Pagina Menu

Laatste nieuws over Ubuntu

 

Zoeken in zip-bestand

Standaard zoekt Windows niet in zip-bestanden. Maar dat kunt u anders instellen. Handig als u veel bestanden gecomprimeerd bewaart. U gaat als volgt te werk:

De aan-/uitknop is op verschillende manieren toegankelijk: via Start, via het Win-X menu, via de toetscombinatie CTRL+ALT+DEL, via de toetscombinatie ALT+F4 of via het vergrendelingsscherm (door eerst het gebruikersaccount af te melden via het gebruikersaccountmenu bovenin Start). Tot slot is het ook nog mogelijk de computer uit te zetten door de fysieke aan/uitknop op de computerkast in te drukken.

Het Windowstoets+X menu

Met een rechter muisklik op de knop Start (bij aanraakschermen: door langdurig indrukken) opent u een menu met enkele veel gebruikte systeemtaken en opties voor slaapstand, afsluiten en herstarten. Dit menu is ook te openen met de toetscombinatie Windows+X.

Onjuiste meldingen Actiecentrum

Toont het actiecentrum een melding dat er geen virusscanner en/of firewall geïnstalleerd is, terwijl dat wel degelijk het geval is? Dergelijke verkeerde meldingen komen wel eens voor nadat beveiligingssoftware is verwijderd en/of opnieuw geïnstalleerd. U kunt dit als volgt oplossen: start de beheermodule voor de Windows 10-services, klik met rechts op de service Windows Management Instrumentation en kies Stoppen om deze service tijdelijk te stoppen (negeer de melding dat ook afhankelijke services zullen worden gestopt). Open vervolgens de Windows Verkenner en verwijder de map C:\Windows\System32­\wbem\Repository (inclusief bestanden en submappen). Nadat de computer opnieuw is opgestart wordt de handmatig gestopte service automatisch weer gestart, de map Repository weer aangemaakt en het actiecentrum bijgewerkt zodat de foutmeldingen niet meer worden getoond.

letop.pngDe beheermodule Services wordt geopend met de zoekopdracht SERVICES (tevens bereikbaar via het Conguratiescherm, onderdeel Systeembeheer).

letop.pngHet configuratiescherm is op verschillende manieren te openen, bijvoorbeeld via de zoekfunctie in de taakbalk, via het Windows+X menu, via het Alle apps-overzicht in het startmenu (groep Systeem) of via het venster Uitvoeren (te openen met de toetscombinatie Windows+R) met het commando CONTROL. Maar het makkelijkst is waarschijnlijk het configuratiescherm vast te maken aan de taakbalk (op het moment dat dit open is) of Start.

Windows 10 services optimaliseren

Tijdens het opstarten van Windows worden een groot aantal services geladen, de meeste daarvan zijn nodig voor de werking van Windows. Bij oudere Windows-versies kon het opstarten nog worden versneld door overbodige services uit te schakelen, bij Windows 10 heeft dat nauwelijks nog nut. Services worden namelijk alleen nog opgestart wanneer daar behoefte aan is en worden automatisch weer uitgeschakeld wanneer ze niet langer nodig zijn.

Wilt u de aanwezige services nader bekijken dan opent u de beheermodule Services met de zoekopdracht SERVICES (tevens bereikbaar via het configuratiescherm, onderdeel Systeembeheer). In deze beheermodule staat voor elke service in de linker kolom een uitgebreide beschrijving van de eigenschappen van de betreffende service. Aan de hand van deze informatie is te achterhalen waar de service voor dient. Dubbelklik op een service om de instellingen te zien en indien gewenst te wijzigen. Op het eerste tabblad kan de betreffende service met de knop Starten of Stoppen worden in- of uitgeschakeld, tevens kunt u hier het opstarttype (Automatisch (vertraagd starten), Automatisch, Handmatig of Uitgeschakeld) wijzigen. Een service die op Automatisch staat, wordt samen met Windows opgestart. Een uitgeschakelde service kan niet worden opgestart. Staat de service op Handmatig dan wordt die alleen gestart wanneer het nodig is, bijvoorbeeld omdat een opgestart programma daarom vraagt. Met het opstarttype Automatisch (vertraagd starten) worden services wat later opgestart, zodat ze het opstartproces van Windows niet vertragen. Het tabblad Afhankelijkheden maakt duidelijk of de service afhankelijk is van andere services en of er andere services afhankelijk van zijn. In dat geval kunt u de service beter niet stoppen.

Optie Bureaublad (snelkoppeling maken) herstellen

De optie Bureaublad (snelkoppeling maken) wil nog wel eens op onverklaarbare wijze uit het contextmenu verdwijnen. U kunt dat als volgt herstellen: open de map SendTo in de Windows Verkenner (via C:\Gebruikers\inlognaam­\AppData\Roaming­\Microsoft\Windows­\SendTo of met het commando SHELL:SENDTO in de adresbalk van de Windows Verkenner). Maak in deze map een nieuw tekstbestand aan (rechter muisklik, optie Nieuw, Tekstdocument) en wijzig de gehele naam (dus inclusief de extensie .txt) in Bureaublad (snelkoppeling maken).DeskLink.

Beeldscherm staat op z'n kop

Met behulp van sneltoetsen is het probleem gemakkelijk te verhelpen

Onderstaande toetsencombinaties werken voor de Intel® Graphics Media Accelerator Driver, maar mogelijk ook voor andere systemen.

U kunt de volgende toetsencombinaties gebruiken:

Ctrl+Alt+F12: oproepen eigenschappen beeldscherm
Ctrl+Alt+F1: schakel een aangesloten monitor in
Ctrl+Alt+F3: schakel notebook in

En met behulp van de pijltjes:

Ctrl+Alt+Left: draai het beeldscherm 90 graden linksom

Ctrl+Alt+Right: draai het beeldscherm 90 graden rechtsom

Ctrl+Alt+Down: draai het beeldscherm 180 graden

Ctrl+Alt+Up: standaard (normaal) beeldscherm instellen

Om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt kunt u de optie Roteren uitschakelen. Druk op Ctrl+Alt+F12, kies Scherminstellingen en verwijder het vinkje voor de optie Rotatie inschakelen.

Verkeerde toetsenbordindeling

Als de tekens die u intypt niet meer overeen komen met wat er op uw scherm verschijnt (bijvoorbeeld een + i.p.v. een = teken of iets dergelijks), is de toetsenbordindeling verkeerd. Met de toetscombinatie CTRL+ALT+SHIFT lost u dat op.

Uitgebreid configuratiescherm

Als u in het zoekvenster van het configuratiescherm de opdracht e geeft, opent een uitgebreid overzicht met honderden taken die normaal gesproken niet direct zichtbaar zijn. Niet alleen de gangbare, vanuit het traditionele configuratiescherm bekende taken, maar ook de lastiger vindbare.

Een vergelijkbaar taken-overzicht biedt de GodMode. Maak voor het activeren van de GodMode een nieuwe map aan en wijzig de naam in GodMode. {ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} (de opslaglocatie is niet relevant en de naam GodMode mag ook worden gewijzigd in een meer aansprekende naam). Nadat de naam van de map is gewijzigd, verandert het icoontje en worden de taken automatisch aan de aangemaakte map toegevoegd. Door de map vanuit de Windows Verkenner te verwijderen, is de aangemaakte GodMode weer verdwenen.

Start opent niet meer

Opent Start niet meer, controleer dan eerst of het updaten of verwijderen van de beveiligingssoftware het probleem oplost. Ook terug zetten van een eerder gemaakt systeemherstelpunt (via het configuratiescherm, onderdeel Herstel) kan een oplossing bieden. Als dat ook niet helpt probeer het dan eens met de volgende commando’s. Start hiervoor de opdrachtprompt met administratorrechten (via het Win-X menu) en geef het commando SFC /scannow. Lost dat het probleem niet op, geef dan het commando DISM /Online /Cleanup-Image/RestoreHealth. Levert ook dit commando geen verbetering, geef dan achtereenvolgens de commando's POWERSHELL (voor het activeren van de PowerShell) gevolgd door Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\­AppXManifest.xml"}.

Opdrachtprompt openen

Een opdrachtprompt kunt u openen via Start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Opdrachtprompt,

Maar er is een snellere manier die bovendien de opdrachtprompt opent in de gewenste map.

Selecteer in de Verkenner met ingedrukte Shift-toets de map waarin u een opdrachtvenster wilt openen, Klik rechts. In het menu dat verschijnt, staat o.a. Opdrachtvenster hier openen. Selecteer dat en het zwarte venster verschijnt in de geselecteerde map.

Rechts klikken werkt niet

U wilt een plaatje van een website halen. Dat gaat gewoonlijk als volgt. Klik met rechts op het plaatje en sla het plaatje op of kopieer het. Sommige websites beveiligen hun websites door de rechtsklik te deactiveren. In Firefox is daarvoor een oplossing. Ga in Firefox naar:

Argeloos surfen

In onze moderne informatie­maatschappij worden enorme hoeveelheden gegevens opgeslagen en gecommuniceerd via het internet. Vaak gaat het daarbij om gegevens die we niet zomaar met derden willen delen, zoals persoonlijke of financiële gegevens. Iedereen vraagt zich bijvoorbeeld wel eens af of internetbankieren veilig is, of e-mail afgetapt kan worden en of onze persoonlijke gegevens in het elektronisch patiëntendossier wel goed beschermd zijn.

Beveiligen van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk. In de praktijk is informatie­beveiliging door allerlei tegenstrijdige eisen een compromis, waardoor de deur tot misbruik op een kier gezet wordt.

De architectuur van het internet en de internet­protocollen is complex en dateert uit de tijd dat beveiliging nog nauwelijks om aandacht vroeg. Hackers en onderzoekers slagen er dan ook met regelmaat in om nieuwe lekken te vinden. Soms kruipt de wereld door het oog van de naald, zoals het lek in het DNS dat door Dan Kaminsky in 2008 werd gevonden. Grootschalige invoering van beveiligde varianten van internet­protocollen laat op zich wachten.

Het gevaar zit niet zozeer in de communicatie via het netwerk, maar in de computer van de argeloze gebruiker. Er is tegenwoordig een enorme hoeveelheid kwaadaardige software in omloop. Een up-to-date virusscanner en firewall zijn minimale eisen om deze kwaadaardige software buiten de deur te houden. Wat denkt u bijvoorbeeld van een kwaadaardig stukje programma dat alles wat u intikt en schermafdrukken doorstuurt naar een computercrimineel in een ver land? En dan zijn er nog methoden als phishing, waarmee criminelen op slinkse wijze inspelen op het vertrouwen van mensen en allerlei informatie proberen te ontfutselen.