U wordt bespioneerd

Als u websites bezoekt laat u sporen achter, onder andere bij de server die de webpagina aanbiedt. Dit kunt u nauwelijks voorkomen, maar u kunt wel uw sporen verdoezelen. De server 'ziet' welk IP-adres uw internetverbinding gebruikt. Die is te herleiden naar uw woonplaats of zelfs uw straat. Surf naar www.iplocation.net om te zien hoeveel informatie het IP-adres van uw internet­verbinding prijs geeft.

Al enige decennia worden al uw geldhandelingen electronisch opgeslagen. Vervolgens zijn alle telefoon­centrales electronisch geworden, waarmee ook uw belgedrag gedetailleerd kan worden geregistreerd. Zo'n tien jaar geleden schafte u zich een mobiele telefoon aan met als gevolg dat ook de locatie daarvan (en dus die van u) permanent kan worden gevolgd. Het aantal telefoontaps in ons kleine landje overtreft dat van de Verenigde Staten.
Uw vinger­afdrukken worden bij het aanvragen van een nieuw paspoort centraal opgeslagen en zijn beschikbaar voor Justitie. Uw medische gegevens worden opgenomen in een centraal beheerd Electronisch Patienten Dossier en de wijze waarop u met uw kinderen omgaat in het Electronisch Kind Dossier. De OV-chipkaart biedt nog meer volgmogelijkheden. Voorts is sprake van toenemende camerabewaking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plan van de gemeente Amsterdam om de nummerborden van al het inkomende autoverkeer automatisch te laten registreren. Te zijnder tijd zal (misschien) sprake zijn van de invoering van het rekeningrijden, waarbij ieder motorvoertuig wordt voorzien van een niet uit te schakelen systeem dat alle verplaatsingen vastlegt en waaraan ook snelheidscontrole kan worden gekoppeld.

anoniem

Stel u vraagt iets via Google. Uw provider ziet deze vraag en Google ziet uw unieke internetadres (IP-nummer) waaruit uw identiteit is af te leiden. Uw privacy is eigenlijk al gereduceerd tot vrijwel nul. U bent van mens gedegradeerd tot een meetbaaar object waarvan de overheid alles wil weten.

Nu heeft u natuurlijk niets te verbergen, dus wat kan het u allemaal schelen. De 'overheid' gaat zijn gang maar. Maar een risico voor u is wel de eenvoudige wijze waarop al deze data - onder meer via uw Burger Service Nummer - kunnen worden gekoppeld zodat alle van een persoon geregistreerde gegevens zijn in te zien. Bedenk dat op een 32 GB USB-stick vele A4-tjes passen. Een bijna vol A4-tje met informatie per Nederlander omvat 2 kB. Wat kan er dan zoal op een harde schijf van 1 TeraByte. Kopiëren van deze data is een fluitje van een cent. Het is te verwachten dat binnen afzienbare tijd deze gegevens worden verhandeld, misbruikt of op straat liggen.

Al deze vormen van registratie vinden plaats onder het mom van criminaliteits- en terrorisme­bestrijding. Maar criminelen en terroristen weten dit natuurlijk ook en zullen hun verplaatsingen en communicatie langs andere wegen leiden. Het gevolg is dat de onschuldige burger als potentiële verdachte wordt aangemerkt. De ervaring in andere landen zoals de VS heeft inmiddels geleerd dat de beoogde doelstellingen niet worden bereikt, waardoor het voor de overheid aantrekkelijk kan worden om over te gaan tot data-mining. Dit houdt in dat men profielen samenstelt van criminelen en deze vervolgens loslaat op de gekoppelde databestanden van de bevolking. Dan kan het zomaar gebeuren dat u door toevallig en/of onbewust gedrag onverwacht bezoek krijgt van een opsporings­ambtenaar. De bewijslast van uw onschuld komt bovendien bij u te liggen.

Bent u er nog? Dan gaan we nog een stap verder.

Sinds begin dit jaar bestaat er - bovenop de eerder beschreven registratie­vormen - ook voor internet­providers een bewaarplicht van een jaar met betrekking tot uw internetgedrag. Geregistreerd wordt onder meer met wie u mailt en welke internetsites en nieuwsgroepen u bezoekt. De providers zijn ook in staat om de inhoud van dit internetverkeer vast te leggen. Met bijvoorbeeld dit artikel in het achterhoofd (registratie van islamcritici) heeft u dit waarschijnlijk liever niet.

Waarom anoniem?

Er zijn dus redenen te bedenken waarom men zijn idententeit op het internet wil verbergen door het gebruik van anonimiserings­software al dan niet in combinatie met data­versleuteling. Denk ook aan bankverkeer, bedrijfs­netwerken, politiek activisme (PVV-sympathieën zijn tegenwoordig al verdacht), islamkritiek (levensgevaarlijk), bezoek aan pornosites, vertrouwelijke e-mail of correspondentie, of toegang tot buitenlandse websites die uw Nederlandse IP-adres niet accepteren.

De Nederlandse overheid, die eind jaren tachtig hevig verontwaardigd was over de gegevensbanken die door de Stasi over de DDR-burgers waren aangelegd, introduceert inmiddels dezelfde methoden om zijn burgers te bespioneren. De overheid vertrouwt ons kennelijk niet. Maar moeten wij ons niet eens massaal afvragen of wij de overheid nog wel kunnen vertouwen? We wonen immers in een land waar per dag meer wordt afgeluisterd dan per jaar in de USA. Het gaat er dus eigenlijk niet eens meer om of u iets te verbergen hebt, maar om u op voorhand te wapenen tegen de ongebreidelde bemoeizucht en gluurderij van de overheid. Hierin loopt de Nederlandse overheid voorop door voor databestanden langere bewaar­termijnen vast te stellen dan de Europese Unie van ons vraagt.

De omvang en complexiteit van de voorgestelde dataverzameling zal moeten worden uitbesteed aan het bedrijfsleven, want heeft u ooit wel eens gehoord van een geslaagd overheids ICT-project? Dat zal tot gevolg hebben dat het verzamelen, vaststellen van de criteria en de filtering worden uitgevoerd door particuliere bedrijven. Het is daarbij de vraag in hoeverre de overheid grip kan houden op deze processen, dat zal een nog grotere bedreiging van burgerrechten veroorzaken.

De ontwikkeling van anonimiserings­technieken zal de wetgeving weliswaar continu voor blijven, maar zal wel tot gevolg hebben dat de wetgever steeds meer privacy­schendende maatregelen zal treffen.

De enorme voordelen die de digitale technieken ons hebben gebracht dreigen om te slaan in een bedreiging van onze privacy, die in strijd is met elementaire burgerrechten, zoals die staan omschreven in:

Artikel 13 Nederlandse Grondwet

Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

Artikel 19 van de de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid zonder inmenging een mening te koesteren en door alle middelen en ongeacht grenzen, inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 17 van het VN verdrag voor Burgerlijke en Politieke rechten uit 1966

Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam. Een ieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.

Dit zou voldoende moeten zijn voor een breed maatschappelijk protest.

Anoniem surfen, hoe gaat dat?

Anoniem surfen is een manier om het internet te benaderen waarbij zo veel mogelijk persoonlijke gegevens, zoals een IP-adres, verborgen blijven voor derden. Dit gebeurt via een proxy die als tussenpersoon dient en die zelf data van het internet opvraagt om die dan naar de gebruiker door te sturen. Om anoniem surfen te begrijpen kijken we naar de volgende componenten.

1. De computer

Anoniem surfen veronderstelt veilig surfen. Veilig surfen is gebaseerd op een goede internet beveiliging en een schone computer. Dit veronderstelt weer dat u beschikking heeft over een goede internet security oplossing en bijgewerkte Windows software voor het opschonen en beveiligen van de computer. Heeft u nog geen internet security oplossing? Lees dan de review over de Spyware Doctor met AntiVirus of lees meer over Bitdefender Total Security 2013. Wanneer de computer besmet is met malware, dan is anonimiteit op het internet per definitie uitgesloten. Goed computer onderhoud en beveiliging zijn de basis­voorwaarden om anoniem surfen mogelijk te maken.

2. De browser

De browser is het eerste punt van contact met het Word Wide Web en de bemiddelaar die een hoop persoonlijke gegevens doorgeeft of kan doorlekken. Via traffic analysis en surveillance is het vrij eenvoudig om een profiel van uw surfgedrag op te stellen. Natuurlijk opschonen van de browsers schermt u af voor de ogen van derden, maar helpt niks in het geval u te maken heeft met traffic analysis en surveillance van ISP’s, surveillance software ingezet door derden (bedrijven en overheids­instellingen), of nog gevaarlijker een hacker. Naast het feit dat het verstandig is om uw browser goed te configureren voor optimale privacy, is het nodig om meer te doen om daadwerkelijk anoniem surfen mogelijk te maken.

Anoniem surfen wordt in Google Chrome, Internet Explorer, Opera en de laatste Firefox-versie schijnbaar gepromoot door tijdens het surfen over te schakelen naar ‘verborgen’ status waarbij er geen bestanden in uw geschiedenis of tijdelijke map worden aangemaakt. De opgeslagen favorieten en gedownloade bestanden blijven echter wel bestaan nadat u de browser sluit.

Deze vorm van privaat surfen heeft de namen “Incognito’ (Chrome), “InPrivacy” (IE) en “Private Browsing” (Firefox) op de markt gezet door ze te promoten als de ideale middelen om surfgedrag te verbergen voor degenen die na u dezelfde computer gebruiken. In vorige versies van Firefox was het al mogelijk om incognito te surfen maar u was dan verplicht om een nieuw venster te openen. In Firefox 20 kunt u anoniem surfen zonder een geopende browsersessie af te sluiten.

Privaat surfen hoort echter niet in dezelfde categorie als anoniem surfen. Privaat surfen voorkomt niet dat uw ISP of andere instellingen achter uw surfgedrag komen. Dat surfen beschermt evenmin uw gegevens wanneer u een site bezoekt. Zaken als Incognito, InPrivate en Private Browsing kunnen uw privacy garanderen op de lokale computer maar niet tegenover andere gebruikers op het World Wide Web. De internet browser Opera is beter uitgerust om een hogere mate van internet privacy te garanderen door gebruik te maken van een Turbo Modus. U gaat dan via de servers van Opera het internet op. Het is een betere proxy oplossing dan een standaard proxy verbinding, maar internet anonimiteit garandeert deze methode niet.

Meer info:

support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95464
howtogeek.com/howto/windows-vista/open-ies-private-browsing-mode-the-easy-way/
browsers.about.com/od/op3/ss/Opera-10-Private-Browsing.htm
ehsanakhgari.org/blog/2008-11-04/dont-leave-trace-private-browsing-firefox

De internetverbinding

De netwerk­communicatie software die samen werkt met de browser, biedt de sleutel tot het verwerkelijken van anoniem surfen. Gewoonlijk gaat alle netwerk data overdracht en verkeer direct en onbeschermd via een ISP. Zoals eerder gezegd is het een koud kunstje om deze data te lezen d.m.v. traffic analysis. Maar wanneer u de netwerk communicatie software anders gaat inrichten door het opzetten van een andere internet verbinding, dan kunt u hier een stokje voor steken. Er zijn drie methoden om uw IP-adres te verbergen: proxy's, VPN's en proxy-cascades.

Proxy

Een proxy (letterlijk: gevolmachtigde) is een server tussen uw eigen toestel en de beoogde (web)server. Een bekend type is de anonimiserende proxy. Die vervangt uw IP-adres door dat van zichzelf. Het verkeer van browsers en andere programma's waarin het proxy-adres is ingevoerd, wordt anoniem. Op internet kunt u lijsten vinden met open proxy servers die u direct in uw browser kunt invoeren. Maar deze servers zijn niet geschikt voor anonimisering. Ten eerste is het meestal onduidelijk wie de server eigenlijk beheert en of die te vertrouwen is. Ten tweede sturen de meeste van deze servers het IP-adres van de aanvragende computer mee naar de server: weg anonimiteit. Een bijzonder probleem is dat Java-applets en Flash-objecten binnen een browservenster eigen verbindingen opbouwen om de proxy heen. Als u dus uw adres met een proxy verbergt, moet u deze add-ons niet gebruiken. Er zijn proxy-services die gespecialiseerd zijn in anonimiseren. Die maken kosten voor het dataverkeer en willen geld zien.

Virtual Private Netwerk (VPN)

Een Virtual Private Network (VPN) oplossing werkt met het versleutelen van gegevens (encryptie) en bouwt een veilige VPN tunnel tussen u en de server van waaruit u anoniem kunt gaan internetten. Daarnaast zal een goede oplossing ook uw IP beschermen en ervoor zorgen dat een ISP of een derde partij nooit d.m.v. deep packet inspection uw surfgedrag en gegevens kan achterhalen. Het probleem van een VPN verbinding kan de surf snelheid zijn, een professionele VPN dienstverlener kan hierbij helpen.

Proxy cascade

Bij de proxy-cascade gaan de data altijd via meerdere tussenstations en alleen de laatste (de exit-node) wisselt ze uit met de server op het internet. Door meervoudige versleuteling weet de exit-node niet welke gebruiker de data oorspronkelijk gestuurd heeft en het antwoord krijgt. Bij VPN's en proxy's staat de informatie in zijn geheel bij de aanbieder, zodat een hackersinbraak in het systeem genoeg is om de anonimiteit te niet te doen. Proxy-cascades verbergen IP-adressen dus het beste, maar hebben vergelijkbare problemen als proxy's. De twee echt bruikbare implementaties TOR en JAP gedragen zich ten opzichte van programma's niet anders dan een proxy.

Blokkeer ongewenste gasten met Ghostery

Tijdens het internetten doen diensten er alles aan om zo veel mogelijk van u te weten te komen. Uw locatie, interesses, websites die u bezoekt en andere persoonlijke zaken worden door onder andere reclame­netwerken vastgelegd en gekoppeld. Door het gebruik van apps én omdat we zelf veel informatie laten rondslingeren, is dit nauwelijks te voorkomen, maar met Ghostery kunt u zich in ieder geval tijdens het surfen goed wapenen. Het programma werkt in alle bekende browsers en doet er alles aan om traceer­scripts en andere trucs tegen te houden. Zodra u een website bezoekt, toont Ghostery hoeveel 'digitale snuffelaars' er werden tegengehouden.

Ghostery is ontworpen met privacy als hoofddoel. Het gebruik van Ghostery is anoniem. Inschrijven of aanmelden is niet nodig. De Ghostery plug-in plaatst geen cookies in uw browser. De Ghostery-applicatie ontvangt geen gegevens van Ghostery gebruikers, tenzij de gebruiker ervoor kiest zich aan te melden bij GhostRank. GhostRank-gegevens zelf zijn anoniem, worden niet gebruikt voor reclame­doeleinden.

Ghostery ziet het "onzichtbare" web en spoort trackers, webbugs, pixels en webbakens op die op webpagina's geplaatst zijn door Facebook, Google, en meer dan 500 andere advertentie­netwerken, aanbieders van gedrags­gegevens, online uitgevers - kortom, alle bedrijven die geïnteresseerd zijn in uw activiteit. Nadat Ghostery u heeft laten zien wie er achter de schermen aan het werk zijn, krijgt u ook de mogelijkheid om meer te weten te komen over elk bedrijf dat wordt geïdentificeerd, met inbegrip van koppelingen naar hun privacybeleid en opties om af te melden. Met Ghostery kunt u scripts, afbeeldingen, objecten en documenten in inline frames blokkeren van bedrijven die u niet vertrouwt.

Anoniem surfen

Dankzij www.proxysnel.nl en www.hide.me kunt u websites bezoeken met een 'vreemd' IP-adres. Surfen gaat langzamer en sommige websites werken niet volledig, maar uw IP-adres (en dus een stukje van uw fysieke identiteit) blijft verborgen. Bij hide.me kunt ook het land aangeven waarvandaan u de site wilt bekijken, bijvoorbeeld vanuit de VS of Duitsland. Beiden diensten zijn ook handig om slim om te gaan met 'landblokkades', een censuur­techniek die door sommige websites wordt toegepast.

SaveIP

SafeIP werkt met 'tussenservers'. Als u bijvoorbeeld een website bezoekt, ziet die het IP-adres van de 'tussenserver' en niet het IP-adres van uw internet­verbinding. SafeIP kunt u eenvoudig activeren, vervolgens kunt u anoniem websites bezoeken met uw eigen browser. Zodra u die functie niet meer nodig hebt, schakelt u SafeIP uit en werkt u weer via u eigen IP-adres.

Download en installeer het programma SafeIP. Klik op het SafeIP-icoontje in het systeemvak en kies Open SafeIP. Bij Current IP ziet u uw huidige IP-adres. Als SafeIP nog niet is gestart, is dat het IP-adres van uw internet­verbinding. Het IP-adres van uw internet­verbinding staat ook bij Protection overview bij Real IP. Klik op Connect of Change IP om uw internet­verbinding via SafeIP te laten lopen. Start nu uw browser en surf anoniem(er).

letop.pngSoms verschijnt bij het downloaden de mededeling dat het programma een virus bevat. Blijf maar aan de veilige kant en staak het downloaden en installeren.

Reclame blokkeren

Naast het anonimiseren via een IP-adres heeft SafeIP meer opties die handig zijn. Kijk bij de SafeIP instellingen in het tabblad Settings. Daar vind je onder andere een reclame­blokkeer­systeem, bescherming tegen malware en kun je tracking­cookies laten tegenhouden. In het tabblad Optimizations kunt u het programma instellen voor anoniem browsen (is standaard actief) of media streamen. De instelling voor anonieme torrents is alleen beschikbaar als u een SafeIP Pro-abonnement heeft.

Standaard uit

Het is altijd goed om programma's die veiligheid en anonimiteit bieden voorzichtig te gebruiken, zeker als ze gratis zijn. Bij SafeIP lijkt alles in orde, maar laat het programma toch maar niet automatisch starten. Dat zet u als volgt uit. Open de instellingen van SafeIP en kijk bij Settings. Zorg dat de optie Run at Windows startup is uitgeschakeld. Start SafeIP pas als u het programma nodig hebt. Bedenk wel, anoniem werken met internet via SafeIP, werkt altijd langzamer dan zonder het gebruik van SafeIP.

Hoe werkt TOR?

The Second-Generation Onion Router oftewel Tor is een initiatief dat burgers helpt om zijn of haar privacy af te schermen. Het internet bestaat in de basis uit computers die – via via – contact met elkaar kunnen opnemen. U weet al dat elk apparaat een uniek ip-adres heeft, waarmee uw internet service provider activiteiten aan uw identiteit kan linken. Tijdens het browsen laat u het adres overal achter, want zo werkt internet; alle datapakketjes van en naar uw pc bevatten uw ip-adres en worden door spionerende partijen opgeslagen in logbestanden. Bovendien is wereldwijd bekend welke provider de beschikking heeft over welk ipadres.

Hoe Tor dit oplost? Door een virtueel, gedistribueerd, anoniem netwerk boven op bestaande internet­verbindingen te bouwen. Niet alleen is het met Tor mogelijk om anoniem te surfen, te chatten of te e-mailen, zelfs diensten aanbieden (websites, chatservers, bestanden) is geen probleem. Het Tor-netwerk verstuurt datapakketjes met een drievoudige, sterke versleuteling. En elke zender/ontvanger krijgt een willekeurig Onion-adres dat in de plaats komt van het ip-adres. Pakketjes worden willekeurig van het ene naar het andere Tor-knooppunt gestuurd totdat ze de ontvanger hebben bereikt. Door het Onionadres te gebruiken bij het doorsturen van de pakketjes blijven de onderliggende ip-adressen geheim voor iedereen behalve de toevallig gekozen laatste in de keten van door zendende computers. Omdat elk pakketje volstrekt willekeurig van de ene naar de andere ‘Onion’ gaat zal zelfs een spion die álle 3000 knooppunten in het Tor-netwerk constant volgt specifieke communicatie niet kunnen afluisteren. Onversleuteld gebruik van Tor kan trouwens wél tot ontdekking leiden.

Er zijn wereldwijd continu een groot aantal gebruikers online die functioneren als knooppunten (nodes, relay's) binnen het TOR-netwerk. Met TOR wordt een netwerk opgebouwd van alle deelnemers. Uw internet­browser maakt via de TOR software op uw PC een verbinding met een willekeurige node. Een deelnemer aan het TOR-netwerk fungeert dus als doorgeefluik voor het internet­verkeer van anderen en vice versa. Via een zogenoemde Exitnode gaat u het internet op, dus niet vanaf uw eigen internet&class="cssbutton"aansluiting.

tor.png

De afbeelding hierboven toont een gebruiker die via Tor een site bezoekt. De groene lijnen stellen de lagen van versleuteling voor.

 

De gegevens­uitwisseling vindt versleuteld plaats en wel in de vorm van drie encryptie­schillen (vandaar 'The Onion Route'). Het resultaat is:

Tor anonimiseert de oorsprong van uw verkeer en versleutelt alles tussen u en het Tor netwerk. Tor versleutelt uw verkeer ook binnen het Tor netwerk, maar het kan niet uw verkeer tussen het Tor netwerk en de eindbestemming (exitnode) versleutelen.
Als u gevoelige informatie verstuurd, bijvoorbeeld wanneer u inlogt op een website met een gebruikersnaam en wachtwoord, zorg er dan voor dat u een versleutelde ssl-verbinding gebruikt (https://torproject.org//, niet http://torproject.org/).

Naast het anoniem surfen e.d. heeft Tor ook nog een andere optie: hidden services. Hidden services, verborgen websites, zijn websites die alleen via het Tor netwerk te benaderen zijn. Behalve dat niemand dan weet dat u die bezoekt, kan ook niemand weten waar die websites gehuisvest zijn, of de webserver bij u in de kelder staat of ergens in een datacentrum.

"silk road" was bijvoorbeeld zo'n hidden service (een markt plaats voor drugs). Verder zijn er PGP sleutel-servers maar ook minder nobele websites. Naast veiligheid voor wie dat nodig heeft, geeft het ook de mogelijkheid (internet-) anoniem misdaden te plegen.

Er zijn verschillende versies van TOR beschikbaar. Als u het eenvoudig wilt houden, kies dan voor de usb-stickversie met Firefox. U kunt dit programma uitpakken op een usb-stick of op uw PC. Het enige wat u verder hoeft te doen, is klikken op Start TOR Browser. Op de achtergrond wordt TOR gestart, inclusief een speciale versie van Firefox die ingesteld is om gebruik te maken van TOR. Heel snel gaat het surfen niet. Een website laden kan makkelijk 30 seconden tot een minuut duren. U wordt immers langs meerdere andere nodes geleid voordat u het internet op gaat.

Wat heeft u nodig?

De TOR software kunt u hier vinden. Download het installatie­programma in de taal die u wenst.

letop.pngLet op dat u uw bundel regelmatig update.

Waarschuwing

U bent niet anoniem als:

Meer info:

Anoniem surfen met Tails

Tails (The Amnesic Incognito Live System) is een gratis besturings­systeem gebaseerd op Debian en ontworpen om te gebruiken vanaf een CD, DVD of USB stick, dus onafhankelijk van het besturings­systeem op uw computer. De usb-versie is alleen te maken vanuit Tails zelf, dus u moet eerst de dvd-versie branden en opstarten. Wanneer u anoniem wilt surfen, kunt u overwegen om dit besturings­systeem te gebruiken. Alle verkeer en informatie overdracht gaat dan door het Tor Netwerk om anonimiteit te waarborgen. Het Tor netwerk kunt u ook gebruiken zonder het Tails pakket, bijvoorbeeld op uw Windows, Linux of Android systeem. Maar dan moet u dat wel allemaal handmatig instellen. U moet u dan wat verder verdiepen in de techniek erachter. Met Tails hoeft dat niet, dat staat allemaal al goed ingesteld. Gewoon die CD starten. Dit operating system heeft een Firefox-versie aan boord (Iceweasel) voorzien van beveiligings­opties, die niet in Firefox aanwezig zijn. Het gaat dan om het blokkeren van web bugs en het waarschuwen voor URL redirects.
Tails heeft bovendien vele gereedschappen ingebouwd voor gebruikers die anoniem internetten willen, bijvoorbeeld email, office pakket, editor voor beeld en geluid, Tor, Pidgin en andere encryptie gereedschappen. Tails bevat ook een KeePassX password manager voor het opslaan van wachtwoorden. Hoewel Tails niets opslaat, is het mogelijk om de configuratie zo aan te passen dat de wachtwoorden­database blijft bestaan. Tails maakt geen gebruik van uw harde schijven, ook al is er daar ruimte om tijdelijk gegevens op te zetten (swap space). Tails maakt alleen gebruik van het RAM geheugen. Dat wordt automatisch geleegd als de computer uitgeschakeld wordt. Om zeker te zijn dat er geen documenten, wachtwoorden of andere persoonlijke dingen in het geheugen achterblijven direct nadat de pc is afgesloten, overschrijft Tails het ram voordat het wordt afgesloten. U laat dus geen enkel spoor na van het Tails systeem of van wat u op de computer deed.

Het dagelijkse gebruik van het besturings­systeem kan ook veiligheids­risico’s opleveren. Wat als malware de inhoud van het klembord kopieert als u net een creditcard­nummer hebt ingevoerd? Tails biedt de optie om het klembord te versleutelen door rechts boven op het klembord icoontje te klikken. U vindt daar een virtueel toetsenbord, dat u kunt gebruiken om keyloggers te omzeilen bij het invoeren van wachtwoorden.

XP-vermomming

De wachtwoordvelden kunt u leeg laten, want ze kunnen toch niet bewaard worden op de cd-rom. Alvast het eerste voordeel van Tails: er kan nooit iets aangepast worden op de startschijf, wat virussen en andere stiekeme achterdeurtjes voorkomt. Om niet al te veel op te vallen in de ruimte waarin u zit te werken, is het handig om de optie Activate Microsoft Windows XP Camouflage in te schakelen. Klik dan op Login en zo op het eerste gezicht ziet het er voor iedereen uit, alsof u op een doodnormale XP-machine aan het werk bent. Wanneer u Tails inzet samen met een beveiligde VPN verbinding van een provider die uw internet privacy respecteert en garandeert, bent u aardig op weg naar de optimale internet anonimiteit.

Iceweasel

Standaard wordt op het ‘Windows’-bureaublad alvast een browser­venster geopend. Het betreft hier Iceweasel dat bovendien volledig geconfigureerd is voor Tor. Via dat netwerk is het onmogelijk om voor de website die u bezoekt uw oorpronkelijke ip-adres te achterhalen. Wellicht nog belangrijker is het feit dat het dataverkeer tussen begin- en eindpunt geheel versleuteld is. In een internetcafé kan dus ook de eigenaar nooit meelezen met gegevens die u ontvangt en verzendt. Voor de rest werkt Icesweasel net als elke andere browserL u tikt in de adresbalk het adres in dat u wilt bezoeken en gaat uw gang.

Veilige chat

Behalve veilig browsen is ook veilige communicatie mogelijk met Tails. Voor instant messaging is de bekende Pidgin-client meegeleverd. De Off-The-Record-plugin zorgt dat conversaties versleuteld worden. Voor mail kunt u met Thunderbird aan de slag, dat met een pgp-plugin beveiligde e-mails kan versturen. Als u met de usb-versie van Tails werkt, kunt u data opslaan op de stick zelf. Dat moet u dan wel versleuteld doen, dus kijk onder Applications, System Tools bij de tool Cryptkeeper om beveiligde mappen aan te maken.

Veiliger, maar wel blijven opletten

Op deze manier is het mogelijk om veilig gebruik te maken van bijvoorbeeld webmail of in geval van nood zelfs internet­bankieren. Toch adviseren we niet Tails daar dagelijks voor te gebruiken. Doordat u steeds weer een ander ip-adres krijgt toegewezen na elke start van Tails, bestaat het risico dat uw bank u wat verdacht begint te vinden. Zo zit u het ene moment virtueel in Zweden en een uurtje later ineens in Puerto Rico. Gebruik Tails dus met beleid, ook al is het een heel stuk veiliger dan welke openbare pc ook.

Virtueel toetsenbord

Het dagelijkse gebruik van het besturings­systeem kan ook veiligheids­risico’s opleveren. Wat als malware de inhoud van het klembord kopieert, als u net een creditcard­nummer hebt gekopieerd? Tails biedt hiervoor de optie om het klembord te versleutelen door rechts boven op het klembord­icoontje te klikken. Ook vindt u daar een virtueel toetsenbord, dat u kunt gebruiken om keyloggers te omzeilen bij het invoeren van wachtwoorden.

Schijf­veiligheid

In de bestands­manager kunt u bestanden veilig verwijderen (overschrijven met willekeurige gegevens) en ook alle lege ruimte op de stick of schijf extra overschrijven, zodat reeds verwijderde bestanden nogmaals overschreven worden. Bij het afsluiten wordt eenzelfde techniek toegepast op het geheugen. Om zeker te zijn dat er geen documenten, wachtwoorden of andere persoonlijke dingen in het geheugen achter blijven direct nadat de pc is afgesloten, overschrijft Tails het ram voordat wordt afgesloten.

Meer

Tails bevat verder nog een scala aan andere tools en handige hulpjes, zelfs aan een fotobewerker is gedacht. Praktisch als u even snel een fotootje wilt verkleinen alvorens het te mailen, bijvoorbeeld. Ook OpenOffice staat klaar voor gebruik. Tails kan geen bestanden bewaren, wilt u dat wel, dan kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld een online opslagdienst.

Hidden Services: een verborgen internet

Naast het gebruik van Tor als dekmantel voor het gewone internet, kunt u Tor ook gebruiken om het “verborgen internet” van Tor te bezoeken. Deze verborgen diensten zijn websites met adressen als http://duskgytldkxiuqc6.onion/ en zijn alleen bereikbaar wanneer u surft via Tor. Deze websites zijn net als al het andere Tor verkeer niet te traceren en kunnen dus niet herleid worden naar de host, de eigenaar of een locatie.

Tor2web

De website tor2web biedt de mogelijkheid om verborgen websites te bezoeken zonder verbonden te zijn met het Tor netwerk. Vervang hiervoor de .onion op het einde van het adres met .tor2web.org. Het adres van hierboven wordt dan: http://duskgytldkxiuqc6.tor2web.org

Bedenk dat u met TOR behoorlijk veilig surft maar dat 100% anoniem internetten vrijwel onmogelijk is. Bij misbruik weten de overheden u door het wereldwijd inschakelen van specialisten toch wel te vinden.

Indachtig het onstuitbare paranoïde controledrag van onze overheid, moet u zich niet verbazen als het gebruik van TOR en vergelijkbare software binnen vijf jaar wettelijk verboden wordt.

Als de overheid het verbergen van uw IP-adres uiterst verdacht gaat vinden, moet het internet­verkeer integraal op inhoud worden gecontroleerd met deep packet inspection technieken. Vervolgens moeten uit deze data profielen worden samengesteld die iemand, zonder dat die een misdrijf heeft gepleegd, zomaar tot verdachte kunnen maken. Rechercheren in een luie stoel vanachter een PC; de natte droom van alle opsporings­diensten.

Invisible Internet Project (I2P)

I2P, of voluit Invisible Internet Project (onzichtbaar internet­project), is een open source anoniem communicatie­netwerk dat bovenop het gewone internet werkt. Het basis­principe van I2P is dat communicatie via meerdere tussen liggende computers (ook I2P-gebruikers) gestuurd wordt, en bovendien volledig versleuteld wordt. Voor elke tussen liggende gebruiker wordt een bijkomende versleutelde laag toegevoegd. Die zorgt ervoor dat elke gebruiker enkel de persoon voor en na zichzelf kent (en dus niet kan afleiden wie het bericht oorspronkelijk verstuurd heeft, of wie het uiteindelijk zal ontvangen).

Net als bij Tor werkt I2P met knooppunten, die bestaan uit routers. Een voordeel van I2P over Tor is dat de data tot en met de eindpersoon versleuteld zijn.

Meer info:

Via de site https://camolist.com/ kunt u volledig anoniem en versleuteld surfen. De gratis basisversie is voorzien van een advertentie­balkje dat eenvoudig is te onderdrukken met iets als Adblock in Firefox. Daartoe worden steeds wisselende websites in omloop gebracht die er verder allemaal hetzelfde uitzien. Na een klik op één van de CamoList-sites opent een nieuwe pagina.

Er zijn maar twee programma's die zinvol met datalekken aan de slag gaan. Xerobank bevat een voor geconfigureerde versie van Firefox zonder gevaarlijke add-ons. Zolang u daar niets aan toevoegt, geeft u pottenkijkers nauwelijks aanknopings­punten.

jondonym.png

Veel slimmer is JonDoFox. Dat wordt door JonDonym als gratis software aangeboden. Nuttige add-ons en instellingen staan daarbij in een Firefox profielbestand. Zo kunt u het makkelijk in uw geïnstalleerde Firefoxversie integreren of op bootable CD of usb-stick installeren.

Hoe werkt whatismyip.nl?

Controleer eerst uw huidige ip-adres via whatismyip. Activeer daarna een anonieme proxy uit de lijst op www.samair.ru/proxy/proxy-01.htm. In Internet Explorer doet u dat als volgt: open het menu Extra, kies Internetopties, open het tabblad Verbindingen, druk op de knop LAN-instellingen, plaats een vinkje bij Een proxyserver [...] en vul het juiste adres en poortnummer van de proxy in. In Firefox gaat dat zo: open het menu Extra, selecteer Opties, klik op Geavanceerd, druk in het tabblad Netwerk op de knop Instellingen, vink de optie Handmatige proxy­configuratie aan en vul ook hier het adres en poortnummer in (bij http-proxy). Als alles goed gaat zal www.whatismyip.nl u nu een ander ip-adres tonen: dat van de proxy zelf. Desnoods probeert u het met een andere proxy uit de lijst. Na afloop haalt u de proxy eventueel weer weg. Anoniem surfen gaat niet vanzelf en er zijn geen garanties. Als u op het internet anoniem wilt blijven, moet u bijvoorbeeld met uw anonieme browserprofiel niet ergens gaan inloggen of voor leuke effecten bepaalde plug-ins vrij schakelen.

Freenet

Freenet is een computer­programma waarmee u, na installatie, anoniem bestanden kunt delen en surfen zonder enige vorm van censuur. Het is eigenlijk een internet­omgeving waarin u geen echte websites opvraagt, maar ‘freesites’ – websites die door de gebruikers van Freenet online zijn geplaatst. Freenet is een op peer-to­-peertechniek gebaseerd programma / netwerk dat het mogelijk maakt om volledig anoniem allerlei soorten data te bekijken en te publiceren. Het is daarom een populair programma onder mensen die lokale of nationale misstanden onder de aandacht willen brengen. Dit vooral in dictatoriale landen waar anonimiteit voor critici van levensbelang is. Maar ook illegale zaken kunnen verspreid worden via Freenet. U bent met dit netwerk verbonden via mensen die u vertrouwt, via vrienden. Die vrienden zijn op hun beurt ook weer met andere vrienden verbonden met dit netwerk. Die verbindingen zijn wel steeds versleuteld en gaan door verschillende nodes, wat het erg moeilijk maakt om te achterhalen vanwaar een bestand komt of waar het naar toe gaat.

De filosofie achter het Freenet­systeem is dat ieder een deeltje van zijn opslag en bandbreedte aanbiedt en dat gaat delen. De bestanden die op iemands computer staan, kan de persoon in kwestie niet lezen, die zijn namelijk versleuteld en alleen via het netwerk te openen. Zo kan het dus voorkomen dat op het Freenet eigenlijk bestanden met illegale inhoud worden aangeboden. Dat zijn enkele van de risico’s waarmee u rekening dient te houden wanneer u met anonimiteits­projecten bezig bent.

Meer info:

nl.wikipedia.org/wiki/Freenet_(P2P)
https://freenetproject.org/download.html

Remailer

Net zoals bij het surfen wordt ook bij het versturen van een e-mail erg veel informatie over uw identiteit in de header gestopt. Een anonieme remailer kan al deze data wissen uit de header en die daarna verder sturen. Sommige systemen gaan hierin zelfs zo ver om u daadwerkelijk een anoniem adres aan te bieden en de daarop ontvangen post door te sturen naar uw echte e-mailadres, zodat u constant anoniem kunt werken.

remailer.jpg

Dit systeem is uitgevonden om het mogelijk te maken om anoniem te corresponderen. Wanneer de mail onderschept wordt door een derde, is het niet mogelijk om te achterhalen wie de auteur van het bericht was. Alleen de persoon die weet dat die mail voor hem bestemd was, weet van wie die komt en kan deze zo terug sturen naar de andere contactpersoon. Dit kan hij ook doen langs de remailer.

Het nadeel van de anonymous remailer is dat het systeem in een database een logbestand bijhoudt van wie er naar de server iets stuurt. Als het systeem gekraakt wordt, kunnen alle gegevens van de zenders vrijkomen.

Meer info:

email.about.com/od/anonymousemail/qt/How-To-Find-A-Remailer-To-Send-Your-Anonymous-Email.htm

Omdat het systeem niet waterdicht is, is er een opvolger ontwikkeld: cypherpunk remailer.

Cypherpunk remailer

Het systeem ziet er hetzelfde uit als bij de anonymous remailer, maar hier gaat u de mail versleutelen door middel van pretty good privacy (PGP). Het systeem werkt als volgt: u versleutelt de mail met een sleutel die alleen de remailer weet. Daarna verzendt u deze sleutel. Als die aankomt bij de remailer, kan die de mail ontsleutelen. De remailer verwijdert de informatie over de zender en stuurt de mail dan door naar de gewenste persoon.

remail-cypherpunk.jpg

De cypherpunk remailer heeft als voordeel dat de remailer geen informatie in een database bijhoudt van de zenders, dus het hele gebeuren is volledig anoniem.

Bij dit systeem heeft u ook de mogelijkheid om uw bericht langs verschillende remailers te versturen. Als u een mail wilt versturen langs drie remailers, moet u het bericht ook drie keer versleutelen. De eerste keer om het oorspronkelijk bericht te versleutelen voor de derde remailer, de tweede keer om uw vorig geëncrypteerd bericht te versleutelen voor de tweede remailer, de laatste keer ga je dit dan nog eens allemaal encrypteren voor de eerste remailer. Dit het heeft als voordeel dat je bericht drie keer versleuteld is en dat het dus moeilijker te traceren is.

Meer info:

anonymous.to/­tutorials/­anonymous-remailers/

Dit systeem heeft veiligheids­beperkingen. Daardoor hebben ze de mixmaster remailer ontwikkeld.

Mixmaster remailer

De mixmaster is de opvolger van de cypherpunk remailer. U moet met een programma werken dat speciaal ontworpen is om de gemixte keys te kunnen maken van uw bericht, dus u kunt geen gewone e-mail client gebruiken. De mixmaster remailers maken geen gebruik van pretty good privacy (PGP), maar van RSA of 3DES.

remail-mixmaster.jpg

Het bericht wordt naar meerdere remailers verstuurd, tot het uiteindelijk bij de laatste remailer komt die het originele bericht kan ontsleutelen en zo naar de juiste contactpersoon kan versturen.

Dit systeem is veiliger dan wat dat bij cypherpunk wordt gebruikt, doordat de manier waarmee men het bericht gaat versleutelen beter is. Ook wordt er een speciaal programma gebruikt voor het opmaken van het bericht.

Meer info:

debian-administration.org/articles/483

Voordelen van remailers

Het voordeel van remailers is dat u op een anonieme manier berichten kan verzenden naar andere mensen. Het is een goede en betrouwbare service.

Nadelen

Als remailers op een verkeerde manier gebruikt worden, kan er spam mee verzonden worden.