prev-horizontal.png

 

Pagina Menu

Automatisch opstarten beperken

Veel programma's starten onnodig automatisch met Windows. Dat kost geheugen en het starten verloopt trager. Soms is het snel duidelijk wanneer een programma automatisch met Windows mee opstart. Want het programma voegt een pictogram toe aan het systeemvak rechts onder op de taakbalk. Hier ziet u onmiddellijk dat het programma actief is. Hier kunt u ook controleren of er actieve programma's staan die u niet automatisch wilt laden. Door het met rechts klikken met de muis op zo'n pictogram kunt u vaak de instellingen van het programma openen en aanpassen. Maar niet alle automatisch geladen programma's hebben een pictogram in het systeemvak.

U kunt op drie manieren het automatisch opstarten beëindigen:

1 Tijdens of na installatie via de instellingen van het geïnstalleerde programma
2 Via de Systeemconfiguratie
3 Via externe (gratis) programma's

1 Tijdens of na installatie via de instellingen van het geïnstalleerde programma

Wanneer u een programma installeert, lees dan altijd de installatievensters. Als het programma in kwestie de mogelijkheid heeft om automatisch mee op te starten kunt u bij de installatie vaak al het automatisch mee opstarten uitschakelen.

Automatisch opstarten kan ook beëindigd worden via de instellingen van het geïnstalleerde programma. Soms moet u daarvoor even zoeken in het menu. Zoek dan naar Opties, Instellingen of iets dergelijks.

win7services.png

 

 

 

 

Door overbodige services uit te schakelen, kan er flink wat prestatiewinst worden behaald. De beste plek om wijzigingen in de services aan te brengen is de module Services van Systeembeheer. Die bevat meer instelmogelijkheden en voorkomt beter dan de werkwijze via de Systeemconfiguratie (MSCONFIG) dat per ongeluk essentiële services worden uitgeschakeld. Geef het commando SERVICES.MSC in het zoekveld van het startmenu om de beheermodule voor de services te openen (de module is tevens bereikbaar via het onderdeel Systeembeheer van het configuratiescherm). In deze beheermodule staat een uitgebreide beschrijving van de eigenschappen van de verschillende services, er wordt per service aangegeven welke andere services ervan afhankelijk zijn.

2 Via de Systeemconfiguratie

Het hulpprogramma voor systeemconfiguratie MSCONFIG wordt standaard meegeleverd met Windows. MSCONFIG wordt voornamelijk gebruikt voor het aan- of uitschakelen van programma’s en services die tijdens het starten van Windows worden geladen. Het versnellen van het startproces spaart systeembronnen die beter kunnen worden aangewend voor de beveiliging van de PC.

Er zijn - afhankelijk van de Windowsversie die u heeft - de volgende manieren om de Systeemconfiguratie te openen.

a. Klik op Start en klik vervolgens bij Programma's en bestanden zoeken. Typ hier msconfig en klik Enter of selecteer msconfig bij de resultaten.

b. Klik op Start en kies vervolgens voor Uitvoeren. Typ hier msconfig en druk op Enter of klik op OK.

c. In Windows 10 opent u links onder het menu Start via het Windows-logo en gaat u naar Alle apps > Systeem > Taakbeheer.

Via het tabblad Opstarten schakelt u vervolgens ongewenste opstartitems uit.

letop.pngU kunt Uitvoeren ook starten door de toetsen­combinatie Windows logo + R tegelijk in te toetsen.

letop.pngAls er geen knop Uitvoeren staat, kunt u die instellen. Klik in dat geval met de rechter muisknop op de Taakbalk of Start en kies Eigenschappen. Ga naar het tabblad Menu start en klik op Aanpassen. Vink het vakje De opdracht Uitvoeren weergeven aan, klik op OK, op Toepassen en klik nogmaals op OK.

letop.pngAls u iets binnen het configuratiescherm niet kan vinden zoals beschreven wordt, verander dan de weergave, bijvoorbeeld als categorie bij Windows 7.

Wanneer u de Systeem­configuratie hebt geopend volgens manier a, b of c, ziet u een aantal tabbladen waarvan Opstarten en Services de meest interessante zijn: tabblad Opstarten bevat een overzicht van met Windows op te starten programma's en tabblad Services een aantal (al dan niet essentiële) services die bij het starten van Windows automatisch worden geladen.

Tabblad Opstarten

 

Tabblad Opstarten toont alle programma's die tijdens het starten van Windows worden geladen. Beslis voor elk item afzonderlijk of dat wel gewenst is en of dat niet beter kan worden uitgeschakeld (door het vinkje te verwijderen). Het is wèl zaak eerst te achterhalen waar een item voor dient, zodat noodzakelijke opstartitems niet worden uitgeschakeld. Wordt een item gedeactiveerd maar blijkt het achteraf essentieel en dus onmisbaar, dan kan het item altijd weer met het plaatsen van een vinkje worden geactiveerd.

Bij het sluiten vraagt MSCONFIG de computer opnieuw te starten. Nadat de computer opnieuw is gestart, wordt een scherm getoond met de mededeling dat er opstartitems zijn uitgeschakeld. Deze melding wordt bij elke herstart opnieuw getoond totdat de optie Dit bericht in het vervolg niet meer weergeven wordt aangevinkt.

letop.png Mogelijk staat er een virus tussen de vermelde items. Stop in dat geval eerst het betreffende proces in Taakbeheer (CTRL-SHIFT-ESC), anders plaatst het actieve virus de verwijzing zo weer terug. Worden verwijderde items hierna toch weer vanzelf geactiveerd, dan kan MSCONFIG beter in veilige modus worden geopend, zodat het betreffende programma niet in staat is zichzelf weer te activeren net voordat Windows opnieuw opstart. Toets hiervoor F8 tijdens het opstarten van Windows.

Het tabblad Services

 

 

De meeste services op het tabblad Services zijn van Windows zelf, en kunnen beter ongewijzigd blijven. Door onderin het venster een vinkje te plaatsen bij Alle Microsoft-services verbergen, worden ze aan het oog ontrokken. Op dit tabblad staan ook services van de verschillende securitypakketten (waaronder de virusscanner en de firewall), ook deze kunt u beter niet uitschakelen. In de loop der tijd (met het installeren van verschillende programma’s) raken deze tabbladen behoorlijk gevuld, soms met nuttige maar vaak ook met onnodige opstartitems en services. Is Windows net geïnstalleerd, dan zal er nog niet veel overbodigs zijn toegevoegd. Toch is het aan te bevelen ook dàn het programma MSCONFIG even op te starten om te kijken of er nog iets geoptimaliseerd kan worden.

Microsoft heeft een apart programma ontwikkeld waarin meer services zichtbaar zijn. Ga in het startmenu naar Alle apps > Windows Systeembeheer > Services. Klik op een service om een beknopte beschrijving weer te geven. Klik met de rechter muisknop op een toepassing en kies voor Eigenschappen. Bij Opstarttype bepaalt u of u de betreffende service wilt in- of uitschakelen.

letop.pngDeze module Services van Systeembeheer is de beste plek om wijzigingen in de services aan te brengen. Die bevat meer instelmogelijkheden en voorkomt (in tegenstelling tot MSCONFIG) dat per ongeluk essentiële services worden uitgeschakeld.

3 Via externe programma's

Automatisch startende onderdelen kunt u uitschakelen met:

- het programma CCleaner (gratis). CCleaner kan gebruikt worden bij Windows 10, 8, 7 en Vista, of

- met het programma Quick Startup (gratis). Quick Startup kan ook gebruikt worden bij Windows 10, 8, 7 en Vista, of

- met het programma Autoruns for Windows (gratis). Dit programma is voor ervaren gebruikers van Windows 10, 8, 7 en Vista.

Welke opstartitems kunt u uitschakelen?

Het kan lastig zijn te bepalen welke toepassingen wel en niet automatisch mee opgestart moeten worden. Als u twijfelt of u iets kunt uitschakelen, laat het dan ingeschakeld staan om problemen te voorkomen. U kunt ook met behulp van Google bepalen welke items u ingeschakeld moet laten en welke u veilig kunt uitschakelen. Bij de Systeemconfiguratie staat bij het tabblad Opstarten ook Opdracht. Dat is de locatie waar het betreffende programma is geïnstalleerd en welke toepassing precies opstart. Deze gegevens kunt u gebruiken bij het "googelen". Bijvoorbeeld (windows 7): C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe. Dan zoekt u bijvoorbeeld op: startup vprot.exe of avg vprot.exe. Probeer desnoods variaties uit tot u vindt wat u wilt weten. Sommige sites geven daarbij ook advies of u het programma kunt uitschakelen. Schakel in ieder geval nooit zomaar wat uit.

Distributed Link Tracking Client: Zorgt ervoor dat zich op verschillende computers bevindende, aan elkaar gekoppelde bestanden ook daadwerkelijk aan elkaar gekoppeld blijven. Dit is een optie die niet vaak wordt gebruikt, en dus in veel gevallen kan worden uitgeschakeld.

Encrypting File System (EFS): Maakt encryptie van bestanden op NTFS-partities mogelijk. Wordt daar geen gebruik van gemaakt, dan kan deze service worden uitgeschakeld.

Function Discovery Provider Host: Maakt het mogelijk de gedeelde netwerkbronnen te delen met andere computers. Is deze service niet geactiveerd, dan zijn de gedeelde bestanden onvindbaar voor andere computers in het netwerk. Schakel deze service niet uit wanneer gebruik wordt gemaakt van Thuisgroep voor het delen van persoonlijke bestanden tussen de computers in het netwerk (de bij Thuisgroep behorende service HomeGroup Provider is namelijk afhankelijk van deze service).

Function Discovery Resource Publication: Voor het laten ontdekken van de gedeelde bestanden en printers door andere computers in het netwerk. Hoeft de betreffende computer niet te worden gezien door andere computers in het netwerk, dan kan deze service worden uitgeschakeld.

HomeGroup Listener en HomeGroup Provider: Voor het delen van persoonlijke bestanden met behulp van Thuisgroep. Wordt daar geen gebruik van gemaakt, dan kunnen deze services worden uitgeschakeld.

Human Interface Device Access: Ondersteuning voor een mediacenter-afstandsbediening en de sneltoetsen op het toetsenbord (e-mailknop en dergelijke).

Internet Connection Sharing (ICS): Voor het delen van de internetverbinding met andere computers in het netwerk. De internetverbinding van een specifieke computer wordt hiermee gedeeld, zodat via deze computer ook andere computers van een internetverbinding kunnen worden voorzien. Het is overigens veel makkelijker én veiliger de internetverbinding via een router over meerdere PC's te delen. Wordt de internetverbinding niet via de computer gedeeld (of is er op de betreffende PC überhaupt geen internetverbinding aangemaakt), dan kan deze service worden uitgeschakeld.

IP Helper: Ondersteuning van een IPv6-verbinding op een IPv4-netwerk. IPv6 is de nieuwe manier van IP-adressen uitdelen. Bij deze methode krijgt elke computer een eigen IP-adres op internet in plaats van één vast IP-adres per internetverbinding (de huidige IPv4-methode, waarbij een router met een NAT-server het netwerk onderhoudt). Het gebruik van IPv6 heeft zo zijn voordelen (én ook nadelen), op het moment wordt het echter nog maar weinig toegepast. Wordt geen gebruik gemaakt van IPv6, dan kan deze service uit veiligheidsoverwegingen beter worden uitgeschakeld.

Link-Layer Topologye Discovery Mapper: Mag weg als u niet geïnteresseerd bent in een netwerkmap in het netwerkcentrum.

Network List Service en Network Location Awareness: Ook zonder deze services werkt de internet­verbinding zonder problemen, er kan dan alleen geen status van de netwerk­verbinding meer worden weergegeven bij de netwerkverbinding (in het systeemvak) en in het netwerk­centrum (bereikbaar via het configuratie­scherm). Voor behoud van deze functionaliteit kunnen deze services dan ook beter aan blijven staan.

Offline Files: Zorgt ervoor dat via het netwerk toegankelijke bestanden ook offline beschikbaar zijn. De offline bewerkte bestanden worden bij de eerstvolgende verbinding automatisch met het bestand op de originele opslaglocatie gesynchroniseerd. Is het niet gewenst of niet nodig dat de bestandslocaties in het netwerk ook offline beschikbaar zijn, dan kan deze service worden uitgeschakeld.

Peer Name Resolution Protocol, Peer networking Groeping en Peer Networking Identity Manager::ls u geen gebruik maakt van Windows Meeting Space, kunt u deze uitschakelen.

Portable Device Enumerator-service: Ter bescherming van beveiligde informatie op draagbare media. Wordt deze service uitgeschakeld dan kan beveiligde media niet meer worden uitgelezen. Wordt er niet met beveiligde informatie op draagbare media gewerkt, dan veroorzaakt het uitschakelen van deze service geen problemen.

Power: Service voor het beheer van het energiebeleid. Uitschakelen onderdrukt meldingen van het energiebeheer.

Remote Access Connection Manager: Noodzakelijk voor het tot stand brengen van een inbel- of een VPN-verbinding. Wordt gebruik gemaakt van een router, dan kan deze service gerust worden uitgeschakeld. De service Remote Access Auto Connection Manager kan dan ook worden uitgeschakeld, aangezien Remote Access Connection Manager daarvan afhankelijk is.

Remote Desktop Configuration, Remote Desktop Services en Remote Desktop Services UserMode Port Redirector: Noodzakelijk voor het kunnen toepassen van Extern bureaublad. Wordt daar geen gebruik van gemaakt, dan kunnen deze services worden uitgeschakeld.

Remote Registry: Dankzij deze service kunnen registersleutels ook door externe gebruikers via de netwerkverbinding worden gewijzigd. Dit is niet echt veilig, vandaar dat het beter is deze service uit te schakelen.

Routing and Remote Access: Is het niet de bedoeling dat derden via het netwerk op de computer kunnen inloggen, dan heeft deze service geen nut: uitschakelen dus.

Secondary Logon: Maakt het mogelijk met een tweede account een applicatie te starten via Opstarten als (Run as). Uitzetten als u het nooit gebruikt is wel zo veilig.

Server en Workstation: Alleen nodig wanneer binnen een netwerk printers en bestanden moeten worden gedeeld. Is dat niet aan de orde, dan kunnen deze services worden uitgeschakeld. Het blijft daarna overigens nog steeds mogelijk in de netwerkmappen van een andere, op het netwerk aangesloten computer te bladeren. Zijn deze services gedeactiveerd, dan kan Bestands- en printerdeling in het Netwerkcentrum bij taak Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen niet meer worden ingeschakeld.

Shell Hardware Detection: Verzorgt de autoplay-functie, van belang bij het automatisch afspelen van CD's, DVD's, USB-sticks en dergelijke. Wordt deze functie niet gebruikt, dan kan de service worden uitgeschakeld. Let op: het is dan tevens noodzakelijk de service Windows Image Acquisition (WIA) uit te schakelen.

Tablet PC Input Service: Wordt geen gebruik gemaakt van de invoermogelijkheden van een Tablet PC, dan kan deze service worden uitgeschakeld.

Task Scheduler: Het is niet mogelijk deze service uit te schakelen. Voor de meeste taken is vastgelegd dat ze niet uitgevoerd mogen worden op het moment dat actief gebruik wordt gemaakt van de computer. Instellingen van de geagendeerde taken kunnen worden gewijzigd bij het onderdeel Systeembeheer, Taakplanner van het configuratiescherm.

Themes: Zijn de speciale visuele effecten niet nodig? Dan kan ook deze service worden uitgeschakeld. Het uitschakelen is overigens alleen aan te raden wanneer de PC echt traag is, want het gaat uiteindelijk ook om de ultieme gebruikerservaring van Windows 7. De instellingen van de visuele effecten kunnen ook via het configuratiescherm worden aangepast, onderdeel Systeem, Geavanceerde systeeminstellingen (links in het taakvenster), tabblad Geavanceerd, knop Instellingen (bij Prestaties).

Windows Audio en Windows Audio Endpoint Builder: Voor het afspelen van geluid, dus niet uitschakelen.

Windows Biometric Service: Deze service is noodzakelijk voor het afhandelen van biometrische gegevens. Wordt er geen gebruik gemaakt van digitale identificatie op basis van bijvoorbeeld vingerafdruk of irisscan dan kan deze service worden uitgeschakeld.

Windows Defender: Een extra beveiliging tegen kwaadwillende software. Wordt Windows Defender zelf uitgeschakeld (via het configuratiescherm, onderdeel Windows Defender, optie Hulpprogramma's, link Opties, taak Administratorbevoegdheden), dan wordt het starten van deze service automatisch op handmatig gezet. Wordt deze service uitgeschakeld (in plaats van het starten te wijzigen in Handmatig), dan kan Windows Defender ook niet meer via het configuratiescherm worden geopend.

Windows Error Reporting Service: Geeft een foutmelding wanneer een programma niet meer reageert. Wordt deze service uitgeschakeld, dan zal er ook geen melding meer komen hoe het probleem mogelijk opgelost kan worden en wordt er ook geen log meer bijgehouden.

Windows Event Log: Deze service registreert gebeurtenissen en houdt logboeken bij.. Wordt dit programma uitgeschakeld, dan wordt het moeilijker te achterhalen waar een probleem is ontstaan en zal de oplossing dus lastiger worden.

Windows Firewall: Is de computer al voorzien van een softwarematige firewall, dan is de Windows firewall overbodig (zorg wel dat een voor Windows 7 geschikte firewall is geïnstalleerd voordat de computer het internet opgaat).

Windows Image Acquisition (WIA): Voor het binnenhalen van afbeeldingen via een scanner of camera.

Windows Media Player Network Sharing Service: Mogen er met Windows Media Player geen bestanden worden gedeeld, dan kan deze service worden uitgeschakeld.

Windows Search: Indexeert gegevens (zoals persoonlijke bestanden en e-mailberichten) waardoor het zoeken naar deze gegevens aanzienlijk versnelt. Het uitschakelen van deze service degradeert de zoekfunctie tot het gebruik van de langzamere 'stukvoorstuk'-zoekmethode. Het indexeren gebeurt overigens alleen op het moment dat de computer niet wordt gebruikt, wat dat betreft hoeft deze service dus niet uitgeschakeld te worden.

Windows Time: Voor het regelmatig automatisch synchroniseren van de tijd en datum van de PC. Wanneer de tijd niet op de seconde nauwkeurig hoeft te lopen, kan deze service ook worden uitgeschakeld.

Windows Update: detecteert updates voor Windows en andere programma's. Als u de service niet 24 uur per dag nodig hebt, kunt u die op handmatig zetten en bereiken via Start > Alle programma's > Windows Update.

WWAN AutoConfig: Voor het verbinden van de computer met een netwerk (waaronder internet) door middel van een mobiele breedbanddienst (GSM & CDMA).

letop.pngEen groot aantal services blijft hier onbesproken. Het kan de moeite lonen zelf nog eens te bekijken of uit de overige services nog wat winst te behalen valt, maar wellicht is toch het beste advies ze ongewijzigd te laten staan.

letop.pngDeze site, Glary Startup Library, kan u op weg helpen bij het bepalen welke opstartitems u veilig kunt uitschakelen.

letop.pngCheck ook het tabblad Services. Schakel alleen services uit waarvan u zeker weet dat het geen kwaad kan.

services.png

Zonder vinkje start een programma niet automatisch op

Kijk ook even bij Start > Alle programma’s > Opstarten of er niet vanuit die plek onnodig programma’s worden gestart. Nieuwe programma’s die u installeert, willen zich hier nog wel eens nestelen zonder dat u daar erg in hebt. Controleer ook de pictogrammen in het Systeemvak. Het Systeemvak is het rijtje pictogrammen bij de klok rechts onderin de taakbalk. Ook hier nestelen programma’s zich vaak onnodig. Klik bijvoorbeeld met rechts op het pictogram van een programma dat u weinig of nooit gebruikt en kijk of u de optie kunt vinden waarmee u het automatisch starten uitschakelt.

Systeembalk.png

Controleer steeds het systeemvak

 

Definitief uit de lijst met opstartitems verwijderen

Blijkt een item niet noodzakelijk of ongewenst, dan kan dat ook definitief uit de lijst met opstartitems worden verwijderd. Hoewel sommige van deze vermeldingen ook eenvoudig uit de map Opstarten (toegankelijk via het Startmenu, Alle programma's) te verwijderen zijn, moeten de meeste vermeldingen uit het register worden verwijderd (zie de kolom Locatie van het tabblad Opstarten in MSCONFIG). Start hiervoor de registereditor en ga naar de volgende registersleutels (de vertakking Wow6432Node komt alleen in de 64-bits versie van Windows voor):
HKLM\Software\­(Wow6432Node)\­Microsoft\Windows\­CurrentVersion\Run????
HKCU\Software\(Wow6432Node\)Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run????

letop.png Maak wel eerst een back-up van de te verwijderen sleutels door ze te exporteren naar een REG-bestand (via Bestand, Exporteren). Een dubbelklik op dit bestand is voldoende om de registerwaarden weer te herstellen.

Opstartitems in een duidelijk overzicht

MSCONFIG komt wellicht wat onoverzichtelijk over. De eerder genoemde tool AutoRuns geeft in een duidelijk overzicht aan waar de opstartitems voor staan en op welke locatie ze terug te vinden zijn. Ook de tool Process Explorer bewijst zijn nut bij het uitzoeken van startproblemen: met behulp van dit programma kunnen de lopende processen worden onderzocht.

Startprobleem oplossen

De oorzaak van een startprobleem of een blauw scherm (Blue Screen of Death; BSOD) is soms eenvoudig met MSCONFIG te achterhalen. Let op: noteer eerst de huidige instellingen van tabbladen Opstarten en Services voordat er wijzigingen worden aangebracht. Schakel vervolgens alle items op het tabblad Opstarten en de niet-Microsoft-services op het tabblad Services uit. Herstart de computer en controleer of alle uitgeschakelde items nog steeds uitgeschakeld zijn, maak anders de wijziging opnieuw maar dan in veilige modus (druk daarvoor op F8 tijdens het starten van Windows). Als het probleem nu is opgelost, kunnen een aantal items worden toegevoegd (te beginnen met het tabblad Services) om vervolgens de computer te herstarten. Voeg op deze manier net zo lang items toe totdat de veroorzaker is gevonden.

Animaties afspelen uitzetten

In Windows 10 zitten verschillende animaties opgesloten. Menu Start schuift bijvoorbeeld snel uit de taakbalk zodra u links onder op de startknop drukt. Wanneer u een venster minimaliseert, vervaagt het programma naar de achtergrond. Het nadeel van deze fraaie effecten is dat ze het systeem extra belasten. Om rekenkracht te besparen kunt u die animaties uitzetten. Ga in het startmenu naar Instellingen > Toegankelijkheid > Meer opties. Deactiveer de schakelaar onder Animaties afspelen in Windows. U merkt direct verschil zodra u een venster minimaliseert naar de taakbalk.

Visuele effecten beperken

Er zijn nog meer visuele effecten actief die stuk voor stuk rekenkracht opeisen. Denk bijvoorbeeld aan de schaduwrand die rondom openstaande vensters aanwezig is en diverse overgangseffecten. Om snelheid te winnen schakelt u ook deze grafische effecten uit. Ga in Start naar Alle apps > Systeem > Configuratiescherm. Klik dan achtereenvolgens op Systeem en beveiliging > Systeem > Geavanceerde systeeminstellingen en klik bij Prestaties op Instellingen. Selecteer de optie Beste prestaties om alle visuele effecten uit te zetten. U kunt ook zelf een keuze maken door de grafische instellingen aan of uit te vinken. Bekijk het resultaat via Toepassen.

Configuratiescherm herstellen

In Windows 10 is het configuratiescherm uit het Win-X menu verwijderd. U kunt dat weer op uw scherm krijgen door op de knop Start te klikken of op de starttoets te drukken op uw toetsenbord en Configuratiescherm in te typen. U ziet het vertrouwde pictogram verschijnen. Wanneer u daarop klikt, opent het Configuratiescherm met (bijna) alle opties die u gewend bent. U kunt de vermelding in het Win-X menu herstellen door een snelkoppeling naar het configuratiescherm te plaatsen in de systeemmap C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\­Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2. Download de daarvoor benodigde snelkoppeling: configuratiescherm.zip. Open het ZIP-bestand en kopieer de snelkoppeling naar de genoemde locatie.

Gebruikt u het configuratiescherm veelvuldig, dan kunt u dat vast pinnen aan de taakbalk. Dat gaat als volgt: open het configuratiescherm, in de taakbalk verschijnt het bijbehorende pictogram, klik met de rechter muisknop op dat pictogram en kies de optie Aan taakbalk vastmaken.

Alsnog verwijderen oude installatie

Is Windows7 opnieuw geïnstalleerd zonder de oude installatie (door middel van partitioneren en formatteren) te verwijderen, dan kan het zijn dat het startmenu zowel het nieuwe als het oude besturingssysteem toont. Moet de oudere versie alsnog uit het startmenu (en van de harde schijf) worden verwijderd, zorg er dan eerst voor dat de nieuwe installatie als standaard besturingssysteem wordt geladen. Verwijder vervolgens het besturingssysteem dat niet overeenkomt met het standaard besturingssysteem. Deze wijzigingen kunnen worden doorgevoerd met het commando BCDEDIT, het is echter aanzienlijk makkelijker om daarvoor gebruik te maken van de tool EasyBCD. Tot slot kan de bijbehorende installatiemap met behulp van de Windows Verkenner van de betreffende partitie worden verwijderd.

Beschadigde bootsector

Start Windows niet meer op, dan is de bootsector mogelijk beschadigd. Die kan bij Windows7 worden hersteld door op te starten vanaf de Windows7-installatie-DVD of met behulp van een systeemherstelschijf. Die kan worden aangemaakt via het configuratiescherm, onderdeel Back-up maken en terugzetten, taak Een systeemherstel­schijf maken. Doorloop de setup en kies na de taal- en toetsenbordinstellingen voor Uw computer herstellen, selecteer de Windows7-partitie, klik op Volgende en kies Opdrachtprompt. Vervolgens kan het startproces met het commando BOOTREC /fixboot worden hersteld. Met het commando BOOTREC/fixmbr wordt het Master Bootrecord (MBR) hersteld en met het commando EXIT wordt de herstelconsole verlaten.

Processen controleren

Vertrouwt u de functie of geaardheid van een geïnstalleerd programma niet (het is bijvoorbeeld mogelijk dat de PC met een trojan horse besmet is)? Raadpleeg dan de website processlibrary.com.