Pagina overzicht

 

Op 11 april is de ondersteuning van Windows Vista beëindigd. Dat betekent dat er voor Windows Vista geen updates en dus ook geen veiligheids­updates meer verschijnen. Wat zijn de mogelijkheden?
- Overstappen naar een jongere versie van Windows, zoals Windows 10.
- Overstappen naar een ander besturings­systeem:
zoals Ubuntu Desktop. U vindt de nieuwste stabiele versie via www.ubuntu.com/­download/desktop. Deze ubuntu versie stelt geen hoge eisen aan uw hardware. De processor moet draaien op minimaal 2 GHz en het systeem heeft minimaal 2 GB intern geheugen nodig. Voor de installatie reserveert u 25 GB schijfruimte. Er zijn ook andere Linux-varianten beschikbaar,
zoals Linux Mint. Linux Mint heeft ook verschillende werkomgevingen waaruit u kunt kiezen.

U vindt meer informatie over Linux Mint op https://­sites.google.com/­site/computertip/­Home

Problemen bij het installeren van het Vista Service Pack

Service Pack 2 voor Windows Vista is beschikbaar (download: technet.microsoft.com/­en-us/­windows/­dd262148.aspx). Naar verwachting zullen weer veel gebruikers problemen ondervinden tijdens de installatie van dit servicepack, reden genoeg om alvast aandacht te besteden aan mogelijke installatie­problemen.

Voordat SP2 kan worden toegevoegd, moet Service Pack 1 zijn geïnstalleerd. Microsoft wijkt hiermee af van het bij Windows XP gevoerde beleid waarbij elk nieuw servicepack tevens de updates uit de voorgaande servicepacks bevat. Veel Windows Vista gebruikers ondervinden echter problemen bij het installeren van SP1 en/of SP2. Tijdens de setup wordt slechts een nietszeggende foutmelding getoond zoals De installatie is mislukt of Er is een interne fout opgetreden bij het installeren van het servicepack (soms nog gevolgd door een foutcode, bijvoorbeeld '0x80070002'). Vervolgens blijkt het onmogelijk het servicepack te installeren. Dergelijke onduidelijke installatie­problemen kunnen voor behoorlijk wat frustraties zorgen.

Enkele oplossingen van problemen bij de installatie van SP1 voor Windows Vista zijn het tijdelijk uitschakelen van beveiligingssoftware, het updaten van de hardware drivers, het resetten van Windows Update (handmatig of met een reparatietool) en/of het toepassen van het stand alone installatiebestand van Service Pack 1 voor Windows Vista). Deze oplossingen blijken echter niet altijd afdoende.

System Update Readiness Tool

Inmiddels heeft Microsoft als oplossing versie 4.1 van de tool System Update Readiness Tool (zie support.microsoft.com/­kb/947366 ter beschikking gesteld (zie support.microsoft.com/­kb/947821/nl voor versie 3.1). Lukt het met de eerder genoemde tips niet de vastgelopen installatie van het servicepack weer aan de praat te krijgen, dan kan deze tool wellicht nog uitkomst bieden. Het kan de moeite waard zijn de tool eens uit te proberen wanneer het servicepack met geen mogelijkheid te installeren blijkt.

Probleem­rapporten en oplossingen

problem.jpg

 

 

 

 

Wanneer er een programma vastloopt binnen Windows Vista, wordt hiervan een speciaal logboek bijgehouden. Ook wordt er direct online naar een oplossing voor het probleem gezocht. Wanneer u vaak de melding krijgt dat het programma moet worden afgesloten, kunt u een kijkje nemen in het onderdeel Probleemrapporten en oplossingen.

U kunt dit programma starten door te gaan naar start > instellingen > configuratiescherm. Klik hier vervolgens op de optie Probleem­rapporten en oplossingen. In het venster dat dan verschijnt, ziet u de regel Informatie over andere problemen. Hier staan de oplossingen aangegeven voor programma's die eerder een probleem hebben veroorzaakt op uw pc. Aan de linkerkant van het scherm kunt u de geschiedenis bekijken van problemen, instellingen wijzigen en de historie van problemen wissen.

Gebruikersaccountbeheer

In Windows Vista is het niet mogelijk om het Gebruikers­accountbeheer strenger of soepeler in te stellen. U kunt het systeem wel helemaal uitschakelen. Dat is niet aan te bevelen, omdat elke gebruiker dan altijd met volledige beheerrechten werkt. Als u dat toch wilt doen, klikt u op Start en daarna op uw eigen afbeelding boven in het menu. Kies voor Gebruikers­accountbeheer in- of uitschakelen en haal het vinkje weg bij Gebruik Gebruikers­accountbeheer (UAC) om uw computer beter te beveiligen. Klik op OK en Nu opnieuw opstarten om de verandering op te slaan.

Windows Vista pakt bepaalde procedures anders aan zodra het UAC is uitgeschakeld. Bijvoorbeeld, de lijst met bezochte websites (een functie waarmee de URL automatisch wordt aangevuld bij het intikken van eerder bezochte websites in de adresbalk van Internet Explorer) wordt anders opgeslagen wanneer Gebruikers­account­beheer is uitgeschakeld. De statusbalk van Internet Explorer geeft dan ook een melding dat de beveiligde modus is uitgeschakeld. Uit veiligheids­overwegingen is het niet verstandig Gebruikers­account­beheer permanent uit te schakelen.

Administrator account in Vista activeren

Elke Windows computer heeft een bijzonder gebruikersaccount genaamd Administrator. Dat account geeft alle toegangsrechten om bijvoorbeeld de verouderde fat32 schijfindeling op een externe schijf te veranderen in ntfs met het commando convert stationsletter: /fs:ntfs.

In het convert commando vervangt u stationsletter door de letter van het te converteren station bijvoorbeeld e (convert e: /fs:ntfs)

Wilt u op die manier die schijfindeling veranderen, dan kunt u In Windows Vista het minder goede nieuws krijgen dat u geen machtiging heeft om dit commando uit te voeren. Daarvoor heeft u een gebruikersaccount met volledige rechten nodig, een Administrator­account. Maar evenals in Windows 7 staat in Vista dat Administrator account niet op uw Welkomstscherm, dat is standaard uitgeschakeld. U kunt dit Administrator account inschakelen en zichtbaar maken op de volgende manieren (afhankelijk van de Windows­versie die u heeft).

administrator_account_inschakelen.gif

 

 

 

Ga naar Start en klik met de rechtermuisknop op Computer. Klik dan in het menu op Beheren waarna een nieuw venster opent. In dat venster klikt u aan de rechterkant op Lokale gebruikers en groepen en daarna op Gebruikers. U ziet dan een overzicht van gebruikers waaronder het Gast account en ook het Administrator account. Dubbelklik dan op Administrator en verwijder hier het vinkje voor Account is uitgeschakeld. Klik nu op OK en het Administrator account is ingeschakeld en beschikbaar zodra u zich opnieuw aanmeldt.

In Windows Vista is de optie Lokale gebruikers en groepen meestal niet aanwezig.

Of u doet het als volgt:

klik met rechts op de commando-prompt (Start > Bureau­accessoires > Opdrachtprompt) en kies voor Uitvoeren als administrator.

Of gebruik deze manier:

klik de Startknop, typ cmd in het zoekvenster, druk Ctrl+Shift+Enter en geef toestemming om door te gaan naar de UAC prompt. Typ dan het volgende commando:

net user administrator /active:yes

Als u de computer opnieuw start, zal het Administrator account op het Welkomstscherm verschijnen. Dat account heeft dan nog geen wachtwoord. Dat is riskant. Voorzie het van een wachtwoord. Wees voorzichtig met dat account, gebruik het alleen als u bepaalde veeleisende taken moet uitvoeren.

Uitschakelen van dat Administrator account gaat op een vergelijkbare manier. U gebruikt hetzelfde net user commando, maar vervangt daarin yes door no.

Een vervelende bijkomstigheid van Gebruikers­account­beheer is dat het scherm 'op zwart gaat' (dit dimmen wordt ook wel het "beveiligd bureaublad" genoemd), totdat u voor de wijziging toestemming heeft verleend. Die onderbreking kunt u uitschakelen via het onderdeel Systeembeheer van het Configuratie­scherm, Lokaal beveiligings­beleid, Lokaal beleid, Beveiligings­opties. Deactiveer hier het beleid voor Gebruikers­account­beheer: naar het beveiligd bureaublad overschakelen tijdens het vragen om benodigde bevoegdheden. Door het beleid Gebruikers­account­beheer: gedrag bij het vragen om benodigde bevoegdheden voor administrators in modus 'Door administrator goedkeuren' te veranderen van Vraag om toestemming in Met benodigde bevoegdheden uitvoeren zonder hierom te vragen schakelt u voor de administrator­accounts ook de herhaaldelijk terugkerende vragen om administrator­bevestiging uit. Dit laatste gaat wel ten koste van de veiligheid van het systeem, het Beveiligings­centrum komt dan ook herhaaldelijk met een waarschuwing.

De optie Lokaal beveiligings­beleid is echter niet in alle Windows Vista versies beschikbaar. Zonder deze optie kunt u de beleids­instellingen alleen wijzigen door middel van een handmatige register­wijziging. Verander hiervoor de DWORD-waarden Prompt­OnSecureDesktop in 0 (in plaats van 1) en ConsentPrompt­BehaviorAdmin in 0 (in plaats van 2) in de volgende registersleutel:
HKLM\SOFTWARE\­Microsoft\Windows\­CurrentVersion\Policies\­System

Ook met de volgende ingreep krijgt u de beschikking over het administrator account in Windows Vista 7, 8. U hebt er wel een live cd als Ubuntu voor nodig (zie hiervoor www.ubuntu.com). Start uw computer met die cd op, klik bovenaan de desktop op Places, Computer. Blader naar de map \Windows\System32 in de partitie waarop u Windows hebt geïnstalleerd. Hernoem het bestaande utilman.exe in bijvoorbeeld utilman.oud. Vervolgens kopieert u het bestand cmd.exe en geeft u die kopie (dus niet het originele cmd.exe-bestand!) de naam utilman.exe. Nu kunt u Windows zoals vanouds weer starten. In het aanmeldvenster drukt u vervolgens de combinatie Windows-toets+u in. Gewoonlijk roept u daarmee de ingebouwde tool ultiman op, maar omdat daar nu cmd.exe achter zit, belandt u op de opdrachtprompt met administrator­rechten. Meer heeft u niet nodig. Nu kunt u het administrator­account activeren met het commando net user administrator /active:yes (vergeet de slash niet!) gevolgd door Enter. Voor alle zekerheid voert u daarna het commando net user administrator * uit en voorziet u het account van een wachtwoord (tweemaal invullen!). Of u laat het ingebouwde account links liggen en voegt een eigen administrator account toe, en wel als volgt: net user nieuwaccount wachtwoord /add net localgroup administrators nieuwaccount /add .

Optimale instellingen in Windows Vista

Een algemeen overzicht van de systeeminstellingen wordt gegeven bij het onderdeel Systeem van het configuratiescherm. In dit venster is een door Vista berekende systeem­classificatie van de aanwezige hardware (Windows Prestatie-index) af te lezen. Deze score (de maximale score is 6) wordt bepaald door de afzonderlijke prestaties van de aanwezige hardware. De score maakt duidelijk in hoeverre het systeem geschikt is voor de verschillende functionaliteiten van Windows Vista, en waar hardwarematige verbeteringen mogelijk zijn. Bekijk ook eens deze pagina.

Vista heeft een aantal voorzieningen die bedoeld zijn om de prestaties van Windows Vista te verbeteren: ReadyBoost, Superfetch, ReadyDrive, Defragmentatie

Lang wachten na inloggen

Nieuwe PC's zijn vaak voorzien van talloze programma's die u liever kwijt dan rijk bent. Die applicaties en probeerversies kunnen de pc aanzienlijk vertragen. Het kan dan ook geen kwaad om uw computer te onderwerpen aan een grondige schoonmaakactie. Het programma PC Decrapifier kan u hier bij helpen. Dit programma is speciaal ontwikkeld om van dit soort ongewenste demo's af te komen.

Mail-account maken in Windows Vista

Het instellen van uw e-mail in Windows Vista is net zoiets als het instellen van een nieuwe computer: u hoeft het maar één keer te doen. Nadat u uw e-mailaccounts hebt geconfigureerd in Windows Mail, hoeft u er verder niet meer naar te kijken, tenzij u een nieuwe e-mailaccount toevoegt.

De taakbalk

Net als in vorige versies van Windows kunt u ook in Vista de positie van de taakbalk wijzigen. Het eerste wat u hiervoor moet doen, is de taakbalk ontgrendelen.
Klik hiervoor op een lege plaats in de taakbalk met de rechtermuisknop, en klik op Taakbalk ontgrendelen in het pop-upmenu dat verschijnt.
Klik en sleep de taakbalk naar de positie op uw scherm waar u die wenst, aan de linkerzijde, rechterzijde, of bovenaan.

taakbalkvista.jpg

Klikken op het dubbele naar rechts wijzend pijltje naast de werkbalk "Snel starten", of op het naar links wijzend pijltje naast het Systeemvak zal die twee ontvouwen. Wanneer de taakbalk ontgrendeld is, kunt u de afmeting van de werkbalk Snel starten en het Systeemvak aanpassen door te klikken en te slepen met de sleephendels, dat zijn de puntjes die verschijnen op de taakbalk.
Om programma's toe te voegen aan de werkbalk Snel starten klikt u met rechts in het menu Start en kiest u Aan Snel starten toevoegen in het popup menu.
Om programma's te verwijderen uit de werkbalk Snel starten, klikt u met rechts in die werkbalk en kiest u Verwijderen. In het dialoogvenster dat verschijnt klikt u op de knop OK om te bevestigen.

letop.pngOm nog sneller een programma te starten dat zich bevindt in de werkbalk Snel starten, klikt u het nummer van de plaats waar zich het programma bevindt in de werkbalk Snelle toegang, terwijl u de Windowsknop op uw toetsenbord ingedrukt houdt. Bijvoorbeeld, als ik de toets 3 klik op mijn toetsenbord terwijl ik de Windowsknop ingedrukt houd, dan zal het programma Explorer starten (zie hiervoor de afbeelding hierboven).

Wat ook nieuw is in Vista, wanneer u met de muisaanwijzer over het bestand in de taakbalk gaat, verschijnt een voorbeeldvenstertje van het bestand.

Wat ook handig en nieuw is, wanneer u meerdere mappen en programma's open hebt en u wilt bijvoorbeeld uit de ene map een bestand plaatsen in een ander document, moest u dit vroeger doen door te knippen en te plakken. In Windows Vista hoeft dit niet meer. U sleept het bestand, bijvoorbeeld een foto uit de map Afbeeldingen naar de taakbalk waar zich het geopende document bevindt, bijvoorbeeld een Worddocument.

taakbalkvista_1.jpg

 

 

 

 

 

U zult zien dat het document, in dit geval een Worddocument, wordt geopend. Laat de muisaanwijzer los wanneer u de positie in het Worddocument hebt bereikt waar u de afbeelding wil plaatsen.

 

Het bureaublad

bureaublad.jpg

 

 

 

Een belangrijk onderdeel van Windows Vista is de knop Start (1). Wanneer u die klikt opent het menu Start.

Het menu Start is verdeeld in verschillende gebieden.

De linkerhelft, het witte gedeelte, is verdeeld in twee secties. In de bovenste sectie (5) vindt u twee programma's, Internet en E-mail. Dit lijstje zal voor u waarschijnlijk anders zijn. De programma's in dit lijstje zijn "vaste programma's". In dit lijstje zet u programma's die u regelmatig gebruikt en waarvoor u geen snelkoppeling heeft op het bureaublad. Het maken van een snelkoppeling komt straks aan de orde.

In de onderste sectie (6) van het witte gedeelte worden de onlangs geopende programma's weergegeven. De hier vermelde programma's zijn variabel. Dat lijstje wordt steeds aangepast aan de programma's waar u het laatst mee hebt gewerkt.

Om een programma aan het lijstje met "vaste programma's" toe te voegen klikt u eerst de wisselknop Alle programma's, met rechts klikt u dan op het programma dat u wilt toevoegen aan de lijst, vervolgens kiest u Aan het menu Start vastmaken in het drop-downmenu.

bureablad_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u dit later weer verwijderen uit deze lijst, klik dan met rechts op het programma in dit lijstje en kies Uit deze lijst verwijderen.

Zoekopdracht starten

Onder het witte gedeelte in het menu Start ziet u het vak Zoekopdracht starten (4). Ook dit is nieuw in Windows Vista.

bureaublad_3.jpg

 

 

Wanneer u de Startknop heeft geklikt, bevindt de cursor zich automatisch in dit vak en kunt u onmiddellijk beginnen te typen naar wat u zoekt. Bijvoorbeeld het programma Microsoft Word.

Zodra u Word begint te typen toont Vista de programma's die voldoen aan deze zoekopdracht. Hoe meer u typt, hoe selectiever Vista zal zijn in z'n selecties.

Vista zal automatisch het gezochte programma selecteren. Het enige wat u nog moet doen is de Entertoets op uw toetsenbord klikken, wanneer u het juiste programma heeft gevonden.

Vista geeft u niet alleen de programma's die voldoen aan de zoekopdracht, het geeft ook de bestanden op uw computer weer, die het ingetypte bevatten. Zelfs als dit woord in het bestand staat en niet voorkomt in de bestandsnaam.

Hetzelfde bij de sectie "Communicatie", hier zal Vista de E–mailberichten weergeven die de zoekterm bevatten in de berichttitel of ergens in de hoofdtekst van het bericht.

Als er geen zoekresultaten gevonden zijn, klikt u de knop Overal zoeken. De zoekopdracht wordt dan uitgevoerd op de gehele computer. Klik de knop Op het Internet zoeken wanneer u naar een bepaald woord wil zoeken op het Internet.

Computer uitschakelen

Rechts van het zoekvak Zoekopdracht starten staan drie knoppen. De eerste knop met het aan/uit-logo (1) lijkt bedoeld om de computer uit te schakelen. Dat is ook zo, alleen zit er standaard een slaapfunctie in. Wanneer u op deze knop klikt, wordt de computer in een slaapstand gebracht. De computer wordt niet helemaal uitgezet, maar verbruikt in de slaapstand zeer weinig energie. Het grote voordeel hiervan is wanneer u de computer weer opstart, is het systeem in enkele seconden weer helemaal klaar voor gebruik. Alle geopende programma's en gegevens zijn onmiddellijk weer beschikbaar.

De knop ernaast (2) dient om de computer op slot te zetten. Dit vergrendelen is bijvoorbeeld nuttig wanneer u de computer verlaat, anderen kunnen dan geen taken uitvoeren onder uw naam.

Natuurlijk blijft het mogelijk de computer echt uit te zetten. Klik hiertoe op de pijlknop (3) rechts van deze twee knoppen en kies de optie "Afsluiten"

bureaublad_4.jpg

U kunt de meeste computers uit de slaapmodus halen door de aan/uit-knop van de computer in te drukken. Niet alle computers zijn echter hetzelfde, daarom is het ook mogelijk dat u de computer uit de slaapstand kunt halen door op een willekeurige toets op het toetsenbord te drukken, door een muisklik of door bij een draagbare computer het deksel te openen.

Snelkoppelingen

Het gebied in het rechterdeel van het menu Starten toont een lijst met snelkoppelingen naar veelgebruikte Windows-onderdelen.

bureaubla_5.jpg

 

 

 

 

Bovenaan deze lijst staat de gebruikersnaam, dat is de naam waarmee u bent ingelogd op deze computer. Door hier op te klikken opent u een map met daarin al uw bestanden (documenten, muziek-, video- en fotobestanden enzovoort).

Via de opties Documenten, Afbeeldingen, Muziek en Ontspanning opent u gebruikersmappen waarin dit soort bestanden zijn opgeslagen.

Met de knop Zoeken kunt u een zoekvenster openen.

Na een klik op Onlangs geopende items ziet u recent geopende bestanden en via de optie Computer krijgt u direct toegang tot alle in het systeem aanwezige en op de pc aangesloten (verwisselbare) harde schijven. De optie Netwerk toont alle actieve netwerkverbindingen en via de optie Verbinding maken kunt u verbinding leggen met andere netwerken.

Het Configuratiescherm biedt toegang tot verschillende Windows-onderdelen.

Met de optie Standaard programma's kunt u onder meer door het koppelen van bestandextensies opgeven welke programma's u standaard wenst te gebruiken voor bijvoorbeeld tekstverwerking, beeldbewerking enzovoort. Via de optie Help en ondersteuning krijgt u toegang tot de helpfuncties van Windows Vista.