Pagina Menu

Gebruikers accounts

Er zijn drie soorten accounts. Elk accounttype geeft de gebruiker een verschillend niveau van beheer op de computer:

Een administratoraccount is een gebruikersaccount waarmee u wijzigingen kunt aanbrengen die van invloed zijn op andere gebruikers. Administrators kunnen beveiligingsinstellingen wijzigen, soft- en hardware installeren en alle bestanden op de computer openen. Administrators kunnen bovendien andere gebruikersaccounts wijzigen. Via de account Administrator beschikt u over de meest uitgebreide rechten voor de computer. Gebruik deze account alleen wanneer dit nodig is. Tijdens het configureren van Windows wordt u gevraagd een gebruikers account te maken. Dat account is een administratoraccount waarmee u de computer kunt instellen ("configureren") en de gewenste programma's kunt installeren. Windows vereist de aanwezigheid van ten minste één administrator account op een computer. Als op de computer slechts één account aanwezig is, kunt u dat niet wijzigen in een standaard account.

De standaardaccount is de account die u gebruikt voor uw dagelijkse computerwerkzaamheden. De standaardaccount kan bijdragen aan de beveiliging van uw computer door te verhinderen dat gebruikers wijzigingen kunnen aanbrengen die van toepassing zijn voor iedereen die de computer gebruikt. Als u de computer hebt geconfigureerd, wordt u aangeraden voor uw dagelijkse computertaken met een standaard gebruikersaccount te werken. Gebruik van een standaard gebruikersaccount is veiliger dan gebruik van een administrator account. Wanneer u bij Windows bent aangemeld met een standaardaccount, kunt u alles doen wat u ook met een administratoraccount kunt doen. Als u echter een handeling wilt verrichten die betrekking heeft op andere gebruikers van de computer, zoals het installeren van software of het wijzigen van de beveiligingsinstellingen, kan Windows u vragen een wachtwoord voor een administratoraccount op te geven. Het is raadzaam elke nieuwe gebruikersaccount die u maakt, de status van standaard account te geven.

Een gastaccount is een account voor gebruikers die geen permanente account op uw computer of in uw domein hebben. Met een gastaccount hebben gebruikers toegang tot uw computer maar geen toegang tot uw persoonlijke bestanden. Gebruikers met een gastaccount kunnen geen software of hardware installeren, instellingen wijzigen of een wachtwoord maken. U moet de gastaccount inschakelen voordat deze kan worden gebruikt. De account Gast is voornamelijk bedoeld voor personen die de computer tijdelijk moeten gebruiken.

Beheerdersaccount

Beheerdersaccounts zijn niet bedoeld voor het gewone werk. Iedereen die op uw computer werkt, dus ook uzelf, moet bij voorkeur een gebruikersaccount met beperkte rechten hebben waarmee u normale werkzaamheden kunt uitvoeren.

letop.pngEr moet tenminste één beheerdersaccount zijn om controle over de computer te houden.

Als uw computer wordt aangevallen door schadelijke software, kan de aanvaller via het account waarmee u bent aangemeld op de computer, toegang tot uw computer krijgen. Bij een account met beperkte rechten heeft een aanvaller slechts beperkte mogelijkheden en kan hij de controle over de computer niet overnemen, ook blijft de schade door een virus of andere schadelijke software meestal beperkt.

Gebruikt u een beheerdersaccount terwijl er een (virus)aanval plaatsvindt dan kan de aanvaller de controle over de computer overnemen. Dit kan leiden tot verlies van gevoelige persoonlijke gegevens zoals inloggegevens van uw bank of andere instellingen.

letop.pngOok een beheerdersaccount wordt nog afgeschermd. Sinds de introductie van Windows Vista worden alle programma's standaard uitgevoerd in een veilige modus. Als een toepassing probeert een bewerking uit te voeren die mogelijk gevaarlijk is en beheerdersrechten vereist, wordt u door Windows gevraagd om toestemming voor het uitvoeren van het betreffende programma. Op die manier worden de invloeden van virussen, spyware en andere bedreigingen beperkt.

Welk type account gebruikt u?

Controleer het gebruikersaccount dat u nu gebruikt door op Start > Instellingen > Configuratiescherm te klikken en (dubbel)klik daarna op Gebruikersaccounts. U krijgt nu een overzicht van de aanwezige gebruikersaccounts, hier kunt u zien welk type account u nu gebruikt.

Configuratiescherm herstellen

In Windows 10 is het configuratiescherm uit het Win-X menu verwijderd. U kunt dat weer op uw scherm krijgen door op de knop Start te klikken of op de starttoets te drukken op uw toetsenbord en Configuratie­scherm in te typen. U ziet het pictogram verschijnen. Wanneer u daarop klikt, opent het Configuratie­scherm met (bijna) alle opties die u gewend bent. U kunt de vermelding in het Win-X menu herstellen door een snelkoppeling naar het configuratie­scherm te plaatsen in de systeemmap C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\­Local\Microsoft\Windows\­WinX\Group2. Download de daarvoor benodigde snelkoppeling: configuratie­scherm.zip. Open het ZIP-bestand en kopieer de snelkoppeling naar de genoemde locatie.

Gebruikt u het configuratie­scherm vaak, dan kunt u dat vast pinnen aan de taakbalk. Dat gaat als volgt: open het configuratie­scherm, in de taakbalk verschijnt het bijbehorende pictogram, klik met de rechter muisknop op dat pictogram en kies de optie Aan taakbalk vastmaken.

Met een beheerdersaccount kunt u het volgende doen:

• De computerinstellingen wijzigen en software en hardware installeren.

• Voorkeuren instellen en reparaties uitvoeren.

• Nieuwe programma's en hardware toevoegen, zoals een printer of software voor het delen van muziek.

Met een gebruikersaccount met beperkte rechten kunt u bijvoorbeeld de volgende programma's gebruiken:

• Internetprogramma's en e-mailprogramma's.

• Officeprogramma's, zoals Microsoft Word, Microsoft Excel en Microsoft PowerPoint.

• Programma's waarmee u foto's, muziek en video's kunt afspelen of bewerken.

Account met beperkte rechten instellen

Als de computer door meerdere mensen gebruikt wordt is het verstandig voor iedere gebruiker een gebruikersaccount met beperkte rechten te maken, dat bovendien met een wachtwoord is beveiligd. Zo voorkomt u dat er ongewenste software geïnstalleerd wordt of dat er wijzigingen aangebracht worden die van toepassing zijn op alle gebruikers van de computer.

In Windows 8
windowstoets.png

 

 

 

Open de Charmbar door op de Windows toets en C te drukken.

Klik op Instellingen.

instellingen_wijzigen.png

 

 

Klik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.

Onderaan ziet u nu het onderdeel Andere gebruikers. Klik op Een gebruiker toevoegen.

andere_gebruikers.png

 

 

 

U krijgt nu twee opties: Een account aanmaken met een Microsoft-account en Aanmelden zonder Microsoft-account, ofwel een lokaal account. Voor de functionaliteit van het te maken account maakt het niet uit welke mogelijkheid u kiest. Maar als u een lokaal account aanmaakt hoeft u geen emailadres en het bijbehorende wachtwoord op te geven.

aanmelden_zonder_microsoftaccount.png

 

 

 

U krijgt nu nog een keer de mogelijkheid te kiezen tussen een Microsoft-account en een lokaal account, Klik op Lokaal account. De nieuwe gebruiker kan later dan zelf beslissen of hij zijn account aan een Live ID wil koppelen en de vereiste gegevens invullen.

account_aanmaken.png

 

Vul de gevraagde gegevens in voor het nieuwe gebruikers­account.

accountgegevens.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En klik daarna op Volgende.

win8volgende.png

 

U krijgt nu een bevestiging dat het nieuwe account is aangemaakt.

nieuw_account_2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op Voltooien.

voltooien.png

 

U keert nu automatisch terug naar het onderdeel Gebruikers Onder aan wordt bij Andere gebruikers het nieuw aangemaakte account weergegeven.

 

 

In Windows 7

Open het configuratiescherm en dubbelklik op Gebruikersaccounts.

gebruikersaccounts_win7.png

 

 

 

Klik op Een ander account beheren.

gebruikersaccount_wijzigen.png

 

 

 

 

 

 

Klik op Een nieuw account maken.

nieuw_account_maken.png

 

Typ de de naam in voor het nieuwe account en klik op Account maken.

accountnaam_opgeven.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikersprofiel

Voor elke gebruiker houdt Windows een profiel bij. Dat profiel bevat de persoonlijke instellingen van een bepaalde gebruiker, zoals de indeling van het bureaublad, persoonlijke programmagroepen en de programma's in deze groepen, schermkleuren, schermbeveiligingen, netwerkverbindingen, printerverbindingen, muisinstellingen, het formaat en de positie van het venster, enzovoort. Wanneer een gebruiker zich aanmeldt, wordt zijn gebruikersprofiel geladen en wordt de Windows-omgeving van de gebruiker volgens dit profiel ingesteld.

Een gebruikersprofiel is niet hetzelfde als een gebruikersaccount. Aan elke gebruikersaccount is ten minste één gebruikersprofiel gekoppeld. Met een gebruikers account meldt u zich aan bij Windows. Uw gebruikers account is een verzameling gegevens die Windows duidelijk maakt, tot welke bestanden en mappen u toegang hebt, welke wijzigingen u op de computer kunt aanbrengen en wat uw persoonlijke voorkeuren zijn, bijvoorbeeld uw achtergrond en kleurenthema voor het bureaublad. Via gebruikersaccounts kunnen meerdere personen dezelfde computer delen. Elke gebruiker heeft met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot zijn gebruikersaccount en beschikt over zijn eigen bestanden en instellingen.

Gebruikersaccount maken

De stappen die u moet volgen, variëren, afhankelijk van of de computer wel of niet tot een domein of werkgroep behoort. Controleer als volgt of uw computer deel uitmaakt van een werkgroep of een domein.

1. U kunt Systeem als volgt openen: klik op de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Systeem.
2. Onder Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep ziet u ofwel 'Werkgroep' ofwel 'Domein', gevolgd door de naam.

Computers in een thuisnetwerk maken gewoonlijk deel uit van een werkgroep en computers in een bedrijfsnetwerk zijn gewoonlijk onderdeel van een domein. Het belangrijkste verschil tussen werkgroepen en domeinen is gelegen in de manier waarop de netwerkbronnen worden beheerd.

Werkgroepen

Kenmerken van een werkgroep:

• Alle computers zijn gelijk ('peers'). Er zijn geen computers die de controle over andere computers hebben.
• Elke computer heeft een set gebruikersaccounts. Als u een computer in de werkgroep wilt gebruiken, moet u een account op die computer hebben.
• Als u een gebruikersaccount op een computer hebt, kunt u de instellingen voor die account wijzigen.
• Een werkgroep bevat meestal niet meer dan tien tot twintig computers.
• Alle computers moeten zich in hetzelfde lokale netwerk of subnet bevinden.

Domeinen

Kenmerken van een domein:

• Een of meer computers zijn servers. Netwerkbeheerders gebruiken servers om de beveiliging en machtigingen voor alle computers in het domein te beheren. Wijzigingen kunnen moeiteloos worden aangebracht doordat deze automatisch op alle andere computers worden doorgevoerd.
• Als u een gebruikersaccount voor het domein hebt, kunt u zich aanmelden bij elke computer in het domein zonder dat u een account op die computer hebt.
• Als u een computer in het domein gebruikt, kunt u de instellingen waarschijnlijk maar tot op zekere hoogte wijzigen. (Netwerkbeheerders willen de consistentie tussen de computers namelijk handhaven en proberen de configuratie daarom zoveel mogelijk in de hand te houden.)
• Een domein kan duizenden computers omvatten.
• De computers kunnen zich in verschillende lokale netwerken bevinden.

Een gebruikers­account in een computer die deel uitmaakt van een domein

U kunt MCC (Microsoft Management Console) als volgt openen:

Als Lokale gebruikers en groepen niet wordt weergegeven, komt dit waarschijnlijk omdat de betreffende module niet aan de Microsoft Management Console is toegevoegd. U kunt dit onderdeel als volgt installeren:

 • Klik in de Microsoft Management Console op het menu Bestand en klik vervolgens op Module toevoegen/verwijderen.
 • Klik op Lokale gebruikers en groepen en klik vervolgens op Toevoegen.
 • Klik op Lokale computer en klik vervolgens op Voltooien.
 • Klik op OK.

1. klik op de knop Start, typ mmc in het vak Zoeken en druk vervolgens op ENTER (Beheerdersmachtiging vereist). Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.
2. Klik in het linkerdeelvenster van de Microsoft Management Console op Lokale gebruikers en groepen.
3. Klik op de map Gebruikers.
4. Wijs Actie aan en klik vervolgens op Nieuwe gebruiker.
5. Typ de gewenste informatie in het dialoogvenster en klik op Maken.
6. Klik op Sluiten als u klaar bent.

Een gebruikersaccount maken in computer die deel uitmaakt van een netwerk

De procedure die daarvoor nodig is, staat toegelicht in de paragraaf Account met beperkte rechten instellen. De werkwijze verschilt enigszins al naar gelang u werkt met Windows 8, Windows 7 of Windows Vista

Gebruikersgroepen in Windows

Een gebruikersgroep is een verzameling gebruikersaccounts die allemaal dezelfde beveiligingsrechten hebben. Gebruikersgroepen worden ook wel beveiligings­groepen genoemd.

Een gebruikersaccount kan lid zijn van meer dan één groep. De twee meest voorkomende gebruikersgroepen zijn de groep Gebruikers en de groep Administrators, maar er zijn nog andere groepen. Een gebruikersaccount omvat meestal een verwijzing naar de gebruikersgroep waarvan de account deel uitmaakt. Een account in de groep Standaardgebruiker wordt bijvoorbeeld een standaardaccount genoemd. Als u een administratoraccount hebt, kunt u aangepaste gebruikersgroepen maken, accounts van de ene naar de andere groep verplaatsen en accounts toevoegen aan of verwijderen uit verschillende groepen. Wanneer u een aangepaste gebruikersgroep maakt, kunt u kiezen welke rechten u wilt toewijzen.

Een gebruikersgroep maken

Als Lokale gebruikers en groepen niet wordt weergegeven, komt dit waarschijnlijk omdat de betreffende module niet aan de Microsoft Management Console is toegevoegd. U kunt dit onderdeel als volgt installeren:

 • Klik in de Microsoft Management Console op het menu Bestand en klik vervolgens op Module toevoegen/verwijderen.
 • Klik op Lokale gebruikers en groepen en klik vervolgens op Toevoegen.
 • Klik op Lokale computer en klik vervolgens op Voltooien.
 • Klik op OK.

1. U kunt MCC (Microsoft Management Console) als volgt openen: klik op de knop Start, typ mmc in het vak Zoeken en druk vervolgens op ENTER . Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.
2. Klik in het linkerdeelvenster op Lokale gebruikers en groepen.

letop.pngDeze stappen kunnen niet worden uitgevoerd in Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic en Windows Vista Home Premium.

3. Dubbelklik op de map Groepen.
4. Wijs Actie aan en klik vervolgens op Nieuwe groep.
5. Typ een naam en beschrijving voor de groep.
6. Klik op Toevoegen en typ vervolgens de naam van de gebruikersaccount.
7. Klik op Namen controleren en klik vervolgens op OK.
8. Klik op Maken.

Een gebruikersaccount aan een groep toevoegen

Door een gebruikersaccount aan een groep toe te voegen, kunt u vermijden dat u meerdere malen dezelfde toegangsrechten en machtigingen moet toewijzen aan verschillende gebruikers. De leden van een groep kunnen dezelfde soort wijzigingen doorvoeren en hebben dezelfde toegangsrechten voor mappen, printers en andere netwerkservices.

letop.pngDeze stappen kunnen niet worden uitgevoerd in Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic en Windows Vista Home Premium.

Als Lokale gebruikers en groepen niet wordt weergegeven, komt dit waarschijnlijk omdat de betreffende module niet aan de Microsoft Management Console is toegevoegd. U kunt dit onderdeel als volgt installeren:

 • Klik in de Microsoft Management Console op het menu Bestand en klik vervolgens op Module toevoegen/verwijderen.
 • Klik op Lokale gebruikers en groepen en klik vervolgens op Toevoegen.
 • Klik op Lokale computer en klik vervolgens op Voltooien.
 • Klik op OK.

1. U kunt MCC (Microsoft Management Console) als volgt openen: klik op de knop Start, typ mmc in het vak Zoeken en druk vervolgens op ENTER (Beheerdersmachtiging vereist). Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.
2. Klik in het linkerdeelvenster van de Microsoft Management Console op Lokale gebruikers en groepen.
3. Dubbelklik op de map Groepen.
4. Klik met de rechtermuisknop op de groep waaraan u de gebruikersaccount wilt toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen aan groep.
5. Klik op Toevoegen en typ vervolgens de naam van de gebruikersaccount.
6. Klik op Namen controleren en klik vervolgens op OK.

U kunt de beveiliging van uw computer verbeteren door een gebruiker alleen aan de groep Administrators toe te voegen als dat absoluut noodzakelijk is. De gebruikers in de groep Administrators hebben volledige controle over de computer. Ze kunnen ieders bestanden bekijken, ieders wachtwoord wijzigen en alle software installeren die ze willen.

Wat zijn machtigingen?

Machtigingen zijn regels die zijn gekoppeld aan objecten op een computer of een netwerk, zoals bestanden en mappen. Machtigingen bepalen of u toegang hebt tot een object en wat u ermee kunt doen. U kunt bijvoorbeeld toegang hebben tot een document in een gedeelde map op het netwerk, maar alleen gemachtigd zijn om het document te lezen en niet om het te wijzigen. Systeembeheerders en gebruikers met een beheerdersaccount voor computers kunnen machtigingen toekennen aan afzonderlijke gebruikers of aan groepen.

De volgende tabel toont een overzicht van de gangbare toegangsniveaus voor bestanden en mappen.

Toegangsniveau
Beschrijving
Volledig beheer Gebruikers kunnen de volledige inhoud van een bestand of map bekijken, bestaande bestanden en mappen wijzigen, nieuwe bestanden en mappen maken en programma's in de betreffende map uitvoeren.
Wijzigen Gebruikers kunnen bestaande bestanden en mappen wijzigen, maar geen nieuwe maken.
Lezen en uitvoeren Gebruikers kunnen de inhoud van bestaande bestanden en mappen bekijken en programma's in de map uitvoeren.
Lezen Gebruikers kunnen de inhoud van een map bekijken en bestanden en mappen openen.
Schrijven Gebruikers kunnen nieuwe bestanden en mappen maken en bestaande bestanden en mappen wijzigen.

Problemen oplossen met geweigerde toegang bij het openen van bestanden of mappen

Hier vindt u oplossingen voor enkele veelvoorkomende problemen bij het openen van bestanden of mappen.
Ik ontvang een bericht met de melding dat ik geen toegang krijg wanneer ik een bestand probeer te openen dat door iemand anders is gemaakt.
U kunt twee dingen proberen:
Controleer de machtigingen voor het bestand of de map waarin het bestand is opgeslagen. Dit gaat als volgt:

1. Klik met de rechter muisknop op het bestand of de map en klik vervolgens op Eigenschappen.
2. Klik op de tab Beveiliging.
3. Klik onder Namen van groepen of gebruikers op uw naam om zien welke machtigingen u hebt.

Om een bestand te openen hebt u de machtiging Lezen nodig..
• Controleer of het bestand versleuteld is. Ga als volgt te werk:

1. Klik met de rechter muisknop op het bestand en klik vervolgens op Eigenschappen.
2. Klik op de tab Algemeen en klik vervolgens op Geavanceerd.

Als het selectievakje Inhoud versleutelen om gegevens te beveiligen is ingeschakeld, hebt u het certificaat nodig waarmee het bestand werd versleuteld om het bestand te kunnen openen.

U kunt het certificaat opvragen bij degene die het bestand heeft gemaakt..

Er wordt in Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic en Windows Vista Home Premium geen volledige ondersteuning voor EFS (Encrypting File System) geboden. U hebt in deze edities van Windows, als u over de coderingssleutel of het certificaat beschikt, de volgende mogelijkheden:
• Een opdrachtpromptvenster openen en Cipher.exe /d achter de opdrachtprompt typen om de bestanden te ontsleutelen (ervaren gebruikers).
• Een versleuteld bestand wijzigen.
• Een versleuteld bestand als ontsleuteld bestand kopiëren naar een vaste schijf op de computer.
• EFS-certificaten en -sleutels importeren.
• Een opdrachtpromptvenster openen en Cipher.exe /r achter de opdrachtprompt typen om een back-up te maken van de EFS-certificaten en -sleutels (ervaren gebruikers).

Ik ontvang een bericht met de melding dat ik geen toegang krijg wanneer ik een bestand probeer te openen dat ik met een andere gebruikersaccount heb gemaakt.
U kunt twee dingen proberen:
Controleer de machtigingen voor het bestand of de map waarin het bestand is opgeslagen. Dit gaat als volgt:

1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map en klik vervolgens op Eigenschappen.
2. Klik op de tab Beveiliging.
3. Klik onder Namen van groepen of gebruikers op uw naam om te zien welke machtigingen u hebt.

Om een bestand te openen hebt u de machtiging Lezen nodig.
Controleer of het bestand versleuteld is. Ga als volgt te werk:

1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik vervolgens op Eigenschappen.
2. Klik op de tab Algemeen en klik vervolgens op Geavanceerd.

Als het selectievakje Inhoud versleutelen om gegevens te beveiligen is ingeschakeld, hebt u het certificaat nodig waarmee het bestand werd versleuteld om het bestand te kunnen openen.

U kunt het certificaat opvragen bij degene die het bestand heeft gemaakt..

Er wordt in Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic en Windows Vista Home Premium geen volledige ondersteuning voor EFS (Encrypting File System) geboden. U hebt in deze edities van Windows, als u over de coderingssleutel of het certificaat beschikt, de volgende mogelijkheden:
• Een opdrachtpromptvenster openen en Cipher.exe /d achter de opdrachtprompt typen om de bestanden te ontsleutelen (ervaren gebruikers).
• Een versleuteld bestand wijzigen.
• Een versleuteld bestand als ontsleuteld bestand kopiëren naar een vaste schijf op de computer.
• EFS-certificaten en -sleutels importeren.
• Een opdrachtpromptvenster openen en Cipher.exe /r achter de opdrachtprompt typen om een back-up te maken van de EFS-certificaten en -sleutels (ervaren gebruikers).

Ik heb een nieuwe versie van Windows geïnstalleerd en nu kan ik een map niet meer openen.
Dit kan de volgende oorzaken hebben:
• Enkele gegevens van uw gebruikersaccount zijn gewijzigd, ook al zijn uw gebruikersnaam en wachtwoord niet gewijzigd. U kunt het probleem wellicht oplossen door eigenaar van de map te worden.

Eigenaar van een map worden

1. Klik met de rechter muisknop op de map waarvan u eigenaar wilt worden en klik op Eigenschappen.
2. Open het tabblad Beveiliging, klik op de knop Geavanceerd en open het tabblad Eigenaar.
3. Klik op Bewerken
(Beheerders­machtiging vereist). Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.
4. Klik op de naam van de persoon die u eigenaar wilt maken.
5. Als u die persoon ook eigenaar van bestanden en submappen in die map wilt maken, schakelt u het selectievakje Eigenaar van onderliggende containers en objecten vervangen in.
6. Klik op OK.