Pagina Menu
onedrive.pngOneDrive online opslag

OneDrive is de online opslagdienst van Microsoft. U krijgt er 5 GB gratis opslagruimte. Daar hebt u via uw Microsoft-account gratis toegang toe. De dienst is online te gebruiken, via een programma op de computer en via een app op mobiele apparaten. OneDrive is gekoppeld aan uw Microsoft-account, dus wanneer uw bijvoorbeeld meerdere Windows 10 (of Windows 8.1) computers hebt, die allemaal bij het zelfde Microsoft account zijn ingelogd, kunt uw met al die computers de zelfde bestanden bekijken en gebruiken. Als uw computer niet ingelogd is via een Microsoft-account, kunt u inloggen via de website OneDrive.com. Wanneer u daar ingelogd bent en u klikt rechts boven op het vierkantje, zult u zien dat u ook gebruik kunt maken van verschillende Office onderdelen online.

Als uw computer Windows 10 gebruikt, is OneDrive ingebouwd. Voor Windows 7, 8.1 heeft u een bureaublad-app nodig. OneDrive wordt automatisch weergegeven in de Verkenner als een locatie voor het opslaan van bestanden. Met Microsoft OneDrive krijgt u een extra map op uw systeem. Als u daar uw bestanden bewaart, kunt u er altijd bij, vanaf elke pc, tablet of telefoon.

Op de pc wordt een map gemaakt in C: \ Users \ Uwnaam \ OneDrive. Die is via de Verkenner makkelijk terug te vinden. In Windows 7 staat die onder Favorieten in de Verkenner. U kunt de standaard instellingen in OneDrive laten staan. Als OneDrive open staat, kunt u het herkennen aan het pictogram van wolkjes in het Systeemvak naast de Windows-klok.

Hoe werkt het

Als u een document waarmee u werkt, wilt opslaan op OneDrive, selecteert u een OneDrive-map uit de lijst met opslaglocaties. Als u bestanden wilt verplaatsen naar OneDrive, opent u de Verkenner en sleept u ze naar een OneDrive-map. Bestanden die u op die manier uploadt, mogen maximaal 10 GB groot zijn. Alles wat u in een OndeDrive map opslaat, wordt automatisch online opgeslagen. Een kopie van uw OneDrive wordt gedownload naar uw pc en op uw pc in de OneDrive-map geplaatst. Die map op uw pc wordt automatisch gesynchroniseerd met OneDrive. Als u een bestand of map toevoegt, wijzigt of verwijdert op de website van OneDrive, wordt het bestand of de map ook toegevoegd, gewijzigd of verwijderd in de OneDrive-map en vice versa. In het geval van een computer crash heeft u een back-up van uw belangrijke gegevens.

Iets naar OneDrive kopiëren gaat als volgt:

Omdat OneDrive gekoppeld is aan uw Microsoft account, kunt u bestanden op elk Windows-apparaat (PC, tablet, telefoon) vanuit dezelfde gebruikers­omgeving openen en bewerken. Denk bijvoorbeeld aan de met Office 365 aangemaakte bestanden (die worden standaard al in OneDrive opgeslagen) en de vele foto’s en video’s die automatisch als back-up naar OneDrive weggeschreven worden. Dankzij OneDrive bent u dus niet meer aan een vaste werkplek gebonden, zolang de computer maar op internet kan worden aangesloten.

U kunt de Verkenner gebruiken om bestandsnamen te wijzigen en bestanden te verwijderen, nieuwe mappen te maken en bestanden binnen de OneDrive-map te verplaatsen. De wijzigingen worden automatisch doorgevoerd in OneDrive en op de andere computers waarop de OneDrive-app is geïnstalleerd.

Offlinebestanden zijn handig wanneer u zonder Wi-Fi zit, maar ze nemen wel ruimte op uw pc in. Als u weinig opslagruimte hebt, ziet u in de bijgaande clip hoe u minder OneDrive-bestanden offline kunt opslaan:

Foto's bekijken

Als u foto's in OneDrive wilt tonen, opent u de foto's in de OneDrive-map en bekijkt u ze in een eenvoudige fotoviewer, bijvoorbeeld Windows Photoviewer. Wanneer u de bestanden sluit, worden de wijzigingen opgeslagen en worden de foto's automatisch bijgewerkt in OneDrive.

Ruim de harde schijf op na installatie

Wilt u de harde schijf grondig opruimen, dan biedt Windows 10 daar de nodige tools voor.

Klik op Start en typ in: schijfopruimen. Met dit programma kunt u allerlei tijdelijke bestanden verwijderen en veel ruimte vrijmaken.

OneDrive voor Windows 7

Als u Windows 7 of Windows Vista hebt, moet u de bureaublad-app van OneDrive voor Windows installeren. Daarmee wordt een OneDrive-map op uw pc gemaakt die gesynchroniseerd wordt gehouden met OneDrive. Wanneer u de OneDrive bureaublad-app voor Windows op een Windows 7 pc installeert, wordt die pc op de website van OneDrive in het linker deelvenster onder Pc’s weergegeven. Op die manier heeft u toegang tot de bestanden en mappen van de pc die niet zijn opgeslagen in uw OneDrive-map. Wanneer u op afstand door een pc bladert, wordt u mogelijk gevraagd een verificatiecode in te voeren.

Bestanden ophalen op uw pc

Heeft u de OneDrive-bureaublad-app voor Windows 7 op een pc geïnstalleerd, dan kunt u de functie Bestanden ophalen gebruiken om toegang te krijgen tot alle bestanden op deze pc door naar de website van OneDrive te gaan. U hebt zelfs toegang tot netwerklocaties als die zijn opgenomen in de bibliotheken van de pc of zijn toegewezen als station. Wanneer u op afstand door de bestanden van een pc bladert, kunt u kopieën van die bestanden downloaden om eraan te werken. U kunt ook video streamen en foto's weergeven in een diavoorstelling. Als u op afstand toegang wilt krijgen tot bestanden op uw pc, moet de computer waartoe u toegang wilt, zijn ingeschakeld en verbinding hebben met internet. OneDrive moet ook op die pc aanwezig zijn en de functie Bestanden ophalen moet zijn ingeschakeld.

letop.pngU kunt een pc met Windows 8.1 gebruiken om bestanden op te halen die zich op een andere pc bevinden, maar u kunt geen bestanden ophalen die zich op een pc met Windows 8.1 bevinden, zelfs niet als u de OneDrive bureaublad-app op die pc installeert.

Als u een pc wilt verwijderen uit OneDrive, selecteert u de pc en klikt u op Pc verwijderen.

De instelling Bestanden ophalen selecteren

Als u de instelling Bestanden ophalen niet hebt geselecteerd bij het instellen van de OneDrive-app, kunt u die selecteren in Instellingen.

- Ga naar de pc waarop OneDrive is geïnstalleerd.

- Klik met de rechter muisknop op het pictogram OneDrive in het systeemvak, uiterst rechts op de taakbalk. (Misschien moet u op de pijl Verborgen pictogrammen weergeven naast het systeemvak klikken om het pictogram te kunnen zien). Klik vervolgens op Instellingen.

- Ga naar het tabblad Instellingen en selecteer onder Algemeen de optie Laat me OneDrive gebruiken om bestanden op deze pc op te halen. Klik vervolgens op OK.

Start de OneDrive-app opnieuw om het proces te voltooien:

- Klik met de rechter muisknop op het pictogram OneDrive in het systeemvak, uiterst rechts op de taakbalk. Klik vervolgens op Instellingen.

- Klik op Start, typ OneDrive in het zoekvak en klik op OneDrive. Hiermee opent u de map OneDrive en start u de OneDrive-service.

letop.pngAls u wilt dat OneDrive altijd wordt gestart wanneer u zich aanmeldt bij Windows, klikt u met de rechter muisknop op het OneDrive-pictogram in het systeemvak en kiest u Instellingen. Op het tabblad Instellingen selecteert u onder Algemeen de optie OneDrive automatisch starten wanneer ik me aanmeld bij Windows en klikt u op OK.

letop.pngMet een Mac kunt u bestanden ophalen die zich bevinden op een computer waarop Windows wordt uitgevoerd. Maar u kunt geen bestanden ophalen die zich op een Mac bevinden.

letop.pngWanneer u verbinding maakt met een pc om bestanden van die pc op te halen, wordt u mogelijk om een verificatiecode gevraagd.

letop.pngAls de instelling Bestanden ophalen niet beschikbaar is, wordt die mogelijk geblokkeerd door Groepsbeleid. Neem contact op met de netwerkbeheerder voor meer informatie.

Moet ik de OneDrive-app op al mijn computers (pc en Mac) installeren?

Nee. Als u niet alle bestanden in uw OneDrive op een computer wilt houden, kunt u naar de website van OneDrive gaan als u uw OneDrive op die computer wilt blijven gebruiken. U kunt de bestanden van een pc alleen ophalen als u OneDrive op die pc installeert.

Ik krijg het foutbericht 'OneDrive kan niet worden uitgevoerd met volledige beheerders­rechten. Start OneDrive opnieuw zonder beheerdersrechten'. Wat moet ik doen?

Als u een Administrator-gebruikers­account gebruikt op een pc met Windows Vista, zorg er dan voor dat Gebruikers­accountbeheer (UAC) is ingeschakeld. Of gebruik OneDrive met een Standaard-gebruikers­account.

Kan ik behalve de OneDrive-map nog andere mappen kiezen om te synchroniseren?

U kunt geen andere mappen kiezen om te synchroniseren, maar het is wel mogelijk om bepaalde mappen, zoals uw bureaublad en mappen in bibliotheken, om te leiden naar de OneDrive-map. U kunt ook submappen vanuit uw OneDrive-map toevoegen aan bibliotheken zodat u er in de Verkenner gemakkelijker mee kunt werken. Als u bijvoorbeeld in OneDrive een map met vakantiefoto's heeft, dan kunt u die in Windows 7 of Windows 8 opnemen in de bibliotheek Foto's. Zie Mappen opnemen in een bibliotheek.

Een map omleiden naar een OneDrive-map

- Sluit OneDrive door met de rechter muisknop op het pictogram OneDrive in het systeemvak, uiterst rechts op de taakbalk, te klikken en Afsluiten te kiezen. (Misschien moet u op de pijl Verborgen pictogrammen weergeven naast het systeemvak klikken om het pictogram OneDrive te kunnen zien.)

- Maak een submap voor de omgeleide bestanden in de OneDrive-map. Als u bijvoorbeeld de map Mijn foto’s wilt omleiden, zou u in OneDrive een map Foto's kunnen maken.

- Klik met de rechter muisknop op de map die u wilt omleiden (Mijn foto's in dit voorbeeld) en klik op Eigenschappen.

- Ga naar het tabblad Locatie en klik op Verplaatsen.

- Blader naar de locatie waarnaar u deze map wilt omleiden (bijvoorbeeld %userprofile% \ OneDriveFoto's).

- Klik op Map selecteren en klik op OK.

- Klik in het volgende dialoogvenster op Ja om alle bestanden naar de nieuwe locatie te verplaatsen.

- Start de OneDrive service opnieuw. Daartoe klikt u op de knop Start, typt u OneDrive in het zoekvak en klikt u op MicrosoftOneDrive.

Kan ik de naam of locatie van mijn OneDrive map wijzigen nadat de map is gemaakt?

Nee. Als u de Verkenner gebruikt om de naam van de OneDrive map te wijzigen of de map te verplaatsen, werkt OneDrive niet meer.

Kan ik mappen in mijn OneDrive kiezen die ik niet wil synchroniseren op mijn pc?

Ja. Wanneer u OneDrive de eerste keer instelt, klikt u op Mappen kiezen om te synchroniseren. Als u dit niet doet wanneer u OneDrive instelt, kunt u het later als volgt doen in Instellingen:

- Klik met de rechter muisknop op het pictogram OneDrive in het systeemvak, uiterst rechts op de taakbalk.

- Klik op Instellingen, ga naar het tabblad Mappen kiezen en klik op Mappen kiezen.

U kunt voor elke map kiezen of u alles in de map wilt synchroniseren, afzonderlijke mappen binnen de map en bestanden die zich in geen van de submappen van die map bevinden. Als u ervoor kiest om alleen bepaalde items te synchroniseren, worden nieuwe items die u aan de OneDrive-map op de pc toevoegt, gesynchroniseerd met OneDrive. Items die u aan OneDrive toevoegt vanaf de website of andere apparaten, worden alleen met de pc gesynchroniseerd wanneer ze in de mappen staan die u voor synchronisatie hebt geselecteerd. Als u ervoor kiest om het synchroniseren van mappen op de pc te stoppen, worden ze verwijderd uit de OneDrive-map op deze pc. Ze blijven staan in OneDrive.

letop.pngHet is niet mogelijk om afzonderlijke bestanden voor synchronisatie te selecteren, of bestanden of mappen voor synchronisatie te selecteren die met u worden gedeeld.

Kan ik de naam wijzigen van het account dat ik met OneDrive gebruik?

U kunt het account wijzigen dat u met OneDrive gebruikt, maar het is niet mogelijk om de map met meerdere accounts tegelijk te gebruiken. Ga als volgt te werk om het account te wijzigen dat u met OneDrive gebruikt:

- Klik met de rechter muisknop op het pictogram OneDrive in het systeemvak, uiterst rechts op de taakbalk. (Misschien moet u op de pijl Verborgen pictogrammen weergeven naast het systeemvak klikken om het pictogram te kunnen zien.)

- Klik op het tabblad Instellingen op Ontkoppelen­OneDrive.

- Start OneDrive opnieuw en meldt u aan met het account dat u wilt gebruiken. U moet de locatie van uw OneDrive-map opnieuw selecteren. Als u dezelfde locatie selecteert, worden de mappen voor beide accounts samengevoegd. Als de functie Bestanden ophalen op de pc was ingeschakeld, moet u die opnieuw inschakelen.

Kan ik bestanden of mappen herstellen wanneer ik ze heb verwijderd?

Ga naar de computer die u hebt gebruikt om de bestanden of mappen te verwijderen en controleer de Prullenbak of controleer de prullenbak op de website van OneDrive door op de koppeling in de linkerbenedenhoek te klikken.

Iets in mijn OneDrive-map wordt niet gesynchroniseerd met OneDrive. Waar vind ik meer informatie over het probleem?

Klik met de rechter muisknop op het pictogram OneDrive in het systeemvak, uiterst rechts op de taakbalk, en klik op Synchronisatie­problemen weergeven. Misschien moet u op de pijl Verborgen pictogrammen weergeven naast het systeemvak klikken om het pictogram te kunnen zien.

Als u ervoor hebt gekozen om alleen bepaalde mappen op uw pc te synchroniseren en vervolgens bestanden aan OneDrive toevoegt op locaties buiten deze mappen, worden de bestanden die u toevoegt niet gesynchroniseerd op uw pc.

Hoe verwijder ik de OneDrive-app?

Als u de OneDrive-bureaublad-app van uw pc verwijdert, wordt de OneDrive-map niet meer gesynchroniseerd. De OneDrive-map en de bestanden in OneDrive worden niet verwijderd.

- Klik op de knop Start. Typ programma's in het zoekvak en klik in de lijst met resultaten op Programma's en onderdelen.

- Klik op MicrosoftOneDrive en vervolgens op Verwijderen. Als u om een beheerders­wachtwoord of om bevestiging wordt gevraagd, typ dan het wachtwoord of geef de bevestiging.

Geen internet? Geen probleem

Bestanden die u opslaat in OneDrive zijn online beschikbaar op OneDrive.com en offline op uw pc. Dit betekent dat u ze ook kunt gebruiken als u geen verbinding met internet hebt. Zodra u weer verbinding hebt, werkt OneDrive de onlineversies bij met de wijzigingen die u offline hebt aangebracht.

Wordt verificatie in twee stappen toegepast dan is het voor onbevoegden extra moeilijk om in uw OneDrive rond te neuzen.

Bij Windows 10 en Windows 8.1 wordt OneDrive standaard geïntegreerd zodra het gebruikers­account aan het Microsoft account is gekoppeld. Voor elk ander besturings­systeem (Windows 8, 7 en Vista, Windows Phone, Android, Mac OSX, iOS en Xbox) moet de OneDrive (download: https: // onedrive.live.com / about / nl-nl / download/) eerst worden geïnstalleerd voordat u met het Microsoft account kunt inloggen. Als de software van OneDrive niet op een bepaald apparaat geïnstalleerd kan worden, kunt u gebruik maken van de web­interface van OneDrive: www.onedrive.com. De online opgeslagen bestanden zijn dus vanaf vrijwel elk apparaat toegankelijk.

Extra opslagruimte

De gratis versie van OneDrive heeft een opslagruimte van 5 GB. De maximale capaciteit kan gratis worden verhoogd door andere gebruikers uit te nodigen en/of door de met een mobiele telefoon gemaakte foto’s (als back-up) te laten uploaden naar OneDrive. Is de beschikbare opslagruimte onvoldoende dan kunt tegen betaling ruimte bijkopen.

Is dat niet voldoende dan is het verstandiger om direct over te stappen op een Office 365 Home abonnement (zie http:/ /products.office.com / nl-NL / office-365-home/). Dat is een volwaardig Office-pakket (bestaande uit Word, Excel, PowerPoint) dat voor een bedrag per maand op maximaal vijf PC’s/Mac-computers èn vijf tablets geïnstalleerd mag worden. De opslagcapaciteit van OneDrive wordt met maar liefst 1 TB per Microsoft-account (maximaal 5) verhoogd.

Veiligheid en privacy

Gevreesd wordt dat alle bedrijven die clouddiensten aanbieden, uw materiaal gebruiken om zichzelf te 'verbeteren'. De keuze tussen de clouddiensten iCloud, Dropbox, OneDrive en Google Drive hoeft u niet af te laten hangen van de beveiliging. De website The Verge vergeleek de gebruikers- en privacyvoorwaarden en concludeerde dat er weinig verschil bestaat tussen Google Drive, Skydrive, Dropbox en iCloud.

What's most important is how much trust you're willing to give companies like Google, Microsoft, Apple, and Dropbox as more and more of your data moves to the cloud. Contracts are meaningful and important, but even the most noble promises can easily be broken.

Bron: http://www.theverge.com

Er zijn alternatieven die vaak ook nog eens data versleutelen voor meer veiligheid. Webwereld zette al eens een lijstje van alternatieven op een rij. De mogelijkheden worden sindsdien snel groter.

De aanmeldprocedure

Een koppeling met OneDrive kan op twee manieren tot stand worden gebracht: tijdens het aanmaken van het gebruikersaccount of achteraf via het OneDrive-icoontje in het systeemvak. Wordt de koppeling met OneDrive direct al bij het aanmaken van het gebruikers­account tot stand gebracht, dan wordt OneDrive als de standaard opslaglocatie voor persoonlijke documenten en afbeeldingen ingesteld (in plaats van de gelijknamige gebruikers­accountmappen onder C:\Gebruikers \inlognaam\). Wilt u dat niet, geef dat dan aan met de optie Nieuwe bestanden standaard alleen opslaan op deze pc (aan het einde van de setup bij het aanmaken van het gebruikersaccount, links onderin het venster). Is er nog geen koppeling met OneDrive, dan zijn de wolken in het systeemvak-icoontje grijsgekleurd. Door een dubbelklik op dit icoontje start u de wizard voor OneDrive.

Bent u aangemeld, dan kunt u de opslaglocatie van de OneDrive-map instellen (via de knop Wijzigen). Is de schijfruimte beperkt (bijvoorbeeld wanneer Windows is geïnstalleerd op een SSD-schijf), kies hier dan een opslaglocatie op een andere schijf met een overvloed aan schijfruimte (bijvoorbeeld D:\OneDrive). Het is verstandig de opslaglocatie direct te wijzigen. Laat u de partitie eerst vollopen met de nodige GB’s aan data, dan kan het overzetten naar een andere schijf een tijdrovend werk worden.

Wordt OneDrive vanaf verschillende apparaten benaderd, selecteer dan in het volgende scherm alleen de mappen en bestanden die u ook daadwerkelijk vanaf deze computer wilt benaderen (zeker wanneer de beschikbare schijfruimte beperkt is).

OneDrive vraagt tenslotte of bestanden vanaf elke gewenste locatie opgehaald mogen worden. Laat de optie Laat me OneDrive gebruiken om bestanden op deze pc op te halen niet aan staan. Deze standaard geactiveerde optie maakt ook de buiten de map OneDrive opgeslagen bestanden (zoals de via de bibliotheken toegankelijke bestanden) vanaf een ander apparaat toegankelijk via de webinterface van OneDrive. Hoewel het Microsoft-account relatief goed beveiligd is, brengt het toch veiligheidsrisico’s met zich mee. U kunt lokaal (en/of op een netwerkschijf) opgeslagen bestanden ook voor andere apparaten online toegankelijk maken (de betreffende computer moet wel aan staan), maar dat brengt ook veiligheids­risico’s met zich mee. Deze optie is overigens achteraf altijd nog uit te schakelen via de instellingen van OneDrive

Synchroniseren van mappen en bestanden

Na installatie kunt u OneDrive snel bereiken via het OneDrive-icoontje in het systeemvak. Met een dubbelklik op dat icoontje wordt de map OneDrive in de Windows Verkenner geopend (de map is ook direct vanuit de Windows Verkenner te openen).

Pictogrammen in de Verkenner tonen u de synchronisatie­status van uw offlinemappen en -bestanden.

De mappen en bestanden die al zijn gesynchroniseerd met OneDrive, worden weergegeven met een groen bolletje (met een wit vinkje) en de nog te synchroniseren bestanden met een grijs bolletje (met twee blauwe pijltjes). Ongewild aan OneDrive gekoppelde mappen kunt u weer los koppelen (via een rechter muisklik op de betreffende map, optie OneDrive-mappen kiezen om te synchroniseren of via een rechter muisklik op het systeemvak-icoontje, optie Instellingen, tabblad Mappen kiezen): het betreffende mapje wordt dan voorzien van een rode cirkel met een wit kruis en de lokaal opgeslagen bestanden worden uit de OneDrive map verwijderd.

Wanneer het Microsoft-account direct bij het aanmaken van het gebruikersaccount is gekoppeld aan OneDrive, worden de OneDrive-mappen ingesteld als de standaard opslaglocatie van documenten en afbeeldingen (in plaats van de gelijknamige gebruikers­accountmappen onder C: \ Gebruikers \ inlognaam\). Wilt u dat niet, verander dan de standaard opslaglocatie voor documenten en afbeeldingen in C:\Gebruikers\­inlognaam\ (via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Opslag). U kunt ook gelijk de standaard­opslaglocatie voor de bibliotheken Documenten en Afbeeldingen aan in de Windows Verkenner (navigeer naar de bibliotheken, klik met rechts op de betreffende bibliotheek, optie Eigenschappen, selecteer de betreffende map, stel die met de knop Opslaglocatie instellen als standaard in en bevestig met de knop Toepassen) en doe hetzelfde voor de gelijknamige items onder Snelle toegang.

Controleer of u OneDrive gesynchroniseerd wordt met de Verkenner.

- Ga naar de rechterkant van de taakbalk en klik met de rechter muisknop op het OneDrive-pictogram. Als u dat daar niet ziet, moet u mogelijk eerst het pijltje Verborgen pictogrammen weergeven selecteren.

- Selecteer Instellingen, ga naar het tabblad Mappen kiezen en selecteer vervolgens Mappen kiezen.

- Controleer of het selectievakje naast Alle bestanden en mappen in mijn OneDrive synchroniseren is ingeschakeld en selecteer vervolgens OK.

- Open Verkenner en controleer of de OneDrive-bestanden er zijn.

Beheren van OneDrive

Wanneer u besluit om de pc's waarop u OneDrive gebruikt, op verschillende manieren te synchroniseren met OneDrive, dan zal niet op elke pc de volledige inhoud van OneDrive zichtbaar zijn in Verkenner. Maar alleen de mappen en bestanden die u synchroniseert met OneDrive. Raadzaam is dan ook om het beheren van OneDrive altijd via de webinterface te doen. Zodra u ingelogd bent op uw OneDrive, kunt u op de volgende manieren de webinterface openen:

  1. Ga naar het OneDrive pictogram in het Systeemvak en klik er met de rechter muisknop op. Kies in het geopende snelmenu de optie Online weergeven.
  2. Open uw webbrowser, ga naar het webadres: onedrive.live.com, klik op Aanmelden en vul uw login gegevens in, ofwel het e-mailadres en wachtwoord van uw Microsoft-account.

Vervolgens kunt u veranderen en aanpassen wat u wilt aan mappen en bestanden op uw OneDrive. De wijzigingen die u maakt, zullen vervolgens via het synchroniseren van OneDrive, automatisch op alle apparaten die u gebruikt worden aangepast.

De instellingen van OneDrive zijn toegankelijk met een rechter muisklik op het systeem­vakicoontje, optie Instellingen. Het is verstandig die instellingen te bekijken voordat u OneDrive in gebruik neemt.

Op het tabblad Instellingen moet de optie OneDrive automatisch starten wanneer ik me aanmeld bij Windows ongewijzigd blijven zodat het synchronisatie­proces niet wordt verstoord.

Met de knop OneDrive ontkoppelen wordt het betreffende apparaat ontkoppeld van OneDrive. De lokaal opgeslagen bestanden worden dan niet meer gesynchroniseerd met de online in OneDrive opgeslagen bestanden. Na het ontkoppelen blijft OneDrive wel als icoontje aanwezig in het systeemvak, maar dan met grijze in plaats van witte wolken. Om OneDrive weer in gebruik te nemen, moet u de computer eerst opnieuw met OneDrive koppelen.

Selecteer via het tabblad Mappen kiezen de online mappen die met de lokale map van OneDrive gesynchroniseerd moeten worden (dit tabblad is ook op te vragen vanuit de Windows Verkenner via een rechter muisklik op een van de submappen van OneDrive, optie OneDrive-mappen kiezen om te synchroniseren). De optie Uploadsnelheid verbeteren door bestanden in batches te uploaden op tabblad Prestaties verbetert de snelheid waarmee bestanden worden gesynchroniseerd. Schakel die optie alleen uit wanneer de bandbreedte te beperkt is (dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij mobiele apparaten).

De map OneDrive verplaatsen

Is OneDrive eenmaal ingesteld, dan kunt u de opslaglocatie niet meer wijzigen. Wilt u dat toch doen, dan moet OneDrive eerst worden ontkoppeld, de map OneDrive worden verplaatst (inclusief de al gesynchro­niseerde bestanden) en direct daarna weer gekoppeld aan het Microsoft account. Hierbij wordt een wizard getoond waarmee de opslag­locatie aangepast kan worden.

Wordt OneDrive ook op een Windows 8.1-computer gesynchro­niseerd? Het verplaatsen van de standaard opslaglocatie van OneDrive is dan een stuk eenvoudiger: klik met rechts op de map OneDrive, optie Eigenschappen, tabblad Locatie, knop Verplaatsen, ga naar de gewenste map, klik op Map selecteren en bevestig met Ja.

In this video I show how to set OneDrive to show all files on your Surface or PC without taking up any storage space. This was a Window 8 and 8.1 feature loved by many people but removed from Windows 10. Alas, there is a workaround for Windows 10 users who can't bear to sync all those Gigabytes. I show how to.

Terughalen van verwijderde bestanden of oudere bestanden

Een groot voordeel van de online opslag is de mogelijkheid om (per ongeluk) verwijderde bestanden eenvoudig en snel weer terug te halen. Gebruikers kunnen ook oude versies van documenten terughalen. Van elk document worden de laatste 25 versies bewaard, evenals de laatste twee versies per auteur. Dropbox beschikt overigens al sinds zijn introductie over die functionaliteit. Daarnaast beschikt de Android-app van OneDrive nu ook over de mogelijkheid om automatisch foto's naar OneDrive te uploaden. In de OneDrive-apps voor iOS en Windows Phone kon dat al langer.

Ga voor het terug halen van een eerdere bestandsversie naar de webinterface (via onedrive.com), optie Prullenbak (links onderin). Is het bewuste bestand lastig te vinden, sorteer de verwijderde bestanden dan eens op datum via de kolom Verwijderd op. Ook inmiddels overschreven oudere bestandsversies zijn via de webinterface nog terug te halen: klik met rechts op het betreffende bestand, optie Versie­geschiedenis. Via de Windows-functie Bestands­geschiedenis is het ook mogelijk om eerdere bestands­versies te herstellen. U heeft dan wel een externe schijf nodig.

Delen van bestanden

Andere gebruikers kunnen middels e-mail worden uitgenodigd om deelnemer te worden van een bepaalde map of bestand in OneDrive. Dat gaat vanuit de Windows Verkenner met een rechter muisklik op het betreffende item, selecteer de optie Meer opties voor het delen van bestanden, optie Personen uitnodigen. Geef het e-mailadres van de genodigde op en voeg eventueel een bericht toe. Als de ontvanger het bestand ook moet kunnen bewerken, wijzig de rechten dan (via de optie Ontvangers kunnen alleen weergeven) in Ontvangers kunnen bewerken. U kunt daar ook aangeven of de ontvanger een Microsoft account nodig heeft om het bestand te kunnen inzien en bewerken.

Delen kan ook via de optie Koppeling maken (in hetzelfde venster): de op die manier gemaakte (en op het klembord opgeslagen) koppeling naar het te delen item kunt u met de toetscombinatie CTRL-V in een e-mail, blog of social media-pagina zetten. Standaard mag de ontvanger van de link de map of het bestand alleen inzien, wijzig de optie Alleen bekijken in Bewerken wanneer er ook aanpassingen gemaakt mogen worden. De lange naam van de hyperlink kan ook nog met de optie Koppeling korter maken worden ingekort. Ook met een rechter muisklik op een bestand in de Windows Verkenner, optie OneDrive-koppeling delen is zo'n snelkoppeling naar het betreffende bestand direct naar het klembord te kopiëren. In veel gevallen is die methode sneller. Op die manier kunt u echter geen verkorte koppeling maken.

Office Online bestanden maken en bewerken vanuit OneDrive

Office Online (bestaande uit Word Online, Excel Online, PowerPoint Online en OneNote Online) is een uitgeklede, gratis variant van de desktopversie van het populaire Microsoft Office-pakket. Met deze Online-versie kunt u Microsoft Office-bestanden direct vanuit OneDrive in een webbrowser maken en bewerken. Omdat de bestanden met de gebruikelijke Office-extensie (docx, xlsx, pptx) in OneDrive worden opgeslagen, zijn ze ook vanuit de desktopversie van Office te openen. Bijkomend voordeel is dat meerdere personen tegelijkertijd in deze bestanden kunnen werken (middels de knop Delen).

Werken met Microsoft Office online

U kunt Microsoft Office gebruiken op iedere computer. Daarvoor heeft u slechts 3 dingen nodig:

Heeft u nog geen Microsoft account, dan is dat snel opgelost. U kunt gratis een Microsoft account aanmaken op www.outlook.com.

Een eenvoudige manier om gebruik te maken van Microsoft Office online is:

Zodra Microsoft Word geopend is in uw webbrowser kunt u, na gekozen te hebben voor het maken van een nieuw document, direct beginnen met typen. Terwijl u typt, wordt uw document op gezette tijden automatisch opgeslagen op Microsoft OneDrive.

Het document een unieke naam geven gaat als volgt::

Documenten die u maakt met een van de Office apps: Word, Excel of Powerpoint worden standaard opgeslagen op Microsoft OneDrive, de schijfruimte die Microsoft gratis ter beschikking stelt voor het opslaan van bestanden en documenten.

Microsoft OneDrive is via internet op iedere computer beschikbaar. Op die manier kunt u overal en op iedere computer die met internet verbonden is, verder werken aan de documenten die u gemaakt hebt. Het is ook mogelijk om die documenten op de harde schijf van de computer op te slaan. Dit doet u door in het menu Bestand > Opslaan als te kiezen voor de optie Downloaden. Een kopie van dit bestand wordt dan vervolgens opgeslagen in de map Downloads op uw computer.

Office bestanden die u op uw computer staan, kunt u op Microsoft OneDrive zetten, zodat u er verder aan kunt werken via Microsoft Office online. Dit doet u door in bijvoorbeeld de app Word te kiezen voor de optie OneDrive, die staat in de blauwe balk bovenin het venster. Hiermee wordt uw OneDrive in uw browser geopend. Via de optie Uploaden die u ook in de blauwe balk bovenin het venster vindt, kunt u bestanden die op uw computer staan, naar OneDrive uploaden.

Artikelen die u mogelijk ook interesseren