Trage verbindingen

Een veel voorkomende klacht over netwerken is traagheid. De oorzaak van een trage verbinding is lastig te vinden, want alles werkt wel, alleen het duurt langer dan u wilt of verwacht. Er is niets echt stuk, maar de situatie kan wel verbeterd worden. Onderzoek eerst of er één bepaalde oorzaak is die de traagheid veroorzaakt. Is maar één pc traag, open dan via Ctrl+Alt+Del het Taakbeheer. Klik op het tabblad Prestaties en daarna op Broncontrole. Klik op Netwerk. Bovenin het venster ziet u alle processen op de computer die het netwerk gebruiken. Vaak steekt er één proces bovenuit dat het meeste netwerkverkeer veroorzaakt. Klik vervolgens onderin het venster op TCP-verbindingen en spoor in deze lijst hetzelfde proces op. In de kolom Extern adres ziet u waarmee dat proces communiceert. Is het een adres op het internet of een uit het thuisnetwerk? Wilt u de grootverbruiker stoppen, klik dan met de rechter muisknop op het proces en kies Proces beëindigen.

Ook bij een traag netwerk moet u zien te achterhalen waar het probleem zit. Zit dit in het internet of in het thuisnetwerk? Een manier om dit te weten te komen is met het commando traceroute. Open de Opdrachtprompt en typ het commando tracert gevolgd door de naam van een website, bijvoorbeeld tracert www.nu.nl. Druk op Enter. De computer stuurt nu een verzoek naar de website en vraagt van elke tussenliggende stap op hoelang die geduurd heeft.

De eerste stap is altijd van de pc naar de router van het thuisnetwerk en daarna volgen alle volgende routers tot aan het doel. Kijk naar de verschillende tijden van de tussenstappen. De eerste tussenstap naar de eigen router mag niet meer dan één milliseconde duren. Latere verbindingen zijn altijd veel langer en drukker. Vertraging op die stukken kunt u zelf niet beïnvloeden. Als die de oorzaak zijn, kunt u stoppen met zoeken, want het probleem ligt buiten uw macht. Met een programma als PingPlotter kunt u de traceroute ook grafisch uitvoeren. U krijgt dan extra duidelijke overzichten van de snelheid van de verbinding.

Internet werkt niet

Wanneer het niet meer lukt webpagina's te openen of apps zoals Dropbox of OneDrive te gebruiken, is DNS vaak de oorzaak. Dit is de netwerkdienst die namen van websites omzet naar IP-adressen. Op elk apparaat moet daarvoor minimaal één DNS-server bekend zijn. In het thuisnetwerk is de router vaak ook DNS-server. Wil een pc naar www.infocomputer.webege.com dan vraagt die aan de DNS-server, dus aan de router, welk IP-adres daarbij hoort. De router vraagt het op zijn beurt aan de DNS-server van de internetprovider. Die is veel groter, die weet dat óf vraagt het nog weer aan een andere DNS-server.

Gebruikt u DHCP om de apparaten te configureren, dan krijgen alle apparaten meteen het adres van de DNS-server mee. Dat is vaak het adres van de router die ook DNS-server is. Als alle apparaten maar één DNS-server kennen, maakt dat het systeem wel storingsgevoelig. U kunt op een pc tot wel drie DNS-servers configureren. U kunt bijvoorbeeld ook een DNS-server van de provider opgeven en een van de publieke DNS-servers van Google of OpenDNS. Log in op de router en ga naar de DHCP-instellingen. Klik bij Statische DNS en voer hier de aanvullende DNS-servers in. De IP-adressen van de DNS-servers van de internetprovider vindt u op de website van de provider, die van Google zijn 8.8.8.8 en 4.4.4.4 en die van OpenDNS zijn 208.67.222.222 en 208.67.220.220. Bevestig met Toepassen of OK.

Gewisseld van provider

Bent u overgestapt van provider en heeft u nu ineens problemen? Dat kan aan de IP-instellingen liggen. Voor mobiele apparaten is standaard dat een IP-adres met de bijbehorende instellingen wordt uitgedeeld via DHCP aan elke pc en tablet die zich op het thuisnetwerk aanmeldt. Maar ook voor computers die altijd op dezelfde plaats staan, werkt het goed. Netwerk­onderdelen zoals een printer, een NAS, een scanner of netwerkcamera geeft u wellicht een vast IP-adres. Vaak gaat dit mis wanneer u wisselt van provider en een nieuwe router krijgt. Die gebruikt vaak namelijk een andere IP-reeks voor het thuisnetwerk of voor de router zelf. De oplossing is: voor u de nieuwe router in gebruik neemt, zet u alle apparaten met een eigen IP-adres terug naar DHCP. Neem dan de nieuwe router in gebruik, start alle apparaten op en geef ze weer een nieuw vast IP-adres.

Plotseling geen verbinding meer

Bij plotselinge verbindingsproblemen is het verstandig eerst zowel de computer als de router opnieuw op te starten (bijvoorbeeld door de stroom er even af te halen) voordat er uitgebreid naar een oorzaak wordt gezocht. Met het commando PING (bijvoorbeeld PING 192.168.1.1, als dat het IP-adres van de router is) kan de verbinding met de router worden getest. Start daarvoor de Opdrachtprompt met het commando CMD in het uitvoer- / zoekvenster van het startmenu. Het commando IPCONFIG /all kan van pas komen bij het achterhalen van het IP-adres.

Verbindings icoontje ontbreekt

Windows toont het verbindingsicoontje rechts onder in het systeemvak, zodat de status van de verbinding snel toegankelijk is. Klik met rechts op het icoontje en vervolgens met links op Netwerkcentrum openen. Klik vervolgens op Lan-verbinding. Staat er in het gedeelte Activiteit bij het onderdeel Ontvangen 0 bytes (dus geen activiteit), dan is de communicatie met de router het probleem. Controleer in dat geval de firewall-instellingen, de kabels en reset eventueel de router.

Is het icoontje niet zichtbaar in de taakbalk? U zet het aan door met rechts te klikken op de Start knop, vervolgens klikt u met links op Eigenschappen. In het venster dat verschijnt, zet u het betreffende vinkje aan, of klik met de rechter muisknop op de taakbalk en kies Eigenschappen. Scroll vervolgens in het vak Systeem­pictogrammen naar Netwerk en kies Ingeschakeld. In Windows10 typt u in het zoekveld systeem­pictogrammen en controleert u of bij Netwerk de knop op Aan staat.

Een andere reden waarom het verbindings­icoontje kan ontbreken, is dat de betreffende hardware drivers nog niet geïnstalleerd zijn. U kunt de door de fabrikant meegeleverde verbindings­software gebruiken, de met Windows meegeleverde software werkt meestal net zo goed (zo niet beter). De software van de fabrikant kan via MSCONFIG worden uitgeschakeld (tabblad Opstarten en/of Services). Ook moet de service WLAN Auto Config voor Vista, 7, 8 of 10 op automatisch worden gezet.

Herstel verbinding na ontwaken uit de slaapstand

Duurt het vrij lang voordat de internetverbinding weer is opgebouwd nadat de computer uit de slaapstand komt? Maak dan gebruik van een statisch IP-adres in plaats van eentje die automatisch door de router wordt toegewezen. Het opnieuw opbouwen van de verbinding moet dan een stuk sneller gaan. Wordt gebruik gemaakt van meerdere draadloze netwerken, overweeg dan gebruik te maken van Net Profiles of NetSetMan (zie de pagina Naar deel 3: Meer netwerktools) om aanmeldproblemen te voorkomen.

Verlies van draadloze verbinding

Een met WPA versleutelde verbinding kan opeens wegvallen, bijvoorbeeld omdat die te veel wordt gestoord door andere apparatuur. Valt de draadloze verbinding weg, controleer dan eerst even of dit niet wordt veroorzaakt door blokkade van de firewall. Worden de problemen hiermee niet opgelost door de firewall uit te schakelen of deze zelfs in zijn geheel te verwijderen, probeer dan eens een herstart of het tijdelijk loskoppelen van de adapter of zelfs een herstart van Windows. Is het probleem ook hiermee niet opgelost, dan kan wellicht beter (het minder veilige) WEP worden gebruikt.

Tip bij stroomstoring

Is er een stroomstoring geweest, dan moet het ADSL-router vaak opnieuw worden gestart (met het aan/uit knopje of de stekker even uit het stopcontact halen).

Bestanden delen lukt niet

Zijn op een computer de overige computers die deel uitmaken van het netwerk, niet te vinden, controleer dan of de firewall op de betreffende PC de verbinding blokkeert. Controleer ook of op de betreffende computer wel bestanden zijn gedeeld (anders valt er natuurlijk niet zo veel te vinden…) en of Bestands- en printerdeling voor Microsoft netwerken is ingeschakeld. Bij Windows 8 en 7 kan het ook zijn dat nog toestemming moet worden verleend voor het delen van bestanden. Beide opties zijn te vinden via het Netwerkcentrum bij de taak Geavanceerde instellingen voor het delen).

letop.pngHet toevoegen van een dollarteken ($) aan de share-naam voorkomt dat de gedeelde map zichtbaar is tijdens het verkennen van het netwerk. Voor het openen van de map is het nu noodzakelijk de share-naam op te geven bij het maken van de netwerkverbinding (zie verderop).

letop.pngDuurt het vrij lang voordat er een verbinding is gemaakt met een van de andere computers in het netwerk? Dat komt omdat er eerst wordt gezocht naar de WINS-server waarop alle op het netwerk aangesloten computers worden geregistreerd. Dit gebeurt d.m.v. het netbios-protocol. Heeft de computer de wins-server niet kunnen vinden, dan gaat de PC zelf op zoek naar de aangesloten computers. Er worden pakketjes naar elke mogelijke computer verstuurd (broadcasting) om zodoende aangesloten computers te ontdekken. Het zoeken naar de wins-server wordt overgeslagen door de DWORD-waarde NodeType met de waarde 1 in de volgende registersleutel aan te maken:
HKLM\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ NetBT\ Parameters

letop.pngIs het niet gewenst dat de computer zichtbaar is in het netwerk? Verberg die dan met het commando net config server /hidden:yes in het opdrachtvenster. Dat opdrachtvenster bereikt u met het commando cmd via het uitvoer-/zoekvenster van het startmenu). De computer wordt weer zichtbaar door yes in no te veranderen. De huidige status kan worden achterhaald met het commando net config server.

Probleem met nieuw apparaat in netwerk

Lukt het maar niet om een internetverbinding met een nieuw notebook of tablet te activeren? Let dan eens op de grootte van de DHCP-scope. Dat is de reeks IP-adressen die de DHCP-server gebruikt om alle apparaten die het netwerk willen gebruiken, een eigen IP-adres te geven. Die scope moet minimaal zo groot zijn als het aantal apparaten in het netwerk.

Komt de DHCP-server adressen tekort, dan kunnen nieuwe apparaten niet het netwerk op. De oplossing is inloggen op de router, die vaak ook de DHCP-server is. Daar vergroot u de reeks IP-adressen die de DHCP-server mag gebruiken. Dat gaat als volgt:

Open een webbrowser en typ in de adresbalk het IP-adres van de router. Bevestig met Enter en wacht tot u kunt inloggen. Log in en zoek dan naar DHCP. Kijk bij een term als Maximum aantal gebruikers en zet dat aantal hoger. De waarde moet minimaal het aantal apparaten in het thuisnetwerk zijn plus nog wat ruimte voor nieuwkomers.

Waaruit bestaat een netwerk­configuratie

De netwerk­configuratie van een computer of tablet bestaat eigenlijk uit vier zaken: het IP-adres van het apparaat, het subnet­masker van het netwerk, het IP-adres van de router en het IP-adres van de DNS-server. Het IP-adres van de pc of tablet en de router moeten in hetzelfde netwerk zitten. Het subnet­masker bepaalt, hoe groot het netwerk is. In de meeste gevallen zal dat 255.255.255.0 zijn. Dit betekent dat van elk IP-adres in het netwerk de eerste drie blokken hetzelfde moeten zijn. Bijvoorbeeld 192.168.0 of 192.168.1, alleen het deel daarachter mag verschillen. Een pc met 192.168.0.15 en de router met 192.168.0.1 is dus goed, terwijl een tablet op 192.168.0.15 en een router op 192.168.1.1 niet goed is. Ze zitten dan in verschillende netwerken en kunnen elkaar niet bereiken. De DNS-server is het vierde belangrijke onderdeel. Die hoeft niet in hetzelfde netwerk als de router en de apparaten te zitten, maar zit dat bijna altijd wel. Vaak hebben de router en de DNS-server hetzelfde IP-adres, doordat de DNS-server een functie is van de router. Om de netwerkconfiguratie van de pc te zien, start u de Opdracht­prompt op (Windows toets+R, typ cmd en druk op Enter). In de prompt typt u het commando ipconfig /all, druk op Enter om het uit te voeren. De router heet ook wel Standaard gateway.

Netwerkprinter niet herkend

Windows 8 en 10 kunnen automatisch printers opsporen en configureren. Wanneer Windows opstart, scant het gelijk het netwerk naar de aanwezigheid van apparaten, waaronder nu ook printers. Vindt Windows een printer, dan zal het via Windows Update de driver downloaden en de printer zonder verdere vragen klaar maken om erop af te drukken. Soms werkt het niet zo. Bijvoorbeeld wanneer de printer tussentijds van IP-adres is veranderd. Geef de printer daarom een vast IP-adres. Dit kunt u soms instellen via de configuratiesoftware van de printer, maar vaker via een klein schermpje op de printer.

Kies altijd een IP-adres op hetzelfde netwerk, anders zal Windows de printer zeker niet vinden, de netwerkscan naar nieuwe apparaten gaat namelijk niet verder dan binnen het eigen netwerk. Bij bluetooth printers en printers die draadloos verbonden zijn, is het belangrijk dat de printer echt ingeschakeld is. Staat de printer in slaapstand, dan wordt die vaak niet gevonden. Activeer de printer daarom als die niet gevonden wordt, bijvoorbeeld door die even uit en weer in te schakelen. Onder Windows moet de netwerk­detectie zijn ingeschakeld. Klik hiervoor met de rechter muisknop op het pictogram van de netwerkverbinding in de taakbalk. Kies Netwerkcentrum openen. Klik op Geavanceerde instellingen > Particulier netwerk > Netwerkdetectie inschakelen.

Draadloze netwerk verbinding werkt niet

Problemen met draadloze verbindingen in een netwerk zijn vaak lastig op te lossen. Het kan gaan om een slechte verbinding of elkaar storende netwerken. U wilt proberen zelf het probleem op te lossen? Voordat u een deskundige erbij roept, die u een rekening zal sturen, helpen de aanwijzingen op deze pagina u om het euvel te vinden en op te lossen.

Problemen met het netwerk

Netwerkcontrole

Opeens kunt u het internet niet meer op kunt met uw (Windows-)pc. De kans is groot dat er dan een geel uitroepteken of een rood kruis over het netwerkpictogram in het Windows-systeemvak verschijnt. Bij elk computerprobleem is het belangrijk eerst de precieze omvang van het probleem te bepalen. Stel uzelf daarom altijd eerst twee vragen. Ten eerste: heeft één apparaat last van het probleem of hebben alle apparaten dat? Hiermee bepaalt u of het probleem te vinden is in de configuratie en netwerkverbinding van die ene pc, of in de instellingen van het netwerk.

De tweede vraag die u zich stelt is: werkt alleen het internet niet meer of werkt het hele thuisnetwerk niet meer? Is het alleen het internet dat niet meer werkt, kijk dan eerst bij de router en de verbinding met het internet. Als heel het thuisnetwerk verstoord is, dan moet u zich richten op de verbindingen tussen de apparaten en de router. Want dan werkt ook het internet niet meer (goed). Alle toegang tot internet loopt immers via het thuisnetwerk.

Windows bevat een goede helpfunctie en daar zitten bovendien enkele probleemoplossers bij. Om een oplossing te vinden zet u als eerste Windows Netwerkcontrole aan het werk. Klik het netwerkpictogram met de rechter muisknop aan en kies Netwerkcentrum. Onderaan het venster klikt u dan Problemen oplossen aan. Afhankelijk van uw probleem selecteert u dan een van de voorgestelde probleemoplossers: Internetverbindingen, Gedeelde mappen, Thuisgroep, Netwerkadapter of Binnenkomende verbindingen. Er verschijnt een nieuw venster. Klik op Geavanceerde opties, zorg dat er een vinkje staat bij Oplossingen automatisch toepassen en klik op Volgende, waarna u de instructies van de probleemoplosser volgt. Met wat geluk heeft u al een aardig idee waar u moet zoeken en achterhaalt u de precieze omvang van het probleem. In een aantal gevallen lost de tool het probleem zelfs meteen op.

Weet u ongeveer waar u de oorzaak kunt vinden. Ga niet direct op de webinterface van de router inloggen om allerlei instellingen aan te passen. Dat is riskant en vaak onnodig. Net als computers, lopen ook routers, switches en wifi-apparaten wel eens vast. Schakel het apparaat even uit, wacht een paar seconden en zet het apparaat weer aan. Dat verhelpt vaak al heel wat problemen. Wacht wel tot het apparaat echt de tijd heeft gehad om helemaal op te starten en alle functies te activeren voordat u test of alles weer werkt.

Helpt deze reset niet, wacht dan nog steeds met het aanpassen van de configuratie. Controleer eerst de bekabeling. Een kabel kan los of bekneld raken. Dan is er met de configuratie van de netwerkapparaten niets mis en toch werkt het hele netwerk niet meer. Kijk alle apparaten in het netwerk na. Knipperen en branden overal de statuslampjes nog als altijd?

Zijn de kabels goed aangesloten, is er met de netwerkapparaten niets mis en hebben niet alle apparaten tegelijk last van de verstoring in het netwerk maar bijvoorbeeld maar één pc of één tablet, Dan kan het aan een switch liggen, misschien toch aan de bekabeling vanaf uw pc of aan de pc zelf, zoals de netwerkadapter of een configuratiefout. Via een paar eenvoudige tests vanaf de opdrachtregel krijgt u snel nuttige informatie. Controleer de netwerkconfiguratie van alleen het betreffende apparaat. Open op de pc een Opdrachtprompt (Windows toets+R, typ cmd en druk op Enter) en voer daarna het commando ipconfig /all uit. Controleer of de netwerkverbinding een geldige IP-configuratie heeft. De meeste computers staan ingesteld om DHCP te gebruiken. Ze krijgen dan een goede IP-configuratie van de DHCP-server. Noteer het IP-adres dat u afleest achter Standaardgateway bij het onderdeel Ethernet-adapter voor LAN-verbinding. Dat is het IP-adres van uw router. Vervolgens voert u het commando ping uit met dat IP-adres als parameter, bijvoorbeeld ping 192.168.0.254.

Zijn router en modem bereikbaar

Met het ping-commando gaat u na of uw router nog wel via het netwerk bereikbaar is vanaf uw pc. Krijgt u time-outs, dan is de router langs deze weg blijkbaar langere tijd niet te benaderen. Voor dit scenario kijkt u verder bij Netwerkadapter.

Krijgt u (viermaal) antwoord van de router, dan is de verbinding tussen de pc en de router in orde. Om na te gaan of ook de verbinding tussen de router en het internet in orde is, gaat u weer naar de opdrachtregel en voert u het commando ping www.computertotaal.nl uit (of een ander webadres dat normaal gesproken op pings reageert). Krijgt u respons, dan kan de router blijkbaar toch met het internet verbinden. Mogelijk heeft uw probleem dan met een beveiligingstool (firewall of antivirus) te maken (zie ook kader 'Firewall').

Levert het commando een foutbericht op en krijgt u ook bij de opdracht ping 8.8.8.8 - dit is het IP-adres van een Google-server - een foutbericht te zien, controleer dan eerst de (ethernet)bekabeling tussen uw router en het modem, althans wanneer het om twee afzonderlijke apparaten gaat. Blijkt die in orde, herstart dan even het modem en ga na of de leds oplichten zoals dat hoort. Raadpleeg desnoods de handleiding van de modem. Wijzen de leds van het modem op problemen of heeft u twijfels, neem dan contact op met de helpdesk van uw provider.

Het kan echter ook aan de router liggen. Het gebeurt namelijk wel vaker dat met name goedkopere thuisrouters warm worden en vastlopen. Herstart het apparaat dan.

DNS-check

Lukt het niet met ping www.tipsentrucs.nl, maar wel met ping 8.8.8.8, dan heeft u te maken met een DNS-probleem. DNS staat voor domain name system en zorgt ervoor dat webadressen netjes worden omgezet in de bijbehorende IP-adressen. Dat is nodig om een verbinding te kunnen opzetten. U dient in dit geval dus uw DNS-instellingen te controleren. Hiervoor klikt u het netwerkpictogram in het Windows systeemvak met de rechter muisknop aan en kiest u Netwerk­centrum openen.

Vervolgens klikt u op Adapter­instellingen wijzigen en selecteert u de (actieve) LAN-verbinding. Klik die met de rechter muisknop aan en kies Eigenschappen. Selecteer Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) en druk op de knop Eigenschappen. De kans is groot dat zowel Automatisch een IP-adres laten toewijzen als Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen staat ingevuld. In dat geval moet u de DNS-instellingen op het niveau van uw router controleren (zie kader 'Router'). Staat de optie Het volgende IP-adres gebruiken aangevinkt en zijn de drie bovenste velden ingevuld, dan geeft u in dit venster zelf ook de gewenste DNS-servers op. Vink De volgende DNS-serveradressen gebruiken aan en vul in de onderste twee velden respectievelijk 8.8.8.8 en 8.8.4.4 in (de DNS-servers van Google). Stonden hier al adressen ingevuld, noteer die dan en ga na of het probleem is opgelost als u ze vervangt door die van Google.

Verkeerde netwerkconfiguratie

Is uw netwerkadapter ingeschakeld, maar kunt u nog steeds niet het netwerk (en het internet) op, dan ligt het vermoedelijk aan een foutieve netwerkconfiguratie. De kans is ook groot dat u dan een geel uitroepteken boven het netwerkpictogram ziet. Voer dan opnieuw het ipconfig-commando uit en controleer het IPv4-adres dat bij uw LAN-verbinding staat vermeld. Gewoonlijk begint dit adres met 192.168. of eventueel met 10. Is dat niet het geval en begint het adres bijvoorbeeld met 0. of 169.254., dan zit er inderdaad iets fout. Laat dit opdrachtvenster dan geopend en roep het IPv4-eigenschappenvenster van uw netwerkadapter op (zie DNS-check).

Is hier Automatisch een IP-adres laten toewijzen aangevinkt? Dat betekent dat de router ervoor moet zorgen dat uw pc een correct, dynamisch IP-adres krijgt toegewezen (via de DHCP-service). Blijkbaar is die toewijzing dan toch fout gelopen. Mogelijk krijgt u dit weer goed door in volgorde de volgende commando's uit te voeren in het opdracht­venster: ipconfig /release, ipconfig /renew, ipconfig. Als het goed is, krijgt uw netwerk­adapter nu wél een geldig IP-adres toegewezen. Nog niet? Dan ligt het probleem vrijwel zeker bij de router.

Netwerk­configuratie met statisch IP-adres

Staat in het IPv4 eigenschappen­venster de optie Automatisch een IP-adres laten toewijzen niet aangevinkt (en zijn de velden dus ingevuld)? Dat betekent dat uw pc met een vast, statisch IP-adres werkt. Op zich is daar niets mis mee, maar dan moet u er wel zeker van zijn dat geen enkel ander apparaat binnen uw netwerk over dat IP-adres beschikt. Zo'n vast IP-adres wilt u bijvoorbeeld aan een netwerkprinter, NAS en server geven. U moet er bovendien voor zorgen dat zo'n IP-adres 'compatibel' is met dat van de router / standaardgateway. Is het routeradres bijvoorbeeld 192.168.0.254, dan horen uw apparaten een IP-adres te krijgen waarbij alleen het laatste cijfer varieert, zoals 192.168.0.10, 192.168.0.150 enzovoort (tussen 1 en 254). In het veld Subnetmasker vult u (normaal gesproken) 255.255.255.0 in. Bij Standaard­gateway voert u het IP-adres van de router in. Bij De volgende DNS serveradresssen gebruiken vult u de DNS-servers van uw provider in, of bijvoorbeeld die van Google (zie DNS-check).

Netwerkstack

Slaagt u er nog altijd niet in om een netwerkverbinding te maken vanaf uw pc, dan zou het wel eens kunnen liggen aan een corrupte TCP/IP-stack. Dat zijn de protocollen die uw systeem gebruikt om netwerkconnecties op te zetten. Zo'n probleem kan bijvoorbeeld optreden wanneer u met externe tools malware of adware hebt verwijderd. Krijgt u de netwerkverbinding op geen andere manier aan de praat, ga dan naar Alle programma's > Bureau accessoires, klik Opdrachtprompt met de rechter muisknop aan en kies Als administrator uitvoeren (Windows 7). In Windows 8 en 10 klikt u de startknop met de rechter muisknop aan en kiest u Opdrachtprompt (Administrator). Op de opdrachtprompt voert u dan de twee volgende commando's uit: netsh winsock reset catalog en netsh int ip reset reset.log, waarna u de pc herstart.

Geen of onbetrouwbaar wifi

U wilt met uw laptop een draadloze netwerkverbinding opzetten, maar het lukt niet. Bovendien is er een geel uitroepteken op uw netwerkpictogram verschenen en krijgt u hier iets als Beperkte verbinding te zien. Ook dit probleem kan diverse oorzaken hebben. Ga eerst de TCP/IPv4-eigenschappen van uw draadloze adapter na en controleer of het toewijzen van adressen correct is verlopen. Die procedure staat in Verkeerde netwerk­configuratie beschreven.

Het kan ook gebeuren dat de netwerksleutel of beveiligingsmodus om een of andere reden niet (meer) overeenkomt met wat u op de router hebt ingegeven. Weet u zeker dat de laatste goed is, dan kan het helpen de draadloze verbinding te verbreken en opnieuw te maken. Klik het netwerkpictogram met de linker muisknop aan en klik op de problematische wifi-verbinding. Druk op de knop Verbinding verbreken en vervolgens op Verbinding maken, waarna u de netwerksleutel opnieuw ingeeft. Lukt dit niet, dan kunt u het best even kijken naar de router.

Heeft u af en toe wel een draadloze verbinding, maar valt die geregeld weg, dan moet u het elders zoeken. De kans is groot dat een of andere stoorzender u parten speelt. In zo'n geval kan het programma Xirrus WiFi Inspector hulp bieden. Zodra u die laatste tool start, brengt die de gedetecteerde draadloze netwerken in beeld. U krijgt onder meer de SSID (netwerknaam), Authentication (beveiligingsmodus), RSSI (indicator van signaalsterkte) en Channel Number (kanaalnummer) van elk netwerk te zien. Is de signaalsterkte bijvoorbeeld rond -40, dan is dat uitstekend, maar vanaf circa -70 wordt dat al heel wat minder. Blijkt de ontvangst van uw netwerk erg zwak, dan is de afstand tot uw draadloze router of toegangspunt wellicht te groot, zijn de muren te dik of is de magnetron, draadloze telefoon of babyfoon te aggressief. Of misschien bent u te ver verwijderd van uw draadloze router/accesspoint. Wanneer het mogelijk is, plaatst u uw router dichter bij de pc. Een drastischer maatregel is het vervangen van de standaardantenne door een krachtiger exemplaar. Of u plaatst een draadloze repeater tussen toegangspunt en pc die het signaal oppikt en versterkt weer doorstuurt. Is uw router/toegangspunt nog van het 802.11g-type, weet dan dat u met een (eventueel dualband) 802.11n-toestel doorgaans ook een sterker signaal krijgt. Voorwaarde is wel dat ook uw pc van een draadloze 802.11n-adapter is voorzien.

Het kan ook gebeuren dat uw draadloze netwerk 'concurrentie' ondervindt van dat van de buren, met name wanneer u (binnen een 2,4GHz-netwerk) op een kanaal opereert dat te dicht bij dat van naburige netwerken ligt. Stel dan opuwe router een ander kanaal in, dat het liefst minimaal 3 nummers verwijderd is van dat van een naburig netwerk. Gebruikt uw buurman bijvoorbeeld kanaal 6, stel dan zelf 1 of 11 in op uw draadloze router/accesspoint.

Heeft u al eerder met een ander draadloos netwerk een verbinding gemaakt en bevindt dat netwerk zich in de buurt, dan kan het gebeuren dat Windows voortdurend heen een weer schakelt tussen beide netwerken. Dat levert een instabiele verbinding op. Dat lost u als volgt op. Ga naar het Netwerkcentrum en kies Draadloze netwerken beheren. Klik uw draadloze netwerk met de rechter muisknop aan, kies Eigenschappen en verwijder het vinkje bij Verbinding met een beschikbaar voorkeurnetwerk maken. Bevestig met OK.

Sonos is niet te vinden

Ziggo, UPC en KPN gebruiken het internetmodem om hun klanten gratis te laten verbinden via wifi. U mag zelf met uw mobiele apparaten ook dit Ziggo-, UPC- of KPN-netwerk gebruiken wanneer u onderweg bent. Wat vaak misgaat is dat uw mobiel bij thuiskomst niet overschakelt naar uw eigen wifi, maar verbonden blijft met dat van Ziggo, UPC of KPN. Dat merkt u meestal pas wanneer u bijvoorbeeld muziek wilt afspelen op het muzieksysteem van Sonos of een bestand wilt downloaden van de NAS. Dan blijken die apparaten ineens niet meer te vinden. Dat kan, want uw mobiel zit op een ander netwerk. Maakt u geen gebruik van deze Ziggo-, UPC- of KPN-dienst, dan kunt u die uitschakelen. Wilt u dit wifi onderweg wel gebruiken, stel uw eigen wifi-netwerk in als het voorkeursnetwerk. Schakel op het mobiele apparaat bij het draadloos Ziggo-, UPC- of KPN-netwerk ook de optie Automatisch verbinden uit.

Windows firewall blokkeert een programma

De Windows Firewall beveiligt de toegang tot het netwerk vanaf de pc. De firewall in Windows Vista, 7, 8(.1) en 10 controleert niet alleen het inkomende maar ook uitgaande verkeer. Programma's die op de gewone manier geïnstalleerd worden, worden door Windows direct al met de juiste toestemmingen aan de firewall-regels toegevoegd. Lastiger kan het zijn met programma's die u niet hoeft te installeren zoals veel hulpprogramma's. Die willen nog weleens door de firewall geblokkeerd worden als ze vanaf de computer naar het netwerk of het internet willen. U kunt in zo'n geval het programma zelf toevoegen aan de firewall.

Configuratiescherm herstellen

Het configuratiescherm is uit het Win-X menu verwijderd. U kunt dat weer op uw scherm krijgen door op de knop Start te klikken of op de starttoets te drukken op uw toetsenbord en Configuratie­scherm in te typen. U ziet het pictogram verschijnen. Wanneer u daarop klikt, opent het Configuratie­scherm met (bijna) alle opties die u gewend bent. U kunt de vermelding in het Win-X menu herstellen door een snelkoppeling naar het configuratie­scherm te plaatsen in de systeemmap C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\­Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2. Download de daarvoor benodigde snelkoppeling: configuratie­scherm.zip. Open het ZIP-bestand en kopieer de snelkoppeling naar de genoemde locatie.

Gebruikt u het configuratie­scherm vaak, dan kunt u dat vast pinnen aan de taakbalk. Dat gaat als volgt: open het configuratie­scherm, in de taakbalk verschijnt het bijbehorende pictogram, klik met de rechter muisknop op dat pictogram en kies de optie Aan taakbalk vastmaken.

Open het Configuratiescherm en kies voor Systeem en beveiliging > Een programma via Windows Firewall toestaan. Klik op Instellingen wijzigen en daarna onder in hetzelfde venster voor Een ander programma toestaan. Kijk of het programma in de lijst staat en klik anders op Bladeren om het programma op de harde schijf te selecteren. Klik eventueel nog op Netwerklocatietypen om te kiezen of de regel ook voor openbare netwerken geldt, en kies dan Toevoegen. Sluit dan via OK. Het programma kan nu via de firewall met het netwerk en het internet communiceren.

Problemen bij delen

Wanneer u Internet-verbinding delen inschakelt op de hostcomputer, wordt automatisch het IP-adres 192.168.0.1 aan de LAN-adapter van de hostcomputer toegewezen. Er kan zich wel een van de volgende situaties voordoen:

Conflicterend IP-adres

Elke computer in het LAN moet een uniek IP-adres hebben. Als meer dan één computer hetzelfde IP-adres heeft, treedt een IP-conflict op en wordt een van de netwerkadapters uitgeschakeld totdat het conflict is opgelost. U kunt dit conflict oplossen door de clientcomputer te configureren om automatisch een IP-adres op te halen of door een uniek IP-adres aan de clientcomputer toe te wijzen.

Verkeerd IP-adres

Als het netwerk is geconfigureerd met een ander IP-adresbereik dan door Internet-verbinding delen wordt gebruikt, wordt de netwerkverbinding met de hostcomputer verbroken. U kunt dit probleem oplossen door de clientcomputers te configureren om automatisch een IP-adres op te halen of door aan elke clientcomputer een uniek IP-adres in het bereik 192.168.0.2 tot 192.168.0.254 toe te wijzen.

netwerksleutel vergeten

U wilt met een tweede laptop het draadloze netwerk op, maar hebt uw wlan beveiligd met een encryptiesleutel die u vergeten bent. Vervelend, maar niet onoverkomelijk. Beschikt u over een apparaat dat nog verbinding kan maken, open dan het Netwerkcentrum, kies Draadloze netwerken beheren, open het eigenschappenvenster van uw draadloze netwerk, ga naar het tabblad Beveiliging en plaats een vinkje bij Tekens weergeven. Ook hier bestaat een gratis programmaatje voor: Wireless KeyView. Virusscanners willen hiervoor nog wel eens waarschuwen, maar op de eigen pc is het programmaatje goedaardig.

Een alternatief is het tijdelijk uitschakelen van de versleuteling in (het configuratiescherrn van) uw draadloze router/toegangspunt. Lukt de draadloze verbinding nu wel, dan kunt u de encryptie vervolgens opnieuw configureren. Het wordt anders als u in uw draadloze router een mac-filtering hebt ingesteld. Zo'n filter laat namelijk alleen pc's met een bepaald mac-adres toe op het draadloze netwerk. Is dat het geval, dan moet u uiteraard ook het mac-adres van uw nieuwe pc aan die filter toevoegen. U vindt dat adres door op die pc het commando ipconfig/all uit te voeren en te noteren wat er achter Fysiek adres staat bij uw draadloze netwerkadapter.

Bestanden en printers delen mislukt

Dit kan een van de volgende oorzaken hebben:

* Netwerkdetectie is uitgeschakeld
Schakel netwerkdetectie als volgt in

* Bestanden delen is uitgeschakeld: Klik op de pijlknop om de sectie Bestandsdeling uit te vouwen, klik op Bestanden delen inschakelen en klik vervolgens op Toepassen.

Beheerders­machtiging vereist? Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

* Bestanden delen met behulp van de map Openbaar is uitgeschakeld: Klik op de sectie Openbare mappen delen, klik op Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden kan openen of op Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden kan openen, wijzigen en maken en klik vervolgens op Toepassen.

Beheerders­machtiging vereist? Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

Printer delen staat uitgeschakeld: Klik op de sectie Printer delen, klik op Delen van printers inschakelen en klik vervolgens op Toepassen.

Beheerdersmachtiging vereist? Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

Voer deze stappen uit op uw eigen computer en op elke netwerkcomputer waarop Windows Vista wordt uitgevoerd en waarmee u verbinding wilt maken.

let opNetwerkdetectie is standaard uitgeschakeld voor openbare netwerken. Een andere manier om netwerkdetectie in te schakelen, is door het type netwerklocatie te wijzigen in Particulier.

* Met wachtwoord beveiligd delen is ingeschakeld
Met wachtwoord beveiligd delen is standaard ingeschakeld voor computers in werkgroepen. Wanneer Met wachtwoord beveiligd delen is ingeschakeld, kunnen personen die andere computers op uw netwerk gebruiken uw gedeelde mappen en printers alleen openen als ze een gebruikersaccount op uw computer hebben. U kunt in dit geval het delen van bestanden of printers op twee manieren instellen:

  1. Identieke gebruikers­accounts maken op alle computers in de werkgroep (aanbevolen).
  2. Wachtwoord­beveiliging uitschakelen. Voer de volgende stappen uit om wachtwoord­beveiliging uit te schakelen:

let opMet wachtwoord beveiligd delen is niet beschikbaar op computers die zich in een domein bevinden.

*De computer waarmee u verbinding wilt maken, heeft geen gedeelde mappen

Zorg dat er ten minste één gedeelde map is waarmee u verbinding kunt maken.

* De computers bevinden zich niet in dezelfde werkgroep

De standaardwerkgroepnaam in Windows is bijvoorbeeld gewijzigd in WERKGROEP.

* Het delen van bestanden is ingeschakeld, maar er zijn geen eigenschappen voor het delen ingesteld voor de map of printer

Het proces van het delen van bestanden en printers bestaat uit twee delen: eerst moet u het delen inschakelen, zoals hierboven wordt beschreven, en vervolgens moet u eigenschappen voor het delen instellen voor het item zelf, of het naar een openbare map verplaatsen, zodat andere personen er toegang toe krijgen. Ga naar Bestands- en printerdeling in Windows op de Microsoft-website voor meer informatie over bestands- en printerdeling.

* Uw computer heeft niet de laatste updates voor uw router

Neem contact op met de fabrikant van de router om zeker te zijn dat u in het bezit bent van de laatste updates.