Pagina Menu

Uit de bocht gevlogen

Niet eerder verzamelde en gebruikte een Windows versie zonder toestemming van de gebruiker zoveel privacy­gevoelige gegevens. Apple en Google deden dit met iOS en Android al geruime tijd. Als Microsoft met Windows 10 goodwill wil scoren, is meer openheid over wat het bedrijf verzamelt en deelt noodzakelijk. De verwachtingen van pc-gebruikers zijn juist op dit vlak namelijk duidelijk anders dan die van een mobieltje of smartphone.

Microsoft (MS) verzamelt persoonsgegevens

win10spionage.png

Fig. 1: Lijst met inbreuken op uw privacy
(Klik op de afbeelding)

Fig. 2: Wat mag een Microsof-account van u weten?

 

Fig. 3: Een overzicht en handleiding in het Nederlands

Heeft u bij het installeren van Windows 10 een microsoft-account aangemaakt? Dan verzamelt het besturings­systeem erg veel informatie over u. Zoals uw locatie en wat u allemaal doet. Gegevens worden automatisch gesynchroniseerd met de cloudopslag (OneDrive) als u inlogt met een Microsoft account. Windows 10 maakt ook automatisch een unieke identificatiecode aan voor advertentie­doeleinden. Standaard staan die opties aan. Wanneer u gebruik maakt van de optie de bestanden op uw apparaat te versleutelen, bewaart Microsoft de sleutel op OneDrive.

Om te weten te komen welke gegevens Microsoft verzamelt, kunt u de Microsoft servicesovereenkomst en de Microsoft Privacyverklaring raadplegen. Behalve informatie over de gegevens die Microsoft verzamelt, gaan de documenten ook dieper in op de dataverzameling bij specifieke Microsoft producten en -diensten als Bing, Cortana, Office, OneDrive, Skype, Xbox en ook Windows.

De gegevens die Microsoft o.a. verzamelt zijn contactgegevens zoals voor- en achternaam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer, maar ook leeftijd, geslacht en het land waarin iemand woont. Ook persoonlijke voorkeuren en favorieten zijn interessant, zoals de voorkeurstaal, teams die u volgt in een sport-app en de aandelen die u volgt in een financiële app.

Daarnaast zaken als uw creditcardnummer met bijbehorende beveiligingscode, uw dataverbruik, informatie over de apparaten die u gebruikt, uw contactpersonen, relaties en ook wachtwoorden, wachtwoordhints en soortgelijke beveiligingsinformatie die u gebruikt om in te loggen. Ook kijkt Microsoft "wanneer dat nodig is voor de dienstverlening" in documenten en berichten die u verstuurt of ontvangt. Volgens Microsoft gaat het dan om de inhoud van documenten, foto's, muziek en video die u uploadt naar een Microsoft-service, zoals OneDrive, onderwerp en inhoud van een e-mail, de tekst van een expresbericht. Al met al een flinke waslijst en genoeg om een persoon vergaand in kaart te brengen.

Windows Spyware?

In Windows 10 zitten 37 privacygevoelige functies, die bij een standaardinstallatie allemaal worden ingeschakeld. Logt u bijvoorbeeld in met een Microsoft-ID, zoals een Hotmail- of Live-mailadres, dan registreert Microsoft uw hele browsergeschiedenis, al uw favorieten, de sites die u bezoekt en applicaties die u gebruikt, samen met de wachtwoorden van alle wifi-netwerken die u gebruikt.

Ook gebruikt het gps, 3G en uw wifi- of internet­verbinding om te bepalen waar u bent, ook die gegevens worden bewaard en gedeeld met alle programma's en services op de pc of online.

Een belangrijke rol in de Microsoft-spyware is weggelegd voor een service genaamd DiagTrack. DiagTrack verzamelt privégegevens, de browse- en zoekgeschiedenis en informatie over de pc en deelt die met Microsoft. Veel gebruikers spoorden die service daarom op en schakelden die uit. Toen Microsoft in november een grote update voor Windows 10 uitbracht, bleek die service ineens verdwenen, ook op de pc's van mensen die de service niet zelf uitgeschakeld hadden. Maar Microsoft heeft met de update de spionageservice alleen een andere naam gegeven en op alle pc's weer ingeschakeld. Ook op pc's waar de dienst wel was uitgeschakeld, zonder de gebruiker hierover te informeren. Een voorbeeld van hoe het bedrijf tegenwoordig omgaat met (privacy)klachten van gebruikers: gewoon negeren, in de doofpot stoppen en waar nodig verbergen.

DiagTrack uitschakelen

Wie het wil controleren: DiagTrack (oftewel Diagnostic Tracking Service) heet nu Connected User Experiences and Telemetry. Wilt u die service alsnog of opnieuw uitschakelen? Druk de toetscombinatie Windows-toets+R in. Typ in het vak Uitvoeren het commando services.msc in gevolgd door Enter. Zoek in de lijst met services naar Connected User Experiences and Telemetry. Dubbelklik erop en kies Stoppen. Zet het Opstarttype daarna op Uitgeschakeld.

Windows 10 is volgens Microsoft niet langer een product, maar een service. Het verschil is dat een service altijd bijgewerkt wordt, een product niet. Een product koop je en gaat dan lange tijd ongewijzigd mee, een service kan elk moment worden aangepast. Die verandering is goed te merken aan Windows Update. In plaats van een patchdag elke maand, komen er nu continu updates uit. Ook vervaagt het verschil tussen een update om problemen op te lossen en een die functies toevoegt. Een update kan ook nieuwe privacy­gevoelige functies toevoegen aan Windows of een instelling aanpassen. Dat geldt zeker ook voor de grote updates die Microsoft nu ongeveer elk half jaar wil uitbrengen.

Er is een flink aantal programma's verschenen die helpen de privacyopties in Windows 10 te beheren. Wees voorzichtig, installeer alleen privacytools van vertrouwde websites en controleer elke download via VirusTotal op malware. Kijk de installatieopties ns om ongewenste extra software weg te laten.

De volgende programma's kunnen helpen de spionage door Windows tegen te gaan. Die kunt u alle drie door VirusTotal.com laten beoordelen.

VirusTotal is een dienst (tegenwoordig van Google) die sites en software kan scannen op de aanwezigheid van virussen en malware en daar de producten van tientallen verschillende beveiligingsbedrijven voor gebruikt.

Destroy Windows 10 Spying

VirusTotal rapporteert dat Destroy Windows 10 Spying schoon is. Download Destroy Windows 10 Spying (DWS) via de groene knop. Op de site staat ook een link naar de broncode (source code) die op Github is gepubliceerd. DWS is namelijk opensource, wat zeker bij een tool als dit een geruststelling is. Daarbij is het een portabele app, geen installatie-problemen dus, het bestand DWS_Lite.exe opstarten is voldoende. DWS verwijdert alle spyware die door Microsoft is ingebouwd in Windows 10 (en ook in Windows 7, 8 en 8.1). Sommige delen worden echt verwijderd, daar waar dat niet kan, worden ze uitgeschakeld. Een belangrijke rol in DWS is weggelegd voor het hosts-bestand en de Windows Firewall. Hoewel heel verschillend kunt u met beide onderdelen uitgaande verbindingen aanpassen. Met de firewall kunt u ze gericht stoppen, met het hosts-bestand kunt u ze omleiden. Het hosts-bestand bevat een reeks namen van servers en websites en bijpassende IP-adressen. Door hier sites aan toe te voegen of verwijzingen te veranderen kunt u onbetrouwbare websites blokkeren en ook de communicatie met de eigen servers van Microsoft. DWS past zowel de Windows Firewall als de verwijzingen in het hosts-bestand zo aan dat IP-adressen van Microsoft-servers, waar de logs van jouw computergebruik naar toe worden gestuurd, geblokkeerd worden. Voor wie vooraf een kopie wil veilig stellen: het hosts-bestand is in Windows te vinden via C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts.

Destroy Windows 10 Spying biedt bij de Extra functies ook een optie Uitschakelen Office 2016 Telemetry. Maar de functie is nog erg experimenteel en Office erg gevoelig. DWS waarschuwt zelf al dat het uitschakelen van deze Office-spyware kan leiden tot het niet meer correct werken van Office

De functies van DWS vindt u op het tabblad Instellingen. De bovenste functies hebben allemaal impact op de privacy­instellingen en richten zich dus nadrukkelijk op de spionage door Microsoft. De onderste functies doen dat niet, die richten zich op de Metro-apps. Ze stoppen de spionage door deze apps. Wilt u die apps verwijderen, zet dan een vinkje bij Verwijder Windows 10 Metro Apps. Dan worden de onderste functies actief en kunt u apps uitsluiten. Ga daarvoor naar het tabblad Start en klik op Destroy Windows 10 Spying om de spionage testoppen. DWS laat vervolgens zien wat er allemaal wordt aangepast: de wijzigingen in de firewall, aanpassingen in het hosts-bestand. Tenslotte laat het programma zien welke acties zijn gelukt.

DoNotSpy10

Minder ingrijpend en dus riskant dan Destroy Windows 10 Spying is DoNotSpy10. Wilt u het programma gratis gebruiken, vink dan tijdens de installatie de OpenCandy reclamesoftware uit. Het kan gebeuren dat uw beveiligings­software bij het downloaden van het programma alarm slaat, zelfs als VirusTotal de software als veilig classificeert. Dat komt, omdat de heuristische scanner van sommige beveiligings­software het installatiebestand onterecht aanmerkt als onveilig.

De verschillende opties krijgen een kleur­codering. Opties die veilig uitgeschakeld kunnen worden zijn groen, die met wat meer risico of opties die ook de functionaliteit van Windows 10 raken, zijn oranje of rood. Bij elke functie komt een korte toelichting. Wilt u een functie uitschakelen, zet er dan een vinkje voor en klik op Apply. Gebruik geen Check All, omdat dan ook alle rode opties worden gekozen. Zeker bij de rode opties is voorzichtigheid geboden. Het uitschakelen van bijvoorbeeld de Windows Store Updates (oranje) en Windows Update (rood) is af te raden omdat dan beveiligings­fouten in Windows niet of pas later worden opgelost.

Privacy verbeteren

Vele privacy­gevoelige opties zijn aan te passen of uit te schakelen. U kunt dit al tijdens de installatie doen door niet voor de express-instellingen te kiezen, maar dan al de opties te bekijken en uit te schakelen. Maar u kunt dat aanpassen ook later nog doen. Microsoft heeft alle privacy­opties bij elkaar gezet in het onderdeel Privacy van de Instellingen. Omdat één grote, allesomvattende privacy-knop ontbreekt, moet u alle 37 functies stuk voor stuk langs en zelf bepalen wat de gewenste instelling is. Veel opties zijn via het Instellingen-menu uit te zetten. U vindt dat door rechts onder in de hoek te klikken op het Actiecentrum en daar te klikken op Alle instellingen, of door bij Start te kijken en Instellingen te selecteren. Klik vervolgens op Privacy. De belangrijkste optie vindt u bovenaan onder het kopje Algemeen. Daar staat Apps mogen mijn reclame-id gebruiken.... Zet die optie uit, want hiermee mogen adverteerders meekijken met wat u doet op uw systeem. Die optie betreft de Reclame-id. De reclame-ID is een geanonimiseerd profiel dat al bepaalde zaken over u weet. Online adverteerders gebruiken het om hun advertenties beter op u af te stemmen. Ook Microsoft zelf is een reclame­verkoper die deze reclame-ID gebruikt. Door de bovenste optie op Uit te zetten, stopt u het gebruik van een reclame-ID door Windows 10.

Met 10AppsManager kunt u gemakkelijk Windows 10-apps verwijderen en zonodig weer installeren. Het voordeel van dit programma is dat u uitsluitend de Windows 10-apps ziet. 10AppsManager heeft twee knoppen. Met Remove all worden alle standaard-apps in één keer verwijderd. Gebruik deze optie alleen als u zeker weet dat u geen enkele van die applicaties gebruikt. De knop Reinstall installeert de apps opnieuw. Dit laatste kan ook via PowerShell in Windows 10, maar dat is alleen weggelegd voor experts.

In Windows 10 staat het startmenu vol met allerlei apps die u misschien nooit gebruikt. Een deel van deze apps is standaard op de achtergrond actief. Er kan dan constant informatie worden verzameld. Afgezien van de aanslag op uw privacy, kost dit onnodig extra energie en dat is vooral voor laptop­gebruikers vervelend. Soms is het logisch dat een app op de achtergrond mag draaien. Als u de app Alarm&Clock gebruikt als wekker, moet die app actief zijn om u te kunnen alarmeren. Ook het automatisch doorsturen van informatie is soms nuttig. Een app als Weather moet uw locatie weten om actuele weersinformatie te kunnen geven. U kunteenvoudig nagaan welke apps toestemming hebben om op de achtergrond te draaien. Klik op Start > Instellingen > Privacy en ga naar Achtergrond-apps. Schakel daar alle apps uit die u niet gebruikt door op de schakelaar te klikken.

Er is nog een optie die u waarschijnlijk uit wilt zetten. Die vindt u onder de blauwe link onderaan naar Mijn Microsoft reclame en andere persoonlijke gegevens beheren. Vindt u gerichte advertenties niet erg, maar wilt u er wel meer controle over, klik dan op die optie. Microsoft sluist u nu door naar de webservice voor gepersonaliseerde advertenties. Daar geeft u aan of u Gepersonaliseerde advertenties in deze browser wilt ontvangen. Hier kunt u kiezen of u speciaal voor u geselecteerde advertenties van Microsoft of van andere bedrijven wilt en welke dan. De instelling van advertenties van andere bedrijven verloopt via de website van de EDAA, een vereniging van Europese online adverteerders waar ook Microsoft lid van is. U kunt dan ook aangeven dat u geen Gepersonaliseerde advertenties bij gebruik van mijn Microsoft account wilt ontvangen. Om die optie uit te zetten moet u zich eerst aanmelden met uw Microsoft account.

Onder Privacy > Feedback en Diagnose vindt u het onderdeel Diagnose en verbruiksgegevens. Hiermee verzamelt Microsoft een breed scala aan gebruiksgegevens. Standaard staat deze optie op Volledig (aanbevolen). Beter kiest u hier voor Basis. Helaas ontbreekt de optie om dit helemaal uit te zetten.

Meer privacy

De optie Algemeen > Windows het starten van apps laten traceren om de resultaten voor Start en Zoek te verbeteren is niet erg duidelijk. Het komt erop neer dat vaak opgestarte apps eerder in de zoekresultaten tevoorschijn komen als u een bepaalde app zoekt.

Bij Algemeen vindt u ook de mogelijkheid om reclames te tonen afhankelijk van welke apps u gebruikt. De optie Apps reclame-id laten gebruiken om advertenties meer op uw app-gebruik af te stemmen stemt advertenties in Windows 10 – en dan met name in het startmenu – af op het type app dat u gebruikt. Gebruikt u bijvoorbeeld de Facebook-app, dan loopt u grote kans dat u daarna in het startmenu een advertentie of app-aanbeveling krijgt voor Facebook Messenger. U heeft geen enkele controle over de advertenties die u te zien krijgt. Dat afstemmen op uw app-gebruik kunt u alleen aan of uit zetten.

Sommige privacy-instellingen zijn standaard actief en u moet lang zoeken om die instellingen te wijzigen. Windows 10 Dominator biedt u de nodige hulp. Het programma verzamelt alle twijfelachtige opties in één scherm. De instellingen zijn duidelijk omschreven en met een ja/nee-schakeling aan te passen. Hierbij is nee de groene optie, dus controleer vooral alle rood gemarkeerde ja-opties. De wijzigingen die u aanbrengt met Windows 10 Dominator zijn niet permanent. U kunt ze weer ongedaan maken door het programma opnieuw te starten.

Ook met het programma W10Privacykunt u met een enkele druk op de knop alle privacy-functies op de veiligste stand zetten. W10Privacy geeft ook nuttige informatie wat iedere optie inhoudt en wat voor effect het uitschakelen van die functie kan hebben op het functioneren van Windows 10. Het programma kan ook nog extra firewallregels instellen. Die zorgen ervoor dat privacy-opties die bijvoorbeeld bij een update weer worden ingeschakeld, onmiddellijk geblokkeerd worden.

Privacy Repairer

Privacy Repairer geeft direct toegang tot alle privacy­-instellingen. Start Privacy Repairer en klik op Restart as administrator om alle opties zichtbaar te maken. Via een aan- uitschakelaar op tabbladen als System, Windows Store Apps of Telemetry and diagnostics stelt u de opties in. Bij veel instellingen staat de opmerking Recommended, een advies om de optie te activeren. Met de knop Enable all recommended options stelt u de belangrijkste privacyvriendelijke-opties automatisch in. Kijk echter alle instellingen zelf nog na, het is bijvoorbeeld niet aan te raden om - als u dit onderdeel gebruikt - OneDrive volledig uit te schakelen. Sommige aanpassingen hebben de aanduiding Expert only. Dat houdt in dat de instellingen niet zonder risico zijn. Een voorbeeld hiervan is het uitschakelen van Windows Update, een essentieel onderdeel van Windows 10 om uw computer veilig te houden.

W10Privacy

W10Privacy toont een lange lijst met zaken die te maken hebben met privacy en aanverwante instellingen. W10Privacy doet eigenlijk hetzelfde als het eerder genoemde DoNotSpy10, maar uitgebreider. Wat DoNotSpy10 in één overzicht op hoofditem bij elkaar houdt, wordt door W10Privacy uit elkaar gehaald en verdeeld over 14 tabbladen, elk vol opties. W10Privacy kleurt, net zoals bij DoNotSpy10, de opties die u kunt aanpassen groen (aanbevolen instelling, bijna geen 'bijwerkingen'), oranje (gedeeltelijk aanbevolen, aandacht vereist) of rood (mogelijk negatieve gevolgen voor uw computer). Aan de hand van deze kleurcodering kunt u redelijk veilig met W10Privacy werken. Start het programma als beheerder om alle opties zichtbaar te maken. Voor een toelichting op een bepaalde functie, zet u de muis erboven. Maar tabbladen als Telemetry en Firewall zijn lastig te gebruiken. Hier kunt u van services en applicaties waarvan bekend is dat ze informatie verzamelen of delen, het uitgaande verkeer blokkeren. Om sommige instellingen te wijzigen, is het nodig W10Privacy met administrator­rechten te starten. Na elke wijziging start het programma zichzelf opnieuw om de gewijzigde instellingen correct weer te geven. Niet alle instellingen worden overigens ook echt succesvol toegepast. W10Privacy is nog steeds in ontwikkeling.

letop.pngW10Privacy is een programma waarmee u de computer in gevaar kunt brengen, bijvoorbeeld door Windows Update uit te schakelen. Wijzig geen instellingen waarvan u niet weet waarvoor ze dienen. W10Privacy stelt voor om een systeem­herstelpunt aan te maken. Neem dat voorstel aan.

Advertenties in Startmenu en Verkenner uitschakelen

Microsoft heeft op verschillende plekken functies ingebouwd die ervoor zorgen dat u zomaar advertenties te zien krijgt, bijvoorbeeld in het startmenu. De opties voor het al dan niet tonen van die advertenties, of suggesties zoals Microsoft dat noemt, kunt u bij de algemene instellingen aanpassen. Daarvoor gaat u naar Instellingen > Persoonlijke instellingen > Start. Om die app-suggesties uit te schakelen, zet u het schuifje bij Af en toe suggesties in Start weergeven op uit.

OneDrive-advertenties in Verkenner uitschakelen

Windows Verkenner heeft een functie, die bijvoorbeeld advertenties van OneDrive kan tonen als u met de Verkenner door uw mappen bladert. Die functie is op een andere plek verstopt dan alle andere advertentiefuncties. Niet iedere willekeurige adverteerder kan zomaar advertenties in uw Verkenner weergeven, het gaat alleen om berichten van Microsoft. Bij sommige gebruikers die OneDrive niet gebruiken of hebben verwijderd, kan van tijd tot tijd een pop-up verschijnen met een advertentie over OneDrive. Bijvoorbeeld met een aanbeveling om de software te downloaden, of met een oproep om een abonnement op OneDrive af te sluiten.

U kunt dat als volgt voorkomen. Open de Windows Verkenner, open het tabblad Beeld en klik op Opties. Ga vervolgens naar het tabblad Weergave. Scroll in het lijstje naar beneden totdat u de optie Meldingen weergeven van synchronisatie­provider ziet. Daar haalt u het vinkje weg. Nu wordt u daar niet meer lastig gevallen met advertenties.

Plaatsbepaling

Een tweede belangrijk onderdeel van de privacyinstellingen betreft het gebruik van locatiegegevens. Klik op Locatie om deze opties te zien. Om de privacy te beschermen speelt de bovenste optie geen rol, die betreft alleen de door gebruikers zelf aan te passen locatie-instelling. Wilt u niet dat uw locatie door apps en services mag worden gebruikt, schakel dan de optie Locatie uit. Is de locatie ingeschakeld, dan houdt Windows bij waar u allemaal geweest bent. Deze locatiegeschiedenis is specifiek voor een apparaat. Wilt u niet dat een app of service deze geschiedenis kan raadplegen, klik dan op Wissen.

Onderaan de opties voor locaties ziet u nog de lijst met apps en programma's die de locatieservice kan gebruiken. Bij elke app is aangegeven of die deze service ook echt mag gebruiken. Wilt u dat een app de locatieservice niet mag gebruiken, zet de schakelaar dan op Uit. Loop op deze manier door alle instellingen en schakel die uit of in.

Smartscreen filter

Bij Algemeen kunt u het gebruik van het SmartScreen-filter uitschakelen. Inderdaad wordt dan niet meer elke url die een van de apps opent naar Microsoft geüpload, maar u schakelt hiermee wel een belangrijk wapen tegen phishing en malware uit. Kiest u hier toch voor, zorg dan wel minimaal voor een goed alternatief.

Na de update naar Creators Update is de optie SmartScreen-instellingen wijzigen verplaatst.
Ga via Zoeken in Windows naar het Windows Defender beveiligingscentrum. Klik daartoe op het vergrootglas, typ windows defender in en klik vervolgens op Windows Defender beveiligingscentrum.

Cortana

Een aparte vermelding verdient Cortana, de spraakgestuurde zoekmachine en persoonlijke assistentie. Bij gebruik van Cortana verzamelt Microsoft gegevens over de locatie van uw apparaat, agendagegevens, de apps die u gebruikt, gegevens van e-mails en tekstberichten, uw contacten, hoe vaak u uw apparaat gebruikt, hoe vaak het scherm in inactieve stand staat, uw muziek voorkeuren, waar u op internet naar kijkt, wat u koopt en meer en stuurt deze informatie ook naar de cloud. Zelfs uw stemgeluid wordt opgenomen en geüpload voor analyse. In Nederland is Cortana nog niet beschikbaar. Bedenk dat Microsoft zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het beschermen van die data wat losjes definieert in de nieuwe voorwaarden bij zijn diensten.

Gebruikt u een Engelse Windows, dan beschikt u al over Cortana. De instellingen die Cortana gebruikt, kunt u regelen door Cortana te starten en dan op de Instellingen in de linkerkantlijn van het Cortana-venster te klikken. U kunt Cortana helemaal het zwijgen opleggen via de Privacyopties in het menu Instellingen. Kies dan Spraak, handschrift en typen en kies Stoppen met leren kennen.

Privacy functies in Edge

Tijd om eens te kijken naar de instellingen in Edge. Het loont de moeite eens in het menu te kijken. U vindt de instellingen rechts bovenin onder het kopje Instellingen, maar de échte privacyfeatures zitten verborgen onder het submenu Geavanceerde instellingen, een speciale knop onderaan het menu.

Daar ziet u in het midden al het kopje Privacy en services, maar ook daarboven staan nog interessante opties waar u naar kunt kijken.

Bijvoorbeeld het schuifje Pop-ups blokkeren, dat u het beste uit kunt zetten. Niet dat pop-ups standaard slecht zijn, maar ze verschijnen vaak op dubieuze websites of downloadsites en kunnen in sommige gevallen malware meeslepen. Als u deze functie uit zet, wordt u nog steeds gewaarschuwd wanneer een website u een pop-up wil laten zien. U kunt er dan alsnog voor kiezen die wel of niet te bekijken.

Nu we toch bezig zijn met opties uitschakelen, zet Adobe Flash Player gebruiken uit. Hoewel de plugin inmiddels weer is gerepareerd door Adobe is Flash nog steeds een verouderde technologie die vol gaten blijkt te zitten. Als u geen Edge gebruikt maar bijvoorbeeld Firefox of Chrome, dan is het nog steeds een goed idee om Flash uit te schakelen.

Flash uitschakelen in Chrome

Open een Chrome-venster en typ in de adresbalk chrome://plugins. Druk op Enter om bij de plugin-instellingen uit te komen. In dit scherm ziet u welke plugins er allemaal draaien in Chrome. Adobe Flash Player staat daar ook tussen. Hier hoeft u alleen maar op Uitschakelen te drukken. Wanneer het gelukt is, ziet u dat Adobe Flash Player in het grijs wordt aangegeven. U kunt de plugin hier op dezelfde manier weer inschakelen.

Flash uitschakelen in Firefox

Open een Firefox-venster en klik helemaal rechts op de horizontale streepjes. Kies hier voor Add-ons. Je kan ook 'about:addons' (zonder aanhalingstekens) invoeren in de adresbalk. In dit nieuwe scherm ziet u links verschillende opties. Kies voor Plug-ins. Nu ziet u Shockwave Flash staan, met daarachter het versienummer. Rechts kiest u in het dropdownmenu voor Nooit activeren.

Flash uitschakelen in Internet Explorer

Ga in Internet Explorer naar rechts boven in de hoek, en klik daar op het tandwieltje. U krijgt nu een aantal menu-opties te zien. Klik hier op Invoegtoepassingen beheren (of Manage add-ons). U ziet hier een lijst met al uw plugins. Het kan zijn dat Flash hier niet bij staat. Als dat zo is, ga dan links onder naar Filteren op en selecteer daar Alle invoegtoepassingen. U krijgt nu een vernieuwde lijst te zien waar Flash tussen staat. Zoek in deze lijst naar Shockwave Flash Object en klik daar één keer op. Klik nu rechts onder op Uitschakelen. Flash-player staat nu uit.

Nadelen?

In de praktijk merkt u waarschijnlijk weinig verschil tijdens het surfen. Waar vroeger grote delen van het internet de Flash Player nodig hadden om media en animaties af te spelen, stappen telkens meer sites over naar veiligere en snellere alternatieven. U heeft Flash al niet meer nodig om YouTube-video's te kijken. Die worden tegenwoordig afgespeeld in HTML5.

Onder het kopje Privacy en services vindt u de optie Do Not Track-aanvragen verzenden. Zet die aan, want daarmee laat Edge aan websites weten dat u niet gevolgd wilt worden door advertentienetwerken.

Het is hier ook mogelijk cookies te blokkeren. U kunt álle cookies automatisch blokkeren, of alleen cookies van derden. Het is het slimst om alles te blokkeren.

Andere instellingen

Niet alle privacygevoelige opties zitten bij de privacyopties in het onderdeel Instellingen. Het gebruik van de eerder genoemde reclame-ID is precies het tegenovergestelde van de Do Not Track-optie zoals de meeste browsers die nu biedt (inclusief Edge, de Windows 10-browser). De Do Not Track-optie moet wel apart worden ingeschakeld. Start Edge om via Meer acties > Instellingen > Geavanceerde instellingen weergeven alsnog Do Not Track-aanvragen verzenden aan te zetten. Gebruikt u een andere browser zoals Firefox of Chrome, dan is het inschakelen van Do Not Track op Windows 10 niet anders dan voor die browser op Windows 7 of 8/8.1.

Een optie die lastiger te plaatsen is, betreft de nieuwe peer-to-peer-levering van Windows Updates. Open in de Instellingen het onderdeel Bijwerken en beveiliging. Klik dan bij Windows Update op Geavanceerde opties > Kiezen op welke manier updates worden geleverd. Kwamen bij vorige versies van Windows de updates alleen van Microsoft, Windows 10 accepteert ze ook van andere pc's. Het updaten moet daardoor sneller gaan. Maar Microsoft claimt hiervoor wel een deel van uw bandbreedte. Bovendien weet u nooit zeker hoe veilig dit systeem is dat toch informatie die al op uw pc staat, ook al is het een Windows Update, via een onbekend Microsoft peer-to-peer-netwerk verspreid naar andere pc's. Zet de schakelaar op Uit om alleen nog maar updates rechtstreeks van Microsoft te accepteren of kies anders voor pc's in het lokale netwerk om niet ook updates via het internet te delen met onbekende pc's.

Met de tool ShutUp10 kunt u alle privacy instellingen van Windows gemakkelijk aanpassen. Deze tool is wel in het Engels. Zijn de standaard instellingen van Windows 10 toegepast dan staan alle knoppen op rood. Door een knop op groen te zetten past u de instellingen voor het betreffende onderdeel aan, zodat de privacy beter gewaarborgd is. Achter de verschillende items staat een code (rood uitroepteken, gele driehoek of groen vinkje). Daaruit kunt u afleiden of het veilig genoeg is om het betreffende onderdeel op groen te zetten. Het programma biedt de optie om vooraf een systeem­herstelpunt aan te maken. ShutUp10 is slechts 106kB groot en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen doen.

 

Fig. 4: Welke gegevens verzamelt een lokaal account over u?

 

 

 

 

Maar ook als u werkt met een lokaal account weet Windows10 veel persoonlijke gevevens over u te verzamelen. in de videoclip over het lokaal account krijgt u daar een indruk van en van de manier om het snuffelen door Microsoft in te perken.

Door een klik op het knopje Volledig venster zijn de clips goed te volgen. Met een druk op de toets Esc komt u weer in het gewone venster.

Permissies

Windows 10 heeft wel wat weg van een smartphone-OS als Android of iOS, in ieder geval als het gaat om permissies. Veel programma's (die in Windows 10 ook 'apps' worden genoemd) willen namelijk toegang tot bijvoorbeeld uw adresboek of uw locatie. In het Privacy-menu kunt u van veel permissies precies bepalen welke apps toegang krijgen. Een paar interessante zijn uw locatie, uw camera/microfoon en uw contactgegevens. U kunt die per applicatie in- of uitschakelen. Wilt u bijvoorbeeld niet dat Facebook toegang tot uw camera krijgt, maar wel tot uw contacten, dan kunt u dat hier instellen. U kunt bovenin ook aangeven dat apps helemaal geen gebruik mogen maken van uw camera.

Privacy in zoekmachines

Google is een uitstekende zoekmachine, maar die volgt u overal op internet en verdient miljarden maakt een profiel aan van elke bezoeker. Er zijn alternatieven die dat niet doen, bijvoorbeeld DuckDuckGo. Ook met deze zoekmachine krijgt u uitstekende zoekresultaten. Die worden niet opgeslagen en aan uw profiel gekoppeld, want er wordt geen profiel opgebouwd.

Een ander goed alternatief is de Nederlandse zoekmachine Startpage (niet te verwarren met Startpagina). Startpage maakt gebruik van Google, maar doet dit via een omweg, een zogenaamde proxy. Dat is een beveiligde verbinding, waardoor Google niet ziet wie u bent, waar u naar zoekt en dus die gegevens niet kan opslaan. Startpage doet nog meer. Als u bijvoorbeeld zoekt naar steden of landen, dan krijgt u een verwijzing naar OpenStreetMap in plaats van naar Google Maps.