prev-horizontal.png

Pagina Menu

Compati­biliteit

Windows 7 lijkt in veel opzichten op zijn voorganger Windows Vista. Omdat Windows 7 op de achtergrond Windows 6.1 heet (ter vergelijk: Windows Vista heet eigenlijk Windows 6), worden programma's die het versienummer controleren om de tuin geleid. Veel programma’s die onder Windows Vista functioneerden, kunnen dus doorgaans ook onder Windows 7 probleemloos worden gebruikt.

Hoewel de meeste voor Windows XP geschreven programma's dankzij de onderhuidse verbindingen dus ook onder Windows 7 functioneren, zijn er toch een aantal die niet goed overweg kunnen met de extra beveiliging van Windows 7 ( zie hiervoor Gebruikers­accountbeheer en de beperkte beheerrechten) waardoor ze tijdens het gebruik foutmeldingen vertonen. Deze problemen zijn vaak op te lossen door het beveiligingsniveau (al dan niet tijdelijk) te verlagen, en anders wil de compatibiliteits­modus (of in het uiterste geval de Windows XP-modus) nog wel eens uitkomst bieden.

Compatibiliteits­problemen opheffen

Door programma's uit te voeren met administrator­rechten, lost u de meeste door de extra beveiliging en de beperkte beheer­rechten veroorzaakte compatibiliteits­problemen op. Een programma heeft standaard geen administrator­rechten, die kunnen echter tijdelijk worden toegewezen door met rechts op (een snelkoppeling naar) een programma te klikken en te kiezen voor Als administrator uitvoeren. Administrator­rechten kunnen ook permanent worden toegewezen door met rechts op de snelkoppeling naar het programma te klikken en te kiezen voor Eigenschappen, tabblad Snelkoppeling, knop Geavanceerd en de optie Als administrator uitvoeren te activeren. Functioneert een programma niet goed of komt er steeds een foutmelding, voer dat dan eens uit met administrator­rechten.

Beperkte machtigingen

De problematiek van de beperkte machtigingen is gerelateerd aan die van de administratorrechten. Zonder rechten om wijzigingen aan te brengen, wordt het een programma onmogelijk gemaakt gegevens of instellingen weg te schrijven naar de daarvoor bedoelde locaties. Het is bijvoorbeeld zonder extra schrijfrechten niet mogelijk gegevens en instellingen weg te schrijven naar een map als C:\Program Files (wat op zich ook wel logisch is, want daar horen ze feitelijk niet thuis). Het probleem met de beperkte schrijfrechten kan in veel gevallen worden opgelost door het programma als administrator uit te voeren. Als alternatief kan ook worden gekozen om alsnog schrijfrechten aan de betreffende map toe te wijzen: klik met rechts op de map en selecteer Eigenschappen, tabblad Beveiliging, knop Bewerken (of de knop Geavanceerd), activeer de optie Volledig beheer voor de betreffende gebruiker(s).

Virtual Store: virtualisatie van gegevens

Veel mappen zijn in Windows 7 beveiligd, zodat een programma zonder extra schrijfrechten geen wijzigingen kan aanbrengen. De map C:\Program Files is een voorbeeld van zo'n extra beveiligde map waarin een programma alleen met administratorrechten wijzigingen kan aanbrengen. Veel oudere programma's proberen echter in deze map bestanden te plaatsen, hetgeen zonder de juiste machtigingen onmogelijk is. In Windows 7 wordt virtualisatie van gegevens (oftewel de Virtual Store) gebruikt als oplossing voor het ontbreken van deze schrijfrechten. Omdat de oorspronkelijke locatie door de beperkte machtigingen ontoegankelijk is, worden de bestanden in de VirtualStore geplaatst. Het programma wordt op die manier om de tuin geleid, zonder dat het hiervan op de hoogte wordt gebracht. Virtualisatie vindt per gebruiker plaats, de persoonlijke wijzigingen worden per gebruiker in de map C: \ Gebruikers \ inlognaam \ AppData \ Local \ VirtualStore opgeslagen. De Virtual Store kan bijvoorbeeld de submappen Program Files en/of ProgramData bevatten met daarin de door de betreffende gebruiker aangebrachte wijzigingen. Alle gebruikers moeten de door virtualisatie getroffen instellingen dus apart wijzigen waardoor andere gebruikers daar geen last van (maar ook geen baat bij) hebben.

Virtualisatie uitschakelen

Virtualisatie veroorzaakt veel problemen. Zo worden bestanden op meerdere locaties opgeslagen (iedere gebruiker heeft zijn eigen virtuele bestanden), waardoor het lastig wordt ze te traceren. Is het gebruik van virtualisatie niet wenselijk en moeten aangebrachte wijzigingen bij voorkeur voor alle gebruikers van toepassing zijn? Voorzie de gevirtualiseerde map (de originele map) dan van schrijfrechten voor alle gebruikers. Klik daarvoor met rechts op de map, kies Eigenschappen, tabblad Beveiliging en zet bij Gebruikers de machtigingen voor de map op Volledig beheer. Is deze methode te omslachtig, dan kan het betreffende programma ook als administrator worden uitgevoerd door met rechts op de snelkoppeling te klikken en te kiezen voor Eigenschappen, tabblad Snelkoppeling, knop Geavanceerd.

Programma uitvoeren in compatibiliteits­modus

 

 

 

Compatibiliteitsproblemen zijn ook vaak op te lossen door het programma in compatibiliteitsmodus (niet te verwarren met de Windows XP modus, zie verderop) uit te voeren: deze modus bootst de eigenschappen van een ander besturingssysteem na. Deze oplossing van Windows kan snel worden toegepast via het onderdeel Compatibiliteitsproblemen oplossen, te bereiken door met rechts op te snelkoppeling van het betreffende programma te klikken. Windows stelt de gebruiker via dit venster een aantal vragen, en op basis van de gegeven antwoorden wordt automatisch op de achtergrond de juiste compatibiliteitsmodus toegepast. Zo kan bijvoorbeeld worden aangeven dat het programma in eerdere Windows-versies wel werkte, de weergave incorrect is en/of aanvullende machtigingen vereist zijn.

De compatibiliteits­modus kan ook worden toegepast door met rechts op de snelkoppeling te klikken en te kiezen voor Eigenschappen, tabblad Compatibiliteit. Hier kan bijvoorbeeld worden aangegeven van welk besturings­systeem de eigenschappen moeten worden nagebootst. Bij het onderdeel Instellingen kan worden geëxperimenteerd met de weergave-instellingen en bij onderdeel Bevoegdheidsniveau kan (zoals hierboven staat beschreven) het programma als administrator worden uitgevoerd zodat problemen met beheerrechten kunnen worden omzeild.