Pagina Menu

PC sluit niet af

Heeft uw pc problemen met afsluiten? Een oplossing kan zijn: schakel de optie Snel opstarten uit. Die is te vinden in het Configuratiescherm onder Energiebeheer >Het gedrag van de aan/uit knoppen bepalen. Klik op Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn en haal het vinkje weg bij de optie Snel opstarten inschakelen.

Zorg ook dat het veld achter de optie Actie als ik op de Aan/uit-knop druk is ingesteld op Afsluiten. Klik op Wijzigingen opslaan en u heeft grote kans dat het afsluiten weer lukt.

Snel Opstarten zet tijdens het afsluiten een tijdelijk bestand op de harde schijf met daarin een aantal vooraf gestarte Windows 10 instellingen. Tijdens het starten wordt dit bestand geladen waardoor allerlei opstart­procedures overgeslagen kunnen worden. Dat houdt wel in dat het afsluiten iets langzamer gaat en opstarten wat sneller. Maar verwacht geen wonderen, het scheelt hoogstens 10 seconden starttijd. Maar uw systeem is wel stabieler.

Andere mogelijkheden om het afsluiten van uw pc weer te herstellen:

icon-select-rechts.pngGa naar de opdracht prompt en typ het commando shutdown /s /f /t 00

icon-select-rechts.png- Druk de toetscombinatie Windows + x

- Selecteer Opdrachtprompt (administrator)

- Typ powercfg /hibernate on en druk Enter.

Snel uw Windows PC afsluiten

De meeste gebruikers gebruiken daarvoor het startmenu. Er zijn andere manieren om een Windows PC af te sluiten.

De aan/uit knop ingedrukt houden

Deze knop ingedrukt houden werkt wat sneller dan via de ‘afsluit’-button, maar dat kan schade toe brengen aan programma’s waarmee u op dat moment werkt. Met deze handeling beëindigt u niet systematisch alle programma’s. Programma’s worden midden in hun cyclus afgebroken. Als er bijvoorbeeld windows updates of antivirus updates bezig waren, zijn die mogelijk corrupt geworden. U kunt beter de aan/uit knop van uw desktop zo instelen, dat bij het indrukken ervan (niet ingedrukt houden!) de computer afsluit. Dit kunt u instellen via het Configuratiescherm > Energiebeheer (misschien afhankelijk van uw Windows versie). Bij een laptop kunt u het dicht klappen van het scherm aanpassen naar Afsluiten. Bij velen staat dat inklappen standaard ingesteld om in slaapstand te gaan.

Afsluiten met toetsen combinatie

De combinaties verschillen per Windows versie.

Windows 7: Druk op de Windows-knop, dan pijltje naar links, dan Enter.

Voor Windows 8 en 10 werkt het iets anders. Klik eerst op uw bureaublad en dan Alt + F4. Sla eerst alles op, voor u het gaat proberen.

Niet de allersnelste manier, maar nood breekt wet
Blijf Alt+F4 en dan de F4 herhalen totdat alle open staande programma’s zijn gesloten. Nadat het laatste programma zo is afgesloten nog een keer op Alt+F4 drukken gevolgd door Enter, dan sluit ook Windows af.

Startknop werkt niet meer

Windows heeft een start knop in de taakbalk zitten. Het kan gebeuren dat deze startknop plotseling niet meer werkt. Alleen met de Windows knop op het toetsenbord van uw computer kunt u het start scherm of menu openen. Er zijn een paar manieren om dat probleem op te lossen.

met Windows Taakbeheer
met Powershell
windows-10-start-menu-probleem.jpg

 

Goede kans dat het startmenu van Windows 10 dan weer normaal werkt.

Met het Hulpprogramma Systeem­bestandscontrole

Deze opdracht scant nu alle beschermde systeembestanden en vervangt corrupte bestanden door een kopie uit het cachegeheugen.

Met een Batchbestand

Het voordeel van een batchbestand is, dat u het bestand bijvoorbeeld op het bureaublad van uw computer kunt laten staan. Wanneer u weer hetzelfde probleem krijgt, klikt u twee keer op het batchbestand om het probleem op te lossen.

windows-start-knop-probleem-batchbestand.jpg

Deze drie regels in kladblok

Snelkoppelingen in- / herstellen

Optie "Bureaublad (snelkoppeling maken)" herstellen

De optie Bureaublad (snelkoppeling maken) wil nog wel eens op onverklaarbare wijze uit het contextmenu verdwijnen. Dit is als volgt te herstellen: open de map SendTo in de Windows Verkenner (via C:\Gebruikers\­inlognaam\­AppData\Roaming\­Microsoft\Windows\­SendTo of met het commando SHELL:SENDTO in de adresbalk van de Windows Verkenner). Maak in die map een nieuw tekstbestand aan (rechter muisklik, optie Nieuw > Tekstdocument) en verander de naam in Bureaublad (snelkoppeling maken).DeskLink met de extensie .txt.

Standaard­koppelingen herstellen

Standaard snelkoppelingen, zoals die naar de prullenbak, de Windows Verkenner, de map met persoonlijke bestanden, het netwerk en het configuratiescherm zijn via Instellingen > Persoonlijke instellingen > Thema’s > Instellingen voor bureaublad­pictogrammen aan het bureaublad toe te voegen (of ervan te verwijderen). Ook vanuit de ‘verborgen’ systeemmap %windir%\explorer.exe shell:::{4234d49b-0245-4df3-b780-3893943456e1} kunt u via een rechter muisklik snelkoppelingen maken naar vele apps.

Veel gebruikte opslaglocaties zoals die van foto's, video's en muziekbestanden, al dan niet via OneDrive, kunt u aan het contextmenu toevoegen: maak via het contextmenu... een snelkoppeling naar de betreffende map op het bureaublad en verplaats die met knippen en plakken naar de map SendTo.

Niet te verwijderen bestanden

Wanneer een bestand in gebruik is, kunt u dat uit veiligheids­overwegingen niet verwijderen of verplaatsen. Logisch toch? Totdat u een bestand niet kunt verwijderen en u geen idee hebt waarom. Sluit alle programma's en controleer of u soms per ongeluk het programma hebt geselecteerd in een ander venster van Windows Verkenner. Herstart Windows en start geen enkel programma behalve de Verkenner. Niets gevonden? In het Knowledge Base artikel kb320081 vindt u een overzicht van mogelijke oorzaken voor het niet kunnen verwijderen van een bestand of map.

Killbox (Werkt niet onder Vista, Windows7, 8 en 10)
Mocht het na een herstart van Windows nog niet lukken een bestand of map te verwijderen, dan kunt u het proberen met Killbox. Deze applicatie kan bestanden en mappen via een herstart verwijderen. Nogmaals, controleer altijd goed of er een reden is waarom het bestand wordt vastgehouden. Voor de zekerheid maakt Killbox vooraf een back-up. Het te verwijderen object kunt u via het klembord kopiëren, intikken of opzoeken. Door te klikken op de knop met de rode cirkel en wit kruis zal Killbox proberen het bestand te verwijderen. Helaas werkt Killbox niet onder Vista.

Als u geen toegang krijgt tot bestanden of een bestand is niet te verwijderen, kunt u (ook) DeadLock proberen. Gebruik de rechter muisknop op het DeadLock-icoontje om het programma te starten met administrator­rechten. Gebruik Open/File(s) of Open/­Folder en voeg bestanden (of een map) toe die u niet kunt verwijderen. In het menu Edit kunt u aangeven wat u wilt doen. Voor Verwijderen klikt u Remove. Gebruik Unlock als u alleen blokkades wilt opheffen. Met Ownership neemt u rechten over. Dat laatste is nuttig om bijvoorbeeld bestanden uit een oude back-up toegankelijk te maken. Deze truc kunt u ook gebruiken als u geen toegang krijgt tot bestanden op een externe schijf die er met een andere computer zijn opgezet.

letop.pngGebruik DeadLock uitsluitend voor uw eigen bestanden. Laat mappen en bestanden van programma’s en uw besturingssysteem ongemoeid.

Linux live-cd
Binnen Windows kunt u normaal gesproken geen bestands- of mapnamen maken met de volgende tekens: \ / ? : * ? "< > |. Probeert u het toch, dan protesteert Windows. Maar het kan wel wanneer u uw bestandsstructuur wijzigt met een startCD die buiten het Windows besturingssysteem van de harde schijf werkt, bijvoorbeeld een linux of ubuntu-cd. Windows kan de naam dan niet controleren. Maar wanneer u naderhand Windows start, krijgt u zo'n bestand of map niet meer weg met een Delete-commando vanuit een opdrachtregel­venster, ook niet via de opdrachtprompt, wanneer u Windows start in Veilige Modus . Een aantal internet­bronnen suggereert wildcards in te zetten, maar ook dat blijkt niet te lukken. Wat wel lukt, is het systeem starten met een Linux live-cd inclusief ingebouwde bestandsbrowser, bijvoorbeeld het exemplaar op de site ubuntu.com. U kunt dan de gewraakte map of file verwijderen.

Knoppix
Een andere op Linux live-cd met ingebouwde bestandsbrowser vindt u op de site knoppix.org.

Wie de Duitse taal nog redelijk machtig is, vind hier een korte beschrijving

KNOPPIX ist eine komplett von CD oder DVD lauf­fähige Zusammen­stellung von GNU / Linux Software mit automatischer Hardware­erkennung und Unter­stützung für viele Grafik­karten, Sound­karten, SCSI- und USB-Geräte und sonstige Peripherie. KNOPPIX kann als produktives Linux System for den Desktop, SchulungsCD, Rescue System oder als Plattform für kommer­zielle Software Produktdemos angepasst und ein­gesetzt werden. Es ist keinerlei Instal­lation auf Festplatte notwendig. Auf der CD können durch transpa­rente Dekom­pression bis zu 2 Gigabyte an lauf­fähiger Software instal­liert sein (in der DVD "Maxi" Edition über 9 Gigabytes).

Onjuiste meldingen beveiligings­centrum

Het beveiligings­centrum (bereikbaar via het configuratie­scherm) is vanaf Windows Vista uitgebreid met extra functionaliteit, zoals een (meer) geavanceerde firewall, een verbeterde Windows Update, Windows Defender tegen spyware, Gebruikers­accountbeheer en de controle op de internet­beveiligings­instellingen. Het beveiligingscentrum is dus de plek voor het wijzigen van instellingen van allerhande veiligheids­problemen.

Voor Windows Vista en volgende versies zijn gratis virusscanners beschikbaar, zoals AVG Anti-Virus, AntiVir en AVAST. Deze virusscanners worden door het Beveiligingscentrum herkend, dat centrum komt na installatie dan ook niet meer met de melding dat de beveiliging niet op orde is.

Wordt er door het Beveiligingscentrum geen virusscanner en/of firewall gevonden, dan toont Windows automatisch een melding in het systeemvak dat het systeem onvoldoende is beveiligd. Toont het beveiligingscentrum echter een foutieve melding (wat nog wel eens wil voorkomen nadat beveiligingssoftware is geïnstalleerd of verwijderd), dan kan dat bijzonder irritant zijn.

U kunt dit probleem als volgt oplossen. Start de beheermodule voor de Windows services door in het zoekveld van het startmenu het commando SERVICES.MSC te typen om de beheermodule voor de services te openen. Die module is ook bereikbaar via het onderdeel Systeembeheer van het configuratiescherm. Klik met rechts op de service Windows Management Instrumentation en kies Stop om deze service tijdelijk te stoppen (ga akkoord met de waarschuwing dat ook de afhankelijke services worden gestopt). Open vervolgens de Windows Verkenner en verwijder de map C:\Windows\­System32\Wbem\­Repository (inclusief bestanden en submappen). Nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt de door u gestopte service automatisch weer opgestart, de map Repository weer aangemaakt en wordt het Beveiligingscentrum bijgewerkt zodat het programma geen foute meldingen meer toont.

ISO-bestand voor installatie Microsoft product

Voor Windows 7, 8(.1), 10

Wilt u een Windows- of Office-versie binnen halen om een nieuwe versie van dat product te installeren, dan kunt u daarvoor een iso-bestand gebruiken. Daarmee maakt u een installatie-medium op cd/dvd of usb-stick. Het nadeel van die procedure is dat het omslachtig werkt. Met het programmaatje Windows and Office Downloader haalt u het gewenste iso-bestand sneller binnen. In het rechter menu geeft u aan wat u wilt hebben, bijvoorbeeld Windows 7, 8.1 of 10, of Office 2007, 2010, 2011, 2013, 2016. Vervolgens worden de juiste links ingeladen en kunt u het iso-bestand downloaden. Een uitgebreide procedure beschrijving en handleiding vindt u op de website van dat programma.

Windows Installer Cleanup

U bent bezig met het installeren van een nieuw programma. De installatie mislukt plotseling. U heeft nu over een programma dat maar gedeeltelijk is geïnstalleerd. U probeert het programma opnieuw te installeren, maar dat lukt niet. Het kan ook zijn dat u problemen ondervindt, wanneer u een oud programma probeert te verwijderen omdat de installatiebestanden beschadigd zijn.

In dergelijke gevallen kan het hulpprogramma Windows Installer CleanUp uitkomst bieden. U kunt dit programma gebruiken om installatie-informatie te verwijderen van programma's die zijn geïnstalleerd met Windows Installer. Windows Installer CleanUp verwijdert niet het programma zelf van uw computer. Het verwijdert de installatiebestanden, zodat u de installatie, de upgrade of het verwijderen opnieuw kunt uitvoeren.

Windows Installer CleanUp werkt onder alle 32-bits en 64-bits versies van Microsoft Windows. Controleer steeds of u de meest recente versie op uw computer hebt geïnstalleerd. U moet daarvoor bij Windows zijn aangemeld met een gebruikersaccount van een computerbeheerder, zodat u het hulpprogramma Windows Installer CleanUp kunt uitvoeren. Windows Installer CleanUp biedt u de volgende mogelijkheden:

* U kunt in het dialoogvenster Windows Installer CleanUp een of meer programma's selecteren die via Windows Installer zijn geïnstalleerd. Selecteer de gewenste programma's in de lijst Geïnstalleerde producten in het dialoogvenster Windows Installer CleanUp. Nadat u die selectie hebt gemaakt, verwijdert het hulpprogramma alleen Windows de Installer-configuratiegegevens die betrekking hebben op die programma's.
* U kunt alle Windows Installer-informatie verwijderen die is gekoppeld aan de geselecteerde programma's. Onder die gegevens vallen ook de vermeldingen van de programma's in het onderdeel Software van het Configuratiescherm. Alleen de Windows Installer-informatie voor het betreffende programma wordt verwijderd en niet de bestanden zelf.

Het hulpprogramma Windows Installer CleanUp voorziet niet in de volgende mogelijkheden:

Wanneer u dit hulpprogramma gebruikt om de Windows Installer-configuratiegegevens van uw programma te verwijderen en als u het programma later opnieuw wilt installeren, installeer het programma dan in dezelfde map als de oorspronkelijke installatie. Hiermee voorkomt u het dupliceren van bestanden op de vaste schijf of schijven.

Runtime error "Onvoldoende opslagruimte op de server" verhelpen

Toont Windows tijdens het maken van een netwerkverbinding naar een op een andere computer gedeelde map een melding als:

Runtime error

Not enough server storage is available to process this command.

of

Runtime error

Not enough memory to complete transaction. Close some applications and retry.

of in de Nederlandse versie:

Runtime error

Onvoldoende opslagruimte op de server beschikbaar om deze opdracht te verwerken.

dan is de IRP Stack Size op de computer van de gedeelde map waarschijnlijk te laag. Dit probleem doet zich onder andere voor wanneer u met een Windows Vista- of 7-computer probeert toegang te krijgen tot een gedeelde map van een Windows-computer. U kunt dat oplossen door de DWORD-registerwaarde IRPStackSize aan te passen. Dat gaat als volgt: Open de registereditor en navigeer naar de volgende registersleutel:

HKLM\SYSTEM\­CurrentControlSet\­Services\­lanmanserver\parameters

Door de decimale waarde per keer met 3 te verhogen (te beginnen met de decimale waarde 15) en aansluitend de computer opnieuw op te starten, kunt u achterhalen wat de waarde minimaal moet zijn.
Ontbreekt die registersleutel en/of de DWORD-registerwaarde IRPStackSize dan moeten die handmatig worden aangemaakt. Let er op dat bij de weergave wordt gekozen voor decimale waarden.

Een uitgebreide handleiding van deze procedure vindt u op deze site

Onderhoud met Windows gereedschap

Windows heeft zelf ook wat gereedschap waarmee u de computer onder handen kunt nemen. Bekend zijn de hulpprogramma's Schijfopruiming en Schijfdefragmentatie. Maar ook via Start en Uitvoeren kunt u veel rommel opruimen. Typ bijvoorbeeld %temp% in dat venster en klik OK. Met deze actie verwijdert u alle tijdelijke bestanden. Met prefetch opent u een map met verwijzingen naar programma's die vaak worden gestart. Windows zet die alvast in het geheugen, waardoor ze sneller openen. Na enige tijd raakt de map vervuild met verwijzingen naar programma's die niet meer op de pc staan. Dat zorgt voor mindere prestaties. Het is daarom nuttig die map zo nu en dan eens te legen. Tenslotte nog één schoonmaakmiddel: typ msconfig in het venster Uitvoeren en ga naar het tabblad Opstarten. Hier staan diverse programma's die op de achtergrond draaien. Vaak starten er ook onnodige programma's. Die schakelt u uit door het vinkje weg te halen en te klikken op Toepassen. Daarna start u de pc opnieuw.

CMOS-probleem

Het is erg vervelend wanneer u steeds bij het inschakelen van de pc de melding krijgt CMOS Data/Time not set of dat u de foutboodschap Low CMOS Battery ziet verschijnen. Bovendien merkt u dat bepaalde instellingen van uw BIOS niet meer goed ingesteld zijn. Waarschijnlijk is uw CMOS - de geheugenchip die enkele opstartgegevens bewaart - aan een nieuwe batterij toe. In veel gevallen is dat een eenvoudige knoopcelbatterij van het type CR2032. Raadpleeg wel eerst even de handleiding bij uw systeem: daar vindt u vast wel waar u in uw pc die batterij kunt vinden en hoe u die moet vervangen. Vergeet niet eerst de stroomkabel uit de pc te trekken voor u dat doet.
Het tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van die batterij is misschien ook een oplossing wanneer u niet meer in het BIOS-venster komt omdat u het wachtwoord vergeten bent. Dit euvel kunt u vaak ook verhelpen door een jumper oftewel ruitertje (een klein metalen klemmetje in een kunststofbehuizing) op uw moederbord tijdelijk weg te nemen of te verplaatsen. Ook in dit geval zet uw systeemhandleiding - of Google - u op het goede spoor.

(Gratis) onderhoudssoftware

Naarmate de computer op leeftijd raakt, wordt-ie steeds trager. De problemen liggen vaak aan een bomvolle harde schijf, restanten in het register, malware, onnodige installatiebestanden en verouderde stuurprogramma's. Gelukkig bestaan er goede (opruim)programma's om deze problemen aan te pakken.

Advanced SystemCare Free
Zodra u het programma start, scant het direct het systeem op spyware. Ook fouten in het register, privacygegevens en nutteloze bestanden worden aangepakt. Het programma heeft nog meer functies aan boord. Het bevat bijvoorbeeld opties om uw harde schijf en register te optimaliseren en te defragmenteren. Ook schijfopruiming uitvoeren en niet meer bestaande snelkoppelingen verwijderen behoort tot het functiepakket. Het programma heeft zelfs een mogelijkheid om op bepaalde momenten werkgeheugen vrij te maken, waardoor de computer beter presteert bij zware toepassingen. Opstartprogramma's uitschakelen, software verwijderen, schijven analyseren, backuppen en herstelpunten maken zijn slechts een greep uit de vele extra's die deze software rijk is.

advancedsyscare.png

 

OS: Windows 7, 8 en 10
Bestandsgrootte: 7,3 MB

CCleaner
Pas op bij het installeren van CCleaner dat u vinkjes weghaalt bij functies die u niet wilt. Anders krijgt u die allemaal op uw computer. Als u CCleaner hebt gestart, klikt u op Opschonen om allerlei nutteloze restanten op te ruimen. Daartoe behoren bijvoorbeeld tijdelijke bestanden, internetsporen en lijstjes met laatst geopende bestanden (mru's) die zijn achtergelaten door tientallen verschillende software-programma's, zoals Internet Explorer, Firefox, Opera, Kazaa, Adobe, Office, Windows Media Player, Real Player, Quick Time Player, Java, OpenOffice.org, Google Earth, Google Toolbar, Flash Player WinZip.

 

ccleaneropschonen.jpg

 

 

 

Als CCleaner vraagt of u zeker weet dat u de gevonden rommel wilt verwijderen, antwoordt dan bevestigend. Als de prullenbak op het bureaublad staat, bent u sneller klaar. Klik met de rechter muisknop op de prullenbak en kies CCleaner uitvoeren. Ontbreekt de optie in het rechter muisknopmenu van de prullenbak? Open CCleaner en ga naar Opties > Instellingen en plaats een vinkje bij CCleaner uitvoeren (...).

U kunt CCleaner opdragen om uw systeem automatisch te ontdoen van rommel. Open CCleaner en ga naar Opties > Instellingen. Plaats een vinkje bij Computer automatisch schoonmaken tijdens het opstarten. Elke keer als u het systeem inschakelt, voert CCleaner een schoonmaakactie uit. Hoe vaker u CCleaner start, des te sneller is het programma klaar. Bij normaal computergebruik merkt u nauwelijks vertraging.

CCEnhancer biedt een extra schoonmaakmiddel voor CCleaner met schoonmaak­instructies voor meer dan 200 programma's. Op deze manier breidt u de mogelijkheden van CCleaner aanzienlijk uit. CCEnhancer heeft niets te maken met de makers van CCleaner. letop.pngBlijf wel voorzichtig met schoonmaak programma's. Laat geen aanpassingen aan uw computer doen, waarvan u niet weet waarvoor het dient of hoe u de wijzigingen weer ongedaan maakt.

 

pcdecrapifier.png

 

 

 

 

PC Decrapifier
Dit programma is, zoals de naam al aangeeft, bedoeld om ongewenste programma's van een Windows-pc te verwijderen. Fabrikanten als Dell, HP, Acer leveren een groot aantal programma's met hun desktops en notebooks mee, zoals MusicMatch, cd/dvd-brandprogramma's, probeerversies van antivirusprogramma's of aanbiedingen van isp's, waar niet iedereen op zit te wachten. PC Decrapifier verwijdert die 'reclame' snel.

USB-schijf wordt niet herkend

Het komt voor: plots blijkt Windows uw externe usb-schijf niet meer te herkennen: u ziet geen schijfletter meer en hebt dus geen toegang tot de gegevens. In dat geval gaat u eerst na of de schijf nog opduikt in het Schijfbeheer: druk op Windows-toets+R en voer de opdracht diskmgmt.msc uit. Verschijnt de schijf nergens in dit overzicht, probeer dan de schijf in een andere usb-poort. Lukt het nog niet, koppel de externe schijf dan aan een andere pc. Komt de schijf ook hier niet tevoorschijn in Schijfbeheer, dan is het opslagmedium misschien stuk.

Lukt het wel op een andere pc maar niet op uw eigen computer, dan heeft u mogelijk met een driverprobleem te maken. Dat kunt u uitzoeken via het Apparaatbeheer: druk op Windows-toets+R en voer devmgmt.msc uit. Ziet u een geel uitroepteken staan naast de betreffende schijf, klik daar dan met de rechter muisknop op en kies Eigenschappen. Het foutbericht geeft aan in welke richting u (bijvoorbeeld op Google) moet zoeken. Eventueel kan het terug rollen naar een vorige driverversie helpen (kies Eigenschappen, open het tabblad Stuurprogramma en klik op Vorig stuurprogramma) of het terugzetten van een recent systeemherstelpunt (druk op Windows-toets+R en voer rstrui.exe uit, waarna u de verdere instructies volgt).

Is de schijf wel zichtbaar in Schijfbeheer maar krijgt u toch geen toegang, ga dan eerst na of aan de schijf wel een stationsletter is toegewezen in het Schijfbeheer. Klik de schijf met de rechter muisknop aan en kies Stationsletters en paden wijzigen, druk op de knop Toevoegen, kies een geschikte letter en bevestig met OK. Kijk ook na of het automatisch toekennen van een schijfletter wel ingeschakeld is. Dat is zonodig in te schakelen via de Opdrachtprompt (als administrator op te starten via het Win-X menu) door achtereenvolgens de commando's diskpart en automount enable te geven.

Heeft de schijf wel een letter maar kan Windows die toch niet benaderen, dan is het bestands­beheersysteem misschien corrupt. Windows ziet de schijf als niet goed geformatteerd is. Er zit dan weinig anders op dan de schijf opnieuw te formatteren. Uiteraard probeert u dan eerst uw gegevens veilig te stellen. Er is een kleine kans dat u de gegevens nog kunt inlezen met de gratis tool Linux Reader for Windows aangezien die minder kieskeurig is. Lukt het hier niet mee, dan zit er weinig anders op dan uw toevlucht te nemen tot datahersteltools als Recuva (met Deep Scan) en EaseUS Data Recovery.

Ruimte Prullenbak instellen

Standaard wijst Windows een bepaald percentage van de capaciteit of een hoeveelheid megabytes aan de Prullenbak toe. Dit geldt niet alleen voor de systeemschijf, maar ook voor de overige partities. Op die manier worden er al gauw enkele gigabyes aan opslagruimte voor verschillende Prullenbakken gereserveerd. Raakt deze ruimte na verloop van tijd vol, dan kan dit de prestaties van de pc verminderen. U hebt verschillende mogellijkheden om dit te voorkomen. U kunt de Prullenbak uitschakelen. Hoewel bestanden die u per ongeluk wist, dan vaak nog wel te redden zijn, is uitschakelen toch niet raadzaam. In het algemeen voldoet een Prullenbak met een omvang van 500 tot 1000 MB goed. Wanneer u de Prullenbak niet op uw bureaublad hebt staan, bereikt u die via Verkenner. Klik met de rechter muisknop op de Prullenbak en kies Eigenschappen. In Windows 10, 8, 7 of Vista geeft u nu voor elke schijf/partitie het maximale aantal megabytes op.

Harde schijf nog in orde?

Het is mogelijk om een schijfcrash voor te zijn aan de hand van de SMART-waarden (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technlogy). Als u de SMART-gegevens van de harde schijf regelmatig controleert, loopt u minder risico dat u data verliest. De Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technlogy van een moderne harde schijf houdt belangrijke parameters zoals leesfouten en het aantal beschadigde sectoren bij. Daarmee kunt u in ruim 60 procent van de gevallen een crash voorspellen.

Zorg er in dat geval voor dat u uw data redt. Maak een image van de schijf of systeem­partitie met bijvoorbeeld True image of de ingebouwde functie van Windows 7 en zet die op een andere schijf die met het bestandssysteem NTFS is geformatteerd. Vervang de schijf door een nieuw en mogelijk sneller en groter exemplaar. Start op van de installatie-dvd en verdeel de nieuwe schijf in partities - één van 60GB is ruim voldoende voor Windows en toepassingen. De rest van de schijfruimte gebruikt u voor één of meer partities om data op te slaan. Hierna start u opnieuw op van de installatie-dvd of van de True image-schijf en zet u de image terug op de nieuwe schijf.

Goede informatie over S.M.A.R.T. en hoe u die te weten komt komt, vindt u op deze website.

PC start niet meer

Op een dag start uw pc niet meer op. U hoort misschien enkele geluidssignalen of ziet hooguit wat led-geflikker. Dat zijn signalen die de zogenoemde POST (Power On Self Test) van uw systeem-BIOS geeft om u duidelijk te maken dat er iets mis is en, voor zover mogelijk, wat er precies loos is. Raadpleeg dan de handleiding van uw moederbord of de site van de producent van het BIOS of de (merk)computer om te weten te komen wat precies de betekenis is van die signalen. Eventueel googelt u naar 'beep codes' of 'led codes' in combinatie met het merk en model van uw pc. U zult merken dat het vaak om geheugenproblemen gaat. De geheugenbankjes even uit de sleuven halen en ze er weer stevig instoppen ('reseat') kan helpen. Controleer tegelijk even of uw systeemkast stofvrij is en of alle ventilatoren goed draaien.

Als u een zwart opstartscherm met witte letters ziet, maar Windows niet verschijnt, komt dat meestal door een fout in de bootsector van de harde schijf. Windows 7 blijft hangen in een zwart scherm met een knipperende cursor. Vroeger - toen pc's nog een diskettestation hadden - kon u dat probleem nog wel eens oplossen door de diskette uit het diskettestation te halen en de pc te opnieuw te starten. De computer probeerde dan te starten vanaf de floppy, waarop dan geen besturingssysteem stond.

Bij Windows 7, 8 en 10 start u vanaf de installatie-dvd en kiest u de optie Uw computer herstellen. Hierna start de Windows Recovery Environment (Windows RE) op, een klein besturings­systeem met herstel­mogelijkheden. Na een klik op Opstartherstel selecteert u Hulpprogramma's voor herstel gebruiken en kiest u de bovenste optie. Recovery Environment onderzoekt dan of de MBR (Master Boot Record) defect is, of essentiële systeembestanden ontbreken en of de bootsector of de partitietabel beschadigd zijn. De RE verhelpt elk van die problemen.

Defect geheugen?

Voor acties als een bestand kopiëren, verplaatsen of verwijderen is explorer.exe verantwoordelijk. In de foutmelding staat meestal ook dat een bepaald geheugenbereik niet gelezen of beschreven kan worden. Zo'n melding kan wijzen op een defecte geheugenmodule, maar ook worden veroorzaakt door een fout in een programma waardoor explorer.exe niet meer werkt. Windows7 en 8 hebben een instrument dat het geheugen op fouten controleert. U start dat hulpprogramma door mdsched in te typen en daarna op Enter te drukken. In het volgende scherm klikt u op Nu opnieuw opstarten en zoeken naar problemen. Na de herstart komt Windows direct in het diagnose-programma. De standaardtest draait dan al, maar met F1 kiest u ervoor een uitgebreide test uit te voeren. Het programma vult alle geheugen­adressen met gegevens en gaat na of die worden onthouden. Na de test start de computer automatisch opnieuw en krijgt u de resultaten te zien.

Voor Windows gebruikt u een programma als MemTest. Als er defect geheugen ontdekt wordt, moet u nog achterhalen welke module kapot is. Daarvoor test u de modules in de pc één voor één. Is het geheugen in orde, dan heeft u te maken met een softwareprobleem. Dat kan een slecht geprogrammeerd programma of zelfs malware zijn. Controleer dus eerst het systeem met bijvoorbeeld Anti-Malware. Als deze programma's geen virus of malware vinden, controleert u de programma's die u als laatste hebt geïnstalleerd. Omdat in de melding explorer.exe staat, controleert u of een onlangs geïnstalleerd programma items heeft toegevoegd aan het snelmenu van de Verkenner. Als die namelijk niet goed zijn geprogrammeerd, geven ze foutmeldingen zodra u bestanden in de Verkenner kopieert, verplaatst of verwijdert. De tool ShellExView toont alle items van het snelmenu. Het programma kleurt verdachte items rood die niet van Windows-onderdelen afkomstig zijn. Schakel die één voor één uit met F7. Start vervolgens de Verkenner en probeer of u nu wel bestanden kunt verplaatsen of kopiëren, zonder dat er een foutmelding verschijnt. Uiteindelijk komt u er achter welk programma de problemen veroorzaakt.

DLL-bestand zoeken

U kent vast wel de meldingen dat een bepaald dll. bestand niet door Windows kan worden gevonden. In de meeste gevalen betekent dat een zoektocht op originele installatie-cd's om het bestand te vinden. De websites dll-files en Lifewire kunnen u goede diensten bewijzen. Op de eerst genoemde site staat vrijwel ieder dll. bestand dat u wilt vinden. Maar het is soms wel lastig om het bestand te vinden door de enorme hoeveelheid reclame. De service is gelukkig gratis.