prev-horizontal.png

Pagina Menu

Schijfopruiming

Nadat Windows is geïnstalleerd en op de persoonlijke wensen afgesteld, wordt het tijd de installatie op te schonen. De systeempartitie is na installatie nogal vervuild met overbodige bestanden. Is de beschikbare ruimte schaars dan kunnen deze beter worden verwijderd. Het opruimen van de overbodige bestanden kan de systeem­prestaties bevorderen..

 

schijfopruiming.png

 

 

 

 

 

Tijdens installatie en afstelling van programma's worden altijd wel bestanden op de harde schijf opgeslagen die na afloop kunnen worden verwijderd, bijvoorbeeld de (eventueel tijdens de setup aangemaakte) map Windows.old met daarin de bestanden van de oude installatie en de geschiedenis van de webbrowser. Een groot aantal van deze bestanden kan met de tool Windows Schijfopruiming worden opgeruimd. Windows Schijfopruiming is bereikbaar door in de Windows Verkenner met rechts te klikken op de Windows-partitie (doorgaans de C:-schijf) en te kiezen voor Eigenschappen, tabblad Algemeen, knop Schijfopruiming. Activeer de knop Systeembestanden opschonen, selecteer alle typen bestanden (met uitzondering van Office Setup-bestanden, deze kunnen later nog van pas komen) en verwijder de bestanden met een druk op de knop OK.

Handmatig verwijderen

De inhoud van de volgende mappen kan ook handmatig worden geleegd (het is daarvoor wel noodzakelijk dat eerst de beveiligde besturingssysteem­bestanden en verborgen bestanden zichtbaar zijn gemaakt via het onderdeel Mapopties van het configuratiescherm, tabblad Weergave). De belangrijkste mappen met te verwijderen (verborgen) bestanden staan op de volgende locaties:

C:\Gebruikers\inlognaam\­AppData\Local\­Microsoft\Windows\­Temporary Internet Files
C:\Gebruikers\inlognaam\­AppData\Local\­Microsoft\Windows\­History
C:\Gebruikers\inlognaam\­AppData\Local\­Temp
C:\Gebruikers\inlognaam\­AppData\Roaming\­Microsoft\Internet Explorer\­UserData\Low
C:\Gebruikers\inlognaam\­AppData\Roaming\­Microsoft\Office\­Recent
C:\Gebruikers\inlognaam\­AppData\Roaming\­Microsoft\Windows\­Cookies
C:\Gebruikers\inlognaam\­AppData\Roaming\­Microsoft\Windows\­Onlangs geopende items

letop.pngDe spaties die de mapaan­duidingen omringen, moet u niet overnemen. Die dienen hier alleen om de tekst leesbaar te houden wanneer u deze pagina leest op een Phone.

letop.pngDe geschiedenis van Internet Explorer kan overigens beter worden verwijderd vanuit via het onderdeel Internetopties van het configuratiescherm, tabblad Algemeen, onderdeel Browsegeschiedenis, knop Verwijderen (gebruik een tool als IEHistoryView om te zien wat er in de geschiedenis is opgeslagen). Desondanks blijven na afloop nog veel verborgen internetbestanden achter (dit is te verifiëren door de eigenschappen op te vragen van de map C:\Gebruikers\inlognaam\­AppData\Local\Microsoft\­Windows\Temporary Internet Files). Deze bestanden zijn in de Windows Verkenner niet zichtbaar en kunnen dus ook niet handmatig worden verwijderd, hiervoor is een tool als Total Commander nodig. Zie elders op deze website voor meer informatie over het definitief verwijderen van persoonlijke gegevens.

Nog meer ruimte vrijmaken?

Via de Eigenschappen van een te legen map is te achterhalen hoeveel ruimte er maximaal kan worden vrijgemaakt. Door de beschikbare ruimte van de schijf na het verwijderen van bestanden te vergelijken met de oorspronkelijke vrije ruimte, kan achteraf worden bepaald hoeveel ruimte er daadwerkelijk is vrijgemaakt. Wilt u nog meer ruimte vrijmaken? Kijk dan ook eens naar de volgende bestanden en mappen (deze bestanden kunnen veelal met behulp van de Windows Verkenner worden verwijderd):

C:\HIBERFIL.SYS (verborgen, even groot als het RAM-geheugen)
Zodra de computer in de sluimer- of slaapstand gaat, wordt een afdruk van het RAM-geheugen gemaakt (opgeslagen in het bestand HIBERFIL.SYS) waarmee de computer bij het ontwaken direct de draad weer kan oppakken. De sluimer-/slaapstand wordt vaak bij laptops gebruikt om de accu te sparen. Wordt de slaapstand uitgeschakeld (via het onderdeel Energiebeheer van het configuratiescherm, taak Wijzigen wanneer de computer in de slaapstand gaat), dan kan het bestand HIBERFIL.SYS (ook wel hibernation file genoemd) net zo goed worden verwijderd (als dat nog niet was gebeurd). Dit kan flink wat ruimte besparen aangezien de afdruk van het RAM-geheugen exact zo groot is als het RAM-geheugen zelf. Start hiervoor de Opdrachtprompt (startmenu, Alle programma’s, Bureau-accessoires) met aanvullende administratorrechten (door met rechts op de snelkoppeling te klikken en te kiezen voor Uitvoeren als administrator) en geef het commando POWERCFG /hibernate OFF. Is de slaap-/sluimerstand achteraf toch weer gewenst? Met het commando POWERCFG /hibernate ON kan het bestand weer in ere worden hersteld.

C:\System Volume Information (verborgen)

Deze map is noodzakelijk voor de systeem- en bestandsherstelfunctie van Windows 7. De herstelfunctie is standaard alleen van toepassing op de C:-schijf maar kan ook voor de andere schijven worden in- en uitgeschakeld (via het configuratiescherm, onderdeel Systeem, Geavanceerde systeeminstellingen in het taakvenster, tabblad Systeembeveiliging, selecteer de betreffende partitie en wijzig de instellingen met de knop Configureren). Door het uitschakelen van de systeembeveiliging van een bepaalde schijf worden de eerder gemaakte herstelpunten (noodzakelijk voor de systeem- en bestandsherstelfunctie) verwijderd, en daarmee de bijbehorende map geleegd (de map System Volume Information zelf kan niet worden verwijderd). Wees hier wel voorzichtig mee want zonder herstelpunten is systeemherstel voor de betreffende schijf niet meer mogelijk. Nieuwe herstelpunten kunnen pas weer worden aangemaakt (met de knop Maken) nadat systeemherstel weer is geactiveerd. Als alternatief kunnen de herstelpunten ook worden verwijderd zonder de systeemherstel­functie uit te schakelen: ga naar de functie Schijfopruiming, tabblad Meer opties, onderdeel Systeemherstel en schaduwkopieën, knop Opruimen. Groot voordeel van dit alternatief is dat het laatste herstelpunt wordt behouden.

C:\Windows\­SoftwareDistribution

In deze map wordt de informatie voor Windows/Microsoft Update opgeslagen, inclusief de gedownloade en inmiddels geïnstalleerde Windows-updates. Deze map kan vanwege het grote aantal essentiële en aanvullende updates in de loop van de tijd vrij omvangrijk worden. De map SoftwareDistribution kan niet zomaar worden verwijderd, daarvoor moet eerst de service Windows Update worden gestopt. Klik hiervoor met rechts op de service in het onderdeel Windows Services en kies voor Stoppen. Na enkele seconden kan de map C:\Windows\SoftwareDistribution (inclusief inhoud) worden verwijderd, waarna de betreffende service weer kan worden opgestart. Nadat de service weer actief is gemaakt, wordt de betreffende map vanzelf opnieuw aangemaakt (de update-geschiedenis is hiermee ook verwijderd, maar dat is niet erg). Tot slot moeten bij Windows Update (bereikbaar via het configuratiescherm) de optie Updates voor andere Microsoft-producten downloaden nog worden geactiveerd zodat niet alleen de Windows updates maar ook die van de andere Microsoft producten kunnen worden gedownload en geïnstalleerd. Het op deze wijze verwijderen van de map SoftwareDistribution maakt niet alleen ruimte vrij, maar is tevens een oplossing voor verscheidene Windows Update problemen.