Pagina Menu

Windows7 in een bestaand netwerk opnemen

Computers met Windows 7 zijn gemakkelijk te koppelen aan een netwerk met andere Windows 7 computers. Om Windows 7 samen te laten werken met Vista is wat moeilijker geworden. Als u een nieuwe pc met Windows7 in uw netwerk opneemt, kan die de andere computers vrijwel direct "zien". Om echter door de anderen gezien te worden, moet u eerst wat kunstgrepen toepassen. Is uw Windows7-machine voor het eerst met uw thuisnetwerk verbonden, dan krijgt u waarschijnlijk het venster "Netwerklocatie instellen" te zien. Dat betekent dat Windows7 de aanwezigheid van het netwerk heeft ontdekt en nu wil weten om wat voor soort netwerk het gaat. U ziet in dat venster drie opties: Thuisnetwerk, Bedrijfsnetwerk of Openbaar netwerk. Wanneer u voor Thuisnetwerk kiest, worden alle netwerkinstellingen bijna automatisch voor u ingesteld. U kunt dan het internet op, maar via het netwerk is alleen de Windows7-computer te zien. De andere pc's worden nog niet herkend omdat Windows7 niet bij de juiste werkgroep is aangesloten. eerst moet u weten wat de juiste naam is. Daartoe klikt u in een Windows Vista-computer met de rechter muisknop op Deze Computer en kiest u voor het tabblad Computernaam. Daar vindt u de werkgroepnaam, bijvoorbeeld MSHome. Klik nu in Windows7-machine op de Start-knop en met de rechter muisknop op Computer. Kies voor Eigenschappen en klik in het venster dat verschijnt links op Geavanceerde systeeminstellingen. Ga naar het tabblad Computernaam en klik de knop Wijzigen om de juiste naam voor de Werkgroep in te voeren. Klik daarna op OK. Start de computer opnieuw om de wijzigingen door te voeren.

Netwerkkaart instellen

Na installatie van de netwerkkaart (draadloos of gewoon) verschijnt gewoonlijk de Windows 7 netwerk wizard vanzelf. Deze wizard gaat stap voor stap langs de belangrijkste instellingen. Let wel op, Windows 7 maakt het net als Vista niet echt gemakkelijk om de werkgroepnaam in te vullen. Windows 7 vraagt namelijk niet aan de gebruiker of de werkgroepnaam van het huidige netwerk gebruikt mag worden. Dit is voor de thuisgebruiker namelijk de meest logische keuze, Windows 7 maakt zijn eigen keuze. Gelukkig kan er heel weinig misgaan. Meestal hoeft de netwerkkaart niet ingesteld te worden omdat de automatische instellingen meestal wel voldoen. Let er wel op dat elke computer dezelfde werkgroepnaam heeft of krijgt en zorg er voor dat de firewall het gebruik van een lokaal netwerk toestaat. En let op, sommige firewalls bieden internet security en daarmee een firewall die een thuisnetwerk in de weg kan zitten. Aandachtspunten zijn nu de thuisgroep en de optie 'gebruikersnaam/wachtwoord gebruiken' of 'laat de keuze over aan Windows'.
Lees goed wat er staat, Windows geeft een vrij duidelijke uitleg. Bedenk dat de Windows help ook nog een schat aan informatie biedt.

Heel soms mislukt het uitvoeren van de Netwerk Wizard. Raak dan niet in paniek. Soms vindt Windows zelf een oplossing en soms ook niet. Soms helpt het om systeemherstel uit te voeren om zo naar een eerdere toestand terug te gaan. Controleer eventueel de firewall instellingen nog eens.

Belangrijk: zolang de netwerk wizard niet (juist) is uitgevoerd op de Windows 7 computer zelf, zal die computer in het algemeen niet zichtbaar zijn voor andere computers. Vergeet ook niet om een map en/of station te delen, want als er niks is gedeeld, zal het netwerk ook niks laten zien. Mocht de computer op een andere computer zichtbaar zijn, dan zijn de instellingen mogelijk (bijna) in orde. Klik op de computer en kijk of de gedeelde map en of station zichtbaar is. Zo ja, ga dan na of de gedeelde map of station ook toegankelijk is.
Niet zichtbaar? Loop de instellingen nog eens na. Niet toegankelijk? Probeer in plaats van een geldige gebruikersnaam eventueel 'iedereen' (apart in te stellen).

Netwerkkaart instellen voor draadloos

Voor een draadloos netwerk moet in het algemeen nog wat meer worden ingevuld. Bijvoorbeeld de naam van het draadloze netwerk en de beveilingscode voor de WPA bescherming om het netwerk te beveiligen. Het is belangrijk om het verschil tussen een openbaar netwerk en thuisnetwerk te begrijpen en daar ook echt rekening mee te houden, Openbaar staat zo'n beetje gelijk aan gevaarlijk en is dus ook echt bedoeld voor netwerken die niet tot uw thuisnetwerk behoren. Het is zeer ongebruikelijk om bijvoorbeeld bestandsdeling toe te staan op een openbaar netwerk.

Soms worden de problemen veroorzaakt doordat een schakelaartje, of iets dergelijks, niet goed staat. Ingeval van problemen, lees dan voor de zekerheid eerst Windows Vista: Het draadloze netwerk werkt niet goed ... voor aanvullende informatie. Vanuit het Netwerkcentrum kunnen de meeste netwerkinstellingen worden gecontroleerd of worden gewijzigd. Snel opstarten kan door op de taakbalk in het netwerksymbool op de rechtermuistoets te klikken en vervolgens te kiezen voor Netwerkcentrum openen. De opdrachten Draadloze netwerken beheren, Adapterinstellingen wijzigen, Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen en het maken van een nieuw netwerk, dat kan allemaal via dit venster.

Firewall

Via de help in Windows (klik op Start, klik op Help en ondersteuning), kunt u informatie vinden over dit onderwerp.

Internet delen

Gewoonlijk wordt dit ingevuld via de Netwerk wizard. Windows 7 beschikt over goede help informatie, maak er gebruik van.

Bestands -en printerdeling

Ook dit wordt gewoonlijk ingesteld via de Netwerk wizard. Er is wel één groot verschil. Een printer die gedeeld moet worden, dat moet nog wel worden ingesteld. Om bestanden te delen moet er wel tenminste één gedeelde map of gedeeld station zijn, want anders is er nog niets om te delen. Voor het gebruik in combinatie met Windows Vista zijn toch al vrij snel geavanceerde instellingen nodig. De C:-schijf delen lijkt niet mogelijk, een map delen op de C:-schijf dat lukt wel. Windows 7 beschikt over een goede help informatie.

Het werkt niet?

Dat probleem treedt vaak op in een thuisnetwerk met meerdere computers die niet allemaal gebruik maken van Windows 7. Maar Windows 7 systemen onderling leveren ook nogal eens problemen op. Misschien lijkt het normaal dat computers met hetzelfde besturingssystemen probleemloos met elkaar kunnen samenwerken. Dat is een misverstand. Niet iedere computer gebruikt namelijk dezelfde firewall of virusscanner, bovendien moet deze software nog goed ingesteld staan. Netwerken tussen Windows 7 en Vista PC's kunnen nogal eens wat problemen opleveren. Hier volgen enkele van de meest voorkomende:

Windows 7 ziet de Vista PC niet in het netwerk

Een veel voorkomend probleem is dat de Windows 7 PC de Windows Vista PC niet 'ziet' in het netwerk. Vreemd genoeg staat de Vista PC wel in de netwerkkaart, maar kan daar niet aangeklikt worden. Ook is de Vista PC wel te benaderen via het netwerkpad \\COMPUTERNAAM.

Vaak is dit probleem op te lossen door op de Vista PC het TCP/IPv6 protocol te installeren.
Dit doe je als volgt:

- Klik Start > Configuratiescherm > Netwerkverbindingen.
- Rechtsklik op de actieve netwerkverbinding en kies Eigenschappen.
- Klik op Internet Protocol (TCP/IP) en dan op Installeren.
- Klik op Protocol en dan op Toevoegen.
- Kies voor Microsoft TCP/IP version 6 en klik op OK. TCP/IPv6 wordt nu geïnstalleerd.
- Sluit het dialoogvenster Netwerkverbindingen en herstart de PC. De Vista PC is nu zichtbaar in het netwerk en aanklikbaar in de netwerkkaart.

Melding toegang geweigerd gedeelde mappen

Een veelgehoord probleem is, de toegang tot gedeelde mappen wordt geweigerd. Je ziet dan een melding als: U heeft geen toegang tot \\MSI\Users\. Neem contact op met uw netwerkbeheerder om toegang te vragen.

Er kunnen meerdere redenen zijn voor deze melding:

Verkeerde instellingen in het Netwerkcentrum

- Ga naar Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen in het Netwerkcentrum. Loop de volgende instellingen na:
- Netwerkdetectie > ingeschakeld
- Bestands- en printerdeling > ingeschakeld
- Openbare mappen delen > ingeschakeld
- Met wachtwoord beveiligd delen > uitgeschakeld

Onvoldoende rechten

Ga naar de Eigenschappen van de gedeelde map. Klik op het tabblad Delen en daarna op de knop Rechten. Hier moet Iedereen (Everyone) in ieder geval leesrechten hebben. Dit moet ook het geval zijn op het tabblad Beveiliging.

Als Iedereen (Everyone) ontbreekt kunt u die toevoegen door op de knop Toevoegen te klikken. In het volgende scherm typt u dan Iedereen (Everyone) en klik op OK. Zorg ervoor dat Iedereen voldoende rechten heeft door de vinkjes te zetten onder Toestaan.

Alle PC's in het netwerk hebben verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden

Zorg dat alle PC's in het netwerk dezelfde gebruikersnamen en wachtwoorden hebben. Dit stel je in via Gebruikersaccounts in het Configuratiescherm. Zet dan Met wachtwoord beveiligd delen op ingeschakeld via Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen in het Netwerkcentrum. Overigens kunt u een gebruiker automatisch laten inloggen, zodat u geen wachtwoord hoeft in te typen tijdens het opstarten.

De firewall blokkeert netwerkverkeer

Soms kan de firewall netwerkverkeer blokkeren. Dit kunt u testen door de firewall tijdelijk uit te schakelen.
Is netwerkverkeer dan wel mogelijk, dan is de firewall de boosdoener. Kijk in de helpbestanden van de firewall hoe u netwerkverkeer kunt toestaan.

Toegang geweigerd tot een gedeelde externe harde schijf

Een ander bekend probleem. U hebt een gedeelde externe harde schijf aangesloten op een Vista PC in een netwerk. U krijgt de melding dat toegang tot het apparaat geweigerd wordt, omdat er te weinig ruimte zou zijn op de server om de opdracht uit te voeren. Vaak is de oorzaak een te kleine IRPStackSize in het Register. Om die aan te passen opent u regedit.exe en zoekt u de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Services \ LanmanServer \ Parameters
Dubbelklik in het rechtervenster op IRPStackSize en verhoog deze waarde in stapjes van 3, totdat de melding wegblijft.
Mocht de waarde IRPStackSize ontbreken, dan kunt u die aanmaken door op Bewerken > Nieuw > DWORD (32-bits)-waarde te klikken. Noem die IRPStackSize en geef de waarde 15, dat is de standaardwaarde, verhoogd met 3.