Pagina Menu

Outlook Express is een oude e-mail­client en een news­reader van Microsoft. De appli­catie was onder­deel van het bestu­ringssys­teem Windows XP. Er bestond ook een versie voor oudere versies van Mac OS (niet voor Mac OS X), die kosteloos te downloaden was. De naam suggereert dat er een nauwe band met Microsoft Outlook bestaat, maar dat is niet het geval. Outlook is onderdeel van Microsoft Office, terwijl Outlook Express eerder te verbinden valt met Internet Explorer. Er zijn afgelopen jaren nog beveiligings updates en fixes geweest voor Outlook Express, maar waarschijnlijk is het programma wel uitontwikkeld. Outlook Express kent wel opvolgers: namelijk in Windows Vista het zogeheten Windows Mail. Outlook Express ondersteunt de gebruikelijke verzameling protocollen SMTP, POP3 en IMAP, alsmede de SSL-varianten hiervan. In tegenstelling tot Outlook bevat het geen functionaliteit voor agendabeheer.

Microsoft heeft het programma Windows Live Mail ontwikkeld dat kan worden gezien als opvolger van Outlook Express. Hiermee kunnen zowel POP-adressen als Hotmail- en Gmail-adressen tegelijk geopend worden. Het is onderdeel van de Windows Live Suite waarin zich ook Windows Live Messenger bevindt en is gratis in steeds nieuwere versies te downloaden.

In Windows 7, de opvolger van Windows Vista, zijn geen e-mail-programma's standaard geleverd. Met name om Windows zo licht mogelijk te houden en geen verplichte onverwijderbare programma's te bieden. Wel wordt er in Windows 7 veel reclame gemaakt om Windows Live programma's gratis te downloaden. Zo kan de gebruiker dus zelf kiezen welke Windows functies hij wel en niet kiest.


Problemen met verzenden

Veel gebruikers melden problemen met Outlook. Het lukt niet meer om post te verzenden of the ontvangen. Als de oorzaak van het probleem niet de firewall is (zie het bericht hieronder), controleer dan eens of uw anti-virusprogramma roet in het eten gooit.

Nieuwere (versies van) anti-virusprogramma's hebben de vervelende eigenschap dat ze ongevraagd de instellingen van Outlook wijzigen. Is dit het geval, dan verschijnt een foutmelding zoals de volgende:

De verbinding met de server is mislukt. Account: '127.0.0.1', Server: '127.0.0.1', Protocol: SMTP, Port: 110,
Secure(SSL): Nee, Socket Error: 10061, Error nummer: 0x800CCC0E De Verbinding met de server is mislukt.
The connection to the server has failed.
Account: '127.0.0.1', Server: '127.0.0.1', Protocol: SMTP, Port: 110,
Secure(SSL): No, Socket Error: 10061, Error Number: 0x800CCC0E
The connection to the server has failed.

Komt deze foutmelding u bekend voor (let met name op het IP-adres, bijvoorbeeld 127.0.0.1), probeer dan eens het volgende:

Is er geen account met de naam 127.0.0.1 ingesteld, dan kan het zijn dat de eigenschappen van uw account gewijzigd zijn. Dit kunt u controleren door in de eigenschappen van uw account na te gaan of de namen van de servers voor het verzenden en ontvangen van e-mail correct staan ingesteld. Ziet u het IP-adres 127.0.0.1 staan, vervang dit adres dan door de naam van de e-mailserver van uw ISP.

Beruchte probleem­veroorzakers op dit vlak zijn Dr. Solomon's Anti-Virus Deluxe NetGuard, Norman Anti Virus of Norton. Mocht u besluiten Norton te verwijderen, dan moet u op de site van Norton een programmaatje downloaden om Norton te verwijderen. Omdat er de laatste tijd virussen in omloop zijn, die het anti-virus programma van computers verwijderd, heeft Norton er voor gezorgd, dat dat niet kan. Dit heeft als gevolg, dat de gebruiker het programma ook niet kan deïnstalleren.


Meerdere mailboxen in Outlook Express beheren

Als u de enige gebruiker van een bepaalde computer bent, kunt u in Outlook eenvoudig meerdere mailboxen instellen. Die zijn te beheren door in de menubalk te klikken op 'extra' en dan 'accounts'. U komt nu direct terecht op het tabblad 'E-mail' van het schermpje 'Internet-accounts'. Hier kunt u e-mailaccounts bewerken, aanmaken, toevoegen of verwijderen.

Als u op deze manier extra e-mailaccounts aanmaakt, komt de mail van al deze mailboxen in uw 'Postvak in' terecht bij het ophalen van mail. U kunt desgewenst middels 'berichtregels' mailtjes in verschillende mappen binnen Outlook Express laten verplaatsen zodat u toch kunt zien welke berichten naar een bepaald e-mail adres zijn verstuurd. Om dit in te stellen klikt u op 'extra' en dan 'berichtregels'. U kunt nu aangegeven waarop een berichtregel toegepast dient te worden. Mogelijk zijn bijvoorbeeld onderwerp, urgentie of - in dit geval - het 'Aan:' veld.

Een alternatief voor dit alles is het werken met zogenaamde 'identiteiten'. Ook binnen een 'identiteit' kunt u meerdere mailboxen beheren, maar 1 identiteit is in principe voor 1 gebruiker bedoeld. U kunt als volgt identiteiten toevoegen en beheren: klik op 'bestand' en kies voor 'identiteiten' - 'nieuwe identiteit toevoegen'. U kunt nu voor iedere gebruiker van de computer een identiteit aanmaken en desgewenst deze met een wachtwoord beveiligen. Voorts kunt u 1 van de identiteiten als 'standaard' identiteit instellen door een vinkje te zetten bij 'deze identiteit gebruiken wanneer u een programma opstart'. Als u deze optie bij alle identiteiten leeg laat, zal bij het opstarten van Outlook Express gevraagd worden een identiteit te selecteren.

Het toevoegen, beheren en verwijderen van identiteiten is eigenlijk niets meer dan het aanmaken van gebruikers voor Outlook. Nadat u een set identiteiten hebt samengesteld dient u dus voor iedere identiteit 1 of meer mailboxen te configureren zoals beschreven in het eerste deel van deze pagina.


Wachtwoord wordt niet onthouden

Ook komt het veelvuldig voor, dat het wachtwoord niet onthouden wordt ondanks het aanvinken van Wachtwoord onthouden.

U hebt ongetwijfeld al een kans gewaagd met de meest voor de hand liggende mogelijke remedies. In sommige gevallen dringt uw wachtwoord wel tot Outlook door wanneer u de gegevens opnieuw invoert of een nieuw account aanmaakt. Een echt logische verklaring hiervoor hebben we niet gevonden, maar er zijn computer­gebruikers die er baat bij hadden. Ga om dit te doen nog maar eens naar Extra en Accounts, verwijder uw account en voeg het opnieuw toe.

Vergeetachtigheid is Outlook, evenals zijn kleine broertje Outlook Express, niet vreemd; er bestaan problemen met verschillende versies en onder nagenoeg alle besturingssystemen. Er is een goede kans, zo geeft Microsoft zelf toe, dat het te maken heeft met onjuiste gebruikersgegevens in de registersleutel Protected Storage System Provider. Die zorgt ervoor dat u het wachtwoord voor het inloggen op de mailserver steeds opnieuw moet invullen, ook al heeft u Outlook gevraagd het te onthouden.

Klik op Start en Run, type 'regedit' en klik op OK. Zoek de volgende registersleutel: HKEY_LOCAL_MA­CHINE\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider. Hier treft u de subsleutels aan voor elk gebruikersprofiel dat uw systeem kent; er kunnen een 'Default'-, een 'Local Machine'- en een gebruikersnaam­sleutel staan. Klik met de rechter muisknop op het gebruikersprofiel dat overeenkomt met uw inlognaam. In het menu dat nu verschijnt, kiest u voor Export. Zo maakt u voor de zekerheid een back-up van de sleutel. Als u dat gedaan heeft, klik dan opnieuw met de rechter muisknop op de sleutel en kies Delete. Verlaat de registereditor en start de pc opnieuw op.

Start Outlook, ga naar het Tools-menu en klik op daarna Account. Bij de Eigenschappen kiest u voor het tabblad Servers. Typ uw wachtwoord in, klik op Apply en op OK.

Biedt dit geen uitkomst, dan onthoudt uw systeem misschien geen wachtwoorden omdat de zogenoemde password caching staat uitgeschakeld. U kunt dit controleren in het Windows Register, maar maak wel voor alle zekerheid een back-up voordat u wijzigingen aanbrengt. Sluit uw e-mailclient af, klik op Start, op Run, type 'regedit' en klik op OK. Zoek de volgende registersleutel op HKEY_LOCAL_MA­CHINE \SOFTWARE \Microsoft \Windows \CurrentVersion \Policies \Network. Als het aan de cache ligt, dan treft u er 'DisablePwdCaching' aan, gevolgd door de waarde '00000001'. Klik er met de rechter muisknop op en exporteer en verwijder die vervolgens.


Voorkom virusinfectie, wijzig uw instellingen

Voorkom uitvoeren van scripts in HTML berichten.

Standaard kunnen HTML-berichten in Outlook scripts uitvoeren zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld. Dit levert een gevaar op, want een bijlage opent u handmatig, maar tegen iets wat in een bericht zit, kunt u niet optreden. Er zijn twee mogelijkheden:

letop.png Open nooit bijlagen die eindigen op .exe, of andere u onbekende extensies als u niet zeker bent van de afzender. Wees er ook op bedacht dat de afzender een bekende kan zijn. Dit is het geval als een virus zich verder verspreidt via het adressenboek. Twijfelachtige bijlagen kunt u daarom het beste altijd weggooien.

U kunt natuurlijk ook gebruik maken van het gratis programma mailwasher. Dit programma haalt alleen de onderwerpen van de berichten binnen. Zit er mail bij die u niet wilt hebben, dan vinkt u dat aan. In uw e-mail programma worden deze berichten dan niet binnengehaald. Het programma kunt u op deze pagina zoeken. Het heet Mailwasher 1.23 Ook staan op deze site een aantal pop-up killer prgramma's. Hiermee kunt u voorkomen, dat allerlei vervelende tussenschermen verschijnen als u aan het surfen bent op het internet.

Vooral mensen met een langzame internetverbinding hebben hier veel plezier van. Alles wat u niet wilt hebben hoeft u dus ook niet te downloaden.


Zelf filteren op spam in Outlook Express

Er is een manier in Outlook (maar ook in andere email programma's als Pegasus) om zelf op spam te filteren.

Klik eerst met de rechter muis knop op Lokale mappen en dan op Nieuwe map. Maak een nieuwe map met de naam Spam.

Ga nu naar Extra /Bericht regel /Email. U komt dan in een wizard waar u filter opdrachten kunt maken. Klik dan op Nieuw in het tabblad Regels voor e-mail. In het bovenste gedeelte kunt u aangeven hoe u wilt filteren. Het eenvoudigste is om de tweede regel Als de regel onderwerp bepaalde woorden bevat te gebruiken, omdat veel spam verstuurd wordt vanaf verschillende afzenders.

Daarna kunt u bij Actie selecteren, wat er met dit mailtje moet gebeuren. U kunt het gelijk laten verwijderen of verplaatsen naar het mapje spam, dat we al hebben aangemaakt. Dat voorkomt, dat u misschien een mailtje weggooit, die wel voor u bestemd was, maar toevallig een opgegeven woord in het onderwerp had wat u had opgegeven.

Onderwerpen met porn, money of viagra kunnen direct in de map Verwijderde items. Ook het woord "spam" komt de laatste tijd vaak voor in de onderwerpregel.

U kunt uiteraard via deze wizard meer dan 1 opdracht geven, maar dan moet u de wizard meerdere malen opstarten.


Outlook verplaatsen naar een andere computer

Outlook slaat alle informatie op in een bestand met de naam Outlook.pst. Zoek dit bestand op uw oude computer op en kopieer het naar dezelfde map op uw nieuwe computer. Let op, dit bestand kan best groot zijn. Als u na het kopiëren Outlook opnieuw start, heeft u alle berichten weer.


Bijlage niet kunnen openen

U krijgt als foutmelding: "Outlook heeft de volgende onveilige bestandsbijlagen in deze E-mail ontoegankelijk gemaakt. Gevolg is dat u de bijlage(n) niet kunt openen. Oplossing: Klik op Extra Opties Beveiliging. Daar kunt u Opslaan of openen van bijlagen die mogelijk een virus bevatten niet toestaan uitvinken.


Bericht in Postvak In niet kunnen wissen

Mogelijkheid 1:

Klik het bericht erboven en vervolgens met de controltoets ingedrukt ook het bericht eronder, als u dan wist, wordt ook de middelste verwijderd (het niet te wissen bericht). Wel is het natuurlijk zaak het bericht erboven en eronder als u dat wilt bewaren eerst te kopiëren naar een andere map/folder.

Mogelijkheid 2:

Eerst alle goede berichten verplaatsen naar een andere mailfolder/map. Dan via Bewerken: Alles selecteren alles in een keer markeren om vervolgens te kunnen wissen.


Complete header bekijken van bericht

In geval van melding van een spambericht kan het nodig zijn om de complete header te bekijken. Tevens is dit handig als u wilt zien waarom een bericht zo lang onderweg is geweest . U ziet dan n.l. precies op welk tijdstip een bericht geschreven is, op welk tijdstip het bij de verzendserver is aangeboden en op welk tijdstip het bij uw mailserver aankwam.

Voor Outlook 2000/2002/XP: Open het bericht en kies Beeld, Opties, Onderaan het het scherm staan de volledige headers.
Voor Outlook 97: Open het bericht en klik op tabblad Opties, onderaan ziet u de headers staan.


Berichten achterlaten op de server (of juist niet)

Ga naar Extra (Tools), Accounts. Klik op standaard e-mail account en vervolgens op Eigenschappen, tabblad Geavanceerd en hier vinkje weghalen of juist plaatsen, al naar de wens bij Een kopie van berichten op de server achterlaten.


Automatisch inbellen bij opstarten uitzetten

Ga naar Extra (Tools), Opties, tabblad Inbelverbinding en zet een vinkje bij gewenste instelling : Geen verbinding maken of Vragen of ik een verbinding tot stand wil brengen


Foutmelding: Er is geen transport­ service­programma ...

Microsoft heeft een Engelstalige pagina gemaakt met mogelijke oorzaken en oplossingen. In geval van gewone mailtjes wel verstuurd worden en een grote mailing niet, dan kan de oorzaak zijn dat een van de adressen niet correct is (b.v. een spatie in het e-mailadres, of het e-mail adres staat niet correct tussen de haakjes).


Fout 0x800CCC92: fout wachtwoord

Klopt uw gebruikersnaam en wachtwoord en is de verbinding de laatste 30 minuten niet verbroken na post halen en verzenden? Ga dan naar Extra (Tools), Accounts klik op standaard e-mail account en vervolgens op Eigenschappen, tabblad Servers en haal het vinkje weg bij Beveiligd wachtwoord. Ga naar tabblad Geavanceerd en haal vinkjes weg bij Voor deze server is een beveiligde verbinding vereist (SSL) (twee keer).


Vrijwel alle berichten lijken een bijlage te hebben

De meest voorkomende oorzaak is dat uw instellingen staan op Berichten zonder opmaak weergeven. U kunt dit als volgt controleren en wijzigen: ga naar Extra, Opties, Lezen en haal vinkje weg bij Alle berichten zonder opmaak weergeven.

Als een bijlage, b.v. Access of Tiff niet opent, ga dan in Outlook naar Extra > Opties > Beveiliging en haal het vinkje weg bij Opslaan of openen van bijlagen die mogelijk een virus bevatten niet toestaan.


Links openen in Outlook Express niet (meer)

Als het probleem nog niet is opgelost, herhaalt u de stappen 2-4 voor de volgende bestanden (vervang in stap 3 Urlmon.dll steeds door de naam van een van de bestanden hieronder):

Shdocvw.dll
Msjava.dll
Actxprxy.dll
Oleaut32.dll
Mshtml.dll
Browseui.dll
Shell32.dll (alleen Windows XP en Windows 2000)

Kan geen e-mail meer ontvangen, blijft steken op eerste of tweede bericht

Als het niet lukt berichten te ontvangen, het binnenhalen blijft steken op het eerste of tweede bericht, kijk dan eerst of het verwijderen van het oudste bericht of een na oudste bericht via de webmail helpt.
Zo niet dan moet u uw Postvak In hernoemen.
Verplaats eerst de berichten uit Postvak In naar een andere map, daarna kunt u Postvak In verwijderen of hernoemen

Waar zit Postvak In:

Om uit te vinden waar de emails zijn opgeslagen, start u Outlook Express en selecteert u in het menu Extra | Opties het tabblad Onderhoud. Op het tabblad Onderhoud vindt u de knop Archiefmap. Wanneer u op deze knop klikt, verschijnt er een venster met de verwijzing naar de map waar de bestanden zich bevinden. Start vervolgens Verkenner en navigeer naar deze map. In de map bevinden zich een aantal bestanden met de extensie .DBX. In deze bestanden zit uw mail opgeslagen.
Postvak In: DBX is het bestand dat u verwijdert als uw Postvak In corrupt is.
Postvak Uit: DBX is het bestand dat u verwijderd als uw Postvak Uit corrupt is.


Backup maken van berichten en adresboek

Elke versie van Windows heeft zijn eigen standaard e-mailprogramma. Bij Windows XP is dat Outlook Express, bij Vista is dat Windows Mail en bij Windows 7 en 8 is dat Windows Live Mail. Als uw pc stuk gaat, loopt u de kans dat u uw e-mailcorrespondentie voorgoed kwijt bent. Door tijdig een backup te maken kunt u dat voorkomen.

letop.pngU kunt ook kiezen voor het gratis programma KLS Mail Backup om een reservekopie van uw emails in Express, Windows Mail en Windows Live Mail te maken.

Om uit te vinden waar de emails zijn opgeslagen, start u Outlook Express en selecteert u in het menu Extra | Opties het tabblad Onderhoud. Op het tabblad Onderhoud vindt u de knop Archiefmap. Wanneer u op deze knop klikt, verschijnt er een venster met de verwijzing naar de map waar de bestanden zich bevinden. Start vervolgens Verkenner en navigeer naar deze map. Het zal iets zijn als:
C:\Documents and Settings\­inlognaam\Local Settings\Application Data\Identities\{...}\­Microsoft\Outlook Express\. Deze map moet u kopiëren naar bijv. CD, DVD of een andere schijf. De berichten staan in bestanden met de extensie .DBX , het adresboek. In de map bevinden zich een aantal bestanden met de extensie .DBX. In deze bestanden zit uw mail opgeslagen.
Door een kopie te maken van deze bestanden stelt u de emails veilig.

Mogelijk maakt u niet gebruik van Outlook Express, maar van Outlook.com. In plaats van in .dbx-bestanden brengt Outlook.com uw e-mail onder in een pst-bestand. Sluit Outlook af en open de Windows Verkenner. Navigeer naar de map Documents and Settings \ <Gebruikers­account>\ Local Settings\ Application Data\ Microsoft Outlook. Zoek het .pst-bestand en kopieer dat naar een veilige plaats. Kunt u het bestand niet vinden, open dan Outlook en klik met rechts op Persoonlijke mappen. Kies Eigenschappen en klik op de knop Geavanceerd. In het vak Bestandsnaam ziet u op welke locatie het .pst-bestand is opgeslagen. Hebt u AutoArchiveren ingeschakeld, dan controleert u de locatie van dit archiefbestand door te kiezen voor Extra, Opties. Op het tabbladOverige klikt u op de knop AutoArchiveren. Bekijk waar het .pst-bestand in ondergebracht en kopieer het maar een veilige plaats.

De map met contactpersonen brengt u als volgt in veiligheid. Open de Windows Verkenner en blader naar de map Documents and Settings \ <Gebruikersnaam> \ Application Data \ Microsoft \ Address Book. Ga op zoek naar het .wab-bestand. Daar zijn de contactpersonen opgeslagen. Dat bestand kopieert u naar een veilige plaats.

Om de berichten op een later tijdstip terug te zetten, start u Outlook Express en klikt u in het menu op Bestand > Importeren > Berichten Selecteer het e-mailprogramma in de lijst en klik op Volgende. Kies voor E-mail uit een OE-archiefmap importeren en klik op OK. Klik op Bladeren en selecteer de map waar u de mailbestanden hebt opgeslagen. Vervolgens klikt u op OK en op Volgende. Kies voor Alle mappen om alle e-mail terug te zetten of voor Geselecteerde mappen waarmee u een bepaalde map met e-mail terug kunt zetten. Klik op Volgende en Voltooien om de handeling te voltooien.

Contactpersonen worden in het Windows-Adresboek opgeslagen. Dit WAB-bestand staat in de map C:\ Documents and Settings \ inlognaam \ Application Data \ Microsoft\ Address Book\. De gegevens van de contactpersonen worden veilig gesteld door het WAB-bestand met behulp van de Windows Verkenner naar een veilige locatie te kopiëren. Is het WAB-bestand onvindbaar, maak dan gebruik van de gratis tool Outlook Express Tweaker. Dit programma is ook erg handig voor het veranderen van de standaard opslaglocatie van het Windows Adresboek.

letop.pngBij gebruik van meerdere identiteiten binnen dezelfde gebruikersaccount moeten ook meerdere databases worden veilig gesteld.


Overbrengen adresboek

Hoe breng ik een adresboek over van mijn oude PC (Vista, Win7, 8) naar mijn nieuwe computer? Daar zijn heel wat procedures voor. Probeer eens de volgende:

- Open Outlook in uw oude PC,

- Klik op de icon Contactpersonen,

- Klik op een van de adreskaarten,

- Druk Ctrl+A om ze allemaal te selecteren,

- Klik met rechts op een van de geselecteerde adreskaarten,

- Kies Doorsturen. Daarmee voegt u de adreskaarten als bijlagen bij een nieuwe email,

- Stuur die nieuwe email naar uw nieuwe pc,

- Op de nieuwe pc klikt u op een van de adreskaarten,

- Druk Ctrl+A om ze alle te selecteren,

- Verplaats het geopende venster naar een kant om bij het icon van Contactpersonen te kunnen komen,

- Sleep/plak de adreskaarten naar de icon van Contactpersonen in Outlook


Windows adresboek overzetten naar Linux

In Windows: Download en installeer Thunderbird

Tijdens installatie alles importeren uit outlook express

vervolgens in Windows Thunderbird:

1 Klik op Adresboek > Extra > Exporteren
2 Naam intypen, eventueel map kiezen en op Save klikken
3 Adresboek sluiten

In Linux Thunderbird:

1. Klik op adress book
2. Als je nog geen account hebt, verschijnt de account wizard; sluit deze
(cancel > exit)
3. Klik op tools > import
4. klik op Adress Books > next
5. klik op de bovenste optie (Text file…) > next
6. Selecteer het bestand en klik op open

Klaar!

E-mailaccounts opslaan

Voorkom dat u uw e-mailaccounts handmatig moet herinstalleren. Outlook Express biedt de mogelijkheid om e-mailaccounts te exporteren. Kies Extra, Accounts en open het tabblad E-mail. Klik op de knop Exporteren, dan kunt u de nieuwsaccounts ook exporteren. Klik daarvoor op het tabblad Nieuws en weer op de knop Exporteren. Sla de instellingenbestanden op in een veilige map (op een externe schijf), Maakt u gebruik van Outlook? Dan is er geen eenvoudige manier om de e-mailinstellingen te exporteren.


Spellingcontrole in Outlook Express

Outlook Express heeft zelf geen spellingcontrole. Het kan echter wel gebruik maken van van de spellingcontrole van Microsoft Office, vanaf versie Office 95. Outlook Express kan overweg met de spellingcontrole van Word, Excel en Powerpoint. De eerste vraag is dan ook of deze programma's geïnstalleerd zijn op uw computer. Is dat niet het geval, dan werkt de spellingcontrole niet. Is Microsoft Office aanwezig en de spellingcontrole werkt niet, dan zal er iets mis zijn met de koppeling tussen Office en Outlook Express. Het bestand dat hiervoor nodig is, csapi3t1.dll, is in de meeste gevallen op de Microsoft Windows installatie-cd te vinden, vaak in de map i386, en anders op de computer van een buurman of kennis onder c:\program files\ common\ Microsoft shared\ proof. Kopieer dit bestand naar dezelfde map op uw computer en start daarna opnieuw op. De spellingcontrole zou dan moeten werken.


Distributielijst maken in Outlook Express

Meestal stuurt u een bericht naar één persoon of hooguit naar een paar mensen. Wordt het aantal ontvangers groter, of stuurt u regelmatig berichten naar dezelfde groep, dan kunt u die contactpersonen beter groeperen. In Outlook heet zo'n verzameling mensen een distributielijst.


E-mail versturen vanuit een webpagina

Als webmaster moet u vaak een e-mailadres op de site zetten, zodat bezoekers u kunnen bereiken. Om een bezoeker vanuit jouw website een e-mail te laten sturen via een link gebruikt u de HTML-code die in deze pagina wordt uitgelegd.


Hotmail onderbrengen in Outlook Express

U kunt uw Hotmailadres onderbrengen bij Outlook Express. Dan hoeft u dat emaildres niet meer apart te starten en te sluiten. Hoe dat gaat, leest u in deze pagina


E-mailadres toevoegen aan Outlook Express

Toevoegen van een nieuw e-mailadres aan Outlook Express is eenvoudig als u weet hoe dat moet. Voor het aanmaken van een mailaccount opent u Outlook Express (OE), klik op de knop Extra aan de bovenkant van het scherm en klik daarna op Accounts. In het scherm dat verschijnt klikt u op het tabblad E-mail waarna alle aangemaakte mailaccounts worden weergegeven. Dit kunnen ook accounts zijn die bij andere providers lopen en als ze goed ingesteld staan, laat u ze staan.

Klik nu rechts bovenaan op Toevoegen en in het kleine 3-regelige schermpje dat verschijnt op Email…. Als het goed is, ziet u nu een scherm waarin u uw naam kunt invullen. Dit is de naam die de ontvanger van de mail te zien krijgt als de afzender, zou u hier een verzonnen naam invullen, dan kan dat voor de nodige verwarring zorgen. De naam die u hier moet invullen is uw EIGEN naam, die hoeft niet voluit maar mag ook afgekort worden met uw initialen of alleen de voorletter(s) en dan de achternaam.

U klikt op Volgende. Vul in dit scherm uw mailadres in, let er op dat er geen spaties in zitten en dat het allemaal kleine letters zijn.

Ga door met Volgende U ziet een venster met:
Server voor inkomende e-mail: pop.hccnet.nl
Server voor uitgaande mail: smtp.hccnet.nl
Vul de gegevens in bij Server voor inkomende e-mail en Server voor uitgaande mail, het servertype is pop3 en zal standaard zo ingesteld staan, NIET WIJZIGEN.

Is alles correct ingevoerd ga dan verder met Volgende. De accountnaam waarnaar gevraagd wordt in dit scherm is het eerste deel van uw e-mail adres dus het deel VOOR het bekende “apestaartje” @. Het wachtwoord, dat u ooit heeft gekregen, omvat meestal 8 karakters. Het is hoofdlettergevoelig, één typefout en uw mailaccount werkt niet. Gelukkig kunt u hier aanvinken Wachtwoord onthouden. Zet GEEN vinkje bij Aanmelden met enz….

Als dat alles gelukt is, klikt u op Volgende. Het volgende scherm spreekt voor zich, klik op Voltooien en u bent weer terug in het scherm Internet-accounts. Daar is nu de naam pop.hccnet.nl bijgekomen.

Klik eenmaal op pop.hccnet.nl en daarna aan de rechterkant van het scherm op de knop Eigenschappen. In de eerste regel bij Naam kunt u het onpersoonlijke pop.hccnet.nl naar uw hand zetten. U kunt het Privé Mail noemen naast een aanwezige account die Zakelijke Mail heet of Post van Mezelf naast een andere account Post van de Partner, of laat het voor wat het is. Bij de tweede regel Organisatie mag u iets invullen maar dat is niet nodig. Op de derde regel E-mail adres moet u uw eigen e-mail adres invullen. De vierde regel Antwoordadres kunt u leeg laten.

Het vinkje bij Account opnemen bij ….enz betekent even opletten. Is uw HCCnet account het enige dan hoeft hier niets te staan, is uw Hccnet account de standaard account dan ook niet. De gevallen waarin dit vinkje er wel moet staan blijven hier buiten beschouwing.

Klik nu op het tabblad Servers. Alle gegevens zijn juist en er hoeven geen extra vinken gezet te worden, let even op het vinkje bij Wachtwoord onthouden.

Open nu het volgende scherm door te klikken op het tabblad Verbinding. Is er maar één inbelverbinding, dan is het vinkje bij Voor deze account….enz overbodig en zal er automatisch HCCnet te lezen zijn in de regel eronder, zijn er meerdere inbelverbindingen dan kunt u middels dit vinkje de inbelverbinding selecteren die u wenst. De knoppen Instellingen en Toevoegen blijven hier buiten beschouwing.

Klik nu bovenin op Beveiliging en daarna op Geavanceerd, de twee schermen die u dan te zien krijgt, zijn in vrijwel alle gevallen standaard, u hoeft er geen wijzigingen in aan te brengen.

U bent er bijna, klik op OK en u bent terug in het scherm van de internet accounts. Selecteer de account pop.hccnet.nl door er eenmaal op te klikken en kies daarna aan de rechterkant van het scherm voor de optie Als standaard instellen

Klaar! Sluit nu alle venster sluiten en herstart uw computer, uw mail account is gereed voor gebruik.


Gmail onderbrengen in Outlook Express

Gmail is de online webmail van Google ofwel Google Mail. Het is mogelijk om de berichten van Gmail te ontvangen in een mailprogramma op de PC zoals Outlook Express of Office Outlook. Wanneer u deze verandering hebt toegepast volgens de procedure genoemd in websonic.nl /pctips/ outlookexpress/ outlook_gmail.php, verschijnt soms bij het gebruik van Outlook een foutmelding, bijvoorbeeld de map Concepten is niet gecontroleerd, zo'n mededeling gaat vergezeld van het foutnummer 0x8004108D. Wanneer u dat overkomt, probeer dan het volgende:

Er is nog een manier om uw gmail account onder te brengen in Outlook Express. Die gaat als volgt.

1. Schakel POP in uw e-mailaccount in.
Ga als volgt te werk als u POP wilt inschakelen in uw Gmail-account:

Vergeet niet op Wijzigingen opslaan te klikken wanneer u klaar bent.
gmail.gif

 

 

 

 

2. Open Outlook of Outlook Express.
3. Klik in het menu 'Extra' op 'Accounts...'.
4. Klik op 'Toevoegen' ('Add') en vervolgens op 'E-mail...'
5 Voer uw naam in het veld 'Weergegeven naam' in en klik op 'Volgende'.

gmail2.gif

 

 

 

 

 

6 Geef uw volledige Gmail-adres op (gebruikersnaam­@gmail.com) in het veld 'E-mailadres' en klik op 'Volgende'. Google Apps-gebruikers moeten hun volledige adres opgeven in het formaat 'gebruikersnaam­@jouw_domein.nl'.

 

 

 

 

 

7Voer pop.gmail.com in het veld 'Server voor inkomende e-mail (POP3, IMAP of HTTP):' in en voer 'smtp.gmail.com' in het veld 'Server voor uitgaande e-mail (SMTP):' in.

8 Klik op Volgende (Next).

gmail4.gif

 

 

 

 

 

9 Voer uw volledige e-mailadres (inclusief '@gmail.com' of '@je_domein.com') in het veld 'Accountnaam:' in. Geef in het veld 'Wachtwoord' ('Password') uw wachtwoord voor Gmail op en klik op 'Volgende' ('Next').

10 Klik op Volgende (Next).

 

gmail5.gif

 

 

 

 

11 Markeer pop.gmail.com onder 'Account' en klik op 'Eigenschappen'.

gmail6.gif

 

 

 

 

12 Klik op het tabblad Geavanceerd (Advanced).
13 Geef de volgende informatie op (De volgorde van de velden met de servers voor uitgaande en inkomende e-mail is afhankelijk van de versie. Zorg ervoor dat u in elk veld de juiste informatie invoert):

gmail7.gif

 

14 Ga terug naar het tabblad Servers en vink het selectievakje aan naast Voor deze server is verificatie vereist.

15 Klik op OK.

U hebt uw client nu geconfigureerd, zodat u Gmail-berichten kunt verzenden en ontvangen.


Gmail: backup en archief voor Outlook Express

Met een handig trucje is het mogelijk om e-mail binnen gmail te importeren en, andersom, Gmail in uw reguliere mailprogramma te laten importen. Bekijk eens deze pagina.


Terugzetten Outlook Express-mappen

Outlook Express gebruikt als mailarchief een aantal DBX-bestanden. Waar die staan, verschilt per gebruiker en per Windows-versie. Kijk in Outlook Express bij Extra / Opties, en vervolgens op het tabblad Onderhoud bij Archiefmap. In Vista's Windows Mail is het weer net even anders, kies Extra / Opties, het tabblad Geavanceerd en dan Onderhoud / Archiefmap. U kunt deze bestanden kopiëren voor back-up doeleinden. Om ze vervolgens weer terug te zetten, hebt u twee mogelijkheden. De eerste is in de nieuwe Outlook Express opnieuw de archiefmap op te zoeken, die te openen in Windows Verkenner en de DBX-bestanden uit de back-up er naar toe te kopiëren, waarbij u de al aanwezige DBX-bestanden overschrijft. De andere optie betreft de import-functie. Open Outlook Express en klik op Bestand / Importeren / Berichten. Kies de juiste bron (bijvoorbeeld Outlook Express versie 6.0) en importeer uw mail via Volgende / E-mail uit een OE6-archiefmap. Daarna selecteert u het DBX-archief en laat u Outlook Express de berichten invoegen in het huidige archief.


Outlook synchroniseren

De eenvoudigste manier om Outlook op meerdere computers te synchroniseren is om het pst-bestand van de ene computer telkens naar de volgende computer te kopiëren en dan het al aanwezige pst-bestand te overschrijven. U hebt dan twee identieke Oulookprogramma's maar bent eventuele wijzigingen kwijt die u in Outlook op de tweede of volgende computer hebt aangebracht.

Dan is synchronisatie een beter idee. Voor het synchroniseren gebruikt u een programma welke wijzigingen in de beide 'Outlooks' zijn aangebracht en zorgt dat beide versies netjes in de pas lopen. Een geschikt programma is Easy2Sync for Outlook.


Melding in "Verwijderde items" blijft plakken

In Outlook Express wil de melding “kan het bericht niet verwijderen” maar niet weg. Toch heeft u de mailmap ‘Verwijderde items’ volledig leeg gemaakt, uw pc opgeruimd met CCleaner en volledig gescand op malware.

Het ziet er naar uit dat een van de mailmappen corrupt geraakt is, wellicht de map Verwijderde items. U kunt het als volgt proberen. Start Outlook Express op en klik achtereenvolgens op Extra > Opties > Onderhoud > Archiefmap. Selecteer het volledige pad met de muis en kopieer het naar het klembord met Ctrl+C. Sluit Outlook Express af, druk op de Windows Start-knop, kies Uitvoeren en plak het pad in het veld met Ctrl+V. Bevestig met Enter. De Verkenner start op met de bewuste map geopend. Hier selecteert u alleen het bestand Verwijderde items.dbx, waarna u dit verwijdert. Als u Outlook Express nu opnieuw opstart, is het probleem wellicht opgelost.