Pagina Menu

KVM-switch met software

cursorverschuiven.jpg

 

 

Als u meerdere computers op uw bureau hebt staan, weet u waarschijnlijk dat het een ergernis is om meer dan één toetsenbord en muis te gebruiken. Daar bestaan oplossingen voor. Één daarvan kent u wel: schakelkastjes, ook wel kvm-switches genoemd, waarmee u met één muis en één toetsenbord twee pc's kunt bedienen. KVM staat voor Keyboard, Video, Mouse. Maar dat schakelen kan ook via programmaatjes. Die bieden bovendien nog meer mogelijkheden. Voorbeelden daarvan zijn Mouse without Borders van Microsoft, Synergy en Input Director.

Deze software-alternatieven voor een hardware-KVM, zoals Synergy schakelen in software en verzenden de signalen via netwerkverbindingen. Het voordeel van deze methode is dat de hoeveelheid bedrading minder is dan bij het gebruik van hardware switchen. U kunt bovendien overschakelen door de muisaanwijzer te slepen naar een ander scherm (en computer). Eigenlijk wordt enigszins verborgen dat u in feite op twee aparte computers werkt. Het nadeel is dat deze producten het toetsenbord en de muis ondersteunen, maar niet de videosignalen, zodat ze vooral bruikbaar zijn wanneer elke pc zijn eigen scherm heeft.

Mouse without Borders

Met Mouse without Borders kan een gebruiker met één muis en toetsenbord verschillende Windows computers bedienen, waardoor het lijkt alsof de gebruiker één pc met vier monitoren heeft.

Slepen en Plakken van de ene pc naar een andere werkt ook, zodat bestanden kunnen worden gekopieerd. De enige voorwaarde om het programma te laten werken, is dat alle machines met hetzelfde lan-netwerk verbonden zijn en dat de toepassing, die slechts 1,1MB groot is, ook op de andere machines is geïnstalleerd. Na installatie op de eerste pc krijgt u een beveiligingscode, die u gebruikt om Mouse without Borders op de andere pc's aan elkaar te 'koppelen'.

Installatie
kvmsettings-screen.jpg

Figuur 1 Het Settings venster toont een lijst (maximaal vier) met verbonden computers

Download en installeer het bestand MouseWithout­BordersSetup.msi op uw eerste PC. Het programma verschijnt in de windows systeembalk. U ziet een “Let’s get started” bericht dat vraagt of u het programma al op een andere pc hebt geïnstalleerd. Laat dat bericht open en installeer het programma op de tweede pc die u wilt controleren. Na die installatie ziet u daar een zelfde “Let’s get started” bericht.

Als de software op de beide pc's staat, kiest u er één als uw primary of local pc, dat wordt degeen van waaruit u de andere bedient. Klik de Yes knop op de “Let’s get started” message. U ziet een venster dat u vraagt een security code en computernaam in te vullen.

Op de tweede computer klikt u op No in het “Let’s get started” bericht. U ziet dan een venster met de security code en de computernaam voor die computer. Vul die informatie in op de primary of local pc en klik op de verbindingsknop. Mouse Without Borders localiseert dan de tweede pc. Klik dan op Next in het Success scherm en klik op Done. U kunt nu hetzelfde venster op uw tweede pc sluiten.

U ziet nu de namen van beide pc's in het gedeelte Machine Matrix in venster Mouse Without Borders Settings (zie Figuur 1). Klik op de knop Apply om de verbinding tussen beide pc's tot stand te brengen.

Als de verbinding tot stand gekomen is, kunt u door een druk op de betreffende hotkey met muis en toetsenbord een andere pc besturen. Standaard verkrijgt u met de toetscombinatie Ctrl+Alt+F1 de controle op de pc die op de eerste positie in de Machine Matrix staat. Met Ctrl+Alt+F2 krijgt u controle over de pc die in de tweede positie staat. U kunt de volgorde van de pc's veranderen door ze in het Machine Matrix venster naar een andere plaats te slepen.

kvmopties.jpg

Figuur 2 De tab Other Options biedt u een aantal andere functies

U kunt ook door bewegen van de muis de bediening van de ene naar de andere pc overschakelen. Als u de muis naar de rechter zijde van het scherm brengt, schuift de controle door naar de tweede pc. Brengt u de muis naar de linker rand van het scherm dan verschuift de controle naar de eerste pc. De controle optie werkt dus naar twee kanten. U kunt met de muiswijzer naar de tweede pc gaan en van daaruit de primary pc bedienen.

Wilt u de besturing van nog meer pc's koppelen, voer dan dezelfde procedure als hiervoor beschreven. Zodra u de security codes en computer namen op de local machine hebt ingevoerd en bevestigd, hoeft u de procedure niet te herhalen.

Om een bestand van de ene pc naar een andere te kopiëren sleept u een bestand naar en over de rand van het scherm. Op het scherm van de andere pc ziet u een pictogram met de naam Desktop. Laat de knop van uw muis los om het bestand te kopiëren in een map met de naam MouseWithoutBorders op de ontvangende pc.

Om tekst of een afbeelding te kopiëren selecteert en kopieert u dat item op de ene pc. breng de besturing over naar de andere pc en plak het geselecteerde item. U kunt heel wat verschillende items kopiëren, zoals Word, Excel en PowerPoint bestanden. U kunt ook bestanden van andere toepassingen snijden en plakken. Het formaat blijft daarbij hetzelfde, precies als bij kopiëren en plakken op een enkele pc. Mouse Without Borders biedt ook nog een Other Options tab (see Figuur 2). Hier kunt u bijvoorbeeld het delen van het klembord in- of uitschakelen, of de hotkeys voor verschillende functies veranderen. Deze applicatie ondersteunt ook het delen van het klembord.

Dit programma is niet zo efficiënt als een kvm-switch waarmee u verschillende pc's kunt besturen met één monitor. Maar handig genoeg voor iemand die bestanden wil verplaatsen tussen verschillende computers met een eigen monitor.

Synergy

Werkt op Windows, Mac OS X en Linux computers.

InputDirector

Het programma InputDirector is te downloaden vanaf inputdirector.com / downloads.html. Input Director moet op alle betrokken Windows computers worden geïnstalleerd, dus ook op de computer waar toetsenbord en muis worden gedeeld (ook wel de master genoemd).

Pak het bestand uit (unzip) en dubbelklik op InputDirector.v1.2.2.76.­Setup.exe (het versie nummer kan inmiddels wat verhoogd zijn). Accepteer de licentie-overeenkomst. Druk dan op Install en tot slot op Close. Het programma staat nu als snelkoppeling op het bureaublad. Input Director werkt in een master-slave setting. Dat betekent dat u het programma moet installeren op alle Windows pc's die u wilt bedienen, bijvoorbeeld een Windows 7 en een Vista-pc.

Master en slave
enablemaster

 

 

 

Bij de master-computer geeft u op met welke slaves en op welke wijze u verbinding wilt maken. Bij systemen met meerdere monitors bepaalt u de indeling van de beeldschermen.

Als InputDirector op beide systemen is geïnstalleerd en gestart, gaat u eerst naar de computer waarvan u de muis en het toetsenbord standaard wilt gebruiken. Daar klikt u in het hoofdvenster van het programma op de knop Enable as Master.

letop.pngHet is noodzakelijk dat de weergegeven computernaam (achter Hostname) per computer verschilt. Wijzig zo nodig van één of meerdere computers de computernaam.

kvm_id_notification

 

Het ID pictogram in de systeembalk is nu rood, dat geeft aan dat Input Director is ingesteld is in "master mode".

Op het andere systeem (dat u wilt bedienen via het toetsenbord van de "master-computer") klikt u op Enable as slave.

Sneltoets instellen

kvm_master_hotkey

 

 

 

 

 

 

Als u toch in het venster van de master-computer bezig bent, kunt u meteen de standaard toetscombinatie voor het activeren van het geheel wijzigen in een combinatie die gemakkelijker te bedienen is. Klik daarvoor op de knop Set Hotkey in het tabblad Main. Druk vervolgens de sneltoets-combinatie die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld Control+Alt+S. Bedenk dat Windows zelf ook diverse sneltoetsen heeft ingesteld, dus als u iets kiest dat dan een dubbele functie blijkt te hebben, kunt u later wat anders kiezen.

Wie mag met wie?
slaveconfig

 

 

 

 

Klik - nog altijd op de master-computer - op het tabblad Slave Configuration. Daar kunt u kiezen tussen twee opties. Met de eerste optie krijgt elke computer in het netwerk het recht een slave te gebruiken. Beter en veiliger is het om de optie Allow only the computers listed below to take control in te schakelen. Vervolgens geeft u het ip-adres van de slave op. Dat adres vindt u door in het hoofdvenster van InputDirector op het slave-systeem een kijkje te nemen op het tabblad Main. Daar vindt u achter Primary IP-Address het benodigde adres. Klik vervolgens op de knop Add envul in het daarop geopende dialoogvenster achter Hostname het gevonden adres in.

Ook de slave
masterconfig

 

 

 

Nadat de master is ingesteld, moet de aan te sturen computer als slave worden ingesteld. Klik bij deze computer op de knop Enable as Slave (tabblad Main) en ga vervolgens naar het tabblad Slave Configuration. Voer met de knop Add de computernaam van de master in (zie de bij Hostname weergegeven computernaam op het tabblad Main van de master). Pas vervolgens met de knop Change (bij het onderdeel Data Security) dezelfde encryptie toe als bij de master. Bij het onderdeel Slave Preferences kunt u eventueel nog enkele instellingen wijzigen. U kunt de slave bijvoorbeeld de energiebesparende instellingen van de master laten overnemen.

Ook in het slave-venster kan de master op het tabblad Slave Configuration worden toegevoegd. Op die manier houdt u controle over over wie wat op het netwerk kan overnemen.

De slave nogmaals toevoegen
kvm_monitorsetup

 

 

 

 

Klik op de master-computer op het tabblad Master Configuration en daar op de knop Add. In het daarop geopende venster vult u in het veld achter Hostname het eerder gevonden ip-adres van de slave-computer in. Het poort-adres moet ongewijzigd blijven, klik dus meteen op OK.

Gelijk opstarten

Een slave kan pas worden aangestuurd wanneer Input Director op zowel de master als de slave is opgestart. Volgens de standaard instellingen start het programma echter niet automatisch met Windows op. Zowel in het master- als slave-venster kunt u op het tabblad Global Preferences aangeven of InputDirector tegelijk met Windows mag starten. Wilt u dat niet, schakel dan het selectievakje voor de optie Run Input Director on Startup uit. Vergeet daarbij niet aan te geven of Input Director dient te worden opgestart als master (activeer optie Input Director is enabled as a Master) of als slave (activeer optie Input Director is enabled as a Slave).

Multimonitor in software

Als u op de eerder gedefinieerde sneltoets drukt, blijkt Input Director u een multimonitor-systeem te hebben bezorgd. Als u bijvoorbeeld het beeldscherm van de slave rechts naast de master hebt staan, beweegt u uw muis zo van het ene naar het andere scherm.

Met deze instelling kan nog wel eens onbedoeld van beeldscherm worden gewisseld (bijvoorbeeld wanneer de muis even in de buurt van een hoekpunt van de monitor komt). U kunt dat oplossen door de optie Don't allow transition near a monitor's corners op het tabblad Master Preferences in te schakelen (scroll even naar beneden als die optie niet zichtbaar is). Kunt u na het uit de slaapstand ontwaken van de master niet meer switchen naar de slave, dan lost u dat meestal op door het programma te laten scannen op aanwezige slaves (klik daarvoor in het systeemvak met rechts op het programma-icoon van Input Director en selecteer de optie Rescan Slave-systems (of via de knop Scan Slaves op tabblad Master Configuration).

Andere mogelijkheden om van het ene naar het andere systeem over te schakelen zijn: gebruik van de ingestelde sneltoetscombinatie, een dubbelklik aan de rand van het scherm of de muisaanwijzer een bepaalde tijd stil houden.

Er is ook een optie waarbij u een slave overslaat als die niet nodig is voor de taak waaraan u werkt. Door de sneltoetscombinatie in te drukken kunt u die slave weer inschakelen. Via de algemene instellingen kunt u Input Director tegelijk met Windows laten starten en de computer als slave of master instellen. Dat komt goed van pas bij slave-systemen die u opnieuw wilt opstarten maar waarvan u muis en toetsenbord heeft ontkoppeld. Ook kunt u het delen van klembord- of bestandsoverdracht tussen de computers inschakelen. Daarvoor activeert u de optie Share Clipboard op het tabblad Global Preferences geactiveerd.

Input Director is dus veel meer dan alleen maar een softwareschakelaar. Het programma laat u naadloos van het ene naar andere scherm én systeem schakelen. Op het moment dat u met de muis naar een ander scherm gaat, wordt de muiscursor even voorzien van een rimpeleffect, zodat direct duidelijk is waarde cursor gebleven is. Staat uw slave-scherm aan de linkerkant, dan kunt u in het hoofdvenster van InputDirector op de master-computer op het tabblad Master Configuration klikken. Daar kunt u het slave-pictogram naar de linkerkant van de master-monitor slepen. Input Director heeft ook een slimme functie waarmee u met één klik alle systemen tegelijk kunt afsluiten.

Om te zien of Input Director ingesteld is in "slave mode", kijk naar de pictogrammen in de systeembalk (gewoonlijk te vinden in de rechter benedenhoek van het scherm). Het Input Director "ID" pictogram heeft één van de volgende kleuren:

kvm_grey_id

 

- Input Director is uitgeschakeld

kvm_green_id

 

- Input Director is ingesteld als "slave"

kvm_red_id

 

- Input Director is ingesteld als "master"

KVM-switch met hardware

kvmswitch.jpg

kvm-switch

 

 

 

Een hardware KVM switch is een kastje dat het mogelijk maakt om met 1 toetsenbord en 1 muis, twee of meer computers te bedienen. Ook heb je maar 1 monitor nodig.

Een KVM switch schakelt je toetsenbord, muis en monitor aansluitingen van de ene naar een andere computer. Op de KVM switch sluit je 3 dingen aan, namelijk:
- je toetsenbord (PS/2 of USB)
- je muis (PS/2 of USB)
- Je monitor (VGA/DVI/HDMI)

 

 

 

kvmswitch-aanluitingen.jpg

schema met aansluitingen

 

 

 

Bij de KVM Switch worden kabels meegeleverd om alles aan te sluiten. Schematisch zien de aansluitingen er dan uit zoals in de bijgaande figuur afgebeeld.

Op het kastje vind je vaak knoppen om te kiezen tussen PC 1 en PC 2. De meeste KVM switches hebben mogelijkheden om sneltoetsen in te stellen, zodat je tussen de computers kunt schakelen met behulp van een toetsencombinatie. KVM switches kun je verkrijgen in verschillende uivoeringen, omdat je tegenwoordig monitoren hebt met verschillende aansluitingen. Ook het toetsenbord en de muis kunnen verschillende aansluitingen hebben. De meeste nieuwe toetsenborden en muizen hebben nu een USB aansluiting. De nieuwe monitoren hebben meestal een HDMI aansluiting. Let er dus goed op welke aansluitingen je hebt voordat je een KVM switch aanschaft.

 

 

 

In enkele achtereen­volgende YouTube clips tonen enkele ervaren pc-gebruikers een aantal oplossingen om met een hardware kvm-switch ruimte op uw bureau te sparen.