Pagina Menu

Hardware drivers voor Windows 7

apparaatbeheer.gif

In Windows is een grote hoeveelheid drivers voorhanden om de hardware die u op uw computer aansluit aan te sturen. De eenvoudigste manier om er achter te komen of u de juiste driver hebt geïnstalleerd is het gebruiken van Apparaatbeheer.

Om bij Apparaatbeheer te komen zijn er meerdere wegen die u kunt volgen. Hieronder staan er 3 beschreven.

- Druk met de rechter muisknop op Deze computer.

- Kies voor Eigenschappen in het uitrol menu.

- Kies voor tabblad Hardware.

- Druk op Apparaatbeheer.


- Start > Instellingen > Configuratiescherm.

- Dubbel klikken op Systeem.

- Kies voor tabblad Hardware.

- Klik op Apparaatbeheer.


Start - Uitvoeren - typ:devmgmt.msc- OK.


Apparaatbeheer geeft u een overzicht van de hardware­onderdelen van de pc en de status van de stuurprogramma´s. De met een geel uitroepteken gemarkeerde apparaten zijn voor Windows onbekend en daarom nog niet van een driver voorzien. Een Update van uw Windows 7 kan dan een oplossing bieden, maar dit is niet altijd zo. De leverancier van het door u gebruikte apparaat levert vaak een CD-ROM mee met hierop de software [drivers]. Ook is het mogelijk de site van het betreffende apparaat te raadplegen voor het downloaden van de laatst uitgebrachte drivers.

Soms kan het noodzakelijk zijn terug te keren naar een oudere versie van een driver. Dit doet u in Apparaatbeer door bij het betreffende apparaat te kiezen voor Eigenschappen. Onder Stuurprogramma kunt u de knop Vorig stuurprogramma kiezen.

Drivers installeren

Staan er na het doorlopen van de Windows setup nog niet herkende hardware items in Apparaatbeheer, dan kunt u die misschien nog via Windows Update installeren. Biedt ook dit niet de oplossing, dan valt u terug op door de fabrikant geleverde drivers. Die worden doorgaans bij aanschaf van de hardware op een CD/DVD meegeleverd, het is echter beter de driver van de website van de fabrikant te downloaden zodat u de meest recente versie installeert. De meeste hardware is voorzien van een goede installatie­handleiding. Door die nauwkeurig te volgen voorkomt u onverwachte installatieproblemen. Het installeren van de driver komt meestal enkel neer op het uitvoeren van het installatiebestand, de procedure voltrekt zich vervolgens (bijna) automatisch. In sommige gevallen is het daarna nog nodig de computer opnieuw op te starten.

Windows apparaatbeheer

Voor het downloaden van de meest recente drivers volgt hier een lijstje met bekende hardware-fabrikanten: Moederbord/chipset AMD, INTEL, ASUS, MSI, NVIDIA.

Onbekende hardware achterhalen met CPU-Z

Is het niet duidelijk welke hardware drivers voor het moederbord moeten worden geïnstalleerd? De informatie uit het BIOS kan van dienst zijn bij het achterhalen van het type moederbord en de daarvoor benodigde drivers. De gratis programma's CPU-Z (download: cpuid.com/cpuz.php) en PC Wizard (download: cpuid.com/pcwizard.php) zijn voor dit doel zeer geschikt. Met CPU-Z kan vrij eenvoudig het type processor, moederbord en RAM-geheugen worden achterhaald en PC Wizard toont een overzicht van het hele systeem. Met deze gegevens kunt u vervolgens de bijbehorende drivers vrij eenvoudig via het internet opsporen.

 

Ook de Windows Vista drivers zijn te gebruiken

Om net als destijds bij de introductie van Windows Vista compatibiliteits­problemen te vermijden, hanteert Microsoft voor Windows 7 hetzelfde drivermodel als voor Windows Vista. Dat voorkomt dat hardware die onder Windows Vista goed functioneert, onder Windows 7 niet meer gebruikt kan worden. Bij het ontbreken van Windows 7-drivers kan dus meestal nog worden teruggegrepen op de Windows Vista-drivers. Hoewel het niet is aan te bevelen, kunnen in sommige gevallen zelfs de drivers van Windows XP nog worden toegepast.

Terugkeren naar vorig stuurprogramma

Het kan altijd gebeuren dat de installatie van een nieuwe driver mislukt, waardoor de hardware niet goed meer functioneert. In dat geval is het altijd nog mogelijk terug te keren naar het oude stuurprogramma door met rechts te klikken op het bewuste hardware-item in Apparaatbeheer en te kiezen voor Eigenschappen, tabblad Stuurprogramma, knop Vorige stuurprogramma. Blijft de computer echter steeds opnieuw opstarten waardoor het onmogelijk is het vorige stuurprogramma te activeren? Onderbreek deze vicieuze cirkel door aan het begin van het startproces op F8 te drukken en te kiezen voor de optie Automatisch opnieuw opstarten bij systeemcrash uitschakelen.