Pagina Menu

Thuisgroep in Windows 10

Het delen van bestanden via een netwerk is complex. U heeft te maken met rechten, netwerkinstellingen, controle en het moet ook nog gebruiksvriendelijk zijn. Dit alles heeft Microsoft proberen te realiseren in 'thuisgroep'. Een thuisgroep maakt het eenvoudig om mappen (en dus bestanden) te delen met andere computers. Ook het delen van bijvoorbeeld de printer in de studeerkamer behoort tot de mogelijkheden, zelfs als het geen netwerkprinter is. U kunt dan vanaf de laptop op de bank een afdruk maken op deze printer. De computer waarop de printer is aangesloten moet aan staan. Mappen en printers die beschikbaar zijn via de thuisgroep heten 'gedeelde bronnen'. Een thuisgroep werkt zonder centrale server. Gedeelde bronnen worden beschikbaar gesteld door (en voor) de computers in de thuisgroep.

Een thuisgroep is niet van buiten toegankelijk via internet. Alle computers die toegang hebben tot je thuisgroep moeten met hetzelfde netwerk verbonden zijn en hetzelfde thuisgroep-wachtwoord kennen. Het type netwerkverbinding is onbelangrijk. Je kunt draadloos of bedraad door elkaar gebruiken. In de praktijk kunnen we stellen dat als je computers thuis verbonden zijn met internet, je gebruik moet kunnen maken van een thuisgroep (omdat ze meestal dan ook onderling verbonden zijn).

Storingen en wachtwoord

Last van vage storingen met uw thuisgroep? Klik in Windows Verkenner met de rechter muisknop op Thuisgroep en kies Probleemoplosser thuisgroep. Bent u het wachtwoord kwijt van uw thuisgroep? Open Windows Verkenner op een van de computers die nog verbonden is met de thuisgroep. Klik met de rechter muisknop op Thuisgroep en kies Wachtwoord voor thuisgroep weergeven. Het wachtwoord verschijnt en kunt u invoeren op de computer die u wilt toevoegen aan de thuisgroep.

Thuisgroep inrichten

Aanmaken van een nieuwe thuisgroep. Open Windows Verkenner en klik in de linker kolom op Thuisgroep. Windows zoekt of er een thuisgroep aanwezig is. Zo niet, dan krijgt u de keuze Een thuisgroep maken, gevolgd door een wizard. De belangrijkste keuze is welke spullen u wilt delen met andere computers die straks lid worden van de thuisgroep. Schakel de opties uit die u niet wilt gebruiken om bijvoorbeeld te voorkomen dat u foto's, filmpjes of andere persoonlijke bestanden deelt. Aan het einde van de wizard krijgt u een code te zien, die heeft u nodig om andere computers lid te laten maken van de thuisgroep.

Aanmelden bij thuisgroep

Een andere computer kunt u eenvoudig toevoegen aan uw thuisgroep. Klik in Windows Verkenner op Thuisgroep. In plaats van Een thuisgroep maken krijgt u de optie Nu lid worden. Geef aan welke bronnen u beschikbaar wilt stellen met andere gebruikers van de thuisgroep. Er wordt ook om het thuisgroep-wachtwoord gevraagd. Nadat u die code heeft opgeven, is de computer lid van de thuisgroep. Herhaal deze procedure op alle computers die u wilt opnemen in de thuisgroep.

Thuisgroep gebruiken

Nu de thuisgroep is ingesteld, kunt u de gedeelde bronnen van andere apparaten gebruiken. U vindt die via Thuisgroep in Windows Verkenner. Bij de gedeelde bronnen ziet u op welke computer ze worden gedeeld en hoe de Windows-gebruiker heet die de bronnen beschikbaar stelt. De computer waarop u gegevens wilt benaderen, moet aan staan. Dit geldt ook voor een computer die een printer deelt met de thuisgroep. Gedeelde printers in de thuisgroep zijn automatisch beschikbaar als u een afdrukopdracht geeft op een van de andere computers.

Aanpassen wat u deelt

U had de keuze om de volgende categorieën te delen: Afbeeldingen, Video's, Muziek, Documenten en Printers & apparaten. Alleen de categorie Documenten worden standaard niet gedeeld (optie Niet gedeeld). De overige bronnen zijn gemarkeerd als Gedeeld. Gelukkig kunt u die instellingen altijd wijzigen. Open Windows Verkenner en klik met de rechter muisknop op Thuisgroep. Kies Instellingen voor thuisgroep wijzigen > Wijzigen wat u met de thuisgroep deelt. Verander de opties van Gedeeld naar Niet gedeeld voor de onderdelen die u niet beschikbaar wilt stellen.

Streamen

Niet alle apparaten in uw thuisnetwerk zijn Windows-computers. Als u media wilt delen met een tablet, smartphone, spelcomputer, smart-tv of ander apparaat is een extra aanpassing nodig. U kunt die apparaten toegang geven tot uw films, muziek en afbeeldingen. Ga naar Instellingen voor thuisgroep wijzigen en klik op Alle apparaten in dit netwerk (...) toestemming geven om mijn gedeelde inhoud af te spelen. Activeer Media streaming inschakelen en kies voor welke apparaten u die optie wilt gebruiken, bijvoorbeeld alleen uw smart-tv. Dankzij deze instelling kunt u bijvoorbeeld op uw tv een filmbestand afspelen vanaf uw computer.

Thuisgroep verlaten

Er is geen optie aanwezig om een thuisgroep te sluiten of verwijderen. Wel kunt u een computer afmelden. Hiermee verlaat u de thuisgroep, deelt u geen bestanden meer en kunt u ook geen gedeelde bronnen meer gebruiken. Ga naar Instellingen voor thuisgroep wijzigen en klik op De computer uit de thuisgroep verwijderen. U kunt altijd opnieuw lid worden door het wachtwoord van de thuisgroep opnieuw in te stellen. De thuisgroep verdwijnt (als het goed is) vanzelf als alle apparaten die ooit lid waren zich hebben afgemeld.

Sneller verplaatsen

Als u een oplossing zoekt om af en toe een bestand van de ene naar de andere computer te krijgen, is een thuisgroep misschien te veel van het goede. Met de oplossing van SHAREit of Filedrop kunt u bestanden 'versturen' tussen apparaten die verbonden zijn met hetzelfde netwerk. De truc werkt niet alleen onder Windows 7, 8.1 en 10, maar ook met uw mobiele apparaten. Start 'aan twee kanten' het programma op, geef aan wat u wilt versturen en het bestand gaat via het netwerk naar het andere apparaat. SHAREit en Filedrop kunt u ook naast een Windows thuisgroep gebruiken. Beide oplossingen werken ook met niet Windows-computers, tablets en smartphones.

On line met WiFi

Om verbinding te maken met een WiFi-netwerk, selecteert u het pictogram van het Netwerk op de taakbalk.

Selecteer het gewenste Wi-Fi-netwerk > Verbinding maken, typ het wachtwoord en volg de instructies en u bent verbonden. Dit pictogram wordt weergegeven in de taakbalk.

Geen WiFi meer
Problemen met de WiFi verbinding komen soms zonder aanwijsbare reden ineens voor. Na het opstarten van de computer wil Windows geen Internet verbinding meer maken met het draadloze WiFi netwerk. Aanwijzingen wat u in dat geval kunt doen, vindt u op deze webpagina's:

WiFi sense (inzicht)

WiFi-sense brengt automatisch een Wi-Fi-verbinding tot stand, zodat u op meer locaties snel online bent. Het programma maakt verbinding met open WiFi-hotspots die het kent via crowdsourcing, of met WiFi-netwerken die uw contactpersonen met behulp van WiFi-sense met u hebben gedeeld.

Wat u moet weten voordat u begint:

Microsoft heeft in Windows 10 een WiFi een functie voor het leggen van wifi-­verbindingen gestopt. WiFi-sense zou de veiligheid en de privacy in het geding brengen. Zijn die bedenkingen terecht?

Zie ook:

10 dingen die je moet weten voor je Windows 10 installeert

Zorgen om privacy onder Windows 10

Upgrade naar Windows 10 kan paar weken duren

WiFi-sense, dat standaard ingeschakeld is, vereenvoudigt het gebruik van draadloze netwerken die op uw pad komen. Dat doet het in twee vormen. De eerste is via open wifi-netwerken. Een Windows 10-apparaat met Wi-Fi-sense ingeschakeld, legt contact met vrij toegankelijke wifi-netwerken zodra dergelijke netwerken binnen bereik komen.

Als dat er meerdere zijn, kiest WiFi-sense de beste. Wat de beste is, hangt van een aantal zaken af: WiFi-sense kiest bij voorkeur netwerken die u al eerder gebruikt hebt, die aangeboden worden door uw mobiele provider, die goede prestaties hebben neergezet en nu een goede signaalsterkte bieden. Om op grond van die factoren een goede beslissing te nemen, verzamelt Microsoft gegevens van Windows 10 gebruikers.

WiFi-sense gebruikt uw locatie om aanbevolen open Wi-Fi-hotspots te vinden. Op uw pc is het opsporen van een locatie afhankelijk van twee instellingen in Instellingen > Privacy > Locatie:

Als Locatie voor uw gebruikers­account is uitgeschakeld, maar Locatie voor dit apparaat is ingeschakeld, kan WiFi-sense nog steeds de locatie van uw apparaat ontdekken. Als de instelling Locatie voor dit apparaat is uitgeschakeld, kan de locatie van uw apparaat niet door WiFi-sense worden bepaald. Wanneer u de instelling Locatie voor dit apparaat uitschakelt, worden de locatieservices voor alle gebruikers­accounts op het apparaat uitgeschakeld.

Op uw telefoon kan WiFi-sense de locatie van het apparaat niet bepalen als u Locatie hebt uitgeschakeld in Instellingen > Privacy > Locatie.

WiFi-sense gebruikt uw locatie om aanbevolen open WiFi hotspots te vinden. Meer informatie over de locatieservice Windows 10 en privacybepalingen vindt u in Windows 10-locatieservice en privacy: veelgestelde vragen.

WiFi inzicht uitschakelen

Als u WiFi sense niet wilt gebruiken, gaat u naar Instellingen > Netwerk en internet > WiFi > WiFi-instellingen beheren op uw pc of Instellingen > Netwerk en draadloos > WiFi > WiFi-inzicht op uw telefoon en schakelt u Verbinding maken met aanbevolen open hotspots en Verbinding maken met netwerken die zijn gedeeld door mijn contactpersonen uit.

Uw netwerk afmelden voot WiFi-sense

Als u niet wilt dat WiFi-sense mensen een verbinding laat maken met uw open WiFi netwerk of mensen toestaat toegang tot uw met een wachtwoord beveiligde netwerk te delen, kunt u uw netwerk uitsluiten door ergens in de naam van het WiFi netwerk (de SSID) de tekst _optout op te nemen. Bijvoorbeeld, mijnnetwerk_optout of mijn_optout_netwerk. U kunt hiervoor kiezen als u thuis of in een klein bedrijf een netwerk hebt en andere mensen het wachtwoord van het WiFi netwerk kennen, maar u niet wilt dat uw netwerk wordt gedeeld. Invoeren van die naamswijziging betekent wel dat alle gerechtigden opnieuw zullen moeten inloggen. Voor bedrijven die wifi netwerken op basis van de 802.1X WiFi standaard exploiteren, is deze actie niet nodig. Inloggegevens van dergelijke netwerken worden per definitie niet gedeeld via WiFi sense.

Procedure voor het afmelden:

  1. Sluit uw computer met een ethernet­kabel aan op uw router of een ander WiFi toegangspunt.
  2. Open uw webbrowser en voer het adres in van de configuratie­webpagina voor uw WiFi router of het andere WiFi toegangspunt. Het adres is meestal http://192.168.0.1 of http://192.168.1.1.

    Als het niet een van deze adressen is, kunt u een aantal andere dingen proberen. Kijk eerst of er onder op uw router of toegangspunt een sticker zit met het adres. Zo niet, dan kunt u het adres vinden door ipconfig in een opdracht­promptvenster te typen als u Windows gebruikt (of ipconfig in de opdrachtprompt te typen op Mac OS of Linux), en het adres voor de Default Gateway op te zoeken.

  3. Voer de gebruikers­naam en het wachtwoord van de beheerder voor uw router of toegangspunt in als hierom wordt gevraagd.

    Als u die niet weet, zoekt u de standaard­waarden op in de documentatie bij uw router of toegangspunt.

  4. Zoek op de configuratie webpagina van de router naar een tekstvak met de aanduiding Naam, SSID of iets dergelijks en typ hierin een nieuwe netwerknaam gevolgd door de tekst _optout.
  5. Sla uw wijzigingen op als hierom wordt gevraagd, meld u af en ontkoppel de ethernet­kabel die uw computer verbindt met uw router.

Als u hierna weer verbinding wilt maken met uw WiFi netwerk, kiest u de nieuwe netwerknaam en typt u uw netwerk­wachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd.

Het programma staat standaard aan en wordt dus gedeeld met alle contactlijsten. De gebruiker moet de functie zelf uitschakelen. Maar dat geldt dan alleen voor dat apparaat, uw eigen Wifi-netwerk staat nog steeds voor iedereen open. Om dat te voorkomen beveelt Microsoft aan uw netwerknaam (SSID) aan te passen door hierin de tekenreeks _optout op te nemen.

U doet dat door naar Instellingen te gaan (via Start of via het Actiecentrum) en daar op Netwerk en internet > WiFi te klikken. Hier ziet u een lijst met wifi-netwerken in uw omgeving. Staat er een flinke lijst, dan moet u een stukje naar beneden scrollen. Daar staat de optie Wi-Fi-instellingen beheren en zet het schuifje uit bij Verbinding maken met netwerken die worden gedeeld met mijn contactpersonen. Hier ziet u wat er allemaal gedeeld wordt en met wie. U ziet daar ook een optie Verbinding maken met aanbevolen open hotspots waarmee u automatisch verbinding kunt maken met voorgestelde open hotspots. Open wifi-hotspots zijn bijvoorbeeld het gratis wifi dat een café aanbiedt. Zulke hotspots zijn onveilig en een goudmijn voor hackers. Zet het schuifje op Uit.

In de tweede optie Verbinding maken met netwerken die zijn gedeeld door mijn contactpersonen maakt u automatisch verbinding met een netwerk van uw contactpersonen. Stel dat u een vriend hebt die u ook als contactpersoon hebt in uw Microsoft-account (of als Facebook- of Skype-contact). Als hij die optie ook aan heeft staan, wordt u automatisch verbonden met zijn wifi-netwerk als u bij hem thuis komt. Heeft u die optie aan staan, dan deelt u uw eigen wachtwoorden met uw contacten en met Microsoft. Zet ook dit schuifje maar Uit.

U kunt er voor kiezen de optie aan te laten staan en te worden verbonden met het netwerk van vrienden, maar uw eigen wachtwoord niet met hen te delen. Laat daarvoor het schuifje op Aan staan, maar zet de knoppen bij contacten op Uit. U deelt uw verbinding dan nog steeds met Microsoft.

Beveiligd netwerk openen voor bekenden

De tweede manier waarop WiFi sense de toegang tot wifi-netwerken vergemakkelijkt, is het delen van de toegang tot met wachtwoord beveiligde wifi-netwerken met vrienden en bekenden. Als WiFi sense onderweg zo’n gedeeld netwerk tegenkomt, krijgt dat altijd voorrang boven de publiekelijk toegankelijke netwerken.

Het is met name deze faciliteit die onder de vergrootglas ligt. Het delen van de toegang tot wifi-netwerken impliceert immers dat u vrienden en bekenden toegang geeft tot uw privé netwerk, maar ook tot een gesloten wifi netwerk dat de werkgever aanbiedt. Dat roept de vraag op, of u daarmee niet te veel weggeeft en u aan ongewenste risico’s blootstelt.

Ingebouwde waarborgen

Ook deze tweede faciliteit is standaard ingeschakeld. Maar hier heeft Microsoft een aantal waarborgen ingebouwd.
De eerste is dat WiFi sense de eigenaar van het Windows 10 apparaat de eerste keer dat hij een beveiligd netwerk opent, om toestemming vraagt voor het delen van de toegang met vrienden en kennissen.
De tweede is dat u de toestemming om een bepaald netwerk te delen ook te allen tijdje weer kunt herroepen.
De derde is dat Microsoft de inloggegevens niet onbeveiligd opslaat. Voordat die naar Microsofts servers worden overgebracht, worden ze versleuteld en via een versleutelde verbinding verzonden.
Vrienden en bekenden zullen de gegevens nooit in leesbare vorm zien. Ze kunnen de toegang die hun is verleend uw netwerken, niet zelf weer delen met een ander.
Het is via die weg alleen mogelijk de internetverbinding te gebruiken. WiFi sense geeft geen toegang tot mappen, bestanden of andere – lokale - netwerken.

Nadelen van Wifi Sense

Er kleven nadelen aan deze opzet. Het is bijvoorbeeld niet uit te sluiten dat de wachtwoorden in handen vallen van onbevoegden. De kans dat een partij als Microsoft ten prooi zal vallen aan hackers is klein, maar absolute zekerheid is er niet. Daar staat wel tegenover dat u vrienden en bekenden toegang tot uw wifi-netwerk kunt geven zonder dat u de inloggegevens hoeft op te schrijven, wat ook niet erg veilig is. U hoeft ook niet uw inlog te wijzigen, als u dat gastgebruik wilt stopen.
Een ander nadeel is dat bij gebruik van WiFi sense de locatie waar u zich bevindt, automatisch wordt geregistreerd. Dat gebeurt ook als u Locatiediensten elders hebt uitgeschakeld. Uw gebruik van publieke, toegankelijke wifi-netwerken wordt ook geregistreerd. Dat Microsoft daarbij in staat is gebruikte openbare netwerken bij voorkeur aan te bieden, betekent dat die informatie kennelijk op naam opgeslagen wordt. Bij de ruimere formulering van Microsofts rechten vergeleken bij de privacy van gebruikers, is dat wellicht een onprettige gedachte.
Nadeel is ook dat de toegang tot bepaalde netwerken niet op individuele basis verleend kan worden. U kunt kiezen tussen uw Facebook-contacten en/of uw contacten in Outlook.com en/of uw Skype-contacten. Maar u kunt wel per netwerk kiezen of dat gedeeld mag worden.

Wi-Fi Sense uitschakelen

Ook al lijken de risico's en de nadelen beperkt, het was toch beter geweest als Microsoft WiFi sense niet standaard ingeschakeld had. Wie zijn wifi-netwerk nooit deelt met anderen, kan WiFi sense beter uitschakelen. Dat geldt ook voor wie de risico’s zwaarder vindt wegen dan de voordelen. Daarbij is ook het energiegebruik een punt van aandacht. Cijfermatige onderbouwing is er nog niet, maar toepassingen die steeds checken of er wifi netwerken in de buurt zijn, zijn bekende energieslurpers.

WiFi sense is uit te schakelen via Instellingen > Netwerk & Internet – Wi-fi en dan beheer Wi-Fi-instellingen. Daar vindt u de mogelijkheid om de connectie met publieke wifi netwerken uit te schakelen, evenals de optie om uw wifi netwerk(en) te delen met vrienden en kennissen. Die twee zijn onafhankelijk van elkaar. Het is dus mogelijk alleen het riskantere gebruik van publieke wifi netwerken te blokkeren.

Als de optie Delen met vrienden en kennissen aanstaat, kunt u onder Netwerken die ik geselecteerd heb delen met bepalen met welke contactgroepen dat moet gebeuren. Daaronder staat de lijst met netwerken waar u ooit op ingelogd bent, onder het kopje Beheer bekende netwerken. Om bekende netwerken te delen, moet u de inloggegevens opgeven. Op dezelfde plek kunt u de beslissing om dat netwerk te delen ook weer ongedaan maken. Het doorgeven van die veranderingen kan wel enkele dagen duren, waarschuwt Microsoft. En wie zelf geen enkel beveiligd netwerk deelt met vrienden en kennissen, kan zelf ook niet van die faciliteit gebruik maken.

De mogelijkheid wifi-inlog­gegevens te delen met vrienden is niet langer bruikbaar nadat de Anniversary Update deze zomer op alle Windows 10 pc's komt. Een onverwachte zet van Microsoft in build (14342). De reden daarvoor is vermoedelijk dat voor veel mensen de gevolgen niet duidelijk waren wanneer ze op deze manier toegang gaven tot hun eigen wifi netwerk.

WiFi voorkeur instellen

Als u meerdere draadloze netwerken hebt (bijvoorbeeld via extra repeaters), is er meestal één wifi-netwerk dat uw voorkeur heeft. Om ervoor te zorgen dat u altijd als eerste met dit netwerk verbindt, kon u in voorgaande Windows-versies eenvoudig uw voorkeursnetwerk instellen. In Windows 10 werkt dat alleen met speciale commando's. Met het programma WiFi Profile Manager gaat dat eenvoudiger. Gebruik de rechter muisknop om een wifi-netwerk omhoog of omlaag te plaatsen. Met Default kiest u direct uw favoriete netwerk.