Wisselen tussen (draadloze) netwerken

Heeft u mobiele apparaten waarmee u regelmatig moet switchen tussen verschillende (draadloze) netwerken, dan moet u telkens wanneer u bijvoorbeeld de tablet of laptop op een ander netwerk wilt aansluiten, de instellingen aanpassen. Er zijn twee programmaatjes die u daarbij helpen: Net Profiles en NetSetMan. Beide programma's leggen de instellingen per netwerk in een apart profiel vast zodat slechts één handeling nodig is om de instellingen voor het gewenste netwerk te activeren. In zo'n netwerkprofiel worden de volgende instellingen opgeslagen:

Zo'n netwerkprofielis handig wanneer u met uw laptop of mobiele apparaten in allerlei omgevingen (thuis, school, werk) contact wilt maken met verschillende netwerken.

Net Profiles

netprofiles1.png Automatisch wisselen tussen de aangemaakte draadloze netwerken

netprofiles.png Instellingen draadloos netwerk vastleggen

 

Net Profiles biedt een onbeperkt aantal netwerkprofielen. Via Options > Select Your Language kunt u de taal van de gebruikersinterface wijzigen in Nederlands. Een netwerkprofiel is handig wanneer u met uw laptop in allerlei omgevingen (thuis, school, werk) contact maakt met verschillende netwerken. U kunt dan de verschillende netwerk-instellingen, -mappen en -printers in een bestand vastleggen. Al naar gelang uw locatie opent u vervolgens zo'n bestand. In één keer zijn dan alle instellingen aangepast aan de omgeving. Net Profiles herkent ook draadloze netwerken en is dus onder alle omstandigheden bruikbaar. Met behulp van Net Profiles kan een profiel automatisch worden geactiveerd wanneer Windows het bijbehorende draadloze netwerk ontdekt. Het automatisch switchen tussen profielen kan worden in- en uitgeschakeld via de menubalk: Optie: Niet vragen voor automatisch activeren van Draadloos profiel. Het automatisch activeren van een draadloos netwerk kan alleen wanneer de bij het netwerk behorende SSID (de naam van het draadloze netwerk) op tabblad Draadloos is vermeld. Gebeurt het wisselen tussen netwerken handmatig, dan is het praktisch om snelkoppelingen naar de verschillende profielen aan het bureaublad toe te voegen (via de menubalk van Net Profiles: Bestand, Maak een snelkoppeling op Buroblad).

NetSetMan

 

 

Met NetSetMan kunt u schakelen tussen 6 verschillende profielen. Via Options, Preferences kunt u de taal van de gebruikersinterface in het Nederlands veranderen. De instellingen van een profiel worden per tabblad opgeslagen en kunnen via het icoontje in het systeemvak worden geactiveerd. In het programma zelf kunt u een profiel ook met de knop Activeren oproepen. Via Options > Preferences wijzigt u de taal van de gebruikersinterface in Nederlands. NetSetMan is overigens niet in staat een netwerk automatisch te ontdekken om vervolgens aan de hand daarvan het betreffende profiel te activeren.

let opZie ook de tool AutoRoute SMTP (download: mailutilities.com/ars) voor het automatisch laten wisselen tussen de in het e-mailprogramma ingestelde SMTP-servers naar gelang de gebruikte internetverbinding.

Angry IP Scanner

Angry IP Scanner profileert zichzelf weliswaar als een internet-monitoringtool, maar u kunt dit programma ook gebruiken als u niet precies weet welk IP-adres een bepaald apparaat heeft of wanneer u wilt weten welke apparaten actief zijn binnen een bepaald IP-bereik. Deze Java-applicatie is beschikbaar voor Windows, OS X en Linux en kan ook zonder installatie opereren. Sommige beveiligingstools markeren de download als verdacht, maar die waarschuwing kunt u negeren. Het werkt eenvoudig: u bepaalt eerst het gewenste IP-bereik en even later verschijnen de gevraagde adressen. U ziet dan welke systemen actief zijn (inclusief hostnaam).

IP-adres en netwerksleutel vinden

IP-adres vinden

In een netwerk worden gaandeweg steeds meer netwerkapparaten opgenomen. Niet alleen pc's, maar ook printers, mediaspelers, routers, televisies, enz. Soms hebt u het ip-adres van een netwerkapparaat nodig voordat u het kunt benaderen via bijvoorbeeld een lokale webserver. Als de ip-adressen automatisch via dhcp worden uitgedeeld, zijn ze niet eenvoudig te vinden. Dat is waar het programma Angry IP Scanner van pas komt.

Bij het installeren ervan gebruikt u als ip-bereik het ip-bereik van uw lokale netwerk. Daarna neemt een klik op de knop Start u al het verdere werk uit handen. U kunt één van de kolomkoppen Ping en Hostname gebruiken voor een handige sortering van de lijst met treffers.

Netwerksleutel opvragen

Als u in het netwerk met kabel zit, gaat u naar de router via Start > Uitvoeren. In het Opdrachtvenster tikt u cmd. Vervolgens komt er een zwart scherm. Daarin typt u ipconfig, zoek vervolgens naar de default gateway meestal is dit 192.168.0.1 of 192.168.1.0. Dit adres tikt u in de webbrowser en vervolgens meldt u zich aan met de inloggegevens. U kunt de gewenste gegevens inzien bij Draadloze instellingen.

Netwerk herstellen

Internetstoringen zijn vervelend en soms niet eenvoudig op te lossen. Ligt het probleem bij je modem, aan de draadloze verbinding, het aansluitkabeltje of een verkeerde Windows-instelling? Meestal bewandel je op je zoektocht diverse wegen, waarbij je steeds een onderdeel uitsluit.

Het programma NetAdapter Repair All In One biedt een complete oplossing om problemen met uw netwerkadapter en internetverbinding op te lossen. Hierbij worden geen stuurprogramma's bijgewerkt, maar gaat het vooral om het herstellen van technische instellingen. Installatie is niet nodig. Gebruik uw rechter muisknop op het downloadbestand van NetAdapter Repair All In One en voer het uit als Administrator. Alleen dan zijn alle functies beschikbaar. NetAdapter Repair All In One toont een overzicht van uw IP-instellingen en heeft voor de reparatie hulpmiddelen aparte knoppen aan de linkerkant van uw scherm. Het gaat om instellingen die een normale sterveling niet voor elkaar krijgt omdat er een speciaal commando voor nodig is. Klik bijvoorbeeld op Release and renew (...) om uw IP-adres te vernieuwen. Als sommige websites plotseling niet meer correct werken, kan dit te maken hebben met aangepaste beveiligingsinstellingen of internetopties. Met Reset internet options herstelt u dit. Als sommige websites niet bereikbaar zijn, biedt Flush DNS cache soms uitkomst. Klik op Enable wireless adapters om een eventueel gedeactiveerde wifi-adapter weer in te schakelen. U kunt meerdere opties aanvinken en met de knop Run All Selected de reparaties laten uitvoeren.

Reset-TCPIP (geschikt voor Windows Vista, 7, 8.1) richt zich specifiek op technische TCP/IP-instellingen in Windows. Het gebruik is eenvoudig en biedt geen enkele garantie op succes, maar u sluit wel snel uit dat er iets mis is met een IP-instelling. Vink de onderdelen aan die u wilt repareren en klik op Apply. U wTCP/IP-instellingen en (bijna) al het gerelateerde worden teruggezet naar de standaardinstellingen.

Spiceworks

Als systeem- en netwerkbeheerder weet u natuurlijk graag welke hardware, software en services zoal geïnstalleerd zijn op de apparaten in uw netwerk. Die kennis kan u helpen bij het snel diagnosticeren van problemen. Daar bestaan weliswaar desktoptools voor, zoals het ingebouwde Systeeminformatie of Speccy, maar dikwijls is het lastig of zelfs niet mogelijk om informatie van andere netwerktoestellen centraal binnen te krijgen. Bovendien zijn de gegevens vaak beperkt, vooral naar software en services toe. U bent beter af met een omvattender programma als Spiceworks, dat u ook in grotere netwerken kunt inzetten. Een bijkomend voordeel van Spiceworks is dat het programma werkt zonder dat u clientsoftware op de diverse systemen hoeft te installeren.

Spiceworks is een echte netwerkoctopus, met tentakels naar MDM (mobile device management), servermonitoring en een centrale helpdesk toe. Wij houden het hier echter bij een introductie tot de module netwerkinventarisatie.

Installatie Spiceworks

Surf naar spiceworks en klik op Download inventory. Na het aanmaken van een gratis account kunt u de tool downloaden en installeren. Eventuele waarschuwingen van uw beveiligingssoftware (zoals Windows SmartScreen) mag u negeren. U mag de voorgestelde poort (80) voor de webserver accepteren, tenzij u op dat poortnummer al een andere service hebt draaien. Druk op Next (2x), op Install en op Continue. Slaat uw firewall (een paar keer) alarm, maak dan telkens duidelijk dat het om een bonafide toepassing gaat. Even later start de webserver op en verschijnt na uw aanmelding de webpagina van Spiceworks. Hier klik op Discover My Devices en vervolgens op Inventory Management. Vervolgens vult u het account in waarmee u op alle aangesloten toestellen lokale administratorrechten hebt. U doet er goed aan op elk toestel hetzelfde administratoraccount te gebruiken. Spiceworks kan zowel met Windows-, OS X- als Linux-toestellen overweg. Klik daarna op Go to Inventory.

Inventarisatie

Het komt er nu op aan een scan uit te voeren op uw netwerk. Daarvoor opent u bovenin het uitklapmenu bij My Network en kiest u Scan. Als het goed is verschijnen de netwerktoestellen bij You have inventoried. Lukt het niet, klik dan het tandwielpictogram bij Settings aan. Ga na of het IP-bereik bij Your Network correct is (bijvoorbeeld 192.168.0.1-254). Via het potloodpictogram kunt u dit bereik desnoods aanpassen of u voegt er een ander bereik aan toe met de knop Find More Devices. Raadpleeg desnoods het venster 'Spiceworks troubleshooting' verderop in dit artikel. Het kan natuurlijk even duren voor alle gedetecteerde systemen zijn geïnventariseerd. Om naderhand snel de informatie van een bepaald systeem te krijgen, kiest u My Network / Devices en klikt u het gewenste systeem aan. Of u opent het tabblad Dashboard en klikt het systeem aan in het paneel Inventory Summary. U zult ervan versteld staan hoeveel informatie u binnenkrijgt op de diverse tabbladen, zoals General Info, Configuration, Software, Network Shares enzovoort.

Monitoring

Spiceworks biedt weliswaar een aparte monitoringmodule aan, maar die richt zich vooral op grotere netwerken (met servers en beheerde switches). Echter, omdat Spiceworks Inventory op uw 'centrale' computer op de achtergrond actief is, wordt de informatie over de systemen voortdurend bijgewerkt, wat ook de nodige mogelijkheden op het gebied van monitoring biedt. Zo vind je op het tabblad Dashboard het paneel Alerts. Hier krijgt u bijvoorbeeld te zien wanneer de inktvoorraad van een printer bijna op is, wanneer een schijf vol loopt of wanneer de netwerkconfiguratie van een toestel is gewijzigd. U kunt zelf bepalen welke meldingen u op welke manier te zien krijgt. Ga daarvoor naar Settings / Inventory / Monitors & Alerts. Hier kunt u precies aangeven welke gebeurtenissen Spiceworks in de gaten moet houden (zet een vinkje bij On) en bij welke u een e-mail wilt ontvangen (zet een vinkje bij Email). Via de knop Add Monitor voegt u nog extra controles toe. De e-mailinstellingen regelt u in de rubriek Email Settings.

Spiceworks trouble­shooting

Lukt het Spiceworks maar niet om toegang te krijgen tot bepaalde apparaten, ga dan na of de WMI-service op die systemen wel actief is. Als het een Windows-pc is, drukt u op dat systeem op Windows-toets+R, voer services.msc uit en start de service Windows Management Instrumentation. Nog steeds niet? Schakel op die pc dan tijdelijk de firewall uit. Lukt het dan wel, dan moet je daar bepaalde poorten openzetten die WMI nodig heeft. Voor de Windows Firewall kan dat in een notendop als volgt. Zoek naar firewall en klik op Windows Firewall met geavanceerde beveiliging. Klik op Regels voor binnenkomend verkeer en ga in het regeloverzicht na of de alle regels voor Windows Management Instrumentation wel zijn ingeschakeld, althans voor het privé- (of domein-)netwerk. Blijven de problemen dan moet u dieper graven: zie tiny.cc/swwmi en tiny.cc/swfw.

Bestanden uitwisselen tussen besturingssystemen

Het delen van bestanden via een thuisnetwerk is eenvoudig wanneer u allemaal met dezelfde Windows-versie werkt op computers met Windows. Er kunnen echter problemen ontstaan wanneer er een Mac of Linux in het spel is of wanneer u iets van of naar een smartphone of tablet wil sturen. Met Dukto zou het uitwisselen van bestanden geen probleem meer moeten opleveren. Dukto is er voor alle gangbare besturingssystemen en mobiele apparatuur.

Zorg ervoor dat uw apparatuur draadloos of bedraad verbonden is met hetzelfde netwerk. Start Dukto op de apparaten waarmee u gegevens wilt uitwisselen. De verschillende computers verschijnen in het Dukto-venster. Sleep de bestanden die u wilt kopiëren via het netwerk naar het Dukto-venster (of gebruik de knop Send files of Send a folder). De bestanden worden direct verzonden en op het andere apparaat ontvangen en automatisch opgeslagen.

DiskCheckUp

Een klassieke harde schijf is nog zowat het enige mechanische onderdeel in een computer en dus per definitie aan slijtage onderhevig. Nagenoeg alle schijven hebben echter een zekere intelligentie ingebouwd, die gebruik maakt van allerlei sensoren om je op naderend onheil te attenderen. Deze functie luister naar de naam S.M.A.R.T (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology). Met de gratis tool DiskCheckUpkunt u die informatie van de aangesloten schijven opvragen. U kunt ook een waarschuwing krijgen wanneer een bepaalde drempelwaarde, evenals een instelbare schijftemperatuur, overschreden wordt. Dat kan via een pop-upvenster en in principe ook via e-mail.

Wireless Network Watcher

networkwatcher.png

Wireless Network Watcher doet anders dan de naam doet vermoeden, ook uitstekend dienst op een bedraad netwerk.

 

 

 

 

Wilt u gegevens hebben over de apparatuur die is aangesloten op uw netwerk dan is het al eerder genoemde Wireless Network Watcher een geschikt hulpje. Hiermee ziet u van ieder apparaat het IP-adres, MAC-adres, de fabrikant en de apparaatnaam. Handig als u iets moet instellen én om te weten te komen of er onbedoelde gebruikers toegang hebben tot uw netwerk.

Netwerkscanner

Geschikt voor: Windows 7, 8(.1), 10

Network Scanner speurt uw netwerk af en toont alle gevonden apparaten in een overzicht. De apparaten kunnen draadloos of bedraad verbonden zijn. De scanner is handig voor systeem­beheerders in kleine bedrijven, maar ook als u vermoedt dat iemand meelift op uw wifi-verbinding. Laat Network Scanner een overzicht van al uw apparaten maken en kijk of de apparaten wel echt van u zijn. Als u apparaten niet herkent, ga dan als volgt te werk. Schakel alle apparaten uit behalve de computer, modem en eventueel losse draadloze router. Laat Network Scanner uw netwerk onderzoeken. Gebruik de rechter muisknop en label al je apparaten via Edit comment. Schakel uw andere apparaten een voor een in en label ze met Network Scanner. Komt u apparaten tegen die u niet kent? Dan lift 'de buurtman' misschien mee op uw wifi en wordt het tijd om de beveiliging aan te scherpen.

Network Scanner is gratis voor persoonlijk gebruik. Wel dient u een kosteloze licentiecode aan te vragen om Network Scanner te gebruiken.. U kunt daarvoor een tijdelijk mailadres gebruiken

Als u de website 10 Minute Mail bezoekt, krijgt u een mailadres toegewezen dat tien minuten blijft bestaan. Dat is voldoende om een mail binnen te krijgen om een dienst of programma te activeren. 10 Minute Mail kent geen instellingen en werkt direct vanuit uw browser. Als u meer tijd nodig hebt, kunt u het mailadres met één muisklik nog eens tien minuten laten bestaan.