print.gif

 

Meta tags

Op het World Wide Web kunnen metatags gebruikt worden om pagina’s te annoteren. In HTML, de taal waarin webpagina’s geschreven worden, is hier een speciale faciliteit voor opgenomen. Een metatag is dan de informatie die bovenaan in een HTML-document wordt geplaatst in de tag head. Metatags zijn bedoeld om (niet normaal zichtbare) informatie op te nemen over de inhoud van een website of een webpagina. Hiertoe wordt in de code van de pagina eerst een aanduiding opgenomen van het soort informatie en daarna de informatie zelf. Die laatste kan beschrijvend van aard zijn, of kan een opsomming van trefwoorden bevatten.

Voorbeelden van metatags zijn Auteur = Oscar Wilde of Het jaar van uitgifte van dit document is 1988. Het eerste voorbeeld is beter te gebruiken door computers doordat het van een duidelijke syntaxis gebruik maakt: naam van tag = beschrijving. Het tweede voorbeeld gebruikt natuurlijke taal als syntaxis, dat oogt voor mensen plezieriger, maar is voor computers moeilijker te begrijpen.

Metatags kunnen ook zorgen voor specifieke taken, zoals het automatisch laden van een ander HTML-document.

In het begin van het World Wide Web werden metatags veel gebruikt om informatie over bepaalde webpagina’s op te nemen in de pagina zelf. De auteurs van de pagina gaven kort een beschrijving van de pagina en enkele steekwoorden. Bij een (fictieve) webpagina van een roeivereniging kunnen de metatags als volgt luiden:

letop.pngDe voorbeelden zijn opgesteld in de HTML-standaard, in XHTML staat voor het >-teken een slash (/).

<meta name="des­cription" content="Roei­vereniging de Spetters. Kom eens langs voor een sportieve en gezonde hobby"/>
<meta name="keywords" content="roeien, roeiboot, skiff, watersport"/>

Het was de bedoeling dat zoekmachines aan de hand van deze tags betere resultaten zouden opleveren. Zoekmachines zoals Google gebruiken een computerprogramma (spider ook wel webcrawler genoemd), dat het wereldwijde web op een methodische en geautomatiseerde manier doorbladert als een soort robot. Spiders maken veelal een kopie van de gevonden pagina's om deze later te kunnen verwerken en indexeren voor de zoekmachine. De makers van websites gaven echter op grote schaal valse of irrelevante metatags op, bijvoorbeeld populaire zoektermen die niets met de pagina zelf te maken hebben. Het resultaat was dat Google stopte met de keyword metatag. Zoekmachines moesten een slimmere manier vinden om te bepalen hoe relevant een website is. De description-tag wordt nog wel door Google bijna een-op-een overgenomen. Dat kan handig zijn voor websites met weinig tekst-inhoud, zoals flash-pagina’s.

Google heeft een nieuwe metatag geïntroduceerd waarmee het mogelijk is om aan Google duidelijk te maken tot waar een pagina doorzocht moet worden. Deze tag heeft de naam unavailable_after. Met deze tag is het mogelijk om Google te vertellen tot wanneer een bepaalde pagina doorgebladerd, "gespiderd", moet worden. Deze tag is dus handig wanneer u bepaalde inhoud ("content") hebt die niet in de zoekmachine-index hoeft te blijven. Wanneer u een pagina hebt gemaakt voor een bepaalde tijdsduur of datum, bijvoorbeeld een pagina speciaal voor 7 juli 2007, kunt u met de unavailable_after Google laten weten dat de pagina na die datum niet meer gespiderd hoeft te worden. Een ander voorbeeld is: u schrijft artikelen die de eerste weken of maanden gratis zijn en daarna naar een betaalde sectie van uw website verhuizen. Wanneer deze metatag officieel wordt ondersteund, is nog niet bekend. De verwachting is dat de andere zoekmachines de metatag ook snel zullen gaan accepteren.

Hoe zet u meta tags in uw site?

Zoek in de HTML code de tags <head> en </head> op. Staan ze er niet in, voeg deze 2 metatags dan aan uw pagina toe (in het HEAD element dus).

<meta name="des­cription" content="om­schrijving van uw site">
<meta name="keywords" content="hier, zet, u, keywords, neer">

Voer hier passende keywords in, die goed bij uw site passen. Heeft u de webpagina geupload naar uw site, dan ziet u eerst geen verschil. U hebt de keywords namelijk in de HEAD van uw pagina gezet, en alles wat hier in staat is 'onzichtbaar' voor de bezoekers. De zoekmachine weet ze wel te vinden.

Een korte beschrijving van het document, sleutelwoorden en andere informatie, die zoekmachines gebruiken bij de indexering van een document, worden opgenomen met het META element, waaraan de attributen NAME en CONTENT worden toegevoegd. Daarnaast kan ook het LINK element met de attributen REL en HREF een functie hebben in het vastleggen van informatie ten behoeve van zoekmachines.

Informatie, op basis waarvan de browser na een bepaalde tijd het document zonder tussenkomst van de gebruiker ververst of vervangt, wordt opgenomen met het META element waaraan het HTTP-EQUIV attribuut is toegevoegd. Dit automatische verversen of vervangen heet de Client Pull methode.

Hoe komt u in die zoekmachine?

Aandacht trekken met uw eigen website of blog is lastig op het overvolle internet. Er zijn immers miljoenen mensen met hetzelfde doel. In deze websites krijgt u aanwijzingen en tips om het aantal bezoekers aan uw website te verhogen.

Deze websites geven aanwijzingen om het aantal bezoekers van uw website te verhogen.
Voorbeelden van metatags voor webpagina’s