeel Systeembeheer) worden vele taken van Windows automatisch uitgevoerd zodra aan de voor die taken ingestelde voorwaarden wordt voldaan. Een voorbeeld van zo'n geplande taak is de voorgeprogrammeerde wekelijkse defragmentatie van de harde schijf (een standaard instelling van Windows), terug te vinden via Taakplanner, Bibliotheek voor Taakplanner, Microsoft, Windows, Defrag. Dubbelklik op een taak om wijzigingen in de instellingen aan te kunnen brengen. De verschillende tabbladen en opties spreken voor zich. Het is ook mogelijk zelf een taak aan te maken met de opdracht Taak maken (in het rechter actiescherm): handig voor het automatisch laten uitvoeren van opdrachten.

Backup maken en terugzetten

Windows 7 is voorzien van een back-uptool (onderdeel Back-up maken en terugzetten van het configuratie­scherm) waarmee specifieke bestanden of zelfs een image van de gehele harde schijf (bijvoorbeeld een systeemback-up) kan worden gemaakt. Deze functionaliteit is een waardevolle aanvulling op Systeembeveiliging en het maken van schaduwkopieën van persoonlijke bestanden.

Backup van bestanden

windowsbackup.png

 

 

 

Met deze tool kunnen back-ups van de persoonlijke bestanden worden gemaakt waarna ze direct op een andere partitie, een externe netwerklocatie of een externe harde schijf kunnen worden opgeslagen of gebrand op een CD of DVD. Tijdens het instellen van de te maken back-up kan met de link Schema wijzigen gelijk een synchronisatie­taak worden gepland zodat de aangemaakte back-up regelmatig met de laatste wijzigingen wordt geactualiseerd. Tijdens het maken van een back-up kan zonder problemen worden doorgewerkt.

Helaas zijn de instel­mogelijkheden wel wat beperkt. Daarnaast is het bij gebruik van een externe harde schijf als opslaglocatie vaak prettiger de back-up handmatig te maken zodat de externe schijf na synchronisatie kan worden uitgezet. Bijkomend voordeel bij het maken van handmatige back-ups is dat er tot het moment van handmatig synchroniseren altijd nog kan worden terug gegrepen op een oude, nog werkende versie van een bestand. Als goed alternatief voor deze back-upmethode kan wellicht beter gebruik worden gemaakt van synchronisatiesoftware zoals SyncBack en/of Dropbox (met online opslagruimte).

TIP: Het Onderhoudscentrum controleert of er een back-up is ingepland en geeft frequent een waarschuwing wanneer dat (nog) niet is gebeurd. Is er geen behoefte aan dergelijke meldingen, dan kunnen ze worden uitgeschakeld via het configuratiescherm, onderdeel Onderhoudscentrum, taak Instellingen voor Onderhoudscentrum wijzigen.

Systeem­backup

Met de back-uptool van Windows kan ook een back-up van het gehele systeem worden gemaakt, hetgeen bijzonder snel wordt uitgevoerd. Deze systeemback-up kan worden teruggezet via de optie Systeem­instellingen of de computer herstellen. Wil Windows niet meer opstarten, dan kan de back-up worden teruggezet via de geavanceerde opstartopties van de veilige modus (druk op F8 tijdens het opstarten van Windows) of door op te starten vanaf de Windows installatieschijf (kies voor Uw computer herstellen, selecteer de betreffende Windows-partitie en kies in het scherm Opties voor systeemherstel voor Herstellen met systeem­installatie­kopie). Is er geen originele Windows installatie-DVD bij de computer geleverd, dan kan via het configuratiescherm, onderdeel Back-up maken en terugzetten, taak Een systeemherstelschijf maken een opstartbare systeemherstel-CD/DVD worden gebrand waarmee de gemaakte systeemkopie in geval van nood altijd nog kan worden teruggezet. Met deze CD/DVD kan overigens ook systeemherstel worden uitgevoerd en andere startproblemen worden opgelost, altijd handig dus om bij de hand te hebben.

Als alternatief kan ook gebruik worden gemaakt van externe back-upsoftware voor het maken en terugzetten van een systeemback-up.

Mobiliteits­centrum voor laptops

mobiliteitscentrum.png

 

 

 

 

Het Mobiliteitscentrum (bereikbaar via het configuratiescherm of met de toetscombinatie Windows-toets-X) biedt laptop­gebruikers een snel toegankelijk menu met relevante configuratie-instellingen. Via dit centrum kunnen diverse onderdelen (zoals het geluid, een externe monitor en de draadloze netwerkverbinding) worden in- of uitgeschakeld. Ook de instellingen van het synchronisatiecentrum en het energieschema kunnen hier worden gewijzigd.

Synchronisatie­centrum

synchronisatiecentrum.gif

 

 

 

 

 

 

Via het Synchronisatie­centrum (bereikbaar via het configuratiescherm) is het mogelijk verschillende computers en apparaten met elkaar te laten synchroniseren. Het synchroniseren van de bestanden tussen twee verschillende computers kan echter alleen wanneer beide PC's zijn aangesloten op hetzelfde netwerk, én de ene PC toegang heeft tot de gedeelde map van de andere PC. Voor elk aangesloten apparaat waarmee gesynchroniseerd gaat worden, moet een 'synchronisatie­relatie' worden ingesteld, zodat het Synchronisatiecentrum in actie kan komen wanneer er contact is gelegd. Het Windows Mobile Apparaatcentrum is dé aangewezen plek om mobiele apparaten (bijvoorbeeld de PDA of de MDA) op de computer aan te sluiten en te verbinden (voor meer informatie, zie verderop). Het Synchronisatie­centrum kan vervolgens deze aangesloten apparaten synchroniseren.

Offline toegang tot gedeelde mappen

Het offline beschikbaar maken van bestanden in een netwerkmap zorgt ervoor dat er te allen tijde mee kan worden gewerkt, terwijl er niet noodzakelijk toegang tot deze bestanden hoeft te zijn. Een netwerkmap wordt offline beschikbaar gemaakt door er met rechts op te klikken en vervolgens te kiezen voor Altijd beschikbaar voor offline gebruik. Hierdoor blijft een kopie van de bestanden beschikbaar, ondanks het feit dat de computer met de gedeelde bestanden niet aan staat. Zodra de gedeelde netwerkmap weer toegankelijk is, vindt synchronisatie plaats zodat de computers weer van de laatste versie zijn voorzien.

Ook een permanente netwerkverbinding (waarbij een schijfletter aan de netwerkmap wordt toegekend) kan offline beschikbaar worden gemaakt. Een dergelijke verbinding kan via de menubalk van de Windows Verkenner worden aangemaakt (gebruik de linker ALT-toets voor het tonen van de menubalk), Extra, Netwerkverbinding maken gepast via de knop Schema (Het is bijvoorbeeld verstandig een synchronisatie te starten zodra u zich bij de computer met de gedeelde netwerkmap aanmeldt). De overige instelmogelijkheden zijn terug te vinden bij de taak Offlinebestanden beheren.

Windows Mobile Apparaat­centrum

Voor het synchroniseren van een zakagenda (PDA, MDA) wordt gebruik gemaakt van het Synchronisatie­centrum. Er moet echter additionele software (Windows Mobile Apparaatcentrum) worden geïnstalleerd zodat ook het synchroniseren met Microsoft Outlook mogelijk wordt (dit kan gek genoeg niet met het Synchronisatie­centrum). Windows Mobile Apparaatcentrum wordt doorgaans automatisch gedonwload en geïnstalleerd zodra het apparaat wordt aangekoppeld, maar kan ook handmatig van de website van Microsoft worden gedownload.

windowsmobileapparaatcentrum.gif

 

 

 

 

Is deze extra functionaliteit van het Windows Mobile Apparaatcentrum eenmaal geïnstalleerd, dan is het maken van een synchronisatieverbinding doorgaans geen enkel probleem meer. In het centrum kan worden aangegeven welke gegevens (zoals de contactpersonen, de agenda, e-mail, taken, notities, favoriete websites en bestanden) gesynchroniseerd moeten worden. Om ruimte te besparen, worden oude afspraken bij synchronisatie van het apparaat verwijderd. Door de instellingen voor synchronisatie te wijzigen, kan worden bepaald tot hoeveel weken terug de historie van de agenda op het mobiele apparaat moet worden behouden. Na het wijzigen van de standaard instellingen wordt het mobiele apparaat voortaan automatisch bij aankoppeling gesynchroniseerd (bij de systeemvak­pictogrammen wordt dan het icoontje van het Synchronisatie­centrum getoond). Op de hiervoor genoemde Microsoft-pagina (http://www.microsoft.com) is meer informatie te vinden over het synchroniseren van mobiele apparaten.