print.gif

 

Wat beweegt de redactie van Infokom Computer­hulp?

Infokom Computerhulp ondersteunt de burger bij het werken met en onder­houden van digitale media zoals PC, notebook, tablet, camera, smartphone en iPhone. De voornaamste beweegredenen daarvoor zijn:

kunst of ?

Zolang de programma's en de apparatuur gehoorzamen aan hun wensen, kunnen velen hun weg nog wel vinden. Voor veel gebruikers ontstaan problemen wanneer ze te maken krijgen met foutboodschappen, haperende internetverbindingen, een thuisnetwerk dat maar niet wil lukken en programma's die onverwachte dingen doen. Want gebruikers zijn meestal niet ingewijd in het onderhouden, repareren en beveiligen van de apparatuur en software. In handboeken, tijdschriften en op internet daarover de nodige kennis vinden, stuit nogal eens op moeilijkheden, omdat het jargon waarin de informatie wordt gegeven niet op de doorsnee gebruiker is afgestemd.

Cursus overzicht

Wilt u wegwijs worden op uw computer, dan voert deze knop u naar een overzicht van cursussen die u kunt bekijken.

Nieuws uit de webwereld


Doelstellingen

Infokom Computerhulp wil bezoekers helpen inzicht te krijgen in wat zich onder motorkap van de apparatuur afspeelt, zodat niet elke foutboodschap een reparatie door een computertechnicus nodig maakt. Een andere manier van kostenbesparing is het gebruiken van gratis software die vergelijkbare mogelijkheden biedt als de vaak duur betaalde. Die uitgangspunten hebben geresulteerd in de volgende doelstellingen:

Andere componenten van Infokom

Infokom verstrekt informatie over een breed terrein. Infokom richt zich op internetgebruikers die niet alleen geïnteresseerd zijn in computers, maar ook in hun belangen in een Vereniging van Eigenaars en het langs natuurlijke weg onderhouden van hun gezondheid. Die verschillende componenten zijn ondergebracht in apart te bereiken websites. Al die informatie op één site maakt die te breed, te veelomvattend en daarmee onoverzichtelijk en - niet onbelangrijk – het onderhoud van zo'n website onnodig ingewikkeld.

In deze website vindt u informatie over de kwalijke gevolgen van de groeiende automobiliteit in en rond de steden en een overzicht van diverse visies op het vraagstuk klimaatveranderning. De site VvE infocentrum vindt u informatie over ontwikkelingen en trends rond Verenigingen van Eigenaren. De Groene apotheek biedt informatie over kruiden, mineralen en supplementen die uw gezondheid ten goede komen. De site Automobiliteit in steden bespreekt de gevolgen van het autoverkeer in een stad als Rotterdam.

Hoe navigeert u door de website Infokom Computerhulp?

1 Navigeren via de pagina Overzicht

In het menu vindt u onder de knop Wegwijzer de optie Index. Dat overzicht is een vindplaats van onderdelen die uw belangstelling hebben.

2 Navigeren via de Menuknoppen

Ook via de Menuknoppen boven in het scherm kunt u een onderwerp bereiken dat u interesseert. Elke tab laat een aantal menu-opties zien, zodra u er met de muiswijzer overheen gaat. Klik op een menu-optie om de webpagina te zien die ermee verbonden is.

3 Navigeren via het Zoekkader

Er is nog de mogelijkheid om binnen de website te zoeken naar plaatsen waar een bepaald onderwerp wordt behandeld. In het kader Zoek op deze site kunt u een woord typen. Na een druk op de knop Zoek geeft een pagina met resultaten aan waar het gezochte onderwerp wordt genoemd.

4 Navigeren via de Menubalk en het Uitschuifmenu

Bovenin deze pagina ziet u een gekleurde navigatiebalk met een aanduiding van de verschillende talen, waarmee u een website maakt en vorm geeft. Een klik op één van die aanduidingen zoals Asp, HTML, Javascript of CSS opent een kort lesprogramma.

Op de Overzichtspagina, die in het groene drop-down menu te bereiken is door achtereenvolgens te klikken op Wegwijzer > Index, bevindt zich aan de linkerkant van die pagina een Uitschuifmenu. Als u met de muiswijzer op de rand van dat menu gaat staan, schuift dat uit, zodat u de menu-opties daarvan kunt aanklikken. Dat menu biedt ook toegang tot de uiteenzettingen over de webtalen.

Bent u eenmaal in een webtaalcursus, dan vindt u bovenin elk van die pagina's een (knop met een) rijtje menu-opties die verwijzen naar de inhoud van de pagina.