Discussiėren in de politieke arena

Terug naar cursuspagina
Etiketten plakken

Wanneer uw opponenten u op minder sportieve wijze buiten spel willen zetten, is de verdachtmaking een hulpmiddel. De formule: ja, u mag het met mij niet eens zijn dat is natuurlijk uw goed recht... is een bekende poging om de opponent te degraderen tot iemand die alleen maar opponeert om het opponeren en geen geldige argumenten heeft. Zo'n formule wordt gemakkelijk gebruikt om de discussie over bijvoorbeeld de gevaren voor de volksgezondheid van het autoverkeer te versmallen tot een minder belangrijk meningsverschil tussen twee deelnemers aan de discussie.
Met een opmerking als dat is weer prietpraat van een milieugroep wordt u een etiket opgeplakt. Elke opmerking die u nog maakt wordt daarmee in verband gebracht. Reageer daarop met een uitspraak als het heeft geen zin elkaar in hokjes op te stoppen, ik stel voor om het zakelijk te houden.
Wie zijn opponenten kan etiketteren als een groep onpraktische wereldverbeteraars heeft zich ontslagen van de verplichting om in te gaan op de argumenten van die groep. Een voorbeeld vinden we in de discussie rond de uitbreiding van de luchthaven Schiphol. Een aantal politici, maar zij niet alleen, typeert de tegenstanders van de uitbreiding van Schiphol als aanhangers van een wereldbeeld, waarin de luchtvaart het symbool is van een dolgedraaide uitputtingseconomie en de milieuverontreiniging. Veel van de argumenten van hun opponenten zijn nu bij voorbaat al ontzenuwd. Die argumenten komen immers voort uit een bepaalde visie die nauwelijks ernstig te nemen is? Dus zijn de argumenten zelf ook 'besmet'. Wanneer de betreffende politici op hun beurt geëtiketteerd worden als verblinde aanhangers van een visie waarin de luchtvaart dienst doet als een vliegwiel voor economische groei, werkgelegenheid en andere voordelen, lijkt een gesprek tussen de partijen bij voorbaat nutteloos. De 'krommunicatie' tussen beide partijen komt dan niet zozeer voort uit verschillen van mening over technische aspecten als geluidshinder of veiligheid als wel uit volstrekt verschillende wereldbeelden.